ypaith
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / INTIME NEWS
Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Εκδόθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙΔΕΚ) η 3η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη.

Η διαδικασία των υποβολών αρχίζει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 12:00 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, στις 13:00 το μεσημέρι.

Ερώτηση 01: Ποιος είναι ο στόχος της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»;

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων (εφεξής «Έργα») υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας.

Ερώτηση 02: Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της Προκήρυξης;

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 55.080.000€.

Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Έργου (Ι και ΙΙ) και ανά Επιστημονική Περιοχή (εφεξής «Ε.Π.») θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου (εφεξής «Ε.Σ.») του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ερώτηση 03: Ποια δύναται να είναι η διάρκεια των προτεινόμενων Έργων;

Η διάρκεια των προτεινόμενων Έργων δύναται να κυμαίνεται από 36 έως 48 μήνες.

02. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ερώτηση 04: Ποιοι δύνανται να υποβάλουν Πρόταση ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες;

Ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (εφεξής «ΕΥ») στην παρούσα Προκήρυξη δύνανται να υποβάλουν Πρόταση μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (εφεξής «Α.Ε.Ι.») και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (εφεξής «Α.Σ.Ε.Ι.») της Χώρας, και Ερευνητές/τριες και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) όλων των βαθμίδων των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (εφεξής «Ε.Κ.-I») και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (εφεξής «Ε.Π.Ι.») της χώρας.

Ερώτηση 05: Επί θητεία μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες δύνανται να υποβάλουν Πρόταση ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ);

Ναι. Επί θητεία μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη ως ΕΥ.

Ερώτηση 06: Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες δύνανται να υποβάλουν πρόταση ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ);

Όχι. Σύμφωνα με την Ενότητα 8.2 της Προκήρυξης, Ομότιμοι/ες ή αφυπηρετήσαντες/σασες Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στη Δράση μόνο ως μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (εφεξής «ΕΟ»).

Ειδικότερα, οι Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες/Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν ως αμειβόμενα μέλη της ΕΟ, ενώ συνταξιούχοι Καθηγητές/τριες/Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν μόνο ως μη αμειβόμενα μέλη της ΕΟ.

Ερώτηση 07: Εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ του οποίου δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση διορισμού μπορεί να υποβάλει πρόταση ως ΕΥ;

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 8.1 της Προκήρυξης: «Δικαίωμα συμμετοχής ως ΕΥ έχουν και όσοι/ες έχουν εκλεγεί στην αντίστοιχη θέση έως και την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης, ανεξαρτήτως εάν έχουν αναλάβει καθήκοντα. Στην περίπτωση που δεν έχουν αναλάβει καθήκοντα κατά την υποβολή της Πρότασης υποχρεούνται να υποβάλουν με αυτήν το πρακτικό ή την απόφαση εκλογής τους και στη συνέχεια οφείλουν να υποβάλουν την πράξη ανάληψης καθηκόντων ή αντίστοιχη πράξη, σύμβαση κ.ο.κ., προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης. Η αδυναμία να εκπληρώσουν την εν λόγω προϋπόθεση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη πληρότητα και επομένως τη μη επιλεξιμότητα της πρότασης για χρηματοδότηση».

Διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω έγγραφα:

Ερώτηση 08: Μπορούν να υποβάλουν Πρόταση ως ΕΥ Καθηγητές/τριες ή Ερευνητές/τριες Ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα σχέση Συνεργαζόμενων ή Επισκεπτών/τριών Καθηγητών/τριών/Ερευνητών/τριών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ν. 4957/2022, ή Ερευνητικούς Φορείς του Ν. 4310/2014, όπως ισχύουν;

Όχι. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, ΕΥ των έργων δύνανται να είναι μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό των ΦΥ που ορίζονται στην Ενότητα 8.3 της Προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Ιδρύματα της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.

Ερώτηση 09: Μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια που τελεί σε άδεια να υποβάλει Πρόταση ως ΕΥ;

Ναι. Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες που τελούν σε άδεια δύνανται να υποβάλουν Πρόταση ως ΕΥ. Σε περίπτωση που η Πρότασή τους εγκριθεί για χρηματοδότηση, θα πρέπει να διακόψουν την άδειά τους προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα ΕΥ Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ερώτηση 10: Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. δύνανται να υποβάλουν Πρόταση ως ΕΥ;

Όχι. Σύμφωνα με τις Ενότητες 8.1. και 8.2. της Προκήρυξης, τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (εφεξής «Ε.ΔΙ.Π.») των Α.Ε.Ι. δύνανται να συμμετέχουν στη Δράση μόνο ως μέλη της ΕΟ.

Ερώτηση 11: Σε ποια κατηγορία πρέπει να υποβάλει Πρόταση Μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια ο/η οποίος/α έχει εξελιχθεί σε ανώτερη βαθμίδα (π.χ. Επίκουρος σε Αναπληρωτή Καθηγητή) αλλά δεν έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ διορισμού του/της;

Σε αυτή την περίπτωση, το Μέλος ΔΕΠ ή ο/η Ερευνητής/τρια υποβάλλει την Πρόταση με βάση τη βαθμίδα στην οποία έχει εκλεγεί, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί στο σχετικό ΦΕΚ.

Ερώτηση 12: Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Προτάσεων που μπορεί να υποβάλει ή/και να συμμετέχει ένας/μία ΕΥ;

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 8.1. της Προκήρυξης ένας/μία ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση και να συμμετέχει ως μέλος της ΕΟ σε μια (1) ακόμη Πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης.

Ερώτηση 13: Υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με τη συμμετοχή στην παρούσα Προκήρυξη ΕΥ Έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο άλλης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.;

Ναι. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη (είτε ως ΕΥ είτε ως μέλη ΕΟ) ΕΥ των οποίων η Πρόταση έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» ή στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».

Ερώτηση 14: Ποιοι Φορείς δύναται να λειτουργήσουν ως Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) στο πλαίσιο της Δράσης;

Σύμφωνα με την Ενότητα 8.3 της Προκήρυξης, ως ΦΥ δύναται να οριστούν:

  • τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141), όπως ισχύει.
  • τα Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.) του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως ισχύει.
  • τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων των Ν. 2083/1992 (Α’ 159) και 3685/2008 (Α’ 148).
  • τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) του Ν. 3187/2003 (Α’ 233).
  • το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (εφεξής «ΕΛΙΑΜΕΠ»).
  • το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Έρευνών (εφεξής «ΙΟΒΕ»).

Ερώτηση 15: Οι διαφορετικές Σχολές του ίδιου Α.Ε.Ι. μπορούν να θεωρηθούν ως διαφορετικοί Φορείς;

Όχι. Οι Σχολές και τα διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου Α.Ε.Ι. καθώς και τα διαφορετικά Τμήματα/Ινστιτούτα ή εργαστήρια του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου-Ινστιτούτου δεν θεωρούνται ως διαφορετικοί Φορείς.

Ερώτηση 16: Ποιοι Φορείς δύναται να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης ως Συνεργαζόμενοι Φορείς;

Σύμφωνα με την Ενότητα 8.4 της Προκήρυξης, ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (εφεξής «ΣΦ»), πέραν των Φορέων που μπορούν να λειτουργήσουν ως ΦΥ, δύνανται να συμμετέχουν κάθε είδους Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ερώτηση 17: Υπάρχει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό Προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένα Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Ίδρυμα ως ΦΥ ή/και ως ΣΦ;

Όχι. Η Προκήρυξη δεν θέτει κανέναν περιορισμό ως προς τον αριθμό των Προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει κάποιος Φορέας ως ΦΥ ή/και ως ΣΦ.

Ερώτηση 18: Ποιοι δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της ΕΟ;

Στην ΕΟ (εκτός από τον/την ΕΥ) μπορούν να συμμετέχουν: Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό του ΦΥ ή/και των Συνεργαζόμενων Φορέων (εφεξής «ΣΦ»), μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες, μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που εργάζεται με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί, υποστηρικτικό προσωπικό, κ.λπ.) ή τυχόν έκτακτο προσωπικό που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου.

Ερώτηση 19: Μπορούν προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να συμμετέχουν ως μέλη της ΕΟ;

Όχι. Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες δεν δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη σε ΕΟ.

Ερώτηση 20: Μπορεί μέλος της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) να συμμετέχει σε δύο Προτάσεις;

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 8.2 της Προκήρυξης κάθε μέλος της ΕΟ (εκτός από τον/την ΕΥ) δύναται να συμμετέχει (ως μέλος) κατά μέγιστον σε δύο (2) Προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης.

Ερώτηση 21: Μπορεί να συμμετέχουν στην ΕΟ φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου, αλλά δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του ΦΥ;

Ναι. Φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου σε φορέα του δημόσιου τομέα [άρθρο 14 παρ. 1 περ. α) Ν. 4270/2014] δύναται να απασχοληθεί στο Έργο με σύμβαση έργου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4957/2022 (άρθρα 127 και 243 παρ. 6), εφόσον η συμμετοχή του/της δημοσίου/ας υπαλλήλου στο Έργο αφορά πρόσθετο έργο επ’ αμοιβή το οποίο εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από τον φορέα του δημοσίου τομέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Το εν λόγω προσωπικό θα αμείβεται με πρόσθετη αμοιβή έως 500,00€ μηνιαίως για πρόσθετο έργο, πέραν του ωραρίου του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην περίπτωση που ο/η δημόσιος/α υπάλληλος τελεί σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών, δύναται να συμμετέχει στο Έργο και να αμείβεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 9.1.1 και τον Πίνακα 3 της Προκήρυξης (π.χ. ως Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει λάβει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από τον φορέα του δημοσίου τομέα.

Επισημαίνεται ότι Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό που εργάζεται με οιασδήποτε φύσης σχέση εργασίας σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.

Ερώτηση 22: Είναι απαραίτητο να είναι ονοματισμένα όλα τα μέλη της ΕΟ κατά την υποβολή της Πρότασης;

Όχι. Σύμφωνα με την Ενότητα 8.2. της Προκήρυξης, δεν είναι απαραίτητο να έχουν ορισθεί ονομαστικά όλα τα μέλη της ΕΟ κατά την υποβολή της Πρότασης. Εάν κάποιο μέλος της ΕΟ δεν έχει ονοματιστεί, θα πρέπει κατά την υποβολή της Πρότασης να ορισθούν τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του, ώστε σε περίπτωση χρηματοδότησης να γίνει η επιλογή βάσει αυτών των προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 243 (παρ. 4) και 244 του Ν. 4957/2022.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται διαδικασία επιλογής για τα ονοματισμένα μέλη της ΕΟ.

Ερώτηση 23: Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες πρέπει να έχουν πλήρη απασχόληση στο Έργο;

Όχι. Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό σε σχέση με τον χρόνο απασχόλησης των μελών της ΕΟ στο Έργο.

Ερώτηση 24: Τι ισχύει σχετικά με την προϋπόθεση της Ενότητας 8.2 της Προκήρυξης «η ΕΟ να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δύο (2) αμειβόμενα μέλη (πέραν του ΕΥ) τα οποία θα είναι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές»;

Σύμφωνα με την ως άνω προϋπόθεση, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, θα πρέπει να απασχολούνται κατ’ ελάχιστον δύο (2) αμειβόμενα μέλη (πέραν του ΕΥ) στην ΕΟ τα οποία θα είναι μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις Προτάσεις που θα υποβληθούν στην Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες».

Ερώτηση 25: Τι ισχύει σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων στην ΕΟ;

Συνταξιούχοι οιασδήποτε ιδιότητας δύναται να συμμετέχουν στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενα μέλη.

03. Προϋπολογισμός και Κατηγορίες Δαπανών

Ερώτηση 26: Υπάρχει περιορισμός ως προς το ποσοστό στο οποίο μπορούν να ανέλθουν οι διαφορετικές κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού;

Ναι. Οι ποσοστιαίοι περιορισμοί ανά κατηγορία δαπάνης αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία δαπάνης στον Πίνακα 2 (Ενότητα 9) της Προκήρυξης.

Ερώτηση 27: Υπάρχει ανώτερο όριο στον συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό της Πρότασης;

Ναι. Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός εξαρτάται από την Ε.Π. στην οποία θα υποβληθεί η Πρόταση και δύναται να ανέλθει έως τα ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα 1 (Ενότητα 3) της Προκήρυξης.

Ερώτηση 28: Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Φορέα ή εταιρεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη;

Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκούς ή Ερευνητικούς Φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες υπάγεται στην κατηγορία Δαπάνης «Δαπάνες για υπηρεσίες τρίτων» κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα 9.1.5 της Προκήρυξης. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας δύνανται να ανέρχονται σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Ερώτηση 29: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των Υποψηφίων Διδακτόρων;

Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1.1 της Προκήρυξης, οι ΥΔ εντάσσονται στο Επιστημονικό προσωπικό
του Έργου και οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές τους στο Έργο υπολογίζονται ως εξής:

α) για σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ): διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει,

β) για σύμβαση μίσθωσης έργου: μπορούν να ανέρχονται σε ποσό έως 1.500,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών, ανεξάρτητα της ανθρωποπροσπάθειας) πλέον ΦΠΑ.

Ερώτηση 30: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών;

Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1.1 της Προκήρυξης, οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών στο Έργο υπολογίζονται ως εξής:

α) για σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ): κατ’ ελάχιστον ίσες με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν.4310/2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει,

β) για σύμβαση μίσθωσης έργου οι μηνιαίες αποδοχές μπορούν να ανέρχονται σε ποσό έως 2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών, ανεξάρτητα της ανθρωποπροσπάθειας), πλέον ΦΠΑ, και πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσες με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014.

Ερώτηση 31: Τα ποσά για σύμβαση μίσθωσης έργου που αναφέρονται στον Πίνακα 3 της Προκήρυξης αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση;

Όχι. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, τα ανώτατα ποσά μηνιαίας αποζημίωσης για σύμβαση μίσθωσης έργου δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε πλήρη απασχόληση. Ειδικότερα, μέλος της ΕΟ που θα συμβληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου δύναται να αποζημιωθεί με το αντίστοιχο ποσό για ποσοστό (και όχι το σύνολο) του συμβατικού του χρόνου.

Ερώτηση 32: Στα ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα 3 της Προκήρυξης συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές;

Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1.1 (σελ. 15) της Προκήρυξης στα ανώτατα ποσά μηνιαίας αποζημίωσης των επιστημονικών συνεργατών (π.χ. Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες) και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών που θα συμβληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες εισφορές. Στην περίπτωση που τα εν λόγω μέλη της ΕΟ συμβληθούν με σύμβαση εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ.), στα αντίστοιχα ποσά προστίθενται και οι νόμιμες εργοδοτικές εισφορές.

Ερώτηση 33: Μπορούν οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να αμείβονται με ανταποδοτική υποτροφία στο πλαίσιο της Προκήρυξης;

Όχι, δεν προβλέπεται η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ή Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες αμείβονται βάσει συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου και για την αμοιβή τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 9.1.1 αυτής.

Ερώτηση 34: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των μελών ΔΕΠ, των Ερευνητών/τριών και των Ε.Λ.Ε. που συμμετέχουν ως μέλη της ΕΟ και δεν ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ;

Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1.1 της Προκήρυξης, η αμοιβή των μελών ΔΕΠ, των Ερευνητών/τριών και των Ε.Λ.Ε., ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ ή άλλου Φορέα της ημεδαπής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως και υπόκειται στο ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών που προβλέπεται στο άρθρο 2 Ν. 3833/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4354/2015 (άρθρα 13 και 28) και 4472/2017 (άρθρα 130-135 και 156), όπως ισχύουν.

Ερώτηση 35: Μπορούν μέλη του τακτικού προσωπικού του ΦΥ να συμμετέχουν στην ΕΟ ως αμειβόμενα μέλη;

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1.1 της Προκήρυξης, μέλη του τακτικού προσωπικού του ΦΥ που εργάζονται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση δημοσίου δικαίου ή εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ. δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΟ και να αμείβονται με πρόσθετη αμοιβή έως 500,00€ μηνιαίως για πρόσθετο έργο, πέραν του ωραρίου τους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του τακτικού προσωπικού των ΣΦ ή/και άλλων Φορέων του δημοσίου τομέα.

Ερώτηση 36: Τι προβλέπεται στην περίπτωση που μέλος της ΕΟ αμείβεται στο πλαίσιο άλλης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.;

Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1.1 της Προκήρυξης: «Σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου, τα Αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δεν δύνανται να αμείβονται στο πλαίσιο άλλης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το χρονικό διάστημα της αμειβόμενης απασχόλησής τους σε Έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και για καθεστώς πλήρους απασχόλησης». Συνεπώς, τα αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δύνανται να αμείβονται στο πλαίσιο άλλης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υπό την προϋπόθεση ότι για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο χρηματοδοτούμενο Έργο δεν γίνεται υπέρβαση του συμβατικού χρόνου που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση.

Ερώτηση 37: Είναι επιλέξιμο το κόστος κτήσης εξοπλισμού;

Ναι. Σύμφωνα με την Προκήρυξη επιλέξιμη είναι η δαπάνη αγοράς (κόστος κτήσης) του επιστημονικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας του εξοπλισμού για την υλοποίηση του Έργου. Περαιτέρω, απαιτείται η αγορά του να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του πρώτου μισού της χρονικής διάρκειας της υλοποίησης του Έργου.

Ερώτημα 38: Ποιες δαπάνες δύναται να εντάσσονται στις «Δαπάνες διάχυσης και μετακινήσεων»;

Στις δαπάνες μετακίνησης δύναται να εντάσσονται δαπάνες ταξιδιού, διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση, έξοδα εγγραφής σε συνέδριο κ.λ.π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο Δ «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας» της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 Ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως ισχύει.

Ερώτημα 39: Είναι επιλέξιμο το κόστος μετακίνησης προσκεκλημένων ομιλητών/τριών στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας/συνεδρίου;

Ναι. Το κόστος μετακίνησης προσκεκλημένων ομιλητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν αποτελούν μέλη της ΕΟ είναι επιλέξιμο και εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης «Δαπάνες διάχυσης και μετακινήσεων» υπό την προϋπόθεση ότι αφενός προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ και διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υποπαράγραφο Δ «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας» της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 Ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως ισχύει, και προσκομίζονται τα σχετικά παραστατικά.

Ερώτημα 40: Στην περίπτωση υπηρεσιών τρίτων όπου έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της Πρότασης ο υπεργολάβος απαιτείται να γίνει διαγωνιστική διαδικασία;

Για τις δαπάνες που αφορούν παροχή υπηρεσιών τρίτων (μέσω συμβάσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα) και ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει, και ο Ν.4957/2022 (Κεφ. ΚΖ και ιδίως το άρθρο 250), ανεξάρτητα αν κατά την υποβολή έχει δηλωθεί ο υπεργολάβος.

Ερώτηση 41: Τι ισχύει σχετικά με τις υπηρεσίες ορκωτού λογιστή;

Οι υπηρεσίες ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτικές στην τελική έκθεση.

Οι ορκωτοί λογιστές επιλέγονται από τους δικαιούχους και η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιμη στην κατηγορία δαπάνης «Λοιπές δαπάνες». Το έργο των ορκωτών λογιστών περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– την υποβολή βεβαίωσης/έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών εντός της περιόδου επιλεξιμότητας, της ορθής λογιστικής καταχώρησης αυτών και την επάρκεια των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης

Ερώτηση 42: Σε πόσες φάσεις υποβολής και αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί η παρούσα Προκήρυξη;

Η υποβολή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης θα διενεργηθεί σε μία (1) φάση. Ομοίως, η αξιολόγηση των υποβληθεισών Προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε μία (1) φάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 11 της Προκήρυξης.

Ερώτηση 43: Ποιος/α είναι αρμόδιος/α για την υποβολή της Πρότασης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ο/η ΕΥ του Έργου είναι ο/η αποκλειστικά αρμόδιος/α για την υποβολή της Πρότασης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/).

Ερώτηση 44:Τι ισχύει σχετικά με την επιλογή Επιστημονικής Περιοχής;

Η επιλογή Επιστημονικής Περιοχής είναι αποκλειστική ευθύνη του/της ΕΥ και η αλλαγή αυτής μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων ή/και μεταφορά Πρότασης από μια Επιστημονική Περιοχή σε άλλη κατά την αξιολόγηση δεν είναι δυνατή. Επισημαίνεται ότι η συνάφεια της Πρότασης με την Επιστημονική Περιοχή στην οποία υποβάλλεται αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης (υπό το

Κριτήριο 2Α της Προκήρυξης).

Ερώτηση 45:Πώς συμπληρώνεται το μέρος Α; Θα υπάρχει διαθέσιμό πρότυπο Όχι. Δεν θα υπάρχει πρότυπο για το μέρος Α.

Το μέρος Α συμπληρώνεται με καταχώρηση στοιχείων/ανάρτηση εγγράφων στα αντίστοιχα πεδία της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ενδεικτικά συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Γενικά Στοιχεία Πρότασης (Κατηγορία, Ε.Π./πεδίο/υποπεδίο, Τίτλος, Ακρωνύμιο, Περίληψη, Λέξεις- κλειδιά, Χρονική διάρκεια, Αναλυτικός Προϋπολογισμός και τεκμηρίωση δαπανών, Ενότητες Εργασίας, Παραδοτέα, Ορόσημα),
  • Στοιχεία ΕΥ (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, κ.ά.)
  • Στοιχεία ΦΥ (Σχολή, Τμήμα, Ινστιτούτο, κτλ.)
  • Στοιχεία ΣΦ (Σχολή, Τμήμα, Ινστιτούτο, Χώρα, κτλ.) [αν εφαρμόζεται].

Ερώτηση 46:Σε ποιο μέρος της Πρότασης δηλώνεται ο προϋπολογισμός;

Ο προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και η τεκμηρίωση των δαπανών δηλώνεται στο μέρος Α, στα αντίστοιχα πεδία της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Επισημαίνεται ότι τυχόν στοιχεία προϋπολογισμού που θα περιλαμβάνονται στα Τμήματα Β1 ή/και Β2 δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Ερώτηση 47: Πού εφαρμόζεται η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία προκειμένου να καταστεί μια Πρόταση ικανή για χρηματοδότηση (αξιολόγηση Α);

Σύμφωνα με την Ενότητα 11.4. της Προκήρυξης, για να καταστεί μια Πρόταση ικανή για χρηματοδότηση θα πρέπει να λάβει κατ’ ελάχιστον συνολική βαθμολογία 70 σε κάθε ένα από τα δύο κύρια Κριτήρια («1. Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η και 2. «Ερευνητική Πρόταση»), καθώς και συνολικά.

Ερώτηση 48: Πώς προκύπτει η τελική αξιολόγηση των Προτάσεων σε Α και Β;

Οι Προτάσεις κατατάσσονται σε Α και Β με βάση τη συνολική βαθμολογία τους σε συνδυασμό με την ελάχιστη βαθμολογία ανά κριτήριο και συνολικά.

Ερώτηση 49: Πώς κοινοποιούνται τα αποτελέσματα στους/στις υποψήφιους/ες δικαιούχους;

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον/στην ΕΥ των Προτάσεων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπου οι ΕΥ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην έκθεση αξιολόγησης με τα σχόλια της Επιτροπής Αξιολόγησης, τη βαθμολογία (αριθμητική) και τον χαρακτηρισμό της Πρότασής τους (Α ή Β).

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

σχολείο σταυρος ξαρχακος
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη
Η ονοματοδοσία θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη 30 Μαϊου στις 7.45 μμ στην Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη
ypaith3.jpg
Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ: Ζητούνται 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ για διαχειριστική υποστήριξη - Η πρόσκληση
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των 156.760,80 € το οποίο αναλογεί σε 84 ανθρωπομήνες (ΑΜ) και θα...
Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ: Ζητούνται 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ για διαχειριστική υποστήριξη - Η πρόσκληση
Νοσοκομείο
Νέα ρύθμιση Γεωργιάδη: Έρχονται αθρόες προσλήψεις με «μπλοκάκι» σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Οργανισμούς
Τι προβλέπει η τροπολογία - Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ
Νέα ρύθμιση Γεωργιάδη: Έρχονται αθρόες προσλήψεις με «μπλοκάκι» σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Οργανισμούς