Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Το νέο μοντέλο διοίκησης του νόμου Κεραμέως ευνοεί την αυθαιρεσία
Ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του πανεπιστημίου, τη δημοκρατική του εκπροσώπηση, τις ερευνητικές δομές του, τον κοινωνικό του ρόλο και εν τέλει το κύρος του.

Σοβαρά ζητήματα απασχολούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, αντίστοιχο με το ΑΠΘ.

Η ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Απόφαση ΓΣ του ΕΣΔ για τη λειτουργία και διοίκηση του ΠΘ σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και στα πλαίσια του νέου μοντέλου διοίκησης 

Α. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπολειτουργεί μετά τις πλημμύρες 

Πολλά κτίρια βρίσκονται σε κατάσταση ακατάλληλη για διδασκαλία ή άλλη ακαδημαϊκή λειτουργία. Ενδεικτικά παραδείγματα: 

Το μεγάλο αμφιθέατρο στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ακόμη εκτός λειτουργίας. 

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών το 40% των χώρων του κτιρίου λόγω μούχλας, κατεστραμμένων δαπέδων και δυσοσμίας δεν χρησιμοποιείται. 

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου το ρεύμα δεν είχε έρθει ακόμη στο ΤΕΦΑΑ και γι’ αυτό δεν υπάρχει εικόνα η ακριβής έκταση των ζημιών στον υπόλοιπο εξοπλισμό. Τα μαθήματα γίνονται εκτός ΤΕΦΑΑ, τα εργαστήρια του ΤΕΦΑΑ δεν λειτουργούν καθόλου και σε πολλά απ’ αυτά χρειάζονται αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού, τα γραφεία της διοίκησης και καθηγητών δεν λειτουργούν. 

Ο ΕΣΔ ζητά την άμεση ενημέρωση για τη πορεία αποκατάστασης των υποδομών του ΠΘ όπως με την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 23/10/2023 που μπορείτε να βρείτε εδώ

Β. Το νέο μοντέλο διοίκησης ευνοεί την αυθαιρεσία 

Εγκαίρως είχε επισημανθεί από το ΔΣ του ΕΣΔ και από την ΓΣ των μελών μας, από την σύγκλητο του ΠΘ καθώς και την πλειονότητα των συγκλήτων των ΑΕΙ και  των συνδικαλιστικών οργάνων των Πανεπιστημίων, όσο και από την ομόφωνη απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης είναι καταδικασμένο να αποτύχει οδηγώντας σε αδιέξοδα . Αυτό διότι είναι το πλέον αντιδημοκρατικό και συγκεντρωτικό και ενάντια στην παράδοση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι το νέο μοντέλο διοίκησης έχει δημιουργήσει ήδη προβλήματα στη λειτουργία του ΠΘ. 

Παραθέτουμε κάποια ερωτήματα και διαπιστώσεις προς το Πρύτανη, το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) του ΠΘ και τη Σύγκλητο. 
• Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΠΘ ενώ αποφασίζει για σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα του ΠΘ δεν έχει έρθει σε επαφή ούτε με το Σύλλογο των Διδασκόντων του ΠΘ, αλλά ούτε και με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Δεν γνωρίζουμε αν τα εξωτερικά μέλη του ΣΔ έχουν ποτέ επισκεφθεί το ΠΘ.  Είναι λοιπόν, απορίας άξιο πως μπορεί κάποιος να αποφασίζει για τη λειτουργία του ΠΘ έχοντας άγνοια βασικών παραμέτρων αυτής της λειτουργίας. Γνωρίζουν άραγε τα εξωτερικά μέλη του ΣΔ τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές; Έχουν συζητήσει με το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό για τα καθημερινά τους προβλήματα και τις πιθανές λύσεις; 
 • Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη ενημέρωσης του σώματος των διδασκόντων για τις αποφάσεις που παίρνονται στο ΠΘ.  

       * Δεν γίνεται άμεση ενημέρωση της συγκλήτου για τις αποφάσεις του ΣΔ. 

       * Δεν γίνεται άμεση ενημέρωση του σώματος για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και κανείς δεν γνωρίζει τα τεκταινόμενα. Είναι κοινή διαπίστωση ότι η επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης του ΠΘ και των μελών ΔΕΠ αλλά και του διοικητικού προσωπικού “νοσεί βαρέως” και περιορίζεται αποκλειστικά σε ανταλλαγή e-mails τα οποία αφορούν είτε προσωπικές/διοικητικές διαφορές που πολλές φορές εμπεριέχουν απειλές, είτε σε ανακοινώσεις για διενέργεια ΠΜΣ/ εκδηλώσεων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα προβεί στη δημιουργία καναλιών ελεύθερης ακαδημαϊκής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του. 

       * Δεν είναι παρόντες στις συνεδριάσεις ούτε της Συγκλήτου, ούτε του ΣΔ, οι διευθυντές των υπηρεσιών και οι εκπρόσωποι των συλλόγων ώστε αμφίδρομα να ενημερώνονται τα μέλη αλλά και το σώμα για τα ζητήματα του ΠΘ. Ο Σύλλογος πιστεύει ότι ο διάλογος και η διαφάνεια αποτελεί θέσφατο αλλά και υποχρέωση της Διοίκησης και για αυτό ζητά από τον Πρύτανη να προσκαλεί όλους τους παραπάνω στις συνεδριάσεις των οργάνων.  

      * Το ΔΣ του ΕΣΔ έχει ήδη διαμαρτυρηθεί εγγράφως για τον αποκλεισμό του από τις συνεδριάσεις της συγκλήτου και δεν έχει λάβει απάντηση. Η συμμετοχή του Συλλόγου με δικαίωμα λόγου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δημοκρατικό κεκτημένο και ποτέ δεν αποτέλεσε πρόβλημα στο παρελθόν. Γιατί αποτελεί πρόβλημα τώρα; 
  

• Ο ΕΣΔ θεωρεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα σε κρίσιμες δομές του. Ιδιαίτερα σε αυτές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας όπως 

        * Με ποια διαδικασία έγινε η αλλαγή στους Διευθυντές του Ινστιτούτου «Ιάσονας»; Υπήρξε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων; Με ποια κριτήρια έγιναν οι επιλογές. Υπήρξε η αναγκαία δημοσιότητα και διαφάνεια: Ποια ήταν η επιτροπή που εισηγήθηκε; καθώς και πολλά άλλα ερωτήματα. 

     * Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων των υποτροφιών ΔΕΚΑ. Μήπως ο θεσμός αυτός οδηγείται σε κατάργηση;  
  

• Ο ΕΣΔ διαμαρτύρεται γιατί το ΣΔ ενώ έπρεπε να εκλέξει 6 κοσμήτορες εξέλεξε μόνον 2 δημιουργώντας δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των Τμημάτων. 

          * H διαδικασία επιλογής κοσμητόρων περιγράφεται στα άρθρα 24 και 25 του Ν. 4957/2022. Δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες ενώ η επιλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης έγινε χωρίς συζήτηση και κριτήρια επιλογής και η απόρριψη των προτεινόμενων κοσμητόρων δεν αιτιολογήθηκε/ δικαιολογήθηκε ποτέ από τα μέλη του Συμβουλίου.  

          * Η απόφαση, με όποιο τρόπο/διαδικασία κατέληξε στην απόφαση αυτή το Συμβούλιο Διοίκησης, δεν ανακοινώθηκε στα μέλη ΔΕΠ. Ακόμα και σήμερα τα μέλη ΔΕΠ των συγκεκριμένων σχολών δεν έχουν επίσημη ενημέρωση.  

         * Γιατί το σώμα δεν ενημερώθηκε για τους υποψήφιους κοσμήτορες, τα προσόντα τους και το όραμά τους όπως ο νόμος προβλέπει;  

         * Γιατί το σώμα δεν έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των υποψήφιων κοσμητόρων στο ΣΔ; 

         * Είναι αλήθεια ότι και οι 4 από τους απορριφθέντες ήταν μοναδικοί υποψήφιοι; 

         * Ζητήθηκε εγκαίρως η απαραίτητη εισήγηση για τους δύο υποψήφιους κοσμήτορες;  

         * Είναι αλήθεια ότι οι έτεροι 2 απορρίφθηκαν μέσω λευκής ψήφου από την πλειοψηφία των συμβούλων με ακριβώς τον ίδιο αριθμό λευκών ψήφων και χωρίς αιτιολόγηση;  

         * Ποια ήταν τα προσόντα και η εμπειρία των απορριφθέντων; Μήπως είχαν υπηρετήσει επιτυχώς σε θέσεις ευθύνης;  

         * Αξιολογώντας τα παραπάνω, η διαδικασία αυτή μοιάζει με μεθόδευση ελέγχου της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και είναι πρωτοφανής.
        

 Επιπλέον αποτελεί  

                   § Κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας η οποία προβλέπει ότι το ΣΔ επιλέγει μεταξύ των προτάσεων της Σχολής, 

                   § προσβολή της επιλογής της κάθε Σχολής και στις προτάσεις των τμημάτων, καθώς και  

                   § προσβολή των υποψηφίων χωρίς καμία αιτιολογία.  

       * Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι το ΣΔ μεροληπτεί εις βάρος 4 υποψηφίων συναδέλφων οι οποίοι έχουν υπηρετήσει από διαφορετικές θέσεις και σε σειρά ετών το Πανεπιστήμιο. 

       * Αυτές οι ενέργειες και παραλείψεις, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο, αποτελούν σαφή και πρωτοφανή οπισθοδρόμηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα δημοκρατικής λειτουργίας, διοικητικής λειτουργίας, ακαδημαϊκής δεοντολογίας και συναδελφικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, αλλοιώνουν την φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απομονώνουν και αποξενώνουν τα μέλη ΔΕΠ από τα δρώμενα στο ΠΘ και καταστρέφουν την αίσθηση της κοινότητας που κάθε Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει. 

 • Επί σειρά ετών, οι Πρυτάνεις δεν απαντούσαν στην κριτική που ασκούταν και όταν υπήρχε απάντηση αυτή πάντα ήταν συγκαταβατική, διότι ο ρόλος του Πρύτανη είναι να λειτουργεί συνθετικά και συμβιβαστικά χωρίς να  έρχεται σε αντιπαράθεση δημοσίως με συναδέλφους. Επίσης, οι όποιες διαφορές δεν είναι δυνατόν να λύνονται σε πειθαρχικά όργανα, του ΠΘ, καθότι αυτά ορίζονται από τη Διοίκηση. Αναφερόμαστε στο γεγονός όπου μέλος του ΣΔ ήρθε το κρίσιμο αυτό διάστημα σε αντιπαράθεση με δύο κοσμήτορες που εργάστηκαν για την προστασία και την λειτουργία της Σχολής τους μετά την καταστροφή του Σεπτεμβρίου 2023. Επειδή στη συνήθη ακαδημαϊκή  πρακτική, τέτοιες ενέργειες είτε επιβραβεύονται είτε λύνονται συναδελφικά και με καλή πίστη, η ΓΣ του ΕΣΔ ρωτά ποια ήταν η αιτία της αντιπαράθεσης. Οι ενέργειες αυτές θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του πανεπιστημίου, τη δημοκρατική του εκπροσώπηση, τις ερευνητικές δομές του, τον κοινωνικό του ρόλο και εν τέλει το κύρος του.
  

Ο ΕΣΔ ζητά 

• Την άμεση ενημέρωση για τις αποφάσεις τις Διοίκησης και ιδιαίτερα του ΣΔ όλων των μελών του ΠΘ. 

• Την προκήρυξη όλων των θέσεων στα όργανα του ΠΘ με διαφάνεια και την κρίση των υποψηφίων με αξιοκρατικά κριτήρια με τεκμηριωμένο και ακαδημαϊκό τρόπο. 

• Την άμεση επίσκεψη και γνωριμία των εξωτερικών μελών του ΣΔ με τα μέλη του ΠΘ και επίσκεψη αυτών σε όλα τα Τμήματα και πόλεις, ώστε να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος.  

• Την κατάργηση του μοντέλου διοίκησης που προβλέπει ο 4957/22 και την επαναφορά της Συγκλήτου ως το καθοριστικό όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου, μια και στην πράξη φαίνεται πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. 

• Παράλληλα, η διοίκηση του Πανεπιστημίου πρέπει να φροντίσει η άσκηση της διοίκησης να γίνεται με άξονες τον σεβασμό της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μελών της και την μείωση των αρνητικών συνεπειών του νόμου. 
  

Για τη ΓΣ του ΕΣΔ-ΠΘ* 

Η Πρόεδρος  

Βανέσσα Κατσαρδή 

 

Ο Γραμματέας
Μιχαήλ Βραχνάκης

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

PIERAKAKIS
Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή για τα Κολέγια, τα δημόσια ΑΕΙ, τον Γαβρόγλου και τα ακαδημαϊκά δικαιώματα

Ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατά τη δεύτερη ανάγνωση του σ/ν του

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή για τα Κολέγια, τα δημόσια ΑΕΙ, τον Γαβρόγλου και τα ακαδημαϊκά δικαιώματα