Θρησκευτικά: Και νέα προσφυγη στο Ευρωδικαστήριο για τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών...
Για φερόμενη παραβίαση της ελευθερίας συνειδήσεως γονέων και μαθητή που δεν του χορηγήθηκε απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Τελειωμό δεν έχει o ευρωπαϊκος διασυρμός της χώρας εξαιτίας της άρνησης της απελθούσας υπουργού Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως να διευθετήσει τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ων Θρησκευτικών με τρόπο που να συνάδει με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, δηλαδή με απλή επίκληση λόγων συνείδησης και όχι δηλώνοντας ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι...

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κοινοποίησε προ ημερών μια νέα προσφυγή στην Ελλάδα, για φερόμενη παραβίαση της ελευθερίας συνειδήσεως γονέων και μαθητή που δεν του χορηγήθηκε απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Το ζήτημα έφερε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος κ.Βασίλης Σωτηρόπουλος, ο οποίος έχει χειριστεί και κερδίσει και άλλες ανάλογες υποθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν

Η ανάρτηση του δικηγόρου Βασίλη Σωτηρόπουλου

Στην υπόθεση αυτή, στην οποία εκπροσωπώ τους προσφεύγοντες ως πληρεξούσιος, το Τρίτο Τμήμα του ΕΔΔΑ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την υπόθεση με το εξής θέμα:

"ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Η προσφυγή αφορά την υποχρέωση του πρώτου και της τρίτης των προσφευγόντων να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, δηλώνοντας ότι ο γιος τους, ο δεύτερος προσφεύγων, δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, προκειμένου να λάβει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών.

Η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλαν αρχικά αναφερόταν σε συνειδησιακούς λόγους του μαθητή, αλλά απορρίφθηκε γιατί δεν ανέφερε ότι αυτός δεν ήταν Χ.Ο. Ωστόσο, κατά το χρόνο εκείνο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε εκδώσει την απόφαση 28/2019 που επέκρινε την εν λόγω προϋπόθεση και το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε εκδώσει την απόφαση 1479/2019 που όριζε ότι η αναφορά σε λόγους συνείδησης επαρκούσε.

Οι προσφεύγοντες υπέβαλαν νέα υπεύθυνη δήλωση που ανέφεραν ότι ο αιτών δεν ήταν Χ.Ο. προκειμένου να λάβει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, ωστόσο η δεύτερη υπεύθυνη δήλωση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και ο προσφύγων υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει θρησκευτικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020."

Μετά από αυτή την περίληψη της υπόθεσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απευθύνει στους διαδίκους, δηλαδή στους προσφεύγοντες και στην Ελλάδα το εξής ερώτημα:

"ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ

Παραβιάστηκε το δικαίωμα του πρώτου και της τρίτης των προσφευγόντων, κατά το άρθρο 2 του 1ου πρωτοκόλλου, ερμηνευόμενος υπό το φως του άρθρου 9 της Σύμβασης, να λάβει το παιδί τους εκπαίδευση σύμφωνα με τις δικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, λαμβανομένου υπόψη: α) της απαίτησης να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνουν ότι ο αιτών δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος προκειμένου να λάβει απαλλαγή και β) του γεγονότος ότι ο δεύτερος προσφύγων υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει θρησκευτικά μετά την διπλή απόρριψη της αίτησης του (βλ. Παπαγεωργίου και άλλοι κατά Ελλάδας, αρ. 4762/18 και 6140/18, 31 Οκτωβρίου 2019);"

Αναμένεται με ενδιαφέρον η απάντηση της Ελλάδας στο παραπάνω ερώτημα.

Σημειωτέον ότι ο μαθητής υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει θρησκευτικά, για πρώτη φορά στην σχολική του ζωή, για το 1ο τετράμηνο του 2019, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου έγινε εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την οποία διατάχθηκε το Υπουργείο Παιδείας να γίνει δεκτό το αίτημα απαλλαγής του. Στο ΕΔΔΑ προσφύγαμε αφού το Διοικητικό Εφετείο είχαν περάσει 2 μήνες και δεν είχε ακόμη αποφανθεί επί αιτήματος προσωρινής διαταγής, ακυρώνοντας έτσι την δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από τα εθνικά ένδικα μέσα. Θα αναζητηθεί άραγε ποτέ η ευθύνη για την συγκεκριμένη καθυστέρηση;

Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας άλλαξε μεν την προϋπόθεση αλλά όχι σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ορίζει ότι αρκεί απλή επίκληση λόγων συνείδησης, αλλά επιβάλλει σε γονείς να δηλώνουν ότι η απαλλαγή επιβάλλεται για λόγους θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών, δήλωση που ισοδυναμεί με την δήλωση ότι οι μαθητές δεν είναι Χ.Ο., καθώς για τους Χ.Ο. το μάθημα είναι υποχρεωτικό

Δείτε εδώ την  ανακοίνωση του ΕΔΔΑ

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, όπως μας ενημέρωσε ο κ.Β.Σωτηρόπουλος σε προηγούμενη συνομιλία μας,  έχουν προκύψει 7 "αδειάσματα" της Δικαιοσύνης προς το ΥΠΑΙΘ, τόσο προς την κ.Κεραμέως αλλά και  προς τον προκάτοχό της Κ.Γαβρόγλου και τον πρώην υπουργό Παιδείας Α.Λοβέρδο, για το ζήτημα της απαλλαγής των μαθητών από το συγκεκριμένο μάθημα:

Τα 7 "αδειάσματα"

1. Στις 4.9.2019 σε καταγγελία που υποστηρίξαμε ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσιεύθηκε η απόφαση 28/2019 σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι απαγορεύεται η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας σε τίτλους σπουδών και στο πληροφοριακό σύστημα MySchool, καθώς και η υποβολή δήλωσης ότι οι μαθητές "δεν είναι Χ.Ο" ως προϋπόθεση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών.

[https://www.dpa.gr/.../files/2019-09/apofasi282019.pdf]

2. Στις 20.9.2019 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις 1759-1760/2019 ακύρωσε τις υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας (Γαβρόγλου) με τις οποίες επιβαλλόταν η αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια γυμνασίου και γενικού λυκείου σε αιτήσεις γονέων, μαθητών και της Ένωσης Αθέων.

[http://www.adjustice.gr/.../pag.../epikairotita/apofaseis...]

3. Την 31.10.2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα επειδή επέβαλε σε γονείς να αποκαλύψουν ότι τα τέκνα τους "δεν ειναι Χ.Ο." για να λάβουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών (η εγκύκλιος επί υπουργίας Λοβέρδου που επί Γαβρόγλου περιλήφθηκε σε υπουργική απόφαση).

[http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197254]

4. Την 31.1.2020 το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την απόφαση 32/2020 ανέστειλε την απόρριψη αιτήματος απαλλαγής μαθητή από το μάθημα των θρησκευτικών που οι γονείς του που εκπροσωπήσαμε δεν είχαν δηλωσει "δεν είναι Χ.Ο", αλλά ότι επιθυμούν την απαλλαγή για συνειδησιακούς λόγους.

[https://www.flash.gr/.../prwti-apallagi-apo-ta...]

5. Στις 7.9.2020 σε καταγγελία που υποστηρίξαμε ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκδόθηκε η απόφαση 32/2020 με την οποία απαγορεύθηκε η αναγραφή της "διαγωγής" στο απολυτήριο και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη [Νόμος Κεραμέως], καθώς και ότι η δήλωση των γονέων για την απαλλαγή αρκεί να περιορίζεται σε επίκληση "λόγων συνείδησης" (όχι θρησκευτικής).

[https://www.constitutionalism.gr/2020-32-apdpx.../]

6. Στις 24.2.2021 το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την απόφαση Α266/2021 ακύρωσε απορρίψεις αίτησης μαθητή που εκπροσωπήσαμε για απαλλαγή του από το μάθημα των θρησκευτικών (η πρώτη επειδή οι γονείς επικαλέστηκαν λόγους θρησκ. συν. χωρίς δήλωση δεν είναι "Χ.Ο." και η δεύτερη ως εκπρόσθεσμη αίτηση). Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι αφενός δεν απαιτείτο η δήλωση Χ.Ο και αφετέρου η συμπλήρωση δεν ήταν εκπρόθεσμη παρόλο που είχε παρέλθει η προθεσμία, καθόσον επρόκειτο για ενιαία αίτηση.

[http://elawyer.blogspot.com/2021/04/to.html]

7. Στις 17.9.2021 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε με την απόφαση 1362/2021 την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας [επί υπουργίας Κεραμέως] για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών επειδή δεν υπήρχε νομοθετική εξουσιοδότηση και δεν είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, επί αιτήσεως γονέων και μαθητών  [http://www.adjustice.gr/.../pag.../epikairotita/apofaseis...].

 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

altsxaimer.jpg
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Δημοφιλές διατροφικό μοτίβο ενδεχομένως να μπορεί να αναστρέψει την εξέλιξη της άνοιας και να μειώσει τις διαταραχές μνήμης
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Lauterbrunnen
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες
Η προτεινόμενη χρέωση, η οποία θα καταβληθεί μέσω μιας εφαρμογής για smartphone, θα είναι μεταξύ 5 και 10 ελβετικών φράγκων (5,50 έως 10,99 $) και θα...
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες