Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν/μία εμπειρογνώμονα για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή των Εξετάσεων Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δείτε την πρόσκληση

Κριτήρια επιλογής Εμπειρογνώμονα

Προαπαιτούμενα : α) διδακτορικός τίτλος στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ή/και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, β) δεκαετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, γ) συνάφεια των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακού και διδακτορικού) με το αντικείμενο των εξετάσεων (δηλαδή τη διδασκαλία στοιχείων γλώσσας και πολιτισμού σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο), δ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ε) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Διά Βίου Μάθησης. Επιθυμητά: α) επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, β) εμπειρία στην οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, γ) επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, δ) συμμετοχή σε εθνικούς ή/και διεθνείς φορείς επεξεργασίας πολιτικών για την εκπαίδευση ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο/Η εμπειρογνώμονας επιλέγεται για θητεία τριών (3) ετών.

 Καθήκοντα Εμπειρογνώμονα

Η Επιστημονική Επιτροπή στην οποία μετέχει ο εμπειρογνώμονας έχει την ευθύνη του καθορισμού της εξεταστέας ύλης, της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), της διαμόρφωσης συστήματος βαθμολόγησης και της ανάπτυξης κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η διαμόρφωση της τελικής και της μέσης βαθμολογίας της γραπτής επίδοσης του εξεταζόμενου, του σχεδιασμού του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού στα σεμινάρια επιμόρφωσης των αξιολογητών, της ερμηνείας των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών. Επιπρόσθετα, η Επιστημονική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση περιπτώσεων αναβαθμολόγησης, όπου η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών/-τριών είναι πάνω από έξι (6) μονάδες, ενώ επίσης συμμετέχει στα σεμινάρια επιμόρφωσης των αξιολογητών/-τριών. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας και, ειδικότερα, η διενέργεια των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

 Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους (αίτηση γενικής χρήσης με αριθμημένη επισύναψη των δικαιολογητικών) μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία ξεκινά από 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να μεριμνήσουν για το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεών τους, μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας, το οποίο αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (γραφείο 103). Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός, ακόμα κι αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή αυτοπροσώπως στην παρακάτω ταχυδρομική Διεύθυνση κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αποκλειστικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Σε ποια ειδικότητα κάνουν αίτηση φιλόλογοι και μαθηματικοί

ΒΓΗΚΕ Η  προκήρυξη για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - Πώς κάνετε αίτηση και πότε

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

σχετικά άρθρα

ΛΑΚΚΙ
H πιο παράξενα όμορφη "πόλη" της Ελλάδας: Ένα μοναδικό στο είδος του μέρος
Μοιάζει με πίνακα του Τζόρτζιο Ντε Κίρικο ή σκηνικό ταινίας του Φεντερίκο Φελίνι, ανταποκρινόμενο σε ένα από τα πιο τολμηρά και σπάνια πειράματα του...
H πιο παράξενα όμορφη "πόλη" της Ελλάδας: Ένα μοναδικό στο είδος του μέρος
πυροσβεστική
Ανοίγουν 3.600 θέσεις στην Πυροσβεστική και με απολυτήριο λυκείου
Η πλήρωση των 3.600 θέσεων δεν θα γίνει με μία ενιαία προκήρυξη αλλά με μικρότερες διαδοχικές προκηρύξεις που θα περιλαμβάνουν 500 με 700 θέσεις η...
Ανοίγουν 3.600 θέσεις στην Πυροσβεστική και με απολυτήριο λυκείου