Εκπαιδευτικά κενά-προσλήψεις αναπληρωτών: Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές
Οι προσλήψεις αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τις ανάγκες σχολείων και μαθητών - Διαψεύδονται οι δηλώσεις της κυβέρνησης, της υπουργού παιδείας και των επιτελείων τους για ομαλή έναρξη της χρονιάς και έγκαιρη κάλυψη των κενών

Τα αριθμητικά στοιχεία των προσλήψεων αναπληρωτών διαψεύδουν την πλειοδοσία δηλώσεων της κυβέρνησης, της υπουργού παιδείας και των επιτελείων τους για ομαλή έναρξη της χρονιάς και έγκαιρη κάλυψη των κενών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων, ο αριθμός συνολικά των προσλήψεων των αναπληρωτών στις δύο Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης, καθώς και οι συνολικές προσλήψεις, όχι μόνο δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και στην απαίτηση των εκπαιδευτικών σωματείων για 15 μαθητές στην τάξη για να λειτουργήσουν με μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά οι προσλήψεις υπολείπονται κατά δεκάδες χιλιάδες από το σύνολο των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν πέρσι πανελλαδικά στην Α/θμια και στην Β/θμια εκπαίδευση και εκατοντάδες όσων έγιναν στη Θεσσαλονίκη στην Β/θμια εκπαίδευση.

Την ίδια στιγμή οι Διοικήσεις εκπαίδευσης και τα δύο νόθα ΠΥΣΔΕ προχωρούν σε τοποθετήσεις παραβιάζοντας εργασιακά δικαιώματα των μονίμων και των αναπληρωτών.

Συγκριτικά στοιχεία πρόσληψης αναπληρωτών στις Διευθύνσεις Θεσσαλονίκης

 

Γενική παιδεία

 

Ειδική αγωγή

Τ.Ε. – Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Ειδική αγωγή

Παράλληλη

Σύνολο προσλήψεων

Γενική παιδεία

Ειδική αγωγή

 

2022

Α΄ φάση

2021

Σύνολο

Προσλή-ψεων

2022

Α΄ φάση

2021

Σύνολο

Προσλή-ψεων

2022

Α΄ φάση

2021

Σύνολο

Προσλή-ψεων

2022

Α΄ φάση

2021

Σύνολο

Προσλή-ψεων

ΔΔΕ Α΄ Θεσσαλονίκης

169

206

31

     54

44

79

244

339

ΔΔΕ Β΄ Θεσσαλονίκης

181

377

19

59

65

86

265

522

Σύνολο Θεσσαλονίκης

350

583

50

    113

109

    165

509

861

 

 • Πέρσι οι συνολικές προσλήψεις των αναπληρωτών στις δύο ΔΔΕ Θεσσαλονίκης στη γενική παιδεία και στην ειδική αγωγή ήταν 861 (339 στην Α΄ ΔΔΕ και 522 στη Β΄ ΔΔΕ), ενώ τώρα προσλήφθηκαν 509 αναπληρωτές (244 στην Α΄ ΔΔΕ και 265 στη Β ΄ΔΔΕ). Ακόμη και αν υπολογίσουμε και τους 148 νεοδιόριστους (36 στην Α΄ΔΔΕ και 112 στη Β΄ΔΔΕ) που ανήκουν στις δύο Διευθύνσεις, οι προσλήψεις δεν επαρκούν για να λειτουργήσουν τα σχολεία με καλυμμένα όλα  τα κενά. Η κατάσταση με τα πραγματικά κενά στα σχολεία είναι ακόμη πιο δραματική γιατί οι συνταξιοδοτήσεις στις δύο Διευθύνσεις έχουν ξεπεράσει τις 200. Στη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης από 98 που ήταν το 2020 έφτασαν τις 233 το 2021.
 • Τα κενά είναι περισσότερα γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται τα κενά στις εκπαιδευτικές δομές. Πέρσι προσλήφθηκαν 48 αναπληρωτές στις προσφυγικές δομές (29 Δυτ. Θεσ/νίκη, 19 Ανατ. Θεσ/νίκη), 70 στην Ενισχυτική διδασκαλία (45 Δυτ. Θεσ/νίκη, 35 Ανατ. Θεσ/νίκη), 52 για τα ΕΠΑΛ/ΜΝΑΕ (27 Δυτ. Θεσ/νίκη, 25 Ανατ. Θεσ/νίκη), και για ορισμένες ειδικότητες στο Καλλιτεχνικό σχολείο Αμπελοκήπων (8 πέρσι).
 • Τα κενά έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά την έγκριση και ολιγομελών τμημάτων πανελλαδικά που έπρεπε να είχαν ήδη εγκριθεί έγκαιρα και να είχαν συμπεριληφθεί στα κενά της κάθε ΔΔΕ.   
 • Οι προσλήψεις των αναπληρωτών πανελλαδικά στην Α/θμια και στη Β/θμια είναι 31.847, ενώ οι προσλήψεις πέρσι προσέγγισαν τις 50.000 χιλιάδες.  Τα κενά που δεν καλύφθηκαν θα είναι δεκάδες χιλιάδες, ακόμη κι αν υπολογίσουμε και τους 8.500 εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν γιατί πρέπει να προσμετρήσουμε τις 4.000 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών που έγιναν φέτος, καθώς και τις προσλήψεις 3.500 αναπληρωτών που ανακοίνωσε το υπουργείο για ανάγκες του ολοήμερου στη Α/θμια.
 • Πέρσι οι συνολικές προσλήψεις των αναπληρωτών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν 15.789, ενώ τώρα προσλήφθηκαν μόνο  5.514 ( 3.798 στη γενική παιδεία και 1716 στην ειδική αγωγή). Χιλιάδες είναι τα κενά ακόμη και αν υπολογίσουμε και τους 2.830 εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στη δευτεροβάθμια γιατί οι συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια είναι περίπου 2.000.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι για να καλυφθούν όλες οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών που αυξήθηκαν κατακόρυφα και λόγω της πολύχρονης διάρκειας της τηλεκπαίδευσης απαιτούνται μαζικοί μόνιμοι διορισμοί.  Οι 2.830 διορισμοί στους οποίους προχώρησε η κυβέρνηση στην δευτεροβάθμια ως αποτέλεσμα των αγώνων των αναπληρωτών, των ΕΛΜΕ και του κινήματος, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και στα χιλιάδες πραγματικά κενά που δημιουργούνται λόγω της πολιτικής των περικοπών  και της λιτότητας. Δεν καλύπτουν ούτε τα κενά που δίνει το ΥΠΕΠΘ με τα παραπλανητικά στοιχεία που καταθέτει.

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών γίνονται χωρίς στοιχειώδη κριτήρια διαφάνειας

Για μια ακόμη χρονιά από το Υπουργείο, τις Διευθύνσεις και τα νόθα ΠΥΣΔΕ όχι μόνο παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών με τις πολλές φάσεις και τοποθετήσεις με άνισους όρους ,αλλά και με τη νέα πρωτοτυπία τοποθετήσεων με αποκλειστική και επιλεκτική διαχείριση των κενών από τις ΔΔΕ και το ίδιο το Υπουργείο που καταργεί τελείως κάθε εργασιακό δικαίωμα των αναπληρωτών. Οι τοποθετήσεις τους έγιναν με  διαβλητό τρόπο: δεν τους δημοσιοποιήθηκαν όλα τα κενά, ανακοινώθηκαν ηλεκτρονικά στον κάθε έναν ξεχωριστά τόσα όσες και οι προσλήψεις, σπάσανε κενά σχολείων με 23 ώρες, συμψηφίσανε κενά σχολείων κοντινών και μακρινών περιοχών, στην ειδική αγωγή μείωσαν κατακόρυφα τις ώρες που αντιστοιχούν σε κάθε παιδί, στέλνουν πολλούς συναδέλφους σε πολλά σχολεία με συμψηφισμό των κενών, αντί καλύτερης διαχείρισής τους, κ.ά. Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών που έγιναν στο σκοτάδι, με επιλεγμένα κενά και όσα ήταν οι προσλήψεις των αναπληρωτών από τις ΔΔΕ και με αποκλειστική ανακοίνωσή τους στον κάθε αναπληρωτή ξεχωριστά, να μην ισχύσουν και να επαναληφθούν με κοινοποίηση όλων των κενών στους αναπληρωτές.

Διοικήσεις και νόθα ΠΥΣΔΕ να σταματήσουν το αλαλούμ στις τοποθετήσεις των μονίμων που λειτουργεί σε βάρος των σχολείων και των μαθητών

Επιβαρυμένο είναι το τοπίο με τις τοποθετήσεις από τις ΔΔΕ Θεσσαλονίκης και τα δύο νόθα ΠΥΣΔΕ: Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη γίνονται τοποθετήσεις χωρίς να τηρούνται στοιχειώδη κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας, όλες οι κατηγορίες των τοποθετήσεων (λειτουργικά υπεράριθμοι, εκπαιδευτικοί σε διάθεση, αποσπασμένοι, νεοδιόριστοι) έγιναν μέσα στο κατακαλόκαιρο, ενώ οι συνεχείς μετακινήσεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Οι τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου γίνονται στα τυφλά, χωρίς δημοσιοποίηση κενών. Μεγαλείο αυθαιρεσιών! Στην Δυτική Θεσσαλονίκη η διοίκηση αρνήθηκε να δώσει στις ΕΛΜΕ τα κενά για να ελέγχονται οι διαδικασίες των τοποθετήσεων μονίμων και αναπληρωτών, ενώ προχώρησε σε προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων και αποσπασμένων στα τυφλά, χωρίς δημοσιοποίηση των κενών και με βάση αίτηση των συναδέλφων. 

Νέα ήθη και νέες πρακτικές, όλοι σε εντεταλμένη υπηρεσία νομιμοποίησης της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και άμεση παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών  Αρκεί επικοινωνιακά να πειστεί η κοινωνία ότι όλα βαίνουν καλώς και όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι στις θέσεις τους. Όλα συνεχίζουν να θυσιάζονται στο βωμό της “κανονικότητας” που η κυβέρνηση επιδιώκει να επιβάλλει.  

Μια νέα κατάσταση διαμορφώνεται σε κάθε μία από τις δύο ΔΔΕ Θεσσαλονίκης με τις τοποθετήσεις που έγιναν στο κατακαλόκαιρο (κυρίως Ανατολική) και τα κενά που ήδη έχουν καλυφθεί προσωρινά από μόνιμους (Δυτική), καθώς και τα κενά που παράτυπα με διαδικασίες προτεραιοποίησης  προσδιορίστηκαν για τους αναπληρωτές, δηλαδή για το σύνολο των κενών, οι τοποθετήσεις όλων των κατηγοριών (σε διάθεση, νεοδιόριστοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές) δεν γίνονται με ίσους όρους για όλους. Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών που έγιναν στο σκοτάδι, με επιλεγμένα κενά και όσα ήταν οι προσλήψεις των αναπληρωτών από τις ΔΔΕ και με αποκλειστική ανακοίνωσή τους στον κάθε αναπληρωτή ξεχωριστά, να μην ισχύσουν. Να τηρηθεί το δικαίωμα των ίσων όρων στις τοποθετήσεις που πρέπει να τηρείται σε όλες τις κατηγορίες των τοποθετήσεων για τους μόνιμους και αναπληρωτές. Να κοινοποιηθούν όλα τα κενά και να επιλέγονται σε κάθε κατηγορία τοποθετήσεων μετά την αφαίρεση των κενών που θα καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης κατηγορίας. Όλα δημόσια! Όλα για όλους! Όλα με μόρια! Όλα αιτιολογημένα! Παντού δικαιοκρισία!

Απαιτούμε – διεκδικούμε

 • Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί / μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την  προϋπηρεσία.
 • Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών πριν την έναρξη των μαθημάτων και  σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές.
 • Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών μέσω ΟΠΣΥΔ εν κρυπτώ σε προεπιλεγμένα κενά και χωρίς διαφάνεια, να μην ισχύσουν. Οι τοποθετήσεις τους να γίνουν σε κάθε Διεύθυνση με δημοσιοποίηση όλων των κενών, με αίτηση και με μόρια.
 • Στους αναπληρωτές να δοθούν όλα τα κενά, όπως θα αποτυπωθούν μετά τις τοποθετήσεις των αποσπασμένων και με το δικαίωμα επιλογής χωρίς περιορισμούς.
 • Οι προσωρινές τοποθετήσεις των μονίμων (νεοδιόριστοι, αποσπασμένοι) που έγιναν στα τυφλά να μην ισχύσουν. Οι τοποθετήσεις τους να γίνουν  με δημοσιοποίηση όλων των κενών, με αίτηση και με μόρια.
 • Κατάργηση του προσοντολογίου, καμία σκέψη για διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
 • Στους αναπληρωτές ειδικής αγωγής να δοθεί το δικαίωμα της βελτίωσης θέσης με αίτηση των συναδέλφων πριν τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.
 • Να ανακοινωθούν όλα τα κενά για την ειδική αγωγή (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) με βάση τα σύνολο των αιτημάτων που έχει αιτηθεί το κάθε σχολείο.
 • Όχι στις περικοπές των κενών στην ειδική αγωγή. Να καλυφθούν όλες οι ώρες στους μαθητές.
 • Να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις για νέα Τμήματα Ένταξης στα σχολεία που εκκρεμούν εδώ και χρόνια.
 • Να λειτουργήσουν τώρα όλες οι εκπαιδευτικές δομές (πρόσφυγες, ενισχυτική, ΕΠΑΛ, κ.ά.).
 • Να γίνουν τώρα μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών (ΕΒΠ και ΕΕΠ) για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.
 • Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές. Να καταργηθεί το καθεστώς των τρίμηνων συμβάσεων και των προσλήψεων μειωμένου ωραρίου.
 • Μέτρα στήριξης της διαβίωσης των συναδέλφων που τοποθετούνται μακριά από το τόπο διαμονής τους.
 • Να κοινοποιηθούν όλα τα κενά κάτω από 12 ώρες και οι τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου να γίνουν με αιτήσεις των συναδέλφων.
 • Οι Διοικήσεις να κατοχυρώσουν το δικαίωμα των ενστάσεων σε όλες τις φάσεις των τοποθετήσεων και το δικαίωμα της ακρόασης  από το «ΠΥΣΔΕ» όσων συναδέλφων το επιθυμούν.
 • Ελεύθερη επιλογή όλων των μαθητών στις Ξένες γλώσσες. Να επανέλθει η παράλληλη διδασκαλία.
 • Ουσιαστική μείωση των μαθητών στα τμήματα  που φοιτούν παιδιά με ειδικά προβλήματα.
 • Να εγκριθούν τώρα όλα τα λεγόμενα ολιγομελή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Γυμνάσια.
 • Να παρθούν μέτρα προστασίας στα σχολεία (15 μαθητές – καθαριότητα – Δωρεάν τεστ, κ.ά)

Καλούμε τους αναπληρωτές να γίνουν ενεργά μέλη των ΕΛΜΕ και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, τις γενικές συνελεύσεις και τις κινητοποιήσεις του κλάδου. Ο αγώνας είναι κοινός για τις διεκδικήσεις του κλάδου ,για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών δικαιωμάτων μας, για αυξήσεις στους μισθούς για να ζούμε με αξιοπρέπεια, για μόνιμους μαζικούς διορισμούς, για παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία, για ένα δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά, όλη τη γνώση και όλους τους εκπαιδευτικούς!

Οι ΕΛΜΕ να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις και να προωθήσουν με συντονισμό των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης τις διεκδικήσεις του κλάδου με πολύμορφες κινητοποιήσεις (ενημερώσεις, παραστάσεις, διαμαρτυρίες, κ.ά.)

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

μολύβια
Εκπαιδευτικοί Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας: Άμεση σύσταση οργανικών θέσεων Θεατρικής Αγωγής
Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας
Εκπαιδευτικοί Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας: Άμεση σύσταση οργανικών θέσεων Θεατρικής Αγωγής
xarokopeio.jpg
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Οι προκηρύξεις για την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Οι προκηρύξεις για την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης