ΠΥΣΠΕ Λασιθίου: Ενημερωτικό σημείωμα από τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Tου αιρετού Αλεξάκη Αλέξανδρου

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Μερική τροποποίηση της αριθμ.4838/9-8-2022 Απόφασης του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, με θέμα «Προσωρινή Λειτουργικότητα (Προαγωγή και Υποβιβασμός) Σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λασιθίου για το Σχολικό Έτος 2022-2023» ως προς τη Λειτουργικό Υποβιβασμό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγ. Νικολάου.» 

2. «Α. Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγ.Νικολάου και 

Β. Ορισμός Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην εν λόγω Σχολική Μονάδα Μερική μετά από την σχετική τροποποίηση της Λειτουργικότητας (Υποβιβασμός) της Σχολικής Μονάδας.» 

3. «Ορισμός Αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας στο 4ο 120 Δημοτικό Σχολείου Αγ. Νικολάου.» 

4. «Εξέταση Αίτησης Εκπαιδευτικού για Διάθεσή της στην ΔΠΕ Λασιθίου, για παροχή Διοικητικού Έργου».

5. «Παράταση μετακίνησης μόνιμων εκπαιδευτικών.» 

6. «Εξέταση αιτήσεων Μόνιμων Εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια του 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους» 

7. «Εξέταση αιτήσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους.» 

8. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών» (Γ και Δ' Φάσης) για τη μισθολογική τους 

κατάταξη.» 

9. «Μερική Τροποποίηση της αριθμ. 9033/15-12-2022 απόφασης του Δ/ντή της ΔΠΕ Λασιθίου με θέμα: «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και απασχόλησης σε άλλο φορέα του Δημοσίου.» 

10.«Εξέταση Αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και 

απασχόλησης σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού» 

11.«Εξέταση αιτήσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης» 

12. Α. «Μερική Τροποποίηση των αριθμ. α)25/7-10-2022 β)29/11-11-2022, και γ)34/8-12-2022 Εισηγήσεων του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου ως προς την Τροποποίηση Ανάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Και Β. Τροποποίηση Ανάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λασιθίου».

13. «Αξιοποίηση ωρών που πλεονάζουν σε Σχολικές Μονάδες της Π.Ε Λασιθίου»

14.«Εξέταση αιτήσεως μόνιμης Εκπαιδευτικού για αναγνώριση προϋπηρεσία της». 

15. «Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης.» 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και έπειτα από την πρωτολογία του προέδρου του ΠΥΣΠΕ ως αιρετός κατέθεσα το πλαίσιο αρχών που διέπουν τους αιρετούς της Ενωτικής Κίνησης  όπως και το αίτημα να συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ για όλα τα υπηρεσιακά ζητήματα όπως την ίδρυση οργανικών κενών ειδικοτήτων. Στο σημείο αυτό επισυνάπτω το πλαίσιο αρχών που με αυτό πορευόμαστε τόσα χρόνια ως αιρετοί και δεσμευόμαστε απέναντι στους συναδέλφους μας. Στην συζήτηση που ακολούθησε έπειτα από ενημέρωση για προτάσεις υποβιβασμών και κλεισίματος σχολικών μονάδων ως αιρετοί διαφωνούμε με τον υποβιβασμό σχολικών μονάδων αν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των δυο ετών που το σχολείο είναι σε αναστολή. Τα ολιγοθέσια σχολεία υπηρετούν μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες και σε απομακρυσμένες περιοχές οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Επίσης τέθηκε το θέμα του κινδύνου της ακύρωσης των αποφάσεων του ΠΥΣΠΕ λόγω μη τήρησης της ποσόστωσης ανδρών γυναικών στη σύνθεση του συμβουλίου.

Θέμα 1ο : «Μερική τροποποίηση της αριθμ.4838/9-8-2022 Απόφασης του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, με θέμα «Προσωρινή Λειτουργικότητα (Προαγωγή και Υποβιβασμός) Σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λασιθίου για το Σχολικό».

Λειτουργικός υποβιβασμός ειδικού ΔΣ Αγίου Νικολάου, από 6/θ σε 5/θ, λόγω αποχώρησης του Διευθυντή. Διαφωνούμε στον λειτουργικό υποβιβασμό. Στο σχολείο διχοτομήθηκαν τμήμα με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Κατά πλειοψηφία περνάει με τους αιρετούς να διαφωνούν και να καταγράφουν την διαφωνία τους. Δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι που η  σχολική μονάδα εγκρίθηκε να  λειτουργεί ως 6/θ. Πρέπει να ζητηθεί από το Υπουργείο να καλυφθεί το κενό του ειδικού σχολείου από τις επικείμενες προσλήψεις.

Στο σημείο αυτό ως αιρετός κατέθεσα την ανάγκη διχοτόμησης τμήματος στο Ειδικό Σχολείο Σητείας όπου φοιτούν 5 μαθητές και αποτελεί αναγκαιότητα σύμφωνα με τις γνωματεύσεις να λειτουργούν ολιγομελή 3 μέλη τμήματα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όπως και η στελέχωσή του με ειδικότητές ΕΒΠ και ΕΕΠ (εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή , Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο) με τοποθέτηση στο Ειδικό Σχολείο και διάθεση στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Σητείας στο οποίο φοιτούν αντίστοιχα 3 μαθητές. Το σχολείο στελεχώνεται με δυο ειδικότητες δυο φορές τη βδομάδα και καμία άλλη ειδικότητα δεν είναι εξολοκλήρου στη σχολική μονάδα. Θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα η στελέχωση δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και οι μαθητές μας να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση χωρίς να αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

Θέμα 2ο : «Α. Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου και 

Β. Ορισμός Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην εν λόγω Σχολική Μονάδα Μερική μετά από την σχετική τροποποίηση της Λειτουργικότητας (Υποβιβασμός) της Σχολικής Μονάδας.» 

Ορισμός αναπληρωτή διευθυντή στο ειδικό σχολείο Ειδικό Σχολείο Αγίου Νικολάου συνάδελφο ΠΕ 71.

Θέμα 3ο : «Ορισμός Αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας στο 4ο 12/θ Δημοτικό Σχολείου Αγ. Νικολάου.» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο ορισμός υποδιευθυντή ως αναπληρωτή του διευθυντή  και ως αναπληρώτρια Υποδιευθύντρια του 4ου ΔΣ Αγίου Νικολάου της συναδέλφου Γ.Ε.

Θέμα 4ο : «Εξέταση Αίτησης Εκπαιδευτικού για Διάθεσή της στην ΔΠΕ Λασιθίου, για παροχή Διοικητικού Έργου».

Ομόφωνα εγκρίθηκε η διάθεση της  Π. Δ.  στην ΔΙΠΕ Λασιθίου για γραμματειακή υποστήριξη.

Θέμα 5ο   : «Παράταση μετακίνησης μόνιμων εκπαιδευτικών»

Παράταση μετακίνησης Α. Ά.  από το Νηπιαγωγείο Μύρτους στην Γρα  Λυγιά. Συμφωνούμε

Θέμα 6ο : «Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικών»

Η παράταση μετακίνησης αφορά εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για την μετακίνησής τους συνεπώς ομόφωνα εγκρίθηκαν. Οι αιρετοί μειοψήφησαν στην παράταση μετακίνησης της Κ. Μ., δασκάλας του ΤΕ του 3ου ΔΣ Αγίου Νικολάου, καθώς η μετακίνηση δεν γίνεται με την αίτησή της.

Θέμα 6ο : «Αναγνωρίσεις μεταπτυχιακών τίτλων συνάφεια.»

Ομόφωνα αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ως συναφείς.

Θέμα 7ο : ««Εξέταση αιτήσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους.» 

Ομόφωνα πραγματοποιήθηκαν οι αναγνωρίσεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Επανεξέταση των θεμάτων αναγνώρισης δυο μεταπτυχιακών τίτλων λόγω ελλιπών στοιχείων.

Θέμα 8ο :  «Αναγνώριση προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών» (Γ και Δ' Φάσης) για τη μισθολογική τους 

Κατάταξη»

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Γ-Δ φάσης . Ομόφωνα αναγνωρίζονται.

Θέμα 9ο : « Μερική Τροποποίηση της αριθμ. 9033/15-12-2022 απόφασης του Δ/ντή της ΔΠΕ Λασιθίου με θέμα: «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και απασχόλησης σε άλλο φορέα του Δημοσίου

Άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε να δεχτεί την αίτηση ανάκλησης του συναδέλφου Χ.Κ.

Θέμα 10ο : «Εξέταση Αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και 

απασχόλησης σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού» 

Αναγνωρίζει και ομόφωνα εγκρίνει την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Θέμα 11ο : «Εξέταση αιτήσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης» 

Νάστος Γεώργιος μετακινείται στο 3ο ΔΣ Ιεράπετρας και τοποθετείται οριστικά στο 1ο  ΔΣ Ιεράπετρας

Θέμα 12ο : Α. «Μερική Τροποποίηση των αριθμ. α)25/7-10-2022 β)29/11-11-2022, και γ)34/8-12-2022 Εισηγήσεων του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου ως προς την Τροποποίηση Ανάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Και Β. Τροποποίηση Ανάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λασιθίου».

Απορρίπτεται η αίτηση της Λ. Α. να μετακινηθεί από το 6ο Ν/Γειο καθώς δεν υπήρχε κενό.

Θέμα 13ο : «Αξιοποίηση ωρών που πλεονάζουν σε Σχολικές Μονάδες της Π.Ε Λασιθίου»

Διαχείριση πλεοναζουσών ωρών . Μειοψηφώ γιατί δεν έγινε με την αίτησή τους.

Θέμα 14ο : «Εξέταση αιτήσεως μόνιμης Εκπαιδευτικού για αναγνώριση προϋπηρεσία της». 

Η αναγνώριση προϋπηρεσίες Χ. Φ. υπερψηφίστηκε  ομόφωνα.

Θέμα 15ο :  «Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης.» 

Μη μετακίνηση Κ.Χ. και Π. Κ. στο ΔΣ Παλαίκαστρο δεν εγκρίθηκαν οι αιτήσεις της  Λ.Σ. λόγω μη επιστροφής από άδεια ανατροφής και θα επανεξεταστεί όταν πραγματοποιηθεί η επιστροφή σε κενό που θα υπάρχει.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης τακτικός & Γιάννης Πασπαράκης, αν/κος αιρετός  ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα