ΕΚΠΑ
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Η επίδοση της, την κατατάσσει στην 51η θέση μεταξύ των καλύτερων φαρμακευτικών σχολών στην Ευρώπη, ενώ βρίσκεται και στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των τριών Πανεπιστημιακών Τμημάτων που περιλαμβάνεται στην κατάταξη

Μία πολύ σημαντική διάκριση για τη Φαρμακευτική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιφύλασσε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργανισμού QS (Quacquarelli Symonds) για το 2023.  Η Φαρμακευτική Σχολή ανεβαίνοντας 50 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά βρέθηκε στις 150 κορυφαίες σχολές φαρμακευτικής παγκοσμίως, στο επιστημονικό αντικείμενο της Φαρμακευτικής - Φαρμακολογίας. Επιπροσθέτως η επίδοση της, την κατατάσσει στην 51η θέση μεταξύ των καλύτερων φαρμακευτικών σχολών στην Ευρώπη στο εν λόγω θεματικό αντικείμενο, ενώ βρίσκεται και στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των τριών Πανεπιστημιακών Τμημάτων  που περιλαμβάνεται στην εν λόγω κατάταξη (Δείτε Πίνακα 1).

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peerreviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό  τον αριθμό ετεροαναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών και ερευνητών κάθε Σχολής ή Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα βαθμολογούνται τέσσερα κριτήρια – δείκτες με διαφορετική βαρύτητα το καθένα. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

Πίνακας 1: Η θέση των ελληνικών Φαρμακευτικών Σχολών στην παγκόσμια κατάταξη της QS για το 2023

Πανεπιστήμιο

Θέση Παγκοσμίως

Θέση στην Ελλάδα

Ακαδημαϊκή Φήμη

Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών

Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία

Δείκτης

IRN

δείκτης h-index

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

101-150

1η

58,7

63,4

85,4

68,8

84,5

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

201-250

2η

49,5

60,4

89,7

55,1

84,8

Πανεπιστήμιο Κρήτης

251-300

3η

53

53,4

77,3

42,5

78,4

  1. Ακαδημαϊκή Φήμη. Η μέτρηση γίνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτώνται για τα κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα πανεπιστήμια στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Μεταξύ 2018 και 2022 η QS συγκέντρωσε πάνω από 151.000 ερωτηματολόγια ακαδημαϊκών  από όλο τον κόσμο. Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των φαρμακευτικών τμημάτων  για το 2022 είναι  40%.
  2. Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών:  Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Πάνω από 99.000 ερωτηματολόγια εργοδοτών παγκοσμίως έχουν ληφθεί υπόψη μεταξύ των ετών 2018 και 2022. Τα ερωτηματολόγια αυτά δίνουν μια σημαντική εικόνα και πληροφορίες, όσον αφορά τις προσλήψεις αποφοίτων των Πανεπιστημίων. Στην έρευνα αυτή έχουν συμμετάσχει εργοδότες από όλους τους τομείς της Οικονομίας, και ανάμεσα τους εταιρίες όπως το Facebook, η Google, η Wells Fargo, η Bank of America κ.α Το βάρος του κριτηρίου αυτού για τις φαρμακευτικές σχολές είναι 20%.
  3. Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία. Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό καθηγητών και ερευνητών. Το βάρος του συγκεκριμένου  κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των νοσηλευτικών σχολών  για το 2023  είναι 15%.
  4. Ο δείκτης h-index είναι ένας τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή ερευνητή. Ο δείκτης βασίζεται στο σύνολο των πιο συχνά αναφερόμενων έργων του ακαδημαϊκού και στον αριθμό των παραπομπών που έλαβαν σε άλλες δημοσιεύσεις. Το βάρος του συγκεκριμένου  κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των νοσηλευτικών σχολών  για το 2023 είναι 15%.

5. Ο δείκτης Διεθνές Δίκτυο Έρευνας (IRN) αποτελεί ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας της δημιουργίας σταθερών ερευνητικών συνεργασιών σε κάθε ένα από τα 5 μεγάλα θεματικά αντικείμενα. Κυμαίνεται βαθμολογικά από 5 έως 10%. Το βάρος του συγκεκριμένου  κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των Πανεπιστημίων στον τομέα των σπουδών Φαρμακευτικής  για το 2023 είναι 10%.

 

Πίνακας 2: Η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για την Φαρμακευτική  Σχολή ΕΚΠΑ στην κατάταξη της QS

Έτος

Θέση Παγκοσμίως

Ακαδημαϊκή Φήμη

Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών

Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία

h-index

IRN

Συνολική Βαθμολογία

2023

101-150

58,7

63,4

85,4

84,5

68,8

70,7

2022

151-200

58,9

59,5

81,6

83,1

 

70,7

2021

151-200

57,7

60,1

80,7

82,8

 

68

2020

101-150

56,5

62,8

84,2

84,3

 

71

2019

101-150

50,9

57,1

84,2

77,5

 

66,5

Πηγή: Ιστοσελίδα και  Εκθέσεις της QS (Quacquarelli Symonds)

Στον πίνακα 2, αποτυπώνεται η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για την Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ, την τελευταία τετραετία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανώτερη συνολική βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα Πανεπιστήμιο είναι ο βαθμός 100. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η άνοδος και στα επιμέρους κριτήρια, η οποία έχει φέρει την σχολή να είναι στις 150 καλύτερες παγκοσμίως.

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι στον δείκτη της Διεθνούς Ερευνητικής Δικτύωσης καταλαμβάνει την 28η θέση παγκοσμίως. Η ακαδημαϊκή φήμη της σχολής  και το 2023 παρέμεινε σε πολύ υψηλό επίπεδο δίνοντας στη σχολή την θέση 101+ στο συγκεκριμένο κριτήριο. Η βαθμολογία της σχολής είναι εντυπωσιακά υψηλή στον δείκτη της ερευνητικής παραγωγής, «αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία», λαμβάνοντας 85,4/100Αντίστοιχα  και στον δείκτη h-index, λαμβάνει βαθμό 84,5/100, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας απέναντι στη Σχολή και την σημαντική απήχηση του ερευνητικού έργου που συντελείται σε αυτή.

Στη φετινή κατάταξη η QS από το σύνολο των 28.000 Πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, ξεχώρισε τα 1594 καλύτερα βάση των κριτηρίων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Επί αυτών δημοσίευσε πίνακα κατάταξης με τις 362 καλύτερες φαρμακευτικές σχολές στον κόσμο.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Φαρμακευτική  Σχολή του Harvard. Ακολουθεί στη 2η θέση η Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Monash της Μελβούρνης, στην 3η θέση η Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι Φαρμακευτικές Σχολές των Πανεπιστημίων UCL και Τζον Χόπκινς.

Τα αποτελέσματα της κατάταξης της QS επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και την ερευνητική συνεισφορά σε παγκόσμιο επίπεδο της Φαρμακευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της Σχολής για την τόσο σημαντική αυτή διάκριση.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Επιβίβαση σε αεροπλάνο
Αυτά τα ρούχα πρέπει να αποφεύγετε στις πτήσεις σας - Τι λένε οι αεροσυνοδοί
Το ρούχο που πρέπει να αποφεύγετε οπωσδήποτε στις πτήσεις σας, σύμφωνα με μία αεροσυνοδό - Γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια μας στο...
Αυτά τα ρούχα πρέπει να αποφεύγετε στις πτήσεις σας - Τι λένε οι αεροσυνοδοί
Πιερρακάκης
Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας
Πανελλαδικές 2024: Με σκοπό το υπουργείο Παιδείας να «διασκεδάσει» τον νέο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ανακοινώσει λίγες περισσότερες θέσεις...
Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας