Πιερρακάκης4 (2)
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ/INTIME NEWS
Η αγωγή εκδικάζεται αύριο, Τρίτη 5 Μαρτίου, στα δικαστήρια της Ευελπίδων

 Κατατέθηκε αγωγή του Yπουργείου Παιδείας κατά της ΑΔΕΔΥ, για την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση της ΔΟΕ και της
ΟΛΜΕ. Η αγωγή εκδικάζεται αύριο, Τρίτη 5 Μαρτίου, στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Δείτε εδώ την Αγωγή του ΥΠΑΙΘΑ στην ΑΔΕΔΥ

Το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων, ΑΦΜ 090280327, Δ΄ ΔΟΥ Αθηνών.

ΠΡΟΣ ΤΟ

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:

α) Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

β) Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

2.  Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν. 4622/2019)  

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ με απόφαση που έλαβε την 2.2.2024 για στήριξη των κινητοποιήσεων των Ομοσπονδιών-μελών της, Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) & Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): 

Αντιδρώντας:

στην υπ’ αρ. 9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της»  (Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29, των άρθρων 56 και 66 έως και 80, της παρ. 2 του άρθρου 83 και των άρθρα 231 και 232 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  1. Οι διατάξεις των παραπάνω νομοθετημάτων κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και σε συνέχεια αντίστοιχων προσπαθειών όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, για την επιβολή  αντιδραστικής αξιολόγησης.
  2. Η κυβέρνηση  προχωρά, με το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζει για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε συνέχεια αυτού της «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων», σε μια ακόμη απαράδεκτη και εχθρική, προς τους εκπαιδευτικούς, ενέργεια στο πλαίσιο εφαρμογής της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής ενάντια στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που, κάτω από αντίξοες συνθήκες  μάχονται για τη στήριξη των μαθητών, χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη από την πλευρά της. Η πολιτική της απαξίωσης του κράτους προς τη δημόσια εκπαίδευση, έχει αποτύχει διεθνώς όπου εφαρμόστηκε και έρχεται σε αντίθεση με τις παιδαγωγικές έρευνες και τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου.
  3. Σε κλίμα αυταρχισμού, ελέγχου, απαξίωσης των εκπαιδευτικών και του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων, το οποίο εδραιώνεται στις διατάξεις του ν. 4823/2021 για την ατομική αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί ενοχοποιούνται για ό,τι δεν λειτουργεί σωστά στην εκπαιδευτική διαδικασία με, προφανή, στόχο την αθώωση των αντιεκπαιδευτικών – αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης.
  4. Μια ματιά και μόνο στον νόμο αρκεί για να γίνει αντιληπτό ότι οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι πολύ μακριά από την «αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών» όπως ευαγγελίζεται. Αν η κυβέρνηση ήθελε, όντως, να στηρίξει το δημόσιο σχολείο θα προσλάμβανε μαζικά εκπαιδευτικούς, δεν θα επέτρεπε να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες, δεν θα άφηνε μαθητές χωρίς παράλληλη στήριξη, μαθήματα ακόμα και πανελλαδικώς εξεταζόμενα να διδάσκονται από τα μέσα της χρονιάς. Δεν θα στοίβαζε 25 σε αίθουσες κλουβιά, θα έπαιρνε ειδικά μέτρα στήριξης των μαθητών για τα τεράστια γνωστικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που άφησε ο διετής εγκλεισμός και τα κλειστά σχολεία, θα την απασχολούσε το πώς θα κατασκευάσει σύγχρονα σχολεία, θα επισκεύαζε τα παλιά, δεν θα άφηνε χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς να περνούν τη μισή τους μέρα σε ακατάλληλα κτίρια για το επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα αλλά και επικίνδυνα για την ασφάλειά τους.
  5. Η ποσοτικοποίηση της αξιολογικής διαδικασίας (βαθμολογικές κλίμακες) πολύ εύκολα εργαλειοποιείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών με βάση τους γενικότερους σχεδιασμούς της κυβέρνησης (πολιτική σύνδεσης του προϊόντος της αξιολόγησης με τις μισθολογικές απολαβές κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις διαδικασίες, που προβλέπονται στον ν. 4823/2021, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και περαιτέρω ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5/ΦΕΚ Β 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της»  και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, αποτελούν τους λόγους στους οποίους θεμελιώνεται η απεργία - αποχή, ενώ, αντίστοιχα, αιτήματα της εν λόγω απεργίας - αποχής αποτελούν η κατάργηση του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένες ενέργειες, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς ΔΕφΑθ 559/2020, Εφ. Αθηνών 590/2023, Εφ. Αθηνών 4843/2014, Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη, ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι μετά την παρέλευση τεσσάρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την παύση κάθε διαδικασίας, που σχετίζεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4823/21, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και περαιτέρω ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5/ΦΕΚ Β 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της»  και δη από τις διαδικασίες, που σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.), που προωθούνται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την παύση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου.  

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

 

Αθήνα, 29.02.2024

Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (MJuris Oxford)-ΑΜ ΔΣΑ 33498

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 17-ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΚ 10674

Τ: 210-7228055, Ε: m.panagopoulou@mplawoffice.gr

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Εκλογές
Ευρωεκλογές: Για ποια Ευρώπη;
Σε λιγότερο από δύο μήνες  διεξάγονται οι ευρωεκλογές και τα επιτελεία των κομμάτων ανεβάζουν στροφές, ανακοινώνουν υποψηφίους  και προετοιμάζονται...
Ευρωεκλογές: Για ποια Ευρώπη;