kerameus-hmerida
Οι πανεπιστημιακοί θα ψηφίσουν μεν για τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, αλλά τελικά για τον Πρύτανη και τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου ...δεν θα αποφασίζουν αυτοί που εκλέχτηκαν!

Σε εφιάλτη για το σύνολο της εκπαίδευσης μετατρέπει τις τελευταίες της μέρες στο Υπουργείο Παιδείας η Νίκη Κεραμέως, αφού μετά από τις μεθοδεύσεις για την επιλογή «ημετέρων» μέσω της συνέντευξης στα πόστα των Διευθυντών σχολικών μονάδων, κατέθεσε και πιθανώς ...αντισυνταγματική τροπολογία, με την οποία επεμβαίνει στις διαδικασίες εκλογής Συμβουλίων Διοίκησης στα ΑΕΙ.

Αφορμή για την τροπολογία αυτή, ήταν το σφάλμα που η ίδια διέπραξε να μην προβλέψει διέξοδο σε περιπτώσεις ισοψηφίας ανάμεσα στα 6 εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων όταν ψηφίζουν για την επιλογή των 5 εσωτερικών μελών, με αποτέλεσμα να προκύψει αδιέξοδο σε 3 ιδρύματα, τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Αιγαίου και Θεσσαλίαςστα οποία τα εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης εδώ και μήνες δε μπορούσαν να εκλέξουν τα εξωτερικά μέλη με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άγονη η διαδικασία και να ξαναγίνει.

Για να αντιμετωπίσει λοιπόν αυτό το πρόβλημα ενόψει των επόμενων εκλογών για Συμβούλια Διοίκησης σε κεντρικά ιδρύματα (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, κα) η κ.Κεραμέως  ενώ σε λιγότερες από 24 ώρες κλείνουν οι εργασίες της Βουλής, κατέθεσε αιφνιδιαστικά τροπολογία σήμερα τα ξημερώματα (01:30!) για τις Πρυτανικές εκλογές.

Με ανοιχτό το θέμα της ισοψηφίας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (3 – 3) το οποίο έχει παρατηρηθεί στα τρία Πανεπιστήμια είχαν γίνει προτάσεις για να αλλάξει ο αριθμός των μελών από ζυγό (6) σε μονό (5 ή 7) ή να υπολογίζεται ως διπλή η ψήφος του πλειοψηφούντα σε περίπτωση ισοψηφίας.

Ωστόσο, η Υπουργός σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε τα ξημερώματα πριν κλείσει η Βουλή, προβλέπει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας των εκλεγμένων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (3 - 3), την εκλογή εξωτερικών μελών και τελικά Πρύτανη αναλαμβάνει ...η Σύγκλητος.

Δηλαδή οι πανεπιστημιακοί θα ψηφίσουν μεν για τους 6 του Συμβουλίου, αλλά τελικά για τον Πρύτανη και τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου δεν θα αποφασίζουν αυτοί που εκλέχτηκαν!

Πρόκειται για ρύθμιση που σύμφωνα με έγκριτους νομικούς είναι αντισυνταγματική, αφού τελικά η επιλογή του Συμβουλίου και του Πρύτανη δεν θα γίνεται ούτε από τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου, ούτε από τους Πανεπιστημιακούς...

 Απίστευτα πράγματα με περίεργες τροπολογίες τις τελευταίας στιγμής, για ένα Νόμο που ήδη εξετάζεται για τη συνταγματικότητα του από το Συμβούλιο της Επικρατείας...

Τα προβληματικά σημεία της τροπολογίας

Θέματα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων— Τροποποίηση άρθρου 10,παρ.Ι άρθρου 14,παρ.4 άρθρου 16 ν.4957/2022

1.Στην παρ.4τ ουάρθρου 10 του ν.4957/2022(Α’141) προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο έως έβδομο και η παρ.4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των Θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των Θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη Θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και για την εκλογή τους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών. Η διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των εσωτερικών μελών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη του συνόλου ή μέρους των εξωτερικών μελών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης καθίσταται άγονη και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα που κατέστη άγονη η διαδικασία, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. επαναπροκηρύσσει τις Θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης για την ίδια θητεία και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9 και της παρ. Ι του παρόντος. Ειδικώς κατά την επαναπροκήρυξη των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών, οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων δύναται να συντμηθούν κατά το ήμισυ»

2.Στο άρθρο 10 προστίθενται παρ.παρ.4Α,4Β,4Γκαι4Δ ως εξής:

«4Α. Εάν μετά από την επαναπροκήρυξη δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών   και τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης, η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. η  ψηφοφορία διενεργείται μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του εξωτερικού μέλους. Ως εξωτερικά μέλη αναδεικνύονται κατόπιν μυστικής ψηφοψορίας σι υποψήφιοι που λαμβάνουν την αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η ψηψοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Συγκλήτου. Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων και δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων των εξωτερικών μελών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας στην πρώτη Θέση μεταξύ αυτών που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

4Β. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων των εσωτερικών μελών και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης από τα εσωτερικά μέλη, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης. 

4Γ. Εάν έως τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη δεν έχει καταστεί δυνατή η συγκρότηση του νέου Συμβουλίου Διοίκησης   και του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το άρθρο 11 λόγω επαναπροκήρυξης των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου  Διοίκησης   η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους τρείς (3) μήνες.Για την παράταση της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωμα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε άλλο εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Εάν ένα (1) από τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο αξίωμα του Αντιπρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τομέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις. Εάν κάποιο από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, δεν απαιτείται η αναπλήρωσή του, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται απαρτία με τα εναπομείναντα μέλη. Εάν δεν υφίσταται απαρτία με τα εναπομείναντα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία περί αντικατάστασης εσωτερικού μέλους της παρ. 6 του άρθρου 13.

4Δ. Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα της παράτασης της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη σύμφωνα με την παρ. 4Γ, και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης ή η διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που αναδείχτηκαν από την επαναπροκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας, ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες του άρθρου 14, το αργότερο έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 5. Εως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το άρθρο 11, οι αρμοδιότητες του Πρύτανη ασκούνται μεταβατικά από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας που έχει αναδειχτεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Η εκτέλεση καθηκόντων Πρύτανη σύμφωνα με το παρόν δεν προσμετράται στο όριο της παρ. 3 του άρθρου 8 και δεν εφαρμόζονται τα ασυμβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 11.».

Δείτε εδώ αναλυτικά την τροπολογία

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 30-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

panelladikes_02
Πανελλήνιες 2024: Οδηγός για υποψήφιους με αναπηρίες, αυτισμό, δυσλεξία, κατάγματα, κ.α
Οσα πρέπει να γνωρίζουν για τις προφορικές ή γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις του 2024, τη διαδικασία και τις προθεσμίες κατάθεσης των απαραίτητων...
Πανελλήνιες 2024: Οδηγός για υποψήφιους με αναπηρίες, αυτισμό, δυσλεξία, κατάγματα, κ.α
daskala
Εκπαιδευτικοί «δια πάσαν νόσον»: Πόσο όμως η εκπαιδευτική πολιτική αφήνει περιθώρια για παιδαγωγικές ανάσες;
Και τώρα οι εκπαιδευτικοί… ως βοηθοί εισαγγελέα στην εκπαίδευση της υποκρισίας!
Εκπαιδευτικοί «δια πάσαν νόσον»: Πόσο όμως η εκπαιδευτική πολιτική αφήνει περιθώρια για παιδαγωγικές ανάσες;
daskala
Σχολεία: Αναπληρωτής σχεδόν ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς
Ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών από την αρχή της Μεταπολίτευσης καταγράφεται σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, στοιχείο που αποτελεί τεράστια...
Σχολεία: Αναπληρωτής σχεδόν ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς
φοιτητες
Φοιτητικό επίδομα στέγης χαμένο στη γραφειοκρατία - Φοιτητές το αναζητούν ακόμη
Πολλοί δικαιούχοι φοιτητές δεν έχουν λάβει ακόμη το στεγαστικό επίδομα, ενώ έχουν κάνει αίτηση από τις αρχές Σεπτεμβρίου
Φοιτητικό επίδομα στέγης χαμένο στη γραφειοκρατία - Φοιτητές το αναζητούν ακόμη