vote εκλογές αιρετών
Η ΠΟΣΥΠ θα παρακολουθήσει και θα ελέγξει την επικείμενη εκλογική διαδικασία, σε κάθε στάδιο της, ώστε να διασφαλίσει την νομιμότητα, την ακεραιότητα και το αδιάβλητο της, αλλά και να συνδράμει και να προστατέψει τους συναδέλφους μας των εφορευτικών επιτροπών στο δύσκολο έργο τους

Επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, με την οποία του ζητά «να οργανώσει σύννομες και αδιάβλητες εκλογές, ώστε να μην δούμε ξανά στις ψηφιακές κάλπες λευκά ψηφοδέλτια που δεν προβλέπονται στην νομοθεσία, να μην δούμε πάλι περισσότερα ψηφοδέλτια από τους ψηφίσαντες, να μην δούμε πάλι την αδυναμία του συστήματος να επιτρέπει στους εκλογείς να ψηφίζουν όλα τα ψηφοδέλτια, να μην βιώσουμε το περσυνό διοικητικό και νομικό αδιέξοδο, στο οποίο επί σειρά μηνών είχε περιέλθει η Διοίκηση», απέστειλε η ΠΟΣΥΠ.

Η Ομοσπονδία των υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ ζητά από την κ.Κεραμέως την παρέμβαση και την εποπτεία της, «ώστε το Υπουργείο Παιδείας ως διεξάγουσα αρχή, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και τις δέουσες πρωτοβουλίες για να διεξαχθούν σύννομες και αδιάβλητες εκλογές, για να εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για να δοθούν σαφείς οδηγίες παραμετροποίησης όλων των ψηφιακών καλπών, για να υπάρξει κεντρική μέριμνα παραμετροποίησης τους και όχι από κάθε Εφορευτική Επιτροπή, για να συσταθεί ειδική ομάδα πληροφορικών και νομικών στο Υπουργείο που θα συντονίζει, θα καθοδηγεί και θα ελέγχει την προετοιμασία και την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας συνδράμοντας τις εφορευτικές επιτροπές στο έργο τους, για να εκδοθεί άμεσα εγκύκλιος με την ανάλυση της κείμενης νομοθεσίας για την εκλογική διαδικασία και ειδικότερα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία».

Ολη η επιστολή της ΠΟΣΥΠ

Απαίτηση για σύννομη και αδιάβλητη εκλογική διαδικασία στις εκλογές για τα Υ. Σ.

Κ. Υπουργέ,

Η ΠΟΣΥΠ με την επιστολή της, στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, για τις εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια (ΚΥΣΔΙΠ & ΠΥΣΔΙΠ) σας υπενθύμισε την θέση της Ομοσπονδίας μας, για ψηφοφορία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και με δια ζώσης ψηφοφορία για τις 14 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και για όσες ακόμη είχαν, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, αποκτήσει περισσότερους από 40 υπηρετούντες υπαλλήλους. Σας τονίσαμε δε, ότι η δια ζώσης ψηφοφορία προβλέπεται και από την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/ οικ.10294/24-06-2022 (ΑΔΑ: ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ), για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δημόσιο, για το έτος 2022!

Δυστυχώς εσείς, σε αντίθεση με τις πρακτικές άλλων Υπουργών που έδωσαν στους εργαζόμενους των Υπουργείων τους την δυνατότητα να ψηφίσουν με δια ζώσης ψηφοφορία, εμμένετε πάλι, και μάλιστα αναιτιολόγητα, στην επιβολή της καθολικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας, και ορίσατε ως ημερομηνία πραγματοποίησης της, την 20η Δεκεμβρίου 2022, τόσο για το ΚΥΣΔΙΠ, όσο και για τα 13 ΠΥΣΔΙΠ σε όλη την χώρα.

Η ΠΟΣΥΠ προφανώς είναι αναγκασμένη να καταγγείλει για ακόμη μία φορά την επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις εκλογές μας, αλλά και να σας υπενθυμίσει την απίστευτη εκλογική παρωδία που έλαβε χώρα πέρυσι, μετά την επιβολή των ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας, και όπως αυτή υλοποιήθηκε από την ¨Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ¨.

Η ΠΟΣΥΠ, επειδή θεωρεί πλέον το ζήτημα αυτό αμιγώς πολιτικό, που χρήζει πολιτικής λύσης, αλλά και επειδή δεν προτίθεται να αναλώσει τις δυνάμεις και τις δράσεις της, σε μία αδιέξοδη αντιπαράθεση, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα που αφορούν στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια και ειδικότερα στο ΚΥΣΔΙΠ, για τα οποία σας έχουμε πρόσφατα ενημερώσει, δεν θα χαρίσει την δημοκρατική και συμμετοχική εκπροσώπηση των συναδέλφων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, στις πολιτικές σκοπιμότητες κανενός.

Άλλωστε, η νέα επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δεν θα ακυρώσει διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία, όπως έγινε πέρυσι με την εξόχως αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική ακύρωση της ψηφοφορίας που είχε διεξαχθεί και περατωθεί με την δια αλληλογραφίας ψηφοφορία, η οποία αποτέλεσε και τον κύριο λόγο της προκήρυξης από την ΠΟΣΥΠ της απεργίας – αποχής από την περσινή ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η ΠΟΣΥΠ θα αφιερώσει τις δυνάμεις της στην επίλυση των πολλών και ζωτικών προβλημάτων των Υπηρεσιών μας και των συναδέλφων μας, τα οποία επί της θητείας σας, παραμένουν άλυτα και αντιμετωπίζονται με σκανδαλώδη αδιαφορία, πολλές φορές.

Η πρωτοφανής για τον κλάδο μας, φετινή συμμετοχή των συναδέλφων μας, ως υποψηφίων αιρετών στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, αλλά και η μαζική μας συμμετοχή στην επικείμενη εκλογική διαδικασία θα αποτελέσουν και την απάντηση μας, στην δική σας επιλογή για την υποβάθμιση κάθε δημοκρατικής και συμμετοχικής διαδικασίας, που αφορά στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων του Υπουργείου μας, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Επίσης αυτή η συμμετοχή των συναδέλφων μας στην επικείμενη εκλογική διαδικασία, πρέπει να τύχει της ανάλογης αντιμετώπισης τόσο προηγούμενων εκλογών όσο και των εκλογών των εκπαιδευτικών, ώστε να χορηγηθεί άμεσα και στους συναδέλφους μας – υποψηφίους η δυνατότητα λήψης υπηρεσιακής άδειας για την στήριξη της υποψηφιότητας τους, αλλά και της απρόσκοπτης επαφής τους με τους εργαζόμενους σε όλες τις Υπηρεσίες της χώρας για το ΚΥΣΔΙΠ, αλλά και σε πλήθος Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας για τα ΠΥΣΔΙΠ.

Παρά ταύτα, σας επισημαίνουμε ότι η ΠΟΣΥΠ, δεν θα ανεχθεί τα περσινά λάθη, τις παραλείψεις, τις παρατυπίες και τις παρανομίες της Διοίκησης του Υπουργείου κατά την εφαρμογή και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από την ¨Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η θεσμοθέτηση λειτουργίας της οποίας, σας υπενθυμίζουμε, ότι έγινε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με επισπεύδοντα μάλιστα τρόπο, μετά τις καταγγελίες της ΠΟΣΥΠ, για την εκλογική παρωδία της περσινής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει, ως διεξάγουσα αρχή, να οργανώσει σύννομες και αδιάβλητες εκλογές, ώστε να μην δούμε ξανά στις ψηφιακές κάλπες λευκά ψηφοδέλτια που δεν προβλέπονται στην νομοθεσία, να μην δούμε πάλι περισσότερα ψηφοδέλτια από τους ψηφίσαντες, να μην δούμε πάλι την αδυναμία του συστήματος να επιτρέπει στους εκλογείς να ψηφίζουν όλα τα ψηφοδέλτια, να μην βιώσουμε το περσυνό διοικητικό και νομικό αδιέξοδο, στο οποίο επί σειρά μηνών είχε περιέλθει η Διοίκηση.

Η ΠΟΣΥΠ, για κάθε μία από τις παραπάνω παράνομες κα παράτυπες διαδικασίες θα συνδράμει τις εφορευτικές επιτροπές, ώστε να κηρύξουν την εκλογική διαδικασία, άκυρη, καθώς οι οιωνοί είναι κακοί, αφού στις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Εκπαιδευτικών, πέρα των προβλημάτων της πολύωρης καθυστέρησης, βρέθηκαν σε όλες σχεδόν τις ψηφιακές κάλπες, λευκά ψηφοδέλτια, μήπως τελικά η ¨Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ¨, δεν μπορεί να υλοποιήσει εκλογές χωρίς την χορήγηση λευκού ψηφοδελτίου και το Υπουργείο προσαρμόζει την νομοθεσία, στις δυνατότητες ή μη ενός πληροφοριακού συστήματος;

κ. Υπουργέ,

Η ΠΟΣΥΠ, ζητάει την παρέμβαση και την εποπτεία σας, ώστε το Υπουργείο Παιδείας ως διεξάγουσα αρχή, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και τις δέουσες πρωτοβουλίες για να διεξαχθούν σύννομες και αδιάβλητες εκλογές, για να εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για να δοθούν σαφείς οδηγίες παραμετροποίησης όλων των ψηφιακών καλπών, για να υπάρξει κεντρική μέριμνα παραμετροποίησης τους και όχι από κάθε Εφορευτική Επιτροπή, για να συσταθεί ειδική ομάδα πληροφορικών και νομικών στο Υπουργείο που θα συντονίζει, θα καθοδηγεί και θα ελέγχει την προετοιμασία και την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας συνδράμοντας τις εφορευτικές επιτροπές στο έργο τους, για να εκδοθεί άμεσα εγκύκλιος με την ανάλυση της κείμενης νομοθεσίας για την εκλογική διαδικασία και ειδικότερα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η ΠΟΣΥΠ θα παρακολουθήσει και θα ελέγξει την επικείμενη εκλογική διαδικασία, σε κάθε στάδιο της, ώστε να διασφαλίσει την νομιμότητα, την ακεραιότητα και το αδιάβλητο της, αλλά και να συνδράμει και να προστατέψει τους συναδέλφους μας των εφορευτικών επιτροπών στο δύσκολο έργο τους, που χωρίς καμία μέριμνα από το Υπουργείο, καλούνται να υλοποιήσουν.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα