ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Οδηγίες για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων σε δομές του Υπ. Υγείας
Οδηγίες για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων σε δομές του Υπ. Υγείας
Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τοποθέτηση σε θέση επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών)
Οδηγίες για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων σε δομές του Υπ. Υγείας
Το υπ. Παιδείας ζητά να αποσπάσει εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές ΠΕ87.02
Το υπ. Παιδείας ζητά να αποσπάσει εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές ΠΕ87.02
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΔΕ ειδικότητας ΠΕ87.01 Ιατρικής (τέως ΠΕ14.01 Ιατροί) και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο...
Το υπ. Παιδείας ζητά να αποσπάσει εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές ΠΕ87.02