kovaios_apth
Απολογισμός έργου του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Δημητρίου Κωβαίου

Με αφορμή τη λήξη της θητείας του, ως Πρύτανη του ΑΠΘ (Μάιος 2023 έως Νοέμβριος 2023), της πλήρους θητείας του ως Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας (2019-2023), καθώς και εκείνης ως Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ (Σεπτέμβριος 2023 έως Νοέμβριος 2023), ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, παρουσίασε το απολογιστικό του έργο. 

Αναφορικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, ανέφερε πως «Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε δύο μεγάλα προβλήματα, σε σχέση με τη λειτουργία της ΠΦΛ. Τη συγχώνευση της ΠΦΛ με το ΑΠΘ, όπως προανέφερα, και την έκδοση καρτών σίτισης για τους φοιτητές, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και της δωρεάν σίτισης των φοιτητών μας. Με μεγάλη προσπάθεια συνεχούς επαφής και διαλόγου με τους φοιτητές, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της ΠΦΛ, το Συμβούλιό της ΠΦΛ  που αποτελείται από τους Κοσμήτορες των Σχολών και το ΚΗΔ, κατορθώσαμε να πείσουμε περισσότερους από 10000 φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης και να έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί περίπου 8000 κάρτες σίτισης. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ. Παράλληλα, έχουμε εξασφαλίσει μέσα από χορηγίες, τη δωρεάν σίτιση σε φοιτητές μας, που δεν δικαιούνταν κάρτα σίτισης ή είχαν αδυναμία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών. Ευχαριστώ πολύ όλους τους φοιτητές και τους συναδέλφους που βοήθησαν για την επίτευξη του σπουδαίου αυτού στόχου».

Παράλληλα, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, δήλωσε «Είχα τη μοναδική τιμή να υπηρετήσω για περισσότερα από 4 χρόνια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις υψηλότερες θέσεις ευθύνης σε μία δύσκολη περίοδο. Ως Πρύτανης και Αντιπρύτανης υπηρέτησα το ΑΠΘ, εργαζόμενος πολλές ώρες κάθε ημέρα, έχοντας πάντα ως γνώμονα το κοινό καλό, το ενδιαφέρον μου για τους φοιτητές και τους συναδέλφους και προσηλωμένος στην ακαδημαϊκή δεοντολογία και ήθος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, τους Αντιπρυτάνεις και τον τ. Πρύτανη, τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους για την εξαιρετική μας συνεργασία, επίσης και όλα τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστήμιου μας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, το έργο αυτό παράχθηκε σε σύντομο χρόνο, με την αμέριστη βοήθεια και εργατικότητα όλων των διοικητικών υπαλλήλων και συναδέλφων, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και τη στήριξη στο κοινό μας έργο».

Σύντομος Απολογισμός έργου με την ιδιότητα του Πρύτανη 

Στους επτά περίπου μήνες που υπηρέτησα το Πανεπιστήμιο ως Πρύτανης, μετά την εκλογή μου από τη Σύγκλητο (διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντα του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας), είχα να αντιμετωπίσω ορισμένα μεγάλα προβλήματα, εκτός από τα πολλά καθημερινά προβλήματα και τις πολλές υποχρεώσεις και συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον σύντομο αυτόν απολογισμό, θα περιοριστώ σε πέντε μεγάλα προβλήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω ως Πρύτανης. Κατά την παράδοση και παραλαβή με τις νέες πρυτανικές αρχές που σύντομα θα εκλεγούν, θα υπάρξει αναλυτικός απολογισμός του έργου μου, ως Πρύτανης και Αντιπρύτανης. 

1.  Η Συγχώνευση στο ΑΠΘ, των τριών ΝΠΔΔ (Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, Πανεπιστημιακά Δάση, Αγρόκτημα). Μία «βόμβα» που τελικά δεν εξερράγη.

Το πρώτο μεγάλο θέμα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν από τη συγχώνευση των τριών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με το Πανεπιστήμιο, και ιδιαίτερα για την ομαλή οικονομική και διοικητική λειτουργία τους και τη διατήρηση της μισθοδοσίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μέσα από πολύωρη καθημερινή εργασία, συνεχείς διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τους εργαζομένους, κατέστη εφικτή η συγχώνευση και η ένταξη των υπαλλήλων στις υπηρεσίες του ΑΠΘ. Ήταν ένα επίπονο έργο, που φέραμε εις πέρας, με τη βοήθεια των υπαλλήλων των Διευθύνσεων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των υπαλλήλων των τριών ΝΠΔΔ. Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν πλέον, ως αυτοτελείς διευθύνσεις εντός του ΑΠΘ. Ήταν η άριστη εφικτή λύση, που επιτεύχθηκε με μεγάλη προσπάθεια, ξεπερνώντας δυσκολίες και αναλαμβάνοντας μεγάλες ευθύνες. 

2.  Η διαχείριση και ευθύνη της διαδικασίας εκλογής Πρύτανη και Συμβουλίου Διοίκησης-Η μεγάλη περιπέτεια

Με τη βοήθεια και κατανόηση των συναδέλφων υποψηφίων για το Συμβούλιο του Ιδρύματος και όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της Συγκλήτου, μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που προέκυψαν από έναν «δύσκολο και προβληματικό στην εφαρμογή» νόμο και να έχουμε φτάσει ομαλά στο σημείο εκλογής των 11 μελών του Συμβουλίου. Απομένει ακόμη μία σπουδαία διαδικασία που θα γίνει με ευθύνη του νέου Πρύτανη, αυτή της εκλογής Πρύτανη από το ενδεκαμελές συμβούλιο. Δυστυχώς για το Πανεπιστήμιό μας,  το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) διά του Γενικού Γραμματέα,  δεν δέχθηκε το αίτημά μας για παράταση για λίγες εβδομάδες της θητείας μας (Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής νέου Πρύτανη. Θα ήθελα να τονίσω ότι το αίτημά μας για παράταση της θητείας μας για λίγες εβδομάδες, έγινε με αποκλειστικό σκοπό να αποφευχθούν τα αναμενόμενα προβλήματα στη λειτουργία του πανεπιστημίου μας, εξαιτίας της προσωρινής αλλαγής Πρύτανη και της έλλειψης Αντιπρυτάνεων, καθώς και λοιπών προβλημάτων που αναδείξαμε και δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν εδώ, στο πλαίσιο του απαιτούμενου σεβασμού προς την εκκρεμή διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη.  

3.  Διασφάλιση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, χωρίς προβλήματα παραβατικότητας στην Πανεπιστημιούπολη-Η συνεργασία με θεσμικούς φορές της πολιτείας και την πανεπιστημιακή κοινότητα

Με συνεχή διάλογο με τους φοιτητές μας, κατανοώντας τα αιτήματά τους, με τη βοήθεια και συνεργασία της υπηρεσίας φύλαξης και των αστυνομικών αρχών, καθώς και την κατανόηση όλων των συναδέλφων, καταφέραμε να έχουμε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον στον κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης, με ασφάλεια και ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ημέρα του εορτασμού του Πολυτεχνείου, δεν υπήρξε η παραμικρή ζημία στις υποδομές, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανεπιστημίου μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φοιτητές μας και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα για τη βοήθειά τους στην επίτευξη αυτού του σπουδαίου αποτελέσματος. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω, τις αστυνομικές αρχές για το άριστο πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του πανεπιστημιακού χώρου, και κυρίως για την προστασία της πανεπιστημιούπολης, χωρίς παρεμβάσεις στους χώρους εντός του Πανεπιστημίου (με μοναδική εξαίρεση τις παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών). Ελπίζω ότι το επόμενο βήμα αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας μας με την αστυνομία, θα είναι η απομάκρυνση της εναπομείνασας διμοιρίας των ΜΑΤ από το πεζοδρόμιο της Αγίου Δημητρίου, αίτημα το οποίο έχουμε θέσει και συζητήσει στη Σύγκλητο. 

4. Η λειτουργία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ)-Η προάσπιση της δωρεάν σίτισης των φοιτητών μας

Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε δύο μεγάλα προβλήματα, σε σχέση με τη λειτουργία της ΠΦΛ. Τη συγχώνευση της ΠΦΛ με το ΑΠΘ, όπως προανέφερα, και την έκδοση καρτών σίτισης για τους φοιτητές, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και της δωρεάν σίτισης των φοιτητών μας. Με μεγάλη προσπάθεια συνεχούς επαφής και διαλόγου με τους φοιτητές, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της ΠΦΛ, το Συμβούλιό της ΠΦΛ  που αποτελείται από τους Κοσμήτορες των Σχολών και το ΚΗΔ, κατορθώσαμε να πείσουμε περισσότερους από 10000 φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης και να έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί περίπου 8000 κάρτες σίτισης. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ. Παράλληλα, έχουμε εξασφαλίσει μέσα από χορηγίες, τη δωρεάν σίτιση σε φοιτητές μας, που δεν δικαιούνταν κάρτα σίτισης ή είχαν αδυναμία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών. Ευχαριστώ πολύ όλους τους φοιτητές και τους συναδέλφους που βοήθησαν για την επίτευξη του σπουδαίου αυτού στόχου. 

5. Η λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης στην Καλάνδρα-Η μοναδική πανεπιστημιακή κατασκήνωση στην Ελλάδα και η προάσπιση της ύπαρξης και βιωσιμότητάς της

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου τον Μάϊο 2023, κληθήκαμε εντός δύο μηνών (Μάϊος-Ιούνιος) να αναλάβουμε την ευθύνη για το άνοιγμα της κατασκήνωσης. Το έργο αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αφού έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των υποδομών για την ασφάλεια των κατασκηνωτών και να βρεθεί ανάδοχος για τη λειτουργία του εστιατορίου και του παντοπωλείου. Είχα τότε δηλώσει ότι, η κατασκήνωση θα ανοίξει με δύο προϋποθέσεις, δηλαδή την εξασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας για τους κατασκηνωτές και την οικονομική βιωσιμότητά της. Με μεγάλη προσπάθεια και την ανάληψη της ευθύνης, κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε τα μεγάλα προβλήματα ασφάλειας, λειτουργίας και οικονομικής βιωσιμότητας. Η κατασκήνωση λειτούργησε χωρίς προβλήματα και ήταν οικονομικά βιώσιμη, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και τα στελέχη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου,  τους Αντιπρυτάνεις και τους χιλιάδες κατασκηνωτές για την κατανόηση και βοήθεια στο δύσκολο αυτό έργο. 

Είναι προφανές ότι πολλά ακόμη σημαντικά θέματα εκκρεμούν και δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν στη διάρκεια της θητείας μου. Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα θέματα που αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία και δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν σε αυτόν τον σύντομο απολογισμό. 

Είμαι βέβαιος ότι ο νέος Πρύτανης καθηγητής Απόστολος Αποστολίδης, με τον οποίο μας συνδέουν αισθήματα ειλικρινούς εκτίμησης και πολυετούς φιλίας, όπως και όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος, θα ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν. 

Αναλυτικά ο απολογισμός του Πρύτανη

Οι αρμοδιότητες της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο είναι πολλές και μεγάλης σημασίας. Ανάμεσα σε αυτές είναι η ευθύνη για την ομαλή καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν, η φοιτητική μέριμνα και ιδιαίτερα η σίτιση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στις σπουδές τους, ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ομάδες φοιτητών όπως φοιτητές ΑΜΕΑ και άλλοι, η προσβασιμότητα, τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και η πιστοποίησή τους, οι διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα οι σχέσεις με ευρωπαϊκά και άλλα πανεπιστήμια, το πρόγραμμα Erasmus, η λειτουργία των βιβλιοθηκών και πολλά ακόμη. 

Παραθέτω ορισμένα κύρια σημεία του έργου που έγινε στη διάρκεια της δικής μου Αντιπρυτανείας, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα υπάρξει νέος Αντιπρύτανης

1.    Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ. Πιστοποίηση 42 Τμημάτων του ΑΠΘ.  Κατά την περίοδο της Πρυτανείας μας,  η ΜΟΔΙΠ απέκτησε νέους υπαλλήλους και ο τρόπος λειτουργίας της άλλαξε, με ανάθεση διακριτού έργου και ρόλου στους υπαλλήλους της. Στη διάρκεια της Πρυτανείας μας, από το 2019 έως σήμερα, πραγματοποιήθηκαν με άριστα αποτελέσματα η προετοιμασία του σχετικού υλικού για κάθε Τμήμα και η Πιστοποίηση 39 Τμημάτων του ΑΠΘ (36 Τμήματα αξιολογήθηκαν με Α και 3 Τμήματα με Β).  Εκκρεμεί (!), με ευθύνη της ΕΘΑΑΕ, η πιστοποίηση των προπτυχιακών προγραμμάτων της Θεολογικής Σχολής (2 Τμήματα και μία Εισαγωγική Κατεύθυνση). 
Επίσης, με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η προετοιμασία του σχετικού υλικού και η πιστοποίηση του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος της Ιατρικής. 

Επιπλέον, με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ έγινε η προετοιμασία της πρότασης για το έργο ΕΣΠΑ-ΜΟΔΙΠ, καθώς και η προετοιμασία της Προγραμματικής Συμφωνίας του ΑΠΘ με το ΥΠΑΙΘ. Οι δράσεις αυτές ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023.

Συνεχίστηκαν οι τακτικές δραστηριότητες της ΜΟΔΙΠ, και ιδιαίτερα ο δομημένος έλεγχος των προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) των Τμημάτων ΑΠΘ.

Ακόμη, ξεκίνησε βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Στο ΑΠΘ υπάρχουν περισσότερα από 200 μεταπτυχιακά προγράμματα, και η διαδικασία πιστοποίησής τους απαιτεί την προετοιμασία ενός  ογκώδους φακέλου εγγράφων.

2. Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα για τους φοιτητές μας. Πρόκειται για μία ιστορικής σημασίας επιτυχία, με το ΑΠΘ να είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που πετυχαίνει την έκδοση ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών, προς όφελος των χιλιάδων πτυχιούχων του. Στο παρελθόν, οι φοιτητές μας, όπως και όλοι οι φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, ήταν υποχρεωμένοι να μεταφράζουν τους τίτλους σπουδών στην Αγγλική γλώσσα και να επωμίζονται τα σχετικά έξοδα μετάφρασης.

3. Δράσεις φοιτητικής μέριμνας

Δημιουργήθηκαν πολλές νέες δομές υποστήριξης των φοιτητών μας και αναβαθμίστηκαν οι ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες. Επιγραμματικά έγιναν τα ακόλουθα: 

α. Πλήρης αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ). Το έργο αυτό επιτεύχθηκε με την πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού και την καθιέρωση ενός νέου τρόπου λειτουργίας (Συνεχής λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για κλείσιμο ραντεβού που δεν υπήρχε), με αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση όλων των φοιτητών μας που αιτούνται εξατομικευμένη συνεδρία ψυχολογικής υποστήριξης, ή άλλες υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας δωρεάν και χωρίς αναμονή

β. Λειτουργία του θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή. Οι φοιτητές μας μπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο του φοιτητή, για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζουν (εκτός των εξετάσεων). Συνήγορος του φοιτητή έχει οριστεί με απόφαση της Συγκλήτου, η ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Θεοφανώ Παπαζήση. Έχει διαμορφωθεί, κατάλληλος χώρος για τις ανάγκες του Συνηγόρου του Φοιτητή, στον 4ο όροφο, του κεντρικού κτιρίου διοίκησης. 

γ. Βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας των φοιτητών ΑΜΕΑ (με την αποκλειστική χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ για την υποστήριξη Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων φοιτητών). Κατασκευάστηκαν ράμπες, αναβατόρια και τουαλέτες ΑΜΕΑ, σε όσα κτίρια της πανεπιστημιούπολης δεν υπήρχαν.  Όλα τα κτίρια των Σχολών μας, είναι πλέον προσβάσιμα και διαθέτουν τουαλέτες ΑΜΕΑ. Συνεχίζουμε επίσης τις υπηρεσίες δωρεάν μετακίνησης φοιτητών με κινητικά προβλήματα. Για τον σκοπό αυτόν, με πόρους του σχετικού προγράμματος ΕΣΠΑ, έχουμε προβλέψει την αγορά ενός νέου λεωφορείου για τη βελτίωση μετακίνησης των ΑΜΕΑ φοιτητών μας. 

δ. Βελτίωση της υπηρεσίας και των υποδομών μετατροπής των συγγραμμάτων σε κατάλληλη μορφή για φοιτητές με προβλήματα όρασης. 

ε. Πρόσληψη διερμηνέα νοηματικής (από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ) για τις εξατομικευμένες ανάγκες των φοιτητών μας με προβλήματα ακοής, στην παρακολούθηση μαθημάτων και τις εξετάσεις τους, καθώς και σε κάθε άλλη εκδήλωση (δεν υπήρχε).  

