ΕΚΠΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργανισμού QS (Quacquarelli Symonds) για το 2023

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Νοσηλευτική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα καταφέρει να βρεθεί στις κορυφαίες σχολές νοσηλευτικής παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργανισμού QS (Quacquarelli Symonds) για το 2023. Επιπροσθέτως η επίδοση της, την κατατάσσει μεταξύ των 54 καλύτερων Ιατρικών σχολών στην Ευρώπη, ενώ αποτελεί το μόνο ελληνικό Τμήμα Νοσηλευτικής που περιλαμβάνεται στην εν λόγω κατάταξη.

Σημειώνεται ότι και η Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ ανεβαίνοντας 50 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά βρέθηκε στις 150 κορυφαίες σχολές φαρμακευτικής παγκοσμίως, στο επιστημονικό αντικείμενο της Φαρμακευτικής - Φαρμακολογίας.

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peerreviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό τον αριθμό ετεροαναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών και ερευνητών κάθε Σχολής ή Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα βαθμολογούνται τέσσερα κριτήρια – δείκτες με διαφορετική βαρύτητα το καθένα. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Φήμη. Η μέτρηση γίνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτώνται για τα κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα πανεπιστήμια στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Μεταξύ 2018 και 2022 η QS συγκέντρωσε πάνω από 151.000 ερωτηματολόγια ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο. Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των νοσηλευτικών σχολών για το 2023 είναι 30%.

  2. Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών: Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Πάνω από 99.000 ερωτηματολόγια εργοδοτών παγκοσμίως έχουν ληφθεί υπόψη μεταξύ των ετών 2018 και 2022. Τα ερωτηματολόγια αυτά δίνουν μια σημαντική εικόνα και πληροφορίες, όσον αφορά τις προσλήψεις αποφοίτων των Πανεπιστημίων. Στην έρευνα αυτή έχουν συμμετάσχει εργοδότες από όλους τους τομείς της Οικονομίας, και ανάμεσα τους εταιρίες όπως το Facebook, η Google, η Wells Fargo, η Bank of America κ.α Το βάρος του κριτηρίου αυτού για τις νοσηλευτικές σχολές είναι 10%.

  3. Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία. Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό καθηγητών και ερευνητών. Το βάρος του συγκεκριμένου κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των νοσηλευτικών σχολών για το 2023 είναι 30%.

  4. Ο δείκτης h-index είναι ένας τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή ερευνητή. Ο δείκτης βασίζεται στο σύνολο των πιο συχνά αναφερόμενων έργων του ακαδημαϊκού και στον αριθμό των παραπομπών που έλαβαν σε άλλες δημοσιεύσεις. Το βάρος του συγκεκριμένου κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των νοσηλευτικών σχολών για το 2023 είναι 20%.

5. Ο δείκτης Διεθνές Δίκτυο Έρευνας (IRN) αποτελεί ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας της δημιουργίας σταθερών ερευνητικών συνεργασιών σε κάθε ένα από τα 5 μεγάλα θεματικά αντικείμενα. Κυμαίνεται βαθμολογικά από 5 έως 10%. Το βάρος του συγκεκριμένου κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των Πανεπιστημίων στον τομέα των σπουδών Νοσηλευτικής για το 2023 είναι 10%.

Πίνακας 1: Η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για την Νοσηλευτική Σχολή ΕΚΠΑ στην κατάταξη της QS

Έτος

Θέση Παγκοσμίως

Ακαδημαϊκή Φήμη

Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών

Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία

δείκτης h-index

Συνολική Βαθμολογία

2023

151-180

50,9

67

85,9

75

70,2

2022

101-150

55,8

75,7

87,7

78,4

74,1

2021

101-150

57,9

73,1

88,6

80

75,3

2020

51-100

58,6

78,7

83,9

81,7

75,1

2019

<150

32,2

52,6

84

82,4

64,8

Πηγή: Ιστοσελίδα και Εκθέσεις της QS (Quacquarelli Symonds)

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2023/nursing?&tab=indicators&sort_by=rank&order_by=asc

Στον πίνακα 1, αποτυπώνεται η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για την Νοσηλευτική Σχολή του ΕΚΠΑ, την τελευταία πενταετία.. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανώτερη συνολική βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα Πανεπιστήμιο είναι ο βαθμός 100.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η επίδοση και στα επιμέρους κριτήρια, η οποία έχει φέρει την σχολή να είναι στις 180 καλύτερες παγκοσμίως. Η βαθμολογία της σχολής είναι εντυπωσιακά υψηλή στον δείκτη αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία, λαμβάνοντας 85,9/100 και την κατατάσσει στην θέση 51+ παγκοσμίως. Αντίστοιχη υψηλή επίδοση και θέση επιτυγχάνει και στον δείκτη h-index, με βαθμό 75 /100, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας απέναντι στη Σχολή και την σημαντική απήχηση του ερευνητικού έργου που συντελείται σε αυτή.

Στη φετινή κατάταξη η QS από το σύνολο των 28.000 Πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, ξεχώρισε τα 1594 καλύτερα βάση των κριτηρίων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Επί αυτών δημοσίευσε πίνακα κατάταξης με τις 180 καλύτερες Νοσηλευτικές Σχολές στον κόσμο.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Pennsylvania των ΗΠΑ. Ακολουθεί στη 2η θέση η Νοσηλευτική Σχολή του Βρετανικού Πανεπιστημίου King`s College του Λονδίνου στην 3η θέση η Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι Νοσηλευτικές Σχολές των Πανεπιστημίων Washington και Alberta.

Τα αποτελέσματα της κατάταξης της QS επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και την ερευνητική συνεισφορά σε παγκόσμιο επίπεδο της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία μεταφράζεται στην παρουσία της για 4η συνεχόμενη χρονιά στις κορυφαίες Σχολές Νοσηλευτικής παγκοσμίως.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της Σχολής για την τόσο σημαντική αυτή διάκριση, η οποία μας κάνει όλους υπερήφανους.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Επιβίβαση σε αεροπλάνο
Αυτά τα ρούχα πρέπει να αποφεύγετε στις πτήσεις σας - Τι λένε οι αεροσυνοδοί
Το ρούχο που πρέπει να αποφεύγετε οπωσδήποτε στις πτήσεις σας, σύμφωνα με μία αεροσυνοδό - Γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια μας στο...
Αυτά τα ρούχα πρέπει να αποφεύγετε στις πτήσεις σας - Τι λένε οι αεροσυνοδοί
Πιερρακάκης
Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας
Πανελλαδικές 2024: Με σκοπό το υπουργείο Παιδείας να «διασκεδάσει» τον νέο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ανακοινώσει λίγες περισσότερες θέσεις...
Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας