ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η απενεργοποίηση αυτής.

Το alfavita.gr δημοσιεύει το ΦΕΚ που αφορά τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών 2023 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με βάση το ΦΕΚ οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διορισθούν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αιτήσεις εντός 5 ημερών από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Διορισμοί Εκπαιδευτικών 2023: Αιτήσεις - δηλώσεις προτιμήσεων

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία,  καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε  ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, το οποίο φέρει ημερομηνία 5 Μαΐου.

Αναμένεται περεταίρω διευκρίνιση από το υπουργείο Παιδείας. 

Η πρόσκληση απευθύνεται στο πλαίσιο των 3.772 διορισμών εκπαιδευτικών που προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, λίγο πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερη πρόσκληση που θα απευθύνεται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. Να σημειωθεί ότι οι διορισμοί στην Ειδική θα γίνουν από τους νέους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, που είναι όμως ακόμα σε διαδικασία έκδοσης και αναμένονται έως τον προσεχή μήνα Ιούνιο του 2023. 

Δείτε το ΦΕΚ εδώ


Διαβάστε επίσης στο alfavita.gr:

Τι μοριοδοτεί τους διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση τη νομοθεσία- Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ

Ξεκινούν στις 8 Μαϊου τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών για διορισμούς και προσλήψεις από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μπορείτε να ενταχθείτε άμεσα με μόνο 12 ευρώ το μήνα μετά την εγγραφή για αιτήσεις έως 5 Μαϊου.

Πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

- Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Δείτε εδώ)
- Σχολική Ψυχολογία (Δείτε εδώ)
- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

2 Μόρια σε διορισμούς και προσλήψεις, 10 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ 

-------------------------------------------------------------------------

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές ή/και Μουσικά Σχολεία επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν, από τον πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας, που επιθυμεί ο υποψήφιος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ περισσότερων του ενός κλάδων, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση περιοχών διορισμού για καθέναν εκ των κλάδων, στον οποίο είναι ενταγμένοι και επιθυμούν να διορισθούν.

Για παράδειγμα, υποψήφιος ο οποίος είναι ενταγμένος στους πίνακες Α’ των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ06 Γενικής Εκπ/σης έχει δικαίωμα υποβολής 2 διαφορετικών αιτήσεων, εκάστη των οποίων θα αξιολογηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο κλάδο, βάσει της σειράς του στους εν λόγω πίνακες και τις προτιμήσεις του στην κατά περίπτωση αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι: α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)

β) δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα στον υποψήφιο περί χορήγησης προτεραιότητας στην αξιολόγηση της αίτησης συγκεκριμένου κλάδου έναντι του άλλου. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την υποβολή (ή μη) της σχετικής αίτησης και των περιοχών που θα επιλέξει (ανά κλάδο). Ειδικά οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79, εφόσον επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για διορισμό στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και σε περιοχές διορισμού Γενικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

Οι αιτήσεις για τα Μουσικά Σχολεία υποβάλλονται ξεχωριστά ανά Μουσική Ειδίκευση. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα προηγηθεί η εξέταση της αίτησής τους για τα Μουσικά Σχολεία και στη συνέχεια της αντίστοιχης της Γενικής Εκπαίδευσης.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ με προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο έχουν, μεν, δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά η αίτησή τους θα αξιολογηθεί κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών αποκλειστικά και μόνο αν κατά την καταληκτική προθεσμία της παρούσης απόφασης συμπληρώνουν προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρων διδακτικών ετών (τελ. εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019).

Σημειώνεται ότι ως πλήρες διδακτικό έτος στη Δευτεροβάθμια νοείται η απασχόληση 10 μηνών, ενώ στην Πρωτοβάθμια η απασχόληση 9 μηνών και 21 ημερών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η απενεργοποίηση αυτής.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς οι ίδιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου της.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - ΜΟΝΟ 50 ευρώ εγγραφή έως 4-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
Διεύθυνση Εκπαίδευσης έστειλε οδηγία να ανοίγουν νωρίτερα τα σχολεία!
Εγγραφο - οδηγία λαγός… στα πλαίσια της αυτονομίας της σχολικής μονάδας… γιατί αυτό είναι η περιβόητη αυτονομία της σχολικής μονάδας!
Διεύθυνση Εκπαίδευσης έστειλε οδηγία να ανοίγουν νωρίτερα τα σχολεία!
δασκαλος
Με την ευκαιρία της ημέρας να σας πούμε εμείς τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός!
Αφόπλισε τον ωχαδελφισμό, τη λογική τού «τόσα παίρνω, τόσο δουλεύω». Κατέβασε την καρδιά σου από την έδρα, αφουγκράσου τα χτυποκάρδια, μετάτρεψε τους...
Με την ευκαιρία της ημέρας να σας πούμε εμείς τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός!