εκπαίδευση
Με την Εξώδικη Γνωστοποίηση της ΕΛΜΕ κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη δύναμη της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και υπ’ αρ. 102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Λάβαμε και δημοσιεύουμε το Εξώδικο της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης κατά του υπουργείου Παιδείας στο οποίο εκφράζεται η έντονη δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και αντίθεση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του συνόλου των εκπαιδευτικών – μελών της, με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και υπ’ αρ. 102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Με την Εξώδικη Γνωστοποίηση της ΕΛΜΕ κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη δύναμη της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών.  

Η Εξώδικη Γνωστοποίηση της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Προξένου Κορομηλά αριθμός 51 (Τηλ/Fax: 2310 283936, 6944221133 email : [email protected]) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

  1. Την Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αριθ. 37.
  2. Την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κολοκοτρώνη, αριθμός 22, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 

******

Η Γενική μας Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 14/9/2022 συζήτησε και  ανέλυσε τις ρυθμίσεις των υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και υπ’ αρ. 102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικών Αποφάσεων της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την απόφασή της Γενικής μας Συνέλευσης  εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και αντίθεση της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης και του συνόλου των εκπαιδευτικών – μελών μας, με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και υπ’ αρ. 102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η Γενική μας Συνέλευση κατέληξε στην απόφαση, ότι:

πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ και συνολικά της Κυβέρνησης δεν είναι η ποιοτική αναβάθμιση των σχολείων, που έχει ως αφήγημα προς την κοινωνία, αλλά η εντατικοποίηση της γραφειοκρατίας, η υποβάθμιση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων και η ενίσχυση των μονοπρόσωπων οργάνων, όπως του διευθυντή του σχολείου κλπ, η εμπέδωση κλίματος φόβου, η διαμόρφωση ενός μοντέλου διοικητικής και αξιολογικής κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών (διαμόρφωση ενός ενδοσχολικού δικτύου καθοδήγησης, ελέγχου και εποπτείας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκτός διδακτικού ωραρίου, την αυθαίρετη διοικητική παρέμβαση στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών) που πολύ απέχουν από την υπηρέτηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου, την διασφάλιση των εργασιακών κεκτημένων των εκπαιδευτικών και την δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος στα πλαίσια του συλλόγου διδασκόντων.  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ –ΑΠΟΧΗ των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στη δύναμη της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης:

(α) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ. 3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την ανάθεση και στη συνέχεια άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρ. 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

(β) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ. 3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την ανάθεση στη συνέχεια άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρ. 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ε ΕΛΜΕ – Θεσσαλονίκης αποτελούν τους λόγους, στους οποίους θεμελιώνεται η απεργία - αποχή, ενώ, αντίστοιχα, αιτήματα της εν λόγω απεργίας - αποχής αποτελούν η μη εφαρμογή των υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και υπ’ αρ. 102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικών Αποφάσεων της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένες ενέργειες, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ. Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι ζητάμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας για την ποιοτική λειτουργία του σχολείου η οποία υπονομεύεται από τις υπουργικές αποφάσεις για «Ενδοσχολικούς Συντονιστές» και «Παιδαγωγικούς Συμβούλους – Μέντορες» στις σχολικές μονάδες. Τα αιτήματα αυτά έχουμε απευθύνει αλλεπάλληλες φορές προς τη Διεύθυνση και το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να έχουν γίνει αποδεκτά. Ζητάμε την παύση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή των υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και υπ’ αρ. 102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικών Αποφάσεων της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την  επίδοση του παρόντος κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη δύναμη της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών.  

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε όσους αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

 

Θεσσαλονίκη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Εκπροσωπώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και το Δ.Σ. της Ε΄ ΕΛΜΕ

Ο πρόεδρος                         Η γραμματέας

Χρήστος Ζαγανίδης                 Ειρήνη Σωπιάδου

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πώς θα γίνεις εκπαιδευτής ενηλίκων με μισθό 2.600 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

δικαστήρια διαγωνισμός
Διαγωνισμός ΕΣΔΙ για Δικαστήρια: Ολική πρόσβαση σε ύλη και ερωτήσεις
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το Διαγωνισμό του ΕΣΔΙ - Εδώ θα βρείτε την ύλη και τις ερωτήσεις που πρέπει να λύσετε (μαζί με τις απαντήσεις)
Διαγωνισμός ΕΣΔΙ για Δικαστήρια: Ολική πρόσβαση σε ύλη και ερωτήσεις