ΕΚΠΑ
Η φετινή ανακοίνωση επιφύλαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τις υψηλότερες επιδόσεις και διακρίσεις στην ιστορία του αφού για πρώτη φορά κατατάσσεται στα καλύτερα 10 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στον Στόχο 5, ο οποίος αφορά την πολιτική και τις ενέργειες των Ιδρυμάτων για την Ισότητα των φύλων

Ακόμα μια σπουδαία διάκριση κατέκτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε παγκόσμια σύγκριση πανεπιστημίων από τον έγκριτο φορέα Times Higher Education, που δημοσιεύει την  πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «THE University Impact Rankings».

Πρόκειται για μία αξιολόγηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται σε σχέση με τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. H συγκεκριμένη κατάταξη δημοσιεύεται για 5η συνεχόμενη χρονιά, και η φετινή έκδοση είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σε συμμετοχή Πανεπιστημίων, περιλαμβάνοντας πάνω από 1.700 Ιδρύματα από 110 χώρες και περιφέρειες, σε 18 πίνακες - έναν για κάθε έναν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), καθώς και μία συνολική κατάταξη.

Η φετινή ανακοίνωση επιφύλαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τις υψηλότερες επιδόσεις και διακρίσεις στην ιστορία του αφού για πρώτη φορά κατατάσσεται στα καλύτερα 10 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στον Στόχο 5, ο οποίος αφορά την πολιτική και τις ενέργειες των Ιδρυμάτων για την Ισότητα των φύλων, καταλαμβάνοντας την θέση μεταξύ 1081 Πανεπιστημίων . Επιπροσθέτως το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην  27η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education) και στην 69η θέση στον κόσμο στον Στόχο 10. «Μείωση Ανισοτήτων». Επιπροσθέτως το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει εξαιρετικά υψηλές θέσεις και επιτυγχάνει διακρίσεις και σε άλλους τέσσερις επιμέρους στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στους οποίους βρίσκεται για πρώτη φορά, και στους τέσσερις, την ίδια χρονιά στις θέσεις 101-200. Η άνοδος του Ιδρύματος καθίσταται ακόμη πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συμμετοχή των Πανεπιστημίων αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με πέρυσι (1700 φέτος από 1406 το 2022). Τα αποτελέσματα της κατάταξης επιβεβαιώνουν την σημαντική επίδραση που ασκεί το ΕΚΠΑ στην βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην παιδεία και την υγεία.

Στον πίνακα 1 αποτυπώνεται με σειρά αρίθμησης των στόχων, η κατάταξη που καταλαμβάνει το ΕΚΠΑ στους επιμέρους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την φετινή χρονιά. Παρέχεται μια σύντομη περιγραφή του κάθε στόχου καθώς και ο αριθμός των Πανεπιστημίων που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτίμησης του κάθε στόχου. Με βάση τα αποτελέσματα της Κατάταξης το ΕΚΠΑ βαθμολογήθηκε και στους 8 από τους 17 στόχους στην αξιολόγηση των οποίων συμμετείχε παρέχοντας στοιχεία., με την βαθμολογία που έλαβε να ξεπερνά κάθε προσδοκία, όντας η υψηλότερη των τελευταίων ετών

Πιο συγκεκριμένα και με σειρά επίδοσης:

  • Στον Στόχο 5: Ισότητα των Φύλων (Gender Equality), το ΕΚΠΑ βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στην 9η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 1081 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 75,9/100, ανεβαίνοντας 64 θέσεις από την 75η στην οποία βρισκόταν το 2022.

  • Στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 27η παγκοσμίως μεταξύ των 1304 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 82/100.

  • Στον Στόχο 10: Μείωση Ανισοτήτων (Reduced Inequalities) το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 69η Θέση στον κόσμο μεταξύ 901 Πανεπιστημίων με βαθμολογία 77,1 στα 100

  • Στον Στόχο 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Industry, Innovation and Infrastructure), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 873 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 77,8/100

  • Στον Στόχο 16: Ειρήνη - Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί (Peace, Justice and Strong Institutions), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 910 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 70,7/100

  • Στον Στόχο 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (Decent Work and Economic Growth), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 960 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 67,2/100

  • Στον Στόχο 3: Καλή Υγεία και Ευημερία (Good Health and Wellbeing), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως μεταξύ των 1218 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 66,7/100

  • Στον Στόχο 17: Συνεργασία για την Επίτευξη Στόχων (PARTNERSHIP FOR THE GOALS), το ΕΚΠΑ ανέβηκε στις θέσεις 601-800 παγκοσμίως μεταξύ των 1625 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 58,4/100

Συνολικά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως μεταξύ 1406 Πανεπιστημίων με συνολική βαθμολογία 76,4/100 ανεβαίνοντας 200 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο οποίο είχε λάβει 68,7/100 (θέσεις 401-600) και στην 1η θέση μεταξύ των 10 ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη. Ακολουθούν στη 2η θέση το Πανεπιστήμιο Κρήτης (θέσεις 401-600) και στην 3η θέση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στις θέσεις 601-800 (δείτε Πίνακα 2).

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ για το 2023

 

α/α

 

SDGs

 

Περιγραφή Στόχου

Θέση του ΕΚΠΑ 2023

Αριθμός Πανεπιστημίων

2023

Θέση του ΕΚΠΑ

2022

Αριθμός Πανεπιστημίων

2022

 

 

 

1.

 

 

SDG3: Καλή Υγεία και Ευεξία

Αποτιμά την έρευνα των πανεπιστημίων σχετικά με βασικές ασθένειες και τις συνθήκες υγείας, την υποστήριξή τους στα επαγγέλματα της υγειονομικής περίθαλψης και την μέριμνα για την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού

τους.

 

 

 

301-400

 

 

 

1218

 

 

 

301-400

 

 

 

1101

 

 

 

2.

 

 

SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση

Αποτιμά τη συμβολή των πανεπιστημίων στην προσχολική εκπαίδευση (μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης για δασκάλους) και τη διά βίου μάθηση της κοινωνίας, την παιδαγωγική τους έρευνα και τη δέσμευσή τους για εκπαίδευση

που οδηγεί σε κοινωνική ένταξη.

 

 

 

27η

 

 

 

1304

 

 

 

101-200

 

 

 

1180

 

3.

SDG5: Ισότητα των φύλων

Μετρά την έρευνα των πανεπιστημίων σχετικά με τη μελέτη του φύλου, τις πολιτικές

 

9η

 

1081

 

75

 

938

 

 

τους για την ισότητα των φύλων και τη δέσμευσή τους να

προσλάβουν και να προωθήσουν τις γυναίκες

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

SDG8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Με τον συγκριμένο στόχο ελέγχεται η προσπάθεια των Πανεπιστημίων να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικές απολαβές και

ευκαιρίες απασχόλησης στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών

 

 

 

 

101-200

 

 

 

 

960

 

 

 

 

201-300

 

 

 

 

849

 

 

 

5.

 

 

SDG9: Βιομηχανία Καινοτομία και Υποδομές

Ο συγκεκριμένος στόχος μετρά την ερευνητική απόδοση των Πανεπιστημίων η οποία οδηγεί σε αξιοποιήσιμα ερευνητικά

αποτελέσματα (πατέντες. Τεχνοβλαστούς) που παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ βελτιώνουν τις

υπάρχουσες βιομηχανικές και τεχνολογικές υποδομές.

 

 

 

101-200

 

 

 

873

 

 

 

101-200

 

 

 

785

 

6.

SDG10: Μείωση των Ανισοτήτων

Αποτιμά την έρευνα και τη δράση των πανεπιστημίων σχετικά με τις κοινωνικές ανισότητες, τις

πολιτικές τους για τις διακρίσεις και τη δέσμευσή τους να

 

69η

 

901

 

81

 

796

 

 

προσλάβουν προσωπικό και να προσελκύσουν φοιτητές από

υποεκπροσωπούμενες ομάδες.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

SDG16: Ειρήνη -

Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί

Ο συγκεκριμένος στόχος αποτιμά τις ενέργειες των Πανεπιστημίων στην προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που θα παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και σε αποτελεσματικούς και υπεύθυνους θεσμούς σε όλα τα

επίπεδα.

 

 

 

101-200

 

 

 

910

 

 

 

301-400

 

 

 

809

 

8.

SDG17: Σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Επικεντρώνει στις συνεργασίες με ιδρύματα άλλων χωρών, στην προώθηση και διάχυση καλών

πρακτικών και στη δημοσίευση στοιχείων

 

601-800

 

1625

 

801-

1000

 

1438

Πηγή: Ιστοσελίδα Time Higher Education

Πίνακας 2: Η συνολική θέση και βαθμολογία των ελληνικών Πανεπιστημίων για το 2023 στην Παγκόσμια Κατάταξη Times Higher Education Impact Ranking

 

Πανεπιστήμιο

Συνολική Βαθμολογία

2023

Συνολική Βαθμολογία

2022

Θέση στην Ελλάδα

2023

Θέση στην Ελλάδα

2022

Θέση Παγκοσμίως

2023

Θέση Παγκοσμίως

2022

1

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

72.7 -76.7

65.0-71.9

1η

1η

301-400

401-600

2

Πανεπιστήμιο Κρήτης

66.9-72.6

65.0-71.9

2η

1η

401-600

401-600

3

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

59.7-66.7

57.3-64.9

2η

601-800

601-800

4

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

59.7-66.7

57.3-64.9

2η

601-800

601-800

5

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

59.7-66.7

57.3-64.9

2η

601-800

601-800

6

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

53.9-59.6

57.3-64.9

4η

2η

801-1000

601-800

7

Διεθνές Πανεπιστήμιο της

Ελλάδος

53.9-59.6

50.3-57.2

4η

3η

801-1000

801-1000

8

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

53.9-59.6

50.3-57.2

4η

3η

801-1000

801-1000

9

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Θράκης

7.9-53.8

9.2–50.2

5η

4η

1000+

1000+

10

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

7.9-53.8

9.2–50.2

5η

4η

1000+

1000+

Πηγή: Ιστοσελίδα Times Higher Education

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/length/25/locations/GRC/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs Sustainable Development Goals), αναλύονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο και είναι οι εξής:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Πανεπιστήμιο έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.α) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης κάθε Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθεί θα έπρεπε να υποβάλλει στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους δεκαεπτά στόχους, με υποχρεωτικό στόχο τον SDG17 –«Σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων».

Η βαθμολογία των Πανεπιστημίων υπολογίζεται ως εξής:

1ον) Ο στόχος 17 (SDG17) σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνει το 22% της συνολικής βαθμολογίας,

2ον) Επιλέγονται, οι τρεις στόχοι κάθε ιδρύματος με την υψηλότερη βαθμολογία, κάθε ένας εκ των οποίων συμβάλλει κατά 26% στη συνολική βαθμολογία.

3ον) Το άθροισμα του SDG17 και των τριών επιλεχθέντων στόχων με τους ανωτέρω συντελεστές στάθμισης οδηγεί στον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε Πανεπιστημίου και στον προσδιορισμό της θέσης του στη συνολική κατάταξη.

Η βαθμολογία για τη συνολική κατάταξη είναι ο μέσος όρος των συνολικών βαθμολογιών των δύο τελευταίων ετών. Στον πίνακα 3 μπορείτε να ενημερωθείτε για την επίδοση του ΕΚΠΑ ανά Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δείκτη.

Πίνακας 3: Αναλυτική Βαθμολογία ΕΚΠΑ κατά Στόχους και Δείκτες

Στόχος SDG

Όνομασία Δείκτη

Metric name

Βαθμολογία

Κατάταξη ΕΚΠΑ

Αριθμός

Πανεπιστημίων

SDG3: Good Health and Wellbeing

Research on health and well-being

82,1

301–400

1218

SDG3: Good Health and Wellbeing

Number of students graduating in health professions

61

301–400

1218

SDG3: Good Health and Wellbeing

Collaborations and health services

61,1

301–400

1218

SDG4: Quality Education

Research on early years and lifelong learning education

77,2

27

1304

SDG4: Quality Education

Proportion of graduates with teaching qualification

79,1

27

1304

SDG4: Quality Education

Lifelong learning measures

62,5

27

1304

SDG4: Quality Education

Proportion of first-generation students

98,6

27

1304

SDG5: Gender Equality

Research on gender equality

77,8

=9

1081

SDG5: Gender Equality

Proportion of first-generation female students

78,6

=9

1081

SDG5: Gender Equality

Student access measures

68,2

=9

1081

SDG5: Gender Equality

Proportion of senior female academics

75,6

=9

1081

SDG5: Gender Equality

Proportion of women receiving degrees

78,5

=9

1081

SDG5: Gender Equality

Women’s progress measures

76

=9

1081

SDG8: Decent Work and Economic Growth

Research on economic growth and employment

71,8

101–200

960

SDG8: Decent Work and Economic Growth

Employment practice

47,9

101–200

960

SDG8: Decent Work and Economic Growth

Expenditure per employee

4,9

101–200

960

SDG8: Decent Work and Economic Growth

Proportion of students taking work placements

98

101–200

960

SDG8: Decent Work and Economic Growth

Proportion of employees on secure contracts

100

101–200

960

SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure

Research on industry, innovation and infrastructure

73,5

101–200

873

SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure

Patents citing university research

100

101–200

873

SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure

University spin offs

44,8

101–200

873

SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure

Research income from industry and commerce

99,9

101–200

873

SDG10: Reduced Inequalities

Research on reduced inequalities

72,6

=69

901

SDG10: Reduced Inequalities

First-generation students

99,1

=69

901

SDG10: Reduced Inequalities

Students from developing countries

62,5

=69

901

SDG10: Reduced Inequalities

Proportion of students with disabilities

99,5

=69

901

SDG10: Reduced Inequalities

Proportion of employees with disabilities

87,3

=69

901

SDG10: Reduced Inequalities

Measures against discrimination

57,9

=69

901

SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions

Research on peace and justice

85,9

101–200

910

SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions

University governance measures

63,5

101–200

910

SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions

Working with government

51,7

101–200

910

SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions

Proportion of graduates in law and civil enforcement

80,1

101–200

910

SDG17: Partnership for the Goals

Research into partnership for the goals

70,8

601–800

1625

SDG17: Partnership for the Goals

Relationships to support the goals

46,6

601–800

1625

SDG17: Partnership for the Goals

Publication of SDG reports

56,9

601–800

1625

SDG17: Partnership for the Goals

Education for the SDGs

55,5

601–800

1625

Πηγή : SDG Impact Overview | THE DataPoints

Η συγκεκριμένη επιτυχία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ξεχωριστή και έχει ιδιαίτερη σημασία αφενός διότι το Ίδρυμα για πρώτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως σε μία κατάταξη, αφετέρου διότι αναδεικνύονται στην πράξη οι προσπάθειες της διοίκησης του Ιδρύματος για ένα ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο που σέβεται την διαφορετικότητα, επιδιώκει την ισότητα, δημιουργεί και καινοτομεί συνεχώς και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του.

Τα εύσημα, αναφέρει ο πρύτανης κ.Θάνος Δημόπουλος, ανήκουν σε όλη την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι απόρροια της δικής του δουλειάς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αντιπρύτανη και Προέδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Καθ. Δημήτριο Καραδήμα και στα στελέχη της Υπηρεσίας για τη συνεχή, μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά την οποία κάνουν, προκειμένου να στέλνουν τα απαραίτητα δεδομένα σε δώδεκα διαφορετικές κατατάξεις ετησίως ,συμπληρώνοντας εκθέσεις και ειδικά ερωτηματολόγια.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα