Υπουργείο Παιδείας - ΥΠΑΙΘ
 Το συνολικό πλήθος των Καταχωριστών για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της επικράτειας, εκτιμάται περίπου σε 250-300 υπαλλήλους με το συνολικό ετήσιο κόστος της ειδικής αποζημίωσής τους να κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 600.000 ευρώ,

Την επίλυση μιας διαχρονικής εκκρεμότητας, που αφορά στην έγκαιρη καταβολή της ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ζητούν από τον νέο Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη οι υπάλληλοι του ΥΠΑΙΘΑ.

Με επιστολή του προς τον υπουργό, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου (ΣΥΠΥΥΠ) επαναφέρει το πάγιο αίτημα του Συλλόγου περί καταβολής ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η έγκριση της οποίας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά του Υπουργού.

«Καταβολή που δύναται να ενταχθεί ως επιλέξιμη δαπάνη σε κάθε Πράξη ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΠΔΕ, ως ελάχιστη αναγνώριση της δυσανάλογα μεγάλης διαχειριστικής/οικονομικής ευθύνης που έχουν αναλάβει οι Καταχωριστές χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος μέχρι και σήμερα» τονίζουν, υπενθυμίζοντας ότι το συνολικό πλήθος των Καταχωριστών για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της επικράτειας, εκτιμάται περίπου σε 250-300 υπαλλήλους με το συνολικό ετήσιο κόστος της ειδικής αποζημίωσής τους να κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 600.000 ευρώ, κόστος ιδιαιτέρως χαμηλό σε σχέση με το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΥΠΥΥΠ

ΘΕΜΑ: Καταβολή ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κριτήρια επιλογής

κ.Υπουργέ,

Σε συνέχεια των υπ.’αρ. 253/27-01-2023 (επισυνάπτεται) και 385/β/03-07-2023 εγγράφων μας, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας περί καταβολής ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η έγκριση της οποίας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά σας. Καταβολή που δύναται να ενταχθεί ως επιλέξιμη δαπάνη σε κάθε Πράξη ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΠΔΕ, ως ελάχιστη αναγνώριση της δυσανάλογα μεγάλης διαχειριστικής/οικονομικής ευθύνης που έχουν αναλάβει οι Καταχωριστές χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος μέχρι και σήμερα.

Προτείναμε και στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία να συμπεριληφθεί πακέτο εργασίας ανά πράξη/πρόγραμμα, το οποίο να προβλέπει την ανάθεση του έργου του Καταχωριστή σε υπάλληλο/υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με Απόφαση Διευθυντή, βάσει εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Συγκεκριμένα, έχουμε ήδη προτείνει μηνιαία ειδική αποζημίωση της τάξεως των 180€-220€ ανά Καταχωριστή, η οποία θα καταβάλλεται άπαξ, με τη λήξη του Σχολικού Έτους και θα επιμερίζεται ως επιλέξιμη δαπάνη στις Πράξεις που έχει αναλάβει κάθε Καταχωριστής. Επιπλέον, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο αριθμός των Καταχωριστών πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με το μέγεθος της κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στη βάση αυτής της πρότασης, το συνολικό πλήθος των Καταχωριστών για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της επικράτειας, εκτιμάται περίπου σε 250-300 υπαλλήλους με το συνολικό ετήσιο κόστος της ειδικής αποζημίωσής τους να κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 600.000 ευρώ, κόστος ιδιαιτέρως χαμηλό σε σχέση με το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, δίνεται λύση στο διαχρονικό πρόβλημα καταβολής ειδικής αποζημίωσης των Καταχωριστών, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και με το ελάχιστο, πρόσθετο, διαχειριστικό κόστος για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, η οποία θα πραγματοποιεί μόνο την εκκαθάριση της ειδικής αποζημίωσης, συνολικά και άπαξ, ανά Σχολικό έτος.

κ. Υπουργέ,

Τόσο οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες, όσο και οι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΙΘΑ, αναγνώριζαν και αναγνωρίζουν μέχρι και σήμερα το δίκαιο του αιτήματός μας χωρίς ωστόσο αυτό να έχει ικανοποιηθεί. Ευελπιστούμε ότι εσείς θα επιδείξετε την δέουσα ευαισθησία ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης του δύσκολου και επίπονου έργου των Καταχωριστών, επιβραβεύοντας έμπρακτα την αποδοτικότητα, την αφοσίωση και την διαχρονική προσφορά τους για την έγκαιρη, έγκυρη και απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Εξάλλου, η από μέρους σας διευθέτηση αυτής της διαχρονικής εκκρεμότητας, με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ, θεωρούμε ότι κρίνεται επιβεβλημένη στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας – Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών - με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΠΔΕ.

Τέλος, επιτρέψτε μας να τονίσουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, όχι μόνο στον τελικό αριθμό των Καταχωριστών (βάσει του φόρτου εργασίας, του αριθμού των Πράξεων, του πλήθους των προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κ.λ.π.), αλλά και στα κριτήρια επιλογής τους, ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη αντιμετώπιση μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Θεωρούμε ότι βασικό κριτήριο επιλογής πρέπει να αποτελέσει η σχετική προϋπηρεσία ως Καταχωριστής υπό το πρίσμα της υφιστάμενης γνώσης και εμπειρίας αλλά και της επιβράβευσης μιας μακρόχρονης προσφοράς στα προγράμματα αυτά.

Αισιοδοξούμε, ότι μετά από περίπου δεκαπέντε και πλέον έτη λειτουργίας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, να είστε εσείς που τελικά θα δώσετε την έγκριση για την ικανοποίηση αυτού του διαχρονικού και δίκαιου αιτήματός μας, η υλοποίηση του οποίου θα συμβάλει θετικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και να προβείτε στη συγκεκριμένη θεσμοθέτηση που κρίνεται απαραίτητη να γίνει έχοντας πολύ θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία της Διοίκησης.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

παν πελοποννησου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες καθηγητών από τη Νότια Αφρική
Το έργο απευθύνεται σε νοτιοαφρικανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και καθηγητές στα αντίστοιχα τεχνολογικά πανεπιστήμια και κολλέγια και στοχεύει,...
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες καθηγητών από τη Νότια Αφρική