ζ. Ίδρυση της μονάδας υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών (δεν υπήρχε). 

η. Δημιουργία φοιτητικών κήπων στο Αγρόκτημα για τις ανάγκες φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (δεν υπήρχε) Ο θεσμός αυτός έχει μεγάλη επιτυχία, αφού υπήρξαν περισσότερες από 300 αιτήσεις φοιτητών μας, για συμμετοχή.

θ. Διεύρυνση και ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας για φοιτητές που ανήκουν σε χαμηλές εισοδηματικές τάξεις μέσα από τη δράση της οικονομικής ενίσχυσης (απονομή υποτροφιών ΕΚΟ, δωρεάν φροντίδα και φιλοξενία των παιδιών τους στο Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ). Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών έγινε εξ ολοκλήρου από πόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ι. Καθιέρωση ενός τηλεφωνικού αριθμού (999888), τον οποίο μπορούν να καλούν οι φοιτητές μας και να ζητούν οποιαδήποτε βοήθεια ή καθοδήγηση. 

κ. Ανάπτυξη λογισμικού (χάρτη πλοήγησης) προσβασιμότητας, σε όλα τα κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας της Πανεπιστημιούπολης. Με το λογισμικό αυτό κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί με τη χρήση του κινητού του τηλεφώνου να έχει καθοδήγηση για την πρόσβαση σε αίθουσες και αμφιθέατρα όλων των Σχολών του ΑΠΘ, στην Πανεπιστημιούπολη.

λ. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ σχετικά με τις τελετές ορκωμοσίες και τη λήψη πτυχίου. Συγκεκριμένα, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η φυσική παρουσία των φοιτητών στην τελετή ορκωμοσίας για τη λήψη του πτυχίου. 

4. Συντονισμός και οργάνωση της συμμετοχής του ΑΠΘ στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο) ΕPICUR για την τριετία 2019-2022. Συνέχεια για μία ακόμη τετραετία  (2023 έως 2027). Πρόκειται για ιστορικής σημασίας επιτυχία του ΑΠΘ, με τη συμμετοχή του μαζί με 8 ακόμη ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε ένα κοινό Πανεπιστήμιο, μέσα από μία ανταγωνιστική διαδικασία και κρίση. Στη διάρκεια της πρώτης τριετίας του EPICUR, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή φοιτητών του ΑΠΘ  στην  παρακολούθηση των προσφερόμενων μαθημάτων από τα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας EPICUR. Μεγάλος αριθμός καθηγητών και διοικητικών υπαλλήλων από διαφορετικές σχολές συμμετείχαν ενεργά στη διδασκαλία μαθημάτων, σε επιστημονικά Fora και διοικητικές συναντήσεις. Επίσης, το ΑΠΘ έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο EPICUR ως ο κύριος τεχνολογικός εταίρος για τη σχεδίαση και την υλοποίηση της πλατφόρμας διοικητικής υποστήριξης (VURS), καθώς και προσφερόμενων μαθημάτων (VCLP), στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του EPICUR, καθώς και της πρώτης Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Κοινότητας Νέων Ερευνητών (EPICommunity). Ακόμη, συμμετέχουμε στο «EPICUR Research», ένα παράλληλο έργο που υποβλήθηκε από τη Συμμαχία στο πλαίσιο της πρόσκλησης  Horizon 2020: H2020-IBA-SwafS-Support-1-2020 [Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities (Part I)] και αποβλέπει στην ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας των μελών της Συμμαχίας. Με βάση την πολύ καλή λειτουργία του EPICUR στην πρώτη τριετία, εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2022, η νέα πρόταση για συνέχιση και βελτίωση της λειτουργίας του με νέες δράσεις για μία τετραετία (2023 έως 2027). Το ΑΠΘ στη νέα τετραετία του EPICUR, θα έχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και πολλαπλάσιο προϋπολογισμό, που θα του επιτρέψει να αναπτύξει πολλές νέες δράσεις προς όφελος των φοιτητών και καθηγητών του. Συμπερασματικά, πετύχαμε τη λειτουργία του EPICUR για μία ακόμη τετραετία με αναβαθμισμένο ρόλο για το ΑΠΘ και πολλαπλάσιο προϋπολογισμό, σε σχέση με την πρώτη περίοδο.

5. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Υποστήριξης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας. Σήμερα λειτουργούν στο Πανεπιστήμιό μας περισσότερα από 200 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.  Στη διάρκεια της Πρυτανείας μας,  η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών στελεχώθηκε με κατάλληλο προσωπικό και έχει την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ακόμη, είχε την ευθύνη για την:
Α) ίδρυση δεκάδων νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
Β) τροποποίηση 16 Ιδρυτικών ΦΕΚ και Κανονισμών ΠΜΣ,
Γ) τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών και
Δ) τροποποίηση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
Επιπλέον, προτάθηκε προς τη Σύγκλητο η μείωση τελών φοίτησης στα ΠΜΣ του ΑΠΘ, ο τύπος της καθομολόγησης του Β΄ κύκλου σπουδών και εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικής τροπολογίας για την αναγνώριση τίτλων αλλοδαπών φοιτητών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

6. Εποπτεία και προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Τα τελευταία τρία χρόνια, πετύχαμε την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων για στέγαση στις Εστίες, από πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. Επίσης, αναβαθμίστηκε η ταχύτητα λειτουργίας δικτύου και μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση. Επίσης, αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της Πανδημίας COVID-19  και δεν υπήρξαν σοβαρά νοσήσαντες φοιτητές. Βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες σίτισης των Εστιών και είμαστε σε συνεχή επαφή με την ανάδοχο εταιρία για περαιτέρω βελτίωση.  Έχουμε συνεχή και άριστη συνεργασία με το προσωπικό των Εστιών, και αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που ανακύπτουν. Δεχόμαστε συχνά ομάδες φοιτητών που διαμένουν στις Εστίες, ακούμε τα αιτήματά τους και προσπαθούμε για την επίλυσή τους, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και αναμένεται τα επόμενα χρόνια, να πραγματοποιηθεί το μεγάλο έργο της ανακαίνισης και συντήρησης των δωματίων και κτιρίων με ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και σε συνεργασία με το ΑΠΘ. 

7. Εποπτεία των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το προσωπικό του Τμήματος. Το ΑΠΘ είναι πρώτο στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών Erasmus. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπήρξε επιτυχής διαχείριση και λύση των προβλημάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της μετακίνησης φοιτητών-διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

8. Εποπτεία της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής και τη Γραμματεία Συγκλήτου.  Συνοπτικά στη διάρκεια της Πρυτανείας μας, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: η ίδρυση 4 νέων Εργαστηρίων, η επικαιροποίηση και έγκριση 6 εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας Εργαστηρίων, η μετονομασία 4 Εργαστηρίων, η τροποποίηση 3 εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας Κλινικών, και η τροποποίηση ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Μουσείου.

9. Εποπτεία της λειτουργίας της Κεντρικής και των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών, καθώς και του Κέντρου Πληροφόρησης. Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ και του κεντρικού αναγνωστηρίου των φοιτητών, στη διάρκεια της πανδημίας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, τη Διευθύντρια και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

10. Εποπτεία των Επιτροπών:
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
-Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα
-Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
- Ισότητας των Φύλων
-Αριστείας
-Εκπαιδευτικής Πολιτικής
-Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης του ΑΠΘ

11.  Επιμέλεια και κεντρικός σχεδιασμός, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, της διεξαγωγής των μαθημάτων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19. Συνεχής επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τον Πρύτανη, για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων ακαδημαϊκής φύσεως. Οργάνωση και συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη διεξαγωγή των εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ σύμφωνα με τους όρους και τα μέτρα που επιβάλλονται για την προστασία από τον COVID-19 και τον περιορισμό μετάδοσής του.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

asep
169 εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι καταγγέλλουν την αποσιώπηση της μάχης των εξεταστικών από την ιστορία της ΔΟΕ
Η μάχη των εξεταστικών του ’98 ανήκει στις λαμπρές ιστορικές στιγμές του κλάδου, δεν εξαφανίζεται από καμία «ιστορική» γομολάστιχα παραχάραξης
169 εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι καταγγέλλουν την αποσιώπηση της μάχης των εξεταστικών από την ιστορία της ΔΟΕ