ΕΛΙΔΕΚ

Υποτροφίες 900 ευρώ το μήνα σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ
Υποτροφίες 900 ευρώ το μήνα σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ
Την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέους επιστήμονες να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Υποτροφίες 900 ευρώ το μήνα σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ
Το ΑΠΘ στη «μάχη» για το brain gain με 270 έργα μέσω ΕΛΙΔΕΚ
Το ΑΠΘ στη «μάχη» για το brain gain με 270 έργα μέσω ΕΛΙΔΕΚ
Συνολικά πέντε δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ, προϋπολογισμού 74 εκ. ευρώ είναι σε φάση προκήρυξης και αξιολόγησης, ενώ αναμένεται να προκηρυχθούν σταδιακά...
Το ΑΠΘ στη «μάχη» για το brain gain με 270 έργα μέσω ΕΛΙΔΕΚ
Επώνυμη καταγγελία: Παραβίαση διεθνών ακαδημαϊκών κριτηρίων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας
Επώνυμη καταγγελία: Παραβίαση διεθνών ακαδημαϊκών κριτηρίων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας
Το alfavita.gr δημοσιοποιεί επώνυμη καταγγελία του Δρ.Φιλοσοφίας Βασίλη Γρόλλιου σχετικά με παρατυπίες που υποστηρίζει πως έγιναν εις βάρος του το...
Επώνυμη καταγγελία: Παραβίαση διεθνών ακαδημαϊκών κριτηρίων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας
ΕΛΙΔΕΚ: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων για το έργο με κωδικό 2016
ΕΛΙΔΕΚ: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων για το έργο με κωδικό 2016
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων για το έργο με κωδικό 2016 στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη...
ΕΛΙΔΕΚ: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων για το έργο με κωδικό 2016
3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»
3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»
23 Οκτωβρίου 2019 η ημερομηνία έναρξης υποβολών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»
Πρόσκληση για την επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους στο ΕΛΙΔΕΚ
Πρόσκληση για την επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους στο ΕΛΙΔΕΚ

To Επιστημονικό Συμβούλιο (εφεξής: το «ΕΣ») του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»), καλεί δυνάμει της...

Πρόσκληση για την επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους στο ΕΛΙΔΕΚ