ypaith
Και αίτημα να δοθούν υπερωρίες και στους υπαλλήλους των ΔΙΕΚ και των ΚΕΔΑΣΥ, προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση

Νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Τμημάτων στα ΔΙΕΚ και συμπερίληψη των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στις κρίσεις Υποδιευθυντών, ζητά με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ (ΣΥΠΥΥΠ)

Παράλληλα ο σύλλογος ζητά να δοθούν υπερωρίες και στους υπαλλήλους των ΔΙΕΚ και των ΚΕΔΑΣΥ, προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση σχετικά με τις υπερωρίες, προκειμένου να ανταμειφθεί το εξαιρετικό και αφοσιωμένο τους έργο και να καλυφθούν ικανοποιητικά οι ανάγκες των υπηρεσιών τους.

«Θα δοθεί έτσι ένα τέλος στη χρόνια αδικία να εργάζονται όταν απαιτείται εκτός του υπηρεσιακού τους ωραρίου χωρίς να όμως να αμείβονται σύμφωνα με τον Νόμο. Χωρίς κανένα αντίκρισμα», τονίζει ο σύλλογος.

Η επιστολή του ΣΥΠΥΥΠ

Κύριε υπουργέ κυρία υφυπουργέ,

Εν όψει του επικείμενου νομοσχεδίου που αφορά την ίδρυση των εξήντα πολυδύναμων campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.), επανερχόμαστε για θέματα μείζονος σημασίας που αφορούν τα ΔΙΕΚ.

Υπενθυμίζουμε πάλι τις θέσεις μας και τονίζουμε την ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση τόσο για τη δημιουργία Τμημάτων στα ΔΙΕΚ αντί των Γραφείων - κατά περίπτωση - με κριτήριο την δυναμικότητα όσο και για την πρόβλεψη συμπερίληψης των διοικητικών υπαλλήλων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ.

Με το νέο νομοσχέδιο δίνεται η ευκαιρία τροποποίησης του Νόμου 4763/2020 για τη θεραπεία της υφιστάμενης στρέβλωσης του άδικου αποκλεισμού των διοικητικών υπαλλήλων από τη διεκδίκηση της θέσης του Υποδιευθυντή των ΔΙΕΚ. Εξάλλου, στις κατά καιρούς συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, έχει αναγνωριστεί η προσφορά των Διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται στα ΔΙΕΚ και ο ρόλος τους ως θεμελιώδης πυλώνας λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών κατάρτισης Όμως, αυτή η αναγνώριση της αξίας και της προσφοράς δεν πρέπει να μείνει στα λόγια, αλλά να μετουσιωθεί σε πράξη δια της σχετικής νομοθέτησης. Η πρόβλεψη για συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων, των κατ’ εξοχήν αρμοδίων για τη λειτουργία της Διοίκησης των ΔΙΕΚ, στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ., αποτελεί τον μοναδικό τρόπο έμπρακτης αναγνώρισης της εμπειρίας και της προσφοράς τους, Διότι με την παρούσα κατάσταση, αφενός η Διοίκηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στερείται προσοντούχα, ικανότατα και έμπειρα στελέχη από μία θέση «κλειδί» για την Διοίκηση των ΔΙΕΚ και αφετέρου οι Διοικητικοί υπάλληλοι στερούνται της δυνατότητας επαγγελματικής εξέλιξής τους κατά παρέκκλιση συνταγματικών επιταγών, όπως η αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Με την ψήφιση του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ254/Α/21-12-2020) και μετά από πολυετή αγώνα των σωματείων, αποκαταστάθηκε η κατάφορη αδικία εις βάρος των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, ως προς τον αποκλεισμό τους από τη δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης ευθύνης του Διευθυντή. Δυστυχώς, δε συνέβη το ίδιο και για τη θέση ευθύνης του Υποδιευθυντή. Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνουν αμιγώς διοικητικά και καθόλου διδακτικά καθήκοντα, θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση του άρθρου 31, παράγραφος 7 του εν λόγω νόμου ώστε και η θέση ευθύνης του Υποδιευθυντή να καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και εν ελλείψει αυτών, όλως επικουρικά από εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, διά της παρούσας επιστολής μας, επισημαίνουμε και πάλι την ανάγκη υλοποίησης του πάγιου και δίκαιου αιτήματός μας για τη δημιουργία δύο Τμημάτων, τουλάχιστον στα μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας ΔΙΕΚ, με τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης να καλύπτονται από Διοικητικούς υπαλλήλους.

Προς τούτο, απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 32 του ως άνω νόμου («Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.») ώστε να δημιουργηθούν Τμήματα στη θέση των Γραφείων, όπως είχαμε ήδη προτείνει στην προηγούμενη Πολιτική ηγεσία, πριν τη ψήφιση του νόμου. Δυστυχώς όμως, η τότε πολιτική ηγεσία επέλεξε την δημιουργία Γραφείων αντί Τμημάτων!

Συγκεκριμένα ζητούμε, τουλάχιστον, για τα μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας ΔΙΕΚ:

1. Τμήμα (και όχι Γραφείο) Διοίκησης, Γραμματείας και Οικονομικών Θεμάτων.

2. Τμήμα (και όχι Γραφείο) Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) & Πρακτικής Άσκησης.

Και για τα υπόλοιπα ΔΙΕΚ:

Τμήμα Διοίκησης, Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας με δύο Γραφεία.

  1. Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας και Οικονομικών Θεμάτων

  2. Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) & Πρακτικής Άσκησης.

Θεωρούμε ότι, τόσο η προτεινόμενη Νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Τμημάτων στα ΔΙΕΚ, με τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης να καλύπτονται από Διοικητικούς υπαλλήλους, όσο και η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για συμπερίληψη των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ, αποτελούν δίκαια και εύλογα αιτήματά μας που θα επιδώσουν προστιθέμενη αξία στον επικείμενο μετασχηματισμό του θεσμού της επαγγελματικής κατάρτισης.

Για τις Υπερωρίες και στους υπαλλήλους των ΔΙΕΚ και των ΚΕΔΑΣΥ

Ο ΣΥΠΥΥΠ, έχοντας ως σκοπό την προώθηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της εκπαίδευσης, έρχεται με αυτήν την επιστολή να εκφράσει το βαθύ αίσθημα ανησυχίας του για τις συνθήκες εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων που απασχολούνται στα  Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).

Κατανοούμε πλήρως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοικητικοί υπάλληλοι στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και συμφωνούμε ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται σε ΚΕΔΑΣΥ και Δ.Ι.Ε.Κ. αντιμετωπίζουν εξίσου απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές είναι υποστελεχωμένες και αξίζουν την ίδια προσοχή όσον αφορά τη χορήγηση υπερωριών.

Στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε, πιστεύουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση σχετικά με τις υπερωρίες, προκειμένου να ανταμειφθεί το εξαιρετικό και αφοσιωμένο τους έργο και να καλυφθούν ικανοποιητικά οι ανάγκες των υπηρεσιών τους. Θα δοθεί έτσι ένα τέλος στη χρόνια αδικία να εργάζονται όταν απαιτείται εκτός του υπηρεσιακού τους ωραρίου χωρίς να όμως να αμείβονται σύμφωνα με τον Νόμο. Χωρίς κανένα αντίκρισμα.

Σας καλούμε, λοιπόν, να λάβετε υπόψη τις δικαιολογημένες ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων στα ΚΕΔΑΣΥ και Δ.Ι.Ε.Κ. και να δώσετε εντολή για τη χορήγηση υπερωριών και σε αυτούς τους υπαλλήλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη ανταμοιβή τους.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζητήσεις επί του θέματος.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

apth
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη
«Κάτω τα χέρια από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που αγωνίζονται για δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Ούτε σκέψη για ιδιωτικά ΑΕΙ»
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη