εξουθένωση εκπαιδευτικοί
Ανεξάρτητα με το αν υπήρξε σφάλμα του συστήματος στη μεταφόρτωση αρχείων, αν τα μόρια στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δε συνάδουν με αυτά στο ΟΠΣΥΔ, αν υπήρξε ασάφεια/ες οδηγιών ή έγινε απλά μια εσφαλμένη καταχώριση θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λάθους.

Όπως είναι γνωστό σε μεγάλο αριθμό  υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 έγιναν λάθη στην καταχώριση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους με αποτέλεσμα τα μόρια προϋπηρεσίας τους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Πίνακα Αναπληρωτών να είναι μη αληθή επειδή δε δίνεται, από πλευράς της Πολιτείας, η δυνατότητα διόρθωσης λάθους.

Ανεξάρτητα με το αν υπήρξε σφάλμα του συστήματος στη μεταφόρτωση αρχείων, αν τα μόρια στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δε συνάδουν με αυτά στο ΟΠΣΥΔ, αν υπήρξε ασάφεια/ες οδηγιών ή έγινε απλά μια εσφαλμένη καταχώριση θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λάθους.

Γι αυτό το λόγο δεκάδες εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων απευθύνουν επιστολή στον Πρωθυπουργό και στην ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ διαμαρτυρόμενοι  για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας αστοχιών του συστήματος επιλογής εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν έκκληση να δοθεί λύση ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να θεραπευτούν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους αλλά και οικογενειακή και προσωπική τους ζωή.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  • Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
  • Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
  • Προς την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ζέττα Μακρή
  • Προς την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Δόμνα Μιχαηλίδου

 

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη,

Αξιότιμε Υπουργέ κ. Πιερρακάκη,

Αξιότιμη Υφυπουργέ κ. Μακρή και

αξιότιμη Υφυπουργέ κ. Μιχαηλίδου,

 

Είμαστε εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή με την παράκληση να ενσκήψετε στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας αστοχιών του συστήματος επιλογής εκπαιδευτικών και του οποίου είμαστε και εμείς θύματα και να δώσετε λύση με απόφασή σας ώστε, να αποκατασταθεί η αδικία και να θεραπευτούν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική μας αλλά και οικογενειακή και προσωπική μας ζωή.

Σε μεγάλο αριθμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023, μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς, έγιναν λάθη στην καταχώριση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους με αποτέλεσμα τα μόρια προϋπηρεσίας τους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Πίνακα Αναπληρωτών να είναι μη αληθή επειδή δε δίνεται, από πλευράς σας, η δυνατότητα διόρθωσης λάθους.

Ανεξάρτητα με το αν υπήρξε σφάλμα του συστήματος στη μεταφόρτωση αρχείων, αν τα μόρια στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δε συνάδουν με αυτά στο ΟΠΣΥΔ, αν υπήρξε ασάφεια/ες οδηγιών ή έγινε απλά μια εσφαλμένη καταχώριση θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λάθους.

Ειδικά όταν από το Υπουργείο γίνεται μια επισήμανση προς έναν υποψήφιο ότι λείπει κάποιο έγγραφο ή υπάρχει η οποιαδήποτε είδους ασυμφωνία, δε θα έπρεπε να επιτρέπεται στον υποψήφιο να κάνει την απαραίτητη διορθωτική παρέμβαση; Αλλιώς ποιό το νόημα του μηνύματος; Να γνωστοποιήσει απλά το πρόβλημα χωρίς να δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης δρώντας έτσι τιμωρητικά αποκλείοντας υποψηφίους από τη διαδικασία τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια αφού προκηρύξεις όπως οι παραπάνω δεν πραγματοποιούνται κάθε χρόνο; Ακόμα και αν κάποιος υποψήφιος δεν αποκλειστεί εντελώς, θα χρειαστεί να εργάζεται πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας του με τεράστια οικονομική και ψυχολογική ζημία καθώς πολλοί από εμάς δεν έχουμε καν την οικονομική δυνατότητα να εργαζόμαστε μακριά από τον τόπο διαμονής ή είμαστε γονείς χωρίς καμία άλλη οικονομική βοήθεια και υποστήριξη.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ  της   Προκήρυξης «Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ » .

Αν λοιπόν το ΑΣΕΠ είναι υπεύθυνο να διορθώσει την αυξημένη δηλωθείσα προϋπηρεσία τότε γιατί δε διορθώνει και την μειωμένη;  Και το σημαντικότερο ερώτημα που γεννάται είναι ότι, εφόσον η προϋπηρεσία μας είναι ήδη γνωστή στο ΑΣΕΠ, γιατί είναι απαραίτητη η προσκόμιση πλήθους εγγράφων απόδειξης προϋπηρεσίας και η καταχώρισή της τόσο στο ΑΣΕΠ όσο και στο ΟΠΣΥΔ και δεν αντλείται η προϋπηρεσία των υποψηφίων απευθείας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τον ΟΑΕΔ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ελαχιστοποιώντας έτσι τη  γραφειοκρατία και προστατεύοντας από πλήθος αδικιών που πραγματοποιούνται από ασάφεια οδηγιών και αδυναμία του συστήματος στη μεταφόρτωση εγγράφων; Προκειμένου λοιπόν ο πολίτης να μην αδικείται από τις αδυναμίες μηχανογράφησης και λογισμικού του συστήματος, χρειάζεται η συνεργασία των κρατικών φορέων, του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεών του, του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ για την δίκαιη, αληθή και απρόσκοπτη καταχώριση της προϋπηρεσίας των υποψηφίων και για τη διαφύλαξη της αρχής της εμπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση, αφού το κράτος είναι ο εργοδότης μας και ήδη γνωρίζει την ορθή προϋπηρεσία μας.

Περαιτέρω δε, επειδή το Υπουργείο Παιδείας απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια διόρθωσης του λάθους, ο εκπαιδευτικός κατευθύνεται προς τη λύση της υποβολής ένστασης, που σημαίνει προσφυγή με δικηγόρο αλλά και αβεβαιότητα για την έκβαση της ενέργειας, κυρίως όμως προσβολή της επαγγελματικής του τιμής και αξιοπρέπειας, ψυχική οδύνη και οικονομική βλάβη.

Άλλωστε, η ορθή αποτύπωση των πραγματικών μορίων εκάστου συμμετέχοντος και η επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης συνυπολογιζομένης της πραγματικής εμπειρίας που έχουν αποκομίσει συνιστά επιπρόσθετα και λόγο δημοσίου ενδιαφέροντος αφού μέσω αυτής μοριοδοτούνται έμπειροι υποψήφιοι που κατά τεκμήριο μπορούν άμεσα να εκπληρώσουν πληρέστερα τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Είναι, με άλλα λόγια, προς όφελος της μαθητικής κοινότητας του Ελληνικού Δημόσιου σχολείου και διασφαλίζει την εγκυρότητα του συστήματος του ΑΣΕΠ τα στοιχεία του Πίνακα Αναπληρωτών να είναι αληθή και αξιόπιστα και να προηγούνται στην κατάταξη εκπαιδευτικοί με πολλά μόρια προϋπηρεσίας σε σχέση με άλλους με λιγότερη εμπειρία. 

Αιτούμαστε, λοιπόν, να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις αναφορικά με την προϋπηρεσία και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τα οποία δεν είναι νέα, αλλά συμπληρωματικά αυτών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και η ύπαρξή τους συνάγεται κατά λογική συνέπεια από άλλα έγγραφα που έχουν προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση, δε ζητάμε να μας αναγνωριστεί προσόν που δεν κατέχουμε αλλά προϋπηρεσία που άνευ ετέρου κατέχουμε.

Μετά τιμής,

Μαρία Κοσμαδάκη ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34716-05/08/2023

Ελένη Νικολακοπούλου ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36418-08/08/2023

Ιωάννα Παπαποστόλου ΠΕ 34 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36405-08/08/2023

Λουκάς Καταπόδης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33798 -01/08/2023

Αριστείδης Στουρνάρας ΠΕ 11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36428-08/08/2023

Αικατερίνη Τριανταφυλλοπούλου ΠΕ 91.01 αριθ.πρωτοκόλλου ένστασης 32800-02/08/2023

Δημήτρης Καραμάνης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34840-05/08/2023

Φλούδα Βασιλική ΠΕ05 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35553-07/08/2023

Χριστίνα-Ιωάννα Σιδέρη ΠΕ 86 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35059-06/08/2023

Εμμανουήλ Παπαναστασίου ΠΕ11 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 33482-03/8/2023

Μαριλένα Κοκκίνου ΠΕ06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης  34716-05/08/2023

Καταπόδης Λουκάς ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33798 -01/08/2023

Σύρμου Αντωνία ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36260-08/08/2023

Κέντρου Χριστίνα ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36014-08/08/2023

Νικοβία Αγγελική ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36598-08/08/2023

Φίλιππος Μπάκας ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32402-01/08/2023

Κουκουλιάτας Αναστάσιος ΠΕ 11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35630 - 7/8/2023

Δημάκη Ζωή ΠΕ 06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35331 -07/08/2023

Χατζηαναστασίου Μαρία ΠΕ 0405 , αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32647-02/08/2023

Κοτσαλίδου Σοφία ΠΕ87.02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33523-03/08/2023

 Χρυσούλα Ναβροζίδου ΠΕ03 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35507-7/8/2023

Ειρήνη Δεληκούρα αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης ΠΕ08 31097-31/07/2023

Ιερεμία Ανδρονίκη ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης: 33640-03/08/2023

Φωτεινή Μακινάτζη ΠΕ 07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34842-05/08/2023

Κοκκινέλλη Μυρσίνη ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32969-2/8/2023

Τριανταφυλλίδου Δέσποινα ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34713/05-08-2023

Γεωργία Φαρμακούλα ΠΕ 91.01 αρ. πρωτοκόλλου ένστασης 31531 - 31/7/2023

Φιλοκώστα Χρυσούλα ΠΕ 06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35205  7/8/23

Κυτίδου Ελένη  ΠΕ 86.00 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 34764 /4-8-2023

Δαλκαλίτση Σοφία ΠΕ06 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 35794-08/08/2023 

Ειρήνη Παραλέα ΠΕ05 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 35731-7/8/2023

  Φατμέλης Ηλίας ΠΕ0402 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης  36785-09/08/2023

Λεσγίδου Ελευθερία ΠΕ60 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης  34052-04/08/2023

Λαμπρινή Μπόκου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34902-5/8/2023

Σύρμου Αντωνία ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36260-08/08/2023

Αποστόλου Ασήμω Πε70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30584-26/07/2023

Πέτρου Ευαγγελία ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34184-4/8/23

Κέντρου Χριστίνα ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36014-08/08/23

Μαρία Σκούπα ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35414-07/08/2023

Ελένη Τροχούτσου ΠΕ01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35564-07/08/2023

Θεοδωρόπουλου Αικατερίνη ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33983-3/8/2023

Σωτηρία Κουλοσούσα ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33521 03/08/2023

Γουλιού Μαρία ΠΕΟ7 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35615-07/08/2023

 Στέφανος Όκκας ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36262-08/08/2023 

Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου 36693-09/08/2023

Κορωνοπούλου Παναγιώτα ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34096-4/08/2023

Λάππα Βιργινία ΠΕ80 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34124-2/8/2023

Νικόλαος Χατζηγεωργιάδης ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32996-02/08/2023

Πολυχρονιάδου Χρυσάνθη ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30867-28/07/2023

Φραδέλλου Σταματία  ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31771/31-07-2023

Δημήτριος Ώττας ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31774/ 31-07-2023

Ελένη Τερζίδου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35242-07/08/2023

Ζέρβας Ζήσης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35900-08/08/2023

Κουρμπέτη Μαρία ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33501-03/08/2023

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου ΠΕ01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36992- 9/8/2023

Ελένη Αρετού  ΠΕ 91.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35109-06/08/23

Γουναρόπουλος Παναγιώτης ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34862-5/08/2023

Καραγιάννη Λαμπρινή ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34875-05/08/2023

Χρυσούλα Δεληκούρα ΠΕ 05  αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35424- 7/8/23

Ουρανία Ντανάκα  ΠΕ91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36061-8/8/2023

Σαραντοπούλου Ελένη ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36951-09/08/2023

Μαρία Μπούμπουκα ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34068-04/08/2023

Χατζηχρήστου Χριστιάννα ΠΕ91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35708-07-08-2023

Ειρήνη Κυπραίου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης   35505-7/8/2023

Ζουμπούλογλου Εμμανουήλ ΠΕ 78 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36038-08/08/2023

Σοφία Χατζόγλου ΠΕ02 05/08/2023 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36672-05/08/2023

Μουλαδάκη Αικατερίνη ΠΕ60 (δεν υπέβαλε ένσταση κατόπιν καθοδήγησης του ΑΣΕΠ)

Παναγιώτης Λουμπάρδης ΠΕ03 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 31139

Μαρία Πανταζή ΠΕ87.09 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης  36886-09/08/2023

Τσαπαδίκου Δήμητρα ΠΕ 91.01 απ. πρωτ. ένστασης 35101-06/08/2023

Χριστόδουλος Μανδέλης ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34814-05/08/2023

Μαρία Παφίλη ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32059-01/08/2023

Πούλιου Φανή  ΠΕ87.09

Ελένη Νικολακοπούλου ΠΕ 08 Αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36418

Θεοδωροπούλου Αικατερίνη ΠΕ60

Ειρήνη  Κάππα ΠΕ02 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 33889-03/08/2023

Ζαρκάδας Χρήστος ΠΕ 11 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 32918-02/08/2023

Εμμανουέλα Σκαλίδη ΠΕ06 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 35107-06/08/2023

Σοφού Καλλιόπη  ΠΕ.04.02 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 34366-04/08/2023

Αντιγόνη Βουρβούλη ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30984-29/07/2023

Ειρήνη Σαμτανίδου ΠΕ04.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35759-07/08/2023

Μερόπη Νεράντζη ΠΕ06 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36377-08/08/2023

Έξαρχος Σπυρίδων ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32874- 02/08/2023

Μούτση Χαρίκλεια ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 30860-28/07/2923

Σεμερτζίδου Ιωάννα  ΠΕ80 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31121-31/07/2023 

Ελπινίκη Σαρακασίδου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36114-08/08/2023

Καραφλού Αικατερίνη ΠΕ 60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33929-03/08/2023

Πέτσου Αικατερίνη ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36851-09/08/2023

Παπαδοπούλου Χάρις ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34895-05/08/2023

Μαύρης Γεώργιος ΠΕ86 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 3592708/08/2023

Μαρίνα Γεωργιοπούλου ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35453-07/08/2023

Δημοπούλου Μαίρη αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34384/4-8-2023

Φραδέλλου Σταματία  ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31771

Δημήτριος Ώττας ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31774

Τζιάρου Μαρία-Χρυσοβαλάντου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32598

Αντώνιος Κ. Πάγκαλης ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31051-31/07/2023

 Ίλια Σαβίνο ΠΕ08

Αρχαγγέλου Δόμνα ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32529-01/08/2023 

Τσέλιου Μαρία ΠΕ 05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36300-08/08/2023

Τσόβολου Παρασκευή ΠΕ82 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35240-07/08/2023

Καούνα Παγώνα ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33860-03/08/2023

Σιγάλας Ιωάννης ΠΕ9102αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35347-07/08/2023 

Βαρβάρα Ντατσούλη ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32301-01/08/2023

Χρυσάνθη Νάκου ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32500-01/08/2023

Αφροδίτη Παπαδουλή ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34971-05/08/2023

Νικολαράκη Βασιλική ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36396-08/08/23

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ06 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32305-01/08/2023

Κοτσαλίδου Σοφία ΠΕ87.02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33523-03/08/2023

Μαργαριτίδης Πασχάλης ΠΕ 70 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32307-01/08/2023

Τσικαλά Άννα ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33656

Παπαγεωργίου Απόστολος ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34876-05/08/2023

Μαρθα Σταχίκα  ΠΕ70 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33126-02/08/2023

Κολιατσοπούλου Ελένη ΠΕ 07

Φαρμάκη Ελένη αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33927- 3/8/23

Ψωμαδάκη Ευανθία ΠΕ80 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36695 - 9/8/2023

Χαδίνη Αικατερίνη  ΠΕ06 αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης 36048 31/07/2023

Παπαχαρίση Αθανασία  ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35232-07/08/2023 

Τσόρβα Βασιλική ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης 34170-04/08/2023

Μωυσίδου Σπυριδούλα ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32337-01/08/2023

Ευαγγελία Ντατσούλη ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35392-07/08/2023

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 30-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

συνταξεις.jpg
Αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων έχουν δικαίωμα για πρόωρη πριν από τα 60 έτη τους
Η μείωση περιορίζεται μόνο στο ποσό της εθνικής σύνταξης των 345 ευρώ για 15ετή περίοδο ασφάλισης έως 384 για 20ετή ασφάλιση (η περικοπή ξεκινά από...
Αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων έχουν δικαίωμα για πρόωρη πριν από τα 60 έτη τους