Πρόσκληση αξιολογητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας: Προθεσμία αιτήσεων από σήμερα και μέχρι 22 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καλεί τους/τις υποψηφίους/ες αξιολογητές/τριες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους όρους της αριθμ. Κ1/151317/23-11-2021 υπουργικής απόφασης (Β΄ 5455) και της παρούσας να υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο Σώμα Αξιολογητών/τριών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Για τη διασφάλιση της άρτιας κάλυψης των αναγκών της διαδικασίας πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, συγκροτείται Σώμα Αξιολογητών/-τριών, τόσο για τις προφορικές όσο και για τις γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι για την ένταξη στο Σώμα Αξιολογητών πρέπει :

α) να είναι πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού- Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02) και

β) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαίωση εκπαιδευτικού φορέα ή σύμβαση με τον εκπαιδευτικό φορέα και βεβαίωση ή αντίγραφο παραστατικού ασφαλιστικού φορέα.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει των κριτηρίων της εκπαίδευσης και της εμπειρίας σε εξετάσεις ελληνομάθειας, τα οποία εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ελληνομαθεια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σύμφωνα με τον βαθμό πτυχίου

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ιστότοπο: https://evaluators.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει στις 16 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. ,σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρουν στην αρχική σελίδα.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία ένταξης και επιλογής, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά (upload) στον ιστότοπο υποβολής της αίτησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip rar ή 7z, το οποίο σε μέγεθος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 MB, με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ):

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σώμα Αξιολογητών μπορούν, εάν το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν, είτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, είτε τα πεδία μοριοδότησής τους, μέσα στην ίδια προθεσμία με την υποβολή αιτήσεων, αναρτώντας απαραιτήτως τα πρόσθετα δικαιολογητικά, με βάση τα οποία τροποποιείται η υπάρχουσα μοριοδότησή τους και να κάνουν οριστική υποβολή της επικαιροποιημένης αίτησής τους. Ο αριθμός συμμετοχών του αξιολογητή στην περίπτωση που συμμετείχε κατά την τελευταία εξεταστική περίοδο, έχει προσαυξηθεί αυτόματα από το σύστημα.

ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 140304/Κ1/03.11.2021 (5125 Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντοςΚαθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των υποψηφίων και αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις» οι αμοιβές καθορίζονται ως εξής:

 Οι τακτικοί/-ές αξιολογητές/-ήτριες προφορικού λόγου λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή εκατό (100) ευρώ και επιπλέον ένα (1) ευρώ για κάθε εξεταζόμενο/-η.

 Οι τακτικοί/-ές αξιολογητές/-ήτριες των γραπτών δοκιμίων, οι οποίοι/-ες συνεδριάζουν στο Βαθμολογικό Κέντρο με έδρα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ και επιπλέον δύο (2) ευρώ για κάθε τετράδιο εξέτασης.

 Οι αναπληρωματικοί/-ές αξιολογητές/-ήτριες λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή σαράντα (40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα αξιολογητή/-ήτριας, λαμβάνουν την αμοιβή του/της τακτικού/-ής αξιολογητή/-ήτριας.

Η αμοιβή για τους/τις αξιολογητές/-ήτριες και τους/τις αναπληρωματικούς/-ές αξιολογητές/-ήτριες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ ανά εξεταστική περίοδο.

Δείτε όλη την πρόσκληση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολική Ψυχολογία: ΔΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ αυτό το σεμινάριο

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

πανεπιστημιο αιγαιου
Παν.Αιγαίου: Έως σήμερα Παρασκευή οι αιτήσεις στα σεμινάρια εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινήσουν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια όπως ορίζει η νομοθεσία μοριοδότησης δασκάλνω και καθηγητών έως τις 31 Μαρτίου
Παν.Αιγαίου: Έως σήμερα Παρασκευή οι αιτήσεις στα σεμινάρια εκπαιδευτικών