Φροντιστήριο και εφηβεία: Ανθρωποκεντρική διδασκαλία, κοινωνικοποίηση και μάθηση.
Η επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η συμμετοχή των εφήβων σε αυτήν

Τι είναι η εφηβεία ; 

Είναι μια παρεξηγημένη αλλά απόλυτα φυσιολογική περίοδος στη ζωή κάθε ανθρώπου. Στους εφήβους πολύ συχνά αναδύονται αισθήματα αμφισβήτησης των πάντων ,διάθεση ανατροπών των όσων πιστεύουν και πρεσβεύουν οι γονείς, οι καθηγητές , η κοινωνία γενικότερα. Επίσης είναι μια περίοδος όπου κυριαρχούν τα νεύρα και υπάρχουν έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις. Οι έφηβοι θεωρούν πολύ σημαντικό να ανήκουν σε ομάδες , να αλληλοεπιδρούν και να τους αποδέχονται άτομα της ηλικίας τους  αλλά και μεγαλύτερα άτομα που οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι ποιο κοντά τους. Ποιο είναι το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για τους εφήβους;

Είναι ένα περιβάλλον εκπαίδευσης που περιλαμβάνει:

1) Ολιγομελή τμήματα - Διδασκαλία σε τραπέζι

Στα φροντιστήρια Διακρότημα τα τμήματα είναι ολιγομελή με μέσο όρο μαθητών τα 6 άτομα και το μάθημα γίνεται με τους μαθητές γύρω από ένα τραπέζι και όχι σε θρανία.  Στα τμήματα δημιουργείται σαφώς η έννοια της ομάδας στην οποία ανήκουν , όχι όμως του όχλου όπου όλα είναι επιτρεπτά. Είναι η ομάδα με την οποία θα πορευθούν στον δύσκολο και απαιτητικό αλλά ωραίο και δημιουργικό δρόμο της γνώσης. Μαζί θα διαβάζουν, θα συζητάνε , θα γκρινιάζουν για να αποφορτίζονται και θα κοινωνικοποιούνται με τον σωστό τρόπο. Με την καθοδήγηση των καθηγητών τους που ορίζουν τους κανόνες, στη τάξη – ομάδα εμπεδώνεται η αίσθηση της πειθαρχίας , των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων στα σωστά πλαίσια. Με λίγα λόγια σε μια τάξη του Διακροτήματος δεν υπάρχουν οι μαθητές των πρώτων και οι μαθητές των τελευταίων θρανίων  , δεν υπάρχει η εξουσία της έδρας του καθηγητή . Όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι αξιοποιούμε με τον πιο αποδοτικό τρόπο την έννοια της ομάδας .  

2) Ομοιογενή τμήματα

Οι έφηβοι αποζητούν την αποδοχή των άλλων. Πρέπει λοιπόν να εντάσσονται σε τμήματα όπου δεν θα νοιώθουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν , ότι δεν ανήκουν εκεί γιατί είναι διαφορετικοί από τους άλλους. Η μετάβαση σε τμήματα υψηλότερων βαθμολογιών πρέπει να γίνεται σταδιακά και πάντως ομαλά, έπειτα από σύσταση των διδασκόντων καθηγητών. Η ομοιογένεια των τμημάτων είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία γίνεται σε μηνιαία βάση , έπειτα από τις συναντήσεις των καθηγητών και αφού έχουν προηγηθεί οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους γονείς που γίνονται κάθε μήνα σε όλα τα φροντιστήρια Διακρότημα.

3) Δίωρο συνεχόμενο μάθημα χωρίς διάλλειμα

Η επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η συμμετοχή των εφήβων σε αυτήν. Για αυτό τον λόγο το μάθημα δεν πρέπει να είναι η επίλυση και η επεξήγηση των ασκήσεων από τους καθηγητές , όπου οι μαθητές απλώς αντιγράφουν τον πίνακα χωρίς να συμμετέχουν δημιουργικά . Στα φροντιστήρια Διακρότημα το μάθημα γίνεται με την συμμετοχή των μαθητών . Ο μαθητής σηκώνεται στον πίνακα για την δική του απορία. Καθοδηγείται από τον καθηγητή του με στοχευμένες ερωτήσεις και παρατηρήσεις που του θέτει ώστε να οδηγηθεί μόνος του στην λύση. Ακούει τις σκέψεις των άλλων μαθητών  που τους δίνει τον λόγο ο καθηγητής ώστε να δει και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης μιας άσκησης .Στα φροντιστήρια Διακρότημα το μάθημα το δημιουργούν οι μαθητές. Οι καθηγητές δεν λειτουργούν ως αυθεντίες που στόχο έχουν να κρατήσουν σε απόσταση τους μαθητές αλλά τους κατευθύνουν ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα .

4) Ενημέρωση μαθητών και γονέων 

Οι έφηβοι θέλουν και πρέπει να αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Αυτό όμως προϋποθέτει  να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους που οι ίδιοι έχουν θέσει. Στα φροντιστήρια Διακρότημα η ύλη που γίνεται μέσα στην τάξη, οι εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι αλλά και οι επιδόσεις των μαθητών μας είναι άμεσα διαθέσιμες , με το τέλος του μαθήματος τόσο στους μαθητές μας όσο και στους γονείς τους.

Έτσι γνωρίζουν την επίδοσή τους και οι ίδιοι με τους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματός τους προχωρούν στις διορθωτικές ενέργειες που χρειάζονται (πρόγραμμα εξέτασης, πρόγραμμα μελέτης κλπ.) ώστε να πετύχουν τους στόχους τους , αναβαθμίζοντας τις επιδόσεις τους . Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που χαρακτηρίζει τους εφήβους είναι η αίσθηση δικαίου . Όταν γνωρίζουν τις επιδόσεις τους μέσα από την καθημερινή εικόνα που έχουν οι καθηγητές τους για αυτούς, ακόμα και τις αδυναμίες τους τις αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα.

5) Υποστήριξη μετά το μάθημα

Η ψυχολογία των εφήβων είναι ευμετάβλητη . Θέλουν να νοιώθουν ότι έχουν την υποστήριξη των καθηγητών τους ακόμα και μετά το μάθημα . Για αυτό το λόγο στα φροντιστήρια Διακρότημα υπάρχουν εκτός των ωρών διδασκαλίας και ώρες μελέτης και εξάσκησης, όπου παρουσία των εξειδικευμένων καθηγητών μας που επιβλέπουν και επιλύουν απορίες , οι μαθητές μας διαβάζουν μαζί μας.

Επίσης, οποτεδήποτε το θελήσουν μπορούν να στέλνουν απορίες μέσω του συστήματος Artemis στους καθηγητές τους και να έχουν και με αυτό το τρόπο την υποστήριξη που χρειάζονται τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και στον ψυχολογικό τομέα.

6) Πρόγραμμα διαβάσματος

Ποιος έφηβος διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο του;

Για αυτό στα φροντιστήρια Διακρότημα δημιουργούμε με τους μαθητές μας το ενδεδειγμένο πρόγραμμα διαβάσματος για τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά , σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ίδιου και του προγράμματος μαθημάτων που έχει . Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής γίνεται συμμέτοχος σε μια  διαδικασία που αφορά τον ίδιο και δεν νοιώθει ότι οι άλλοι αποφασίζουν για αυτόν. Παράλληλα, με τη διαδικασία αυτή μαθαίνει να οργανώνεται καλύτερα, να γίνεται πιο αποδοτικός, αλλά και να διαχειρίζεται τον μεγάλο εχθρό ακόμα και των άριστων μαθητών που δεν είναι άλλο από το άγχος .

Επίλογος

Στα φροντιστήρια Διακρότημα την εφηβεία δεν την ενοχοποιούμε, την αποδεχόμαστε ως απόλυτα φυσιολογική  εξελικτική  διαδικασία ωρίμανσης . Με αυτό τον τρόπο κάνουμε  πραγματικότητα τα όνειρα χιλιάδων νέων παιδιών κάθε χρόνο .

Άλλωστε αν έχουμε ένα μέλλον αυτό είναι τα παιδιά μας. Και για αυτό το μέλλον όλοι μας στα φροντιστήρια Διακρότημα εργαζόμαστε καθημερινά! 

Στην ορμή, την δυναμική, τα όνειρα των εφήβων, εμείς στο Διακρότημα προσφέρουμε την γνώση και την εμπειρία μας. Σεβόμενοι τους σημερινούς εφήβους, δημιουργούμε τους επιστήμονες του μέλλοντος αυτής της χώρας!

*Θεόδωρος Καλαϊτζίδης

Πρόεδρος του Ομίλου Φ.Μ.Ε ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Διευθυντής Σπουδών ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Πειραιά

Μαθηματικός

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

edra.jpg
ΚΥΣΔΕ: Oι μετατάξεις των κλάδων που συζητήθηκαν - Πότε θα συνεχιστεί η εξέταση θεμάτων
Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ
ΚΥΣΔΕ: Oι μετατάξεις των κλάδων που συζητήθηκαν - Πότε θα συνεχιστεί η εξέταση θεμάτων
olme
Εκπαιδευτικοί για 21ο Συνέδριο ΟΛΜΕ: «Αγωνιστική προοπτική και μάχη παρά το πραξικόπημα της ΔΑΚΕ»
«Συνέδριο αγωνιστικής προοπτικής και μάχης, παρά τιο πραξικόπημα της ΔΑΚΕ και την υπονόμευση των ΣΥΝΕΚ» - Η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ν....
Εκπαιδευτικοί για 21ο Συνέδριο ΟΛΜΕ: «Αγωνιστική προοπτική και μάχη παρά το πραξικόπημα της ΔΑΚΕ»