Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών: Ποιες συνεχίζονται κατά την προεκλογική περίοδο
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

 Να προβούν κατά το τρέχον διάστημα της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης σε όλες τις προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις  υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, καλεί τις διευθύνσεις εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του.

Οπως αναφέρει η εγκύκλιος, οι υπηρεσιακές μεταβολές μπορούν να συνεχιστούν καθώς δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αιτήματος στην αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ, αφού έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Ωστόσο το ΥΠΑΙΘ  αιτήθηκε ξανά την κατ’ εξαίρεση διενέργεια των πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, με την έκδοση των απαραίτητων πράξεων/αποφάσεων και εκκρεμεί η έκδοση γνωμοδότησης.

Η εγκύκλιος

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ. 9409/31-052023 (ΑΔΑ: 65ΠΕ46ΜΤΛ6-ΡΚΒ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών και τις διευκρινίσεις που παρέχονται με αυτή, για τις υπηρεσιακές μεταβολές που αναστέλλονται μπορεί να υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης με ερώτημα στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί.  Στην περίπτωση, δε, που επί συγκεκριμένου αιτήματος ενός Φορέα έχει ήδη παρασχεθεί η σύμφωνη  γνώμη της ως άνω επιτροπής του ΣτΕ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αιτήματος.  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο του ερωτήματος επί του οποίου διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της η αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ, ιδίως αν αφορούσε την εξαίρεση αποκλειστικά από τις επικείμενες εκλογές της 21ης/5/2023, τους λόγους του κατ΄ επείγοντος που επικαλέστηκε ο φορέας και τους οποίους έλαβε υπόψη της η Επιτροπή.

Κατά συνέπεια, συνεχίζουν να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο με αριθ.πρωτ. 54803/Ε2/17-052023 έγγραφό μας, επομένως, μπορείτε κατά το τρέχον διάστημα της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης να προβείτε σε όλες τις προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις  υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας που αναφέρονται σε αυτό.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, με το με αριθμό πρωτ. 62507/Ε2/6-6-2023 έγγραφό της προς την  Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτήθηκε την κατ’ εξαίρεση διενέργεια των πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, με την έκδοση των απαραίτητων πράξεων/αποφάσεων και εκκρεμεί η έκδοση Γνωμοδότησης της ανωτέρω Επιτροπής, για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο.

Δείτε την εγκύκλιο

Ποιες υπηρεσιακές μεταβολές επιτρέπονται

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής του ΣτΕ, επιτρέπεται το σύνολο των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν σε:

➢κρίση και ρύθμιση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,

➢οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

➢μετάταξη σε εκπαιδευτικούς κλάδους

➢απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ

➢κρίση και ρύθμιση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,

➢τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά όλων των ευρισκόμενων στη διάθεση εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων από περιοχή σε περιοχή εκπαιδευτικών και των αποσπασμένων από σχολείο σε σχολείο εκπαιδευτικών.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα