δασκάλα
Συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικών: Σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Έως και 7 χρόνια νωρίτερα πριν το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 62 ετών, δηλαδή από τα 55 μπορούν να ανοίξουν φέτος την πόρτα της εξόδου προς την σύνταξη ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, ενώ η πλειοψηφία όλων όσοι διατηρούν θεμελιωμένα δικαιώματα από την μεταβατική περίοδο 2015 – 2021 οδηγούνται κοντά στα 62, δηλαδή στα 61 και 2 ή 6 μήνες.

1. Δημόσιο 35ετία (κατοχύρωση το 2010)

Οι ασφαλισμένοι/ες εκπαιδευτικοί (άνδρες και γυναίκες) που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2021 τόσο τα 35 έτη ασφάλισης ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τέκνων ή και στρατού αλλά και τα 58. Έτσι μπορούν να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 και 6 μήνες, εφόσον αυτό το όριο έχει ήδη συμπληρωθεί ή συμπληρώνετε εντός του 2024.

Παράδειγμα

Εκπαιδευτικός συμπληρώνει εντός του 2021 τα απαραίτητα 35 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 2/1963. Κατοχύρωσε επομένως συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τα 61 και 6 μήνες που συμπληρώνει τον 8/2024. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από τον Αύγουστο του 2024 κι έπειτα.

2. Δημόσιο 36ετία (κατοχύρωση το 2011)

Οι ασφαλισμένοι/ες εκπαιδευτικοί (άνδρες και γυναίκες) που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 36ετία με πλήρη σύνταξη, με κατοχύρωση το 2011 οπότε και επιτρέπονται οι εξαγορές πλασματικών ετών, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2021 τόσο τα 36 έτη ασφάλισης ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών σπουδών, τέκνων, στρατού κλπ αλλά και τα 58. Έτσι μπορούν να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 και 6 μήνες εφόσον αυτό το όριο έχει ήδη συμπληρωθεί ή συμπληρώνεται εντός του 2024.

Παράδειγμα

Εκπαιδευτικός συμπληρώνει την 25ετία το 2011 και εντός του 2021 τα απαραίτητα 36 χρόνια ασφάλισης με εξαγορές και έχει γεννηθεί τον 6/1963. Κατοχύρωσε επομένως συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τα 61 και 6 μήνες που συμπληρώνει τον 12/2024. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από τον Δεκέμβριο του 2024 κι έπειτα.

3. Δημόσιο 37ετία

 Οι ασφαλισμένοι/ες εκπαιδευτικοί εφόσον είχε συμπληρωθεί 25ετία έως την 31/12/2010 είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας πλην όμως θα πρέπει η 37ετία να έχει συμπληρωθεί ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών (μόνο στρατού ή τέκνων) έως την 31/12/2021.

Έτσι ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει το αντίστοιχο όριο ηλικίας που έχει τεθεί με το ν. 4336/2015, δηλαδή το 61ο και 2 μήνες και μπορεί να αποχωρήσει με το εν λόγω όριο εφόσον το συμπλήρωσε ήδη ή θα το συμπληρώσει εντός του 2024.

Π.χ. εκπαιδευτικός συμπληρώνει εντός του 2021 τα απαραίτητα 37 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 8/1963. Συμπληρώνει δηλαδή τα 61 και 2 μήνες τον Οκτώβριο του 2024 οπότε και θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από τότε και στο εξής.

Πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο

Οι ασφαλισμένοι άνδρες και γυναίκες του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με πρόωρη / μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών έως την 31/12/2012 και το όριο ηλικίας ως την 31/12/2022.

Έτσι :

  • Οι γυναίκες (μόνο) που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο ως την 31/12/2022.
  • Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο ως την 31/12/2022.
  • Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο ως την 31/12/2022.

Σε όλες τις περιπτώσεις που το εν λόγω όριο ηλικίας συμπληρώνετε ΜΕΤΑ την 1/1/2023 τότε για τη λήψη πρόωρης / μειωμένης σύνταξης θα πρέπει να συμπληρωθεί το 62ο έτος της ηλικίας.

Παράδειγμα

Εκπαιδευτικός συμπληρώνει εντός του 2011 τα απαραίτητα 25 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 2/1966. Κατοχύρωσε επομένως συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τα 56 που συμπληρώνει τον 2/2022. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πρόωρη / μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε το επιθυμεί και φυσικά εντός του 2024.

Γονείς ανηλίκων τέκνων

Μια μεγάλη κατηγορία εξόδου πριν από τα γενικά όρια ηλικίας είναι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί που κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο.

1) Σύμφωνα με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο ( ν. 3865/2010) μια μητέρα με ανήλικο τέκνο μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 50 ετών, αν είχε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2010 ( δηλ. 25 χρόνια ασφαλιστικής κάλυψης ) με δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών χρόνων μόνο για τα παιδιά για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 25 χρόνων. Το δικαίωμα αυτό δε μπορούσε και δε μπορεί να ασκηθεί από τον πατέρα ( παρά την 317/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το υπουργείο εργασίας δεν έχει συμμορφωθεί όπως συμβαίνει και με τους τρίτεκνους πατέρες που είχαν 20ετία το 2010).

2) Όσοι θεμελιώνουν ( και οι δύο γονείς) δικαίωμα σύνταξης το 2011( δηλ. 25 χρόνια ασφαλιστικής κάλυψης ) μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών. Η θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης μπορούσε να γίνει και για τους δύο περιπτώσεις με εξαγορά θητείας ( θητείας, σπουδών και παιδιών). Η εξαγορά απαιτούσε 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία για αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών και 12ετή για αναγνώριση χρόνου σπουδών. Όλα αυτά ισχύουν εφόσον οι γονείς των ανηλίκων συμπλήρωναν τα αντίστοιχα όρια ηλικίας μέχρι και 18/8/2015. Συγκεκριμένα:

9. Δημόσιο με 25ετία

Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου και οι μητέρες  που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2024 εφόσον συμπληρώνουν το όριο ηλικίας όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση το ν. 4336/2015. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν :

  • Μητέρες εκπαιδευτικο (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και συμπλήρωσαν το 50 έτος της ηλικίας  τους έως το 2016 (γεννηθείσες το 1966).

Παράδειγμα:

Μητέρα ανηλίκου τέκνου εκπαιδευτικός με 25ετία το 2010 που συμπλήρωσε το 50ο έτος της ηλικίας της το 2014 μπορεί άμεσα να αποχωρήσει επομένως έχει δυνατότητα συνταξιοδότησης το 2024.

Παράδειγμα:

Μητέρα ανηλίκου δημοτική υπάλληλος με 25ετία το 2010 που γεννήθηκε τον 12/1966 συμπλήρωσε το 50ο έτος της ηλικίας της το 2016 μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών που συμπλήρωσε το 2023. Επομένως μπορεί να αποχωρήσει το 2024.

  • Γονείς (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες (μόνο γυναίκες)  που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016(γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1964).

Παράδειγμα

Εκπαιδευτικός πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 που γεννήθηκε τον 12/1964 συμπλήρωσε το 52ο έτος της ηλικίας του το 2016 και μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών που συμπλήρωσε το 2023. Επομένως μπορεί να αποχωρήσει μέσα στο 2024.

  • Γονείς (άνδρες - γυναίκες) εκπαιδευτικοί που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και συμπλήρωσαν το 55 έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1963).

Παράδειγμα

Εκπαιδευτικός πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2012 που γεννήθηκε τον 12/1963 συμπλήρωσε το 55ο έτος της ηλικίας του το 2018 και μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 61 ετών που θα συμπληρώσει τον 12/2024.

 Τρίτεκνοι σε Δημόσιο με 20ετία

  • Τρίτεκνες και άνω μητέρες εκπαιδευτικοί (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα)  που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024 καθώς το δικαίωμα ασκείται χωρίς όριο ηλικίας.
  • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες - γυναίκες) εκπαιδευτικοί (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1964).
  • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες - γυναίκες) εκπαιδευτικοί που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 εννηθέντες και γεννηθείσες το 1963).

                          

 ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (Ε.Σ.Ε.Θ.)

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα