αξιολόγηση
«Αδιανόητη η προτροπή των ηγεσιών των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Δ΄ ΠΕ Αθήνας  προς τους εκπαιδευτικούς να μην προσέρχονται στη συνάντηση με τους Διευθυντές» - Η επιστολή του διευθυντή Π.Ε. Δ’ Αθήνας

Στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών της Δ’ Αθήνας απαντά με επιστολή του ο διευθυντής Π.Ε. Δ’ Αθήνας Ιωάννης Ν. Κουμέντος.

Ο διευθυντής Π.Ε. Δ’ Αθήνας διευκρινίζει στην επιστολή του για τη διαδικασία της αξιολόγησης και τη δήλωση των στάσεων εργασίας ότι «σε περίπτωση άρνησης της εν λόγω διαδικασίας, ο καλούμενος εκπαιδευτικός οφείλει να παρουσιαστεί στη συνάντηση που έχει οριστεί από τον /την Διευθυντή της σχολικής μονάδας αφού είναι εντός του εργασιακού του ωραρίου (8.00πμ-14.00μμ). Μετά την προφορική ή γραπτή  άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης, ο /η Διευθυντής  της σχολικής μονάδας ορίζει μονομερώς τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διδασκαλιών. Ο/η αρνούμενος/η εκπαιδευτικός οφείλει να δηλώσει τη συμμετοχή του/της  στην 3ωρη στάση εργασίας της ΔΟΕ (Απόφαση 841/1-2-24,θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας) και ο/η Διευθυντής να προχωρήσει σε μονομερή Διαπιστωτική Πράξη μη προσέλευσης. Ως εκ τούτου, οφείλει στη συνέχεια να ενημερώσει το σύστημα Myschool για την 3ωρη στάση εργασίας του/της εκπαιδευτικού λόγω της μη συμμετοχής του/της στις δυο (2) προαναφερθείσες καθορισμένες διαδικασίες, προκειμένου το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας μας να προβεί στην αντίστοιχη περικοπή μισθού».

Στη συνέχεια, χαρακτηρίζει «αδιανόητη» την προτροπή των ηγεσιών των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Δ΄ ΠΕ Αθήνας προς τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται την αξιολόγησης τους, αφενός να μην προσέρχονται στη συνάντηση με τους/τις Διευθυντές/τριες Δ.Σ./Προϊσταμένες Νηπ/γείων και αφετέρου στην επίκληση της τρίωρης στάσης εργασίας, αλλά στη ΜΗ δήλωση της, ώστε να μην «κοπεί κανένα μεροκάματο από στάσεις εργασίας που δηλώθηκαν..».

«Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται αντιληπτό πως απεργία ή στάση εργασίας χωρίς κόστος, δηλαδή χωρίς περικοπή μισθού δεν υφίσταται. Ο /η κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα στην απεργία ή στη στάση εργασίας με ανάληψη των συνεπειών της ενέργειάς του αυτής» επισημαίνει στην επιστολή του, την οποία δημοσιεύει το alfavita.gr.

«Η έκδοση γραπτών ανακοινώσεων των ηγεσιών των Δ.Σ. των Συλλόγων και η «κάλυψη» των μελών τους πίσω από τη συλλογικότητα - με τη χρήση προσβλητικών χαρακτηρισμών όπως «άσκηση τρομοκρατίας», «για καθεστώς προφορικών οδηγιών», «βασιλικότερος του βασιλέως» , «μονοπρόσωπη διοίκηση με αναίρεση στοιχειωδών λειτουργιών του ΠΥΣΠΕ» και ατεκμηρίωτων υποθέσεων όπως «άγνοια και αδιαφορία για τις οδηγίες της ΔΟΕ», «προφορικές εντολές που δεν δίνονται ποτέ γραπτά», « άσκηση εκβιαστικών πιέσεων», «πρόβλεψη για λήξη της απεργίας»-, δεν τους απαλλάσσει από την «κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις»» τονίζει σε άλλο σημείο.

Η επιστολή του διευθυντή Π.Ε. Δ’ Αθήνας

«Απάντηση σε καταγγελίες Συλλόγων Εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση-μονιμοποίηση  των δόκιμων εκπαιδευτικών».

Κατόπιν των έγγραφων καταγγελιών  των ηγεσιών Συλλόγων Εκπαιδευτικών που διανεμήθηκαν στις σχολικές μονάδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς αποκατάσταση της αλήθειας και τη σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών, η Διεύθυνση Π.Ε Δ΄ Αθήνας ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) Σε συναντήσεις εργασίας με Διευθυντές /τριες των σχολικών μονάδων διευκρινίσθηκαν  οι διαδικασίες που αφορούσαν την αξιολόγηση του πεδίου Α2 των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ, που έχουν διανύσει  ή διανύουν τα δυο πρώτα έτη υπηρεσίας  από το διορισμό τους.   Οι συναντήσεις αυτές ήταν συνέχεια των έγγραφων οδηγιών της Διεύθυνσης (ΑΠ.1193/30-1-2024) που στάλθηκαν προς τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ευθύνης της. Στους/Στις  Διευθυντές/τριες  δόθηκε ένα εύλογο χρονικό περιθώριο έως το τέλος Μαρτίου 2024 για να προβούν σε συναντήσεις προγραμματισμού και υλοποίησης  των δύο (2) διδασκαλιών και της διαβούλευσης αναστοχασμού ,όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Στην  περίπτωση αποδοχής από τον/την  ενδιαφερόμενο/νη της διαδικασίας αξιολόγησης για τη μονιμοποίησή του/της, ο χρονικός ορισμός των σχετικών ημερομηνιών καθώς και αμφότερες οι διδασκαλίες λαμβάνουν χώρα «κοινή συναινέσει», με την από κοινού συμφωνία Διευθυντών/τριων  της σχολικής μονάδας και του/της αξιολογούμενου/νης δόκιμου εκπαιδευτικού.

Σε περίπτωση άρνησης της εν λόγω διαδικασίας, ο καλούμενος εκπαιδευτικός οφείλει να παρουσιαστεί στη συνάντηση που έχει οριστεί από τον /την Διευθυντή της σχολικής μονάδας αφού είναι εντός του εργασιακού του ωραρίου (8.00πμ-14.00μμ). Μετά την προφορική ή γραπτή  άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης, ο /η Διευθυντής  της σχολικής μονάδας ορίζει μονομερώς τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διδασκαλιών. Ο/η αρνούμενος/η εκπαιδευτικός οφείλει να δηλώσει τη συμμετοχή του/της  στην 3ωρη στάση εργασίας της ΔΟΕ (Απόφαση 841/1-2-24,θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας) και ο/η Διευθυντής να προχωρήσει σε μονομερή Διαπιστωτική Πράξη μη προσέλευσης. Ως εκ τούτου, οφείλει στη συνέχεια να ενημερώσει το σύστημα Myschool για την 3ωρη στάση εργασίας του/της εκπαιδευτικού λόγω της μη συμμετοχής του/της στις δυο (2) προαναφερθείσες καθορισμένες διαδικασίες, προκειμένου το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας μας να προβεί στην αντίστοιχη περικοπή μισθού.

Η συγκέντρωση υπογραφών από μόνιμους, δόκιμους & αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με τη δήλωση  απεργίας-αποχής σε μια διαδικασία που δεν συμμετέχουν, καμία ουσιαστική σημασία δεν έχει ως προς την προσωπική διαδικασία αξιολόγησης και μονιμοποίησης του/της ενδιαφερόμενου/νης εκπαιδευτικού.

γ) Η αναφορά στην καταγγελία -με στόχο να υπάρξει συσχέτιση της εκδίκασης στα δικαστήρια  της νομιμότητας της απεργίας με την  οδηγία προς τους/τις Διευθυντές/τριες Δ.Σ. και τις Προϊσταμένες Νηπ/γείων να μην προχωρήσουν στην υποβολή στην πλατφόρμα των μονομερών πρακτικών στο πεδίο «μη συμμετοχή στη αξιολόγηση με υπαιτιότητα του αξιολογούμενου» εάν δεν λάβουν νέες οδηγίες, δεν έχει λογική- αφού αποτελεί ευνοϊκή ενέργεια για τον/την  αρνούμενο/η αξιολογούμενο/η, δεδομένου ότι δεν οριστικοποιεί τον αποκλεισμό του/της  από τη διαδικασία  μονιμοποίησής του/της. Και ευλόγως διερωτόμεθα: “Πως συνδέεται η οδηγία αυτή με τη «προεξόφληση  της απόφασης δικαστηρίου»  ή την «αλλαγή της φόρμας του Υπουργείου»”;

δ) Η Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας θεωρεί αδιανόητη την προτροπή των ηγεσιών των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Δ΄ ΠΕ Αθήνας  προς τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται την αξιολόγησης τους, αφ΄ ενός να μην προσέρχονται  στην καθόλα νόμιμη και εντός εργασιακού τους ωραρίου διαδικασία συνάντησης με τους/τις Διευθυντές/τριες Δ.Σ./Προϊσταμένες Νηπ/γείων (Καθηκοντολόγιο ΦΕΚ 1340/02) και αφ΄ ετέρου  στην επίκληση της  3ωρης στάσης εργασίας (Απόφαση ΔΟΕ 841/1-2-24), αλλά στη ΜΗ δήλωση της, ώστε να μην «κοπεί κανένα μεροκάματο από στάσεις εργασίας που δηλώθηκαν..»!!!! Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται αντιληπτό πως απεργία ή στάση εργασίας χωρίς κόστος, δηλαδή χωρίς περικοπή μισθού δεν υφίσταται. Ο /η κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα στην απεργία ή στη στάση εργασίας με ανάληψη των συνεπειών της ενέργειάς του αυτής.

ε) Η Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας θα προστατεύσει το δικαίωμα των δόκιμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία  αξιολόγησης –μονιμοποίησης και θα εφαρμόσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις περιπτώσεις άσκησης πίεσης και εκβιασμών  από ομάδες συνδικαλιστών μόνιμων  εκπαιδευτικών που απαιτούν από τους πρώτους να παραμείνουν σε καθεστώς δόκιμων.

Επίσης, θα διαφυλάξει  το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης –εισόδου  σε στελέχη εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες. Το πρόσφατο γεγονός (που διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβεβαιώθηκε από αναφορές), παρεμπόδισης και άσκησης βίας σε  Σύμβουλο  Εκπαίδευσης, που κλήθηκε από δόκιμη εκπαιδευτικό που επιθυμούσε την αξιολόγηση της να εισέλθει στη σχολική μονάδα, εκτός από απαράδεκτο, που δεν τιμά την εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα που ανάγεται στην παρεμπόδιση παροχής έργου και στην  αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.

στ) Για τους/τις  Διευθυντές/τριες Δ.Σ., Προϊσταμένες/νους Νηπιαγωγείων  (19 στο σύνολο των 250 στελεχών εκπαίδευσης) που δηλώνουν την άρνηση τους να αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς δόκιμους που επιθυμούν την αξιολόγηση τους και τους κρατούν σε καθεστώς μη μονιμοποίηση τους  προκύπτει  θέμα ηθικής τάξης και ως προς τη βούληση των συναδέλφων-σων αλλά και ως προς την συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής τους (ν.4823/21). Ως εκ τούτου, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι θα εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη  νομοθεσία και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ (5302/ΓΔ5, 17.1.2024), όταν και εφόσον χρειασθεί.

Τέλος, κρίνουμε ορθό να επισημάνουμε ότι η έκδοση γραπτών ανακοινώσεων των ηγεσιών των Δ.Σ. των Συλλόγων και η «κάλυψη» των μελών τους πίσω από τη συλλογικότητα -με τη χρήση προσβλητικών χαρακτηρισμών όπως «άσκηση τρομοκρατίας», «για καθεστώς προφορικών οδηγιών», «βασιλικότερος του βασιλέως» , «μονοπρόσωπη διοίκηση με αναίρεση στοιχειωδών λειτουργιών του ΠΥΣΠΕ» και ατεκμηρίωτων υποθέσεων όπως «άγνοια και αδιαφορία για τις οδηγίες της ΔΟΕ», «προφορικές εντολές που δεν δίνονται ποτέ γραπτά», « άσκηση εκβιαστικών πιέσεων», «πρόβλεψη για λήξη της απεργίας»-, δεν τους απαλλάσσει από την «κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις».

Η Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας θα συνεχίσει τη λειτουργία της με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης υπερασπίζοντας την  αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Κουμέντος   Ν.  Ιωάννης

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι σημαίνει «επιτερπής»

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ekdromi.jpg
«Επικίνδυνη αποστολή» οι σχολικές εκδρομές για τους καθηγητές που συνοδεύουν
Οι καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί είναι δύσκολες. Κανείς δεν τους καλύπτει, η ευθύνη είναι όλη δική τους.
«Επικίνδυνη αποστολή» οι σχολικές εκδρομές για τους καθηγητές που συνοδεύουν
panelladikes 2023
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία
Πανελλήνιες - πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία
ypaith3.jpg
Υπουργείο Παιδείας: Eπανεξετάζουν τις εξαγγελίες περί μη εγγραφής μαθητών στα σχολεία αν οι γονείς δεν υπογράψουν τα καταστατικά...
Τώρα κατάλαβαν ότι η φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι...υποχρεωτική και δεν μπορεί να μην εγγραφεί σε σχολείο μαθητής μέχρι το Γυμνάσιο...
Υπουργείο Παιδείας: Eπανεξετάζουν τις εξαγγελίες περί μη εγγραφής μαθητών στα σχολεία αν οι γονείς δεν υπογράψουν τα καταστατικά...