ασεπ
Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από τη στιγμή που ξεκίνησε η έκδοση του νόμου έως τώρα, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, η διαδικτυακή συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, μετά από μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αναίτια λάθη στους προσωρινούς Πίνακες της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 και της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022, με την ηγεσία του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), το Δ.Σ. έθεσε όλα τα ζητήματα, τα οποία είχαν αναφερθεί από τα μέλη της, ζήτησε διευκρινίσεις από το ΑΣΕΠ, επεσήμανε αστοχίες επί της διαδικασίας και διεκδίκησε την θεραπεία αυτών καθώς και την έγκαιρη έκδοση των τελικών πινάκων μετά την κατάθεση των ενστάσεων.

Η Ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΕΠ

Η συνάντηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με την Γενική Διευθύντρια Α.Σ.Ε.Π. κα. Δέσποινα Σιμιτζόγλου και τους κ. Μπάτζιο & την κα. Ξυλούρη, υπεύθυνους συνεργάτες Προκηρύξεων   του   Α.Σ.Ε.Π.,  πραγματοποιήθηκε   διαδικτυακά, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00, ύστερα από το αίτημα της Ομοσπονδίας με αρ.πρ.27 /26-07-2022.

Στη συνάντηση παρέστησαν από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ο πρόεδρος κ. Χρήστος Βουλιώτης, ο αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γκούθας και η γενική γραμματέας κα. Μαρτίνη Αντιγόνη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και η Γενική Διευθύντρια Α.Σ.Ε.Π. κα. Σιμιτζόγλου απάντησε ξεκάθαρα στα ερωτήματά μας.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έθεσε όλα τα ζητήματα, τα οποία είχαν αναφερθεί από τα μέλη της, ζήτησε διευκρινίσεις από το ΑΣΕΠ, επεσήμανε αστοχίες επί της διαδικασίας και διεκδίκησε την θεραπεία αυτών καθώς και την έγκαιρη έκδοση των τελικών πινάκων μετά την κατάθεση των ενστάσεων.

Συγκεκριμένα: Επί του θέματος της συνάντησης με την ηγεσία του ΑΣΕΠ η ΠΟΣΕΕΠΕΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση πληροφόρησης:

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 1 ΕΑ

Ο βασικός τίτλος σπουδών Ε.Β.Π, που μετέχουν στην διαδικασία διασταυρώνεται μέσω του ΟΠΣΥΔ, και εφόσον δεν έχουν επιλέξει τον ανάλογο τίτλο σπουδών που τους εντάσσει στους πίνακες τότε απορρίπτονται. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος έχει επιλέξει είτε τον κωδικό 201 είτε τον κωδικό 202 και που στη συνέχεια στην διασταύρωση των στοιχείων από τον ΟΠΣΥΔ αποδεικνύεται ότι κατέχει τον αντίθετο κωδικό. Σε αυτήν την περίπτωση τονίστηκε πως μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι με μεγάλες προϋπηρεσίες και πως εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα που τους επιτρέπουν να βρίσκονται εντός των πινάκων για να μπορέσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους όπως το έκαναν. Η απάντηση του ΑΣΕΠ ήταν ότι πρέπει να διασφαλίζεται η διαδικασία και πως υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι για τον διαφορετικό κωδικό καθώς οδηγούν σε διαφορετική μοριοδότηση των υποψηφίων.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΒΠ

– Εάν υπάρχει λάθος στην αντιστοιχία των δηλωθέντων στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ αυτό θα οδηγήσει στην αλλαγή μοριοδότησης του υποψηφίου. Όλοι οι Ε.Β.Π μοριοδοτήθηκαν για τον δεύτερο τίτλο πτυχίου εφόσον αυτός είναι ίδιας βαθμίδας και δεν υπάρχει ενδεχόμενο να έχει μοριοδοτηθεί κάποιος υποψήφιος επειδή έχει κάποιο πτυχίο ΑΕΙ όπως εμφανιζόταν αρχικώς στο Η δεύτερη ανακοινοποίηση των πινάκων, της προκήρυξης 1ΕΑ/2022, έγινε για να διορθωθούν μικρά τεχνικά λάθη του ΑΣΕΠ όπως για π.χ. της ξένης γλώσσας και ανέλαβε την ευθύνη καθαρά το ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ κάνει μόνο σύγκριση στοιχείων και όχι έλεγχο. Ο έλεγχος από τον ΑΣΕΠ γίνεται μετά από ένσταση και εξετάζεται μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση της διαδικασίας. Το ΑΣΕΠ δεν ελέγχει ,διενεργεί επί της διαδικασίας έλεγχο νομιμότητας καθώς και κατ’ ένσταση έλεγχο, με τον ν.4622/2019(άρθρο 36).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Στα Κοινωνικά κριτήρια, ο ΑΣΕΠ μοριοδοτεί ότι επικυρώνεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού και με βάση και την δήλωση του υποψηφίου. Αν για παράδειγμα ο υποψήφιος αναφέρει ότι έχει 3 παιδιά αλλά στον ΟΠΣΥΔ αναφέρεται ότι έχει 2 τότε μοριοδοτείται για τα 2 παιδιά. Αντίστοιχα αν ο υποψήφιος αναφέρει στην αίτησή του ότι έχει 2 παιδιά αλλά στον ΟΠΣΥΔ εμφανίζονται 3 πάλι θα μοριοδοτηθεί για 2 παιδιά. Κοινώς θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων των υποψηφίων με αυτά που εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα.

Στα προσωρινά αποτελέσματα το ΑΣΕΠ δεν ελέγχει τίποτα, γιατί «θεωρεί» ότι έχει γίνει έλεγχος από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού. (ΟΠΣΥΔ). Όταν οι αιτήσεις έχουν λάθη στην καταχώρηση δεν υπάρχει περίπτωση διόρθωσης διότι θεωρείται ότι επεμβαίνει το ΑΣΕΠ.

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(Κωδ. 201-202) 2ΕΑ/2022

-Για τον κλάδο των λογοθεραπευτών και την περίπτωση απόρριψης από τους πίνακες λόγω λάθος κωδικού, μας επεσήμαναν ότι ένταξη στον κλάδο γίνεται με τον βασικό τίτλο σπουδών για τον κωδικό 201 και ότι η ένταξη στον κλάδο για τον κωδικό 202 γίνεται με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ και την κατοχή μεταπτυχιακού στην Λογοθεραπεία τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

Εκεί εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας διότι ανάμεσα στους δύο κωδικούς δεν υπάρχει καμία διαφορά στην μοριοδότηση των συναδέλφων και ο πίνακας είναι κοινός. Επικαλεστήκαμε τον νόμο 4485/17 άρθρο 1 όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα Τ.Ε.Ι ανήκουν πλέον στην Ανώτατη εκπαίδευση(Α.Τ.Ε.Ι) και εκεί απάντησαν ότι αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στην ένσταση από τους υποψηφίους. Μας τόνισαν ότι και να γίνει μαζική προσφυγή ή καταγγελίες δεν προλαβαίνει να αλλάξει κάτι (τη δεδομένη χρονική στιγμή), γιατί οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Εάν δεν έχει δηλώσει ο υποψήφιος την παιδαγωγική επάρκεια στο ανάλογο πεδίο δεν μοριοδοτείται. Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι μόνο εφόσον ο υποψήφιος το επικαλεστεί θα μοριοδοτηθεί και ότι υπήρχε συγκεκριμένο εδάφιο στην προκήρυξη που το ανέφερε. -Το ΑΣΕΠ δεν μπορεί αυτεπάγγελτα, να ελέγξει την παιδαγωγική επάρκεια εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία.

Όσοι γνωρίζουν περιπτώσεις που δεν ισχύει η παιδαγωγική επάρκεια, πρέπει οι ίδιοι οι υποψήφιοι να το καταγγέλλουν με ένσταση στον ΑΣΕΠ για να το ελέγξει ,όπως το γράφει και η νομοθεσία.   Για την περίπτωση ατόμων του τμήματος ΦΠΨ, οι οποίοι έχουν αποστείλει σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου για την παιδαγωγική επάρκεια και η οποία σε άλλες ΠΔΕ έγινε δεκτή ενώ σε άλλες όχι συνέστησε οι υποψήφιοι να προβούν σε ενστάσεις και παράλληλα συνέστησε να γίνει και σχετική αναφορά εκ μέρους της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο, προκειμένου το τελευταίο να το ελέγξει επίσης.

Σε καμία περίπτωση τα μέλη ΕΕΠ δεν μπορούν να κάνουν χρήση των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4589 για την παιδαγωγική επάρκεια και πως αν έχουν συμβεί τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να επισημανθούν στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να γίνει έλεγχος από τις οικείες ΠΔΕ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – Εφόσον προκύπτει από πλήθος των ενστάσεων κάποιο γενικότερο θέμα και σε συνδυασμό και με έγγραφα από το ΥΠΑΙΘ, τα οποία αποδεικνύουν επιπλέον λάθη που έχουν συμβεί τότε αυτά τα λάθη διορθώνονται, όπως συνέβη το 2019.

Τα λάθη που έχουν γίνει από τις ΠΔΕ και τις αναγνωρίσει το ΥΠΑΙΘ τότε αυτά τα λάθη θα διορθωθούν στους οριστικούς πίνακες. Εδώ τέθηκε από μέρους μας το θέμα ότι οι συνάδελφοι όμως που θα προσληφθούν θα είναι από τους προσωρινούς πίνακες, γεγονός που θα φέρει ανακατατάξεις στη ζωή τους καθώς θα βρεθούν σε μια θέση που δεν τους αναλογεί και χωρίς να είναι δική τους ευθύνη και ζητήσαμε να εκδοθούν έστω για την 1 ΕΑ οριστικοί πίνακες καθώς χρονικά ήταν η πρώτη προκήρυξη.

Η απάντηση που δόθηκε είναι πως γενικά το ΑΣΕΠ πιέζεται από το Υπουργείο να εκδώσει πίνακες μέχρι τις 20/08 για όλες τις προκηρύξεις προκειμένου οι αναπληρωτές να είναι από την αρχή στις θέσεις τους και χαρακτηρίζεται ως ουτοπικό ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο η κα. Σιμιτζόγλου επεσήμανε σε ερώτησή μας ότι είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή συνάντηση μαζί με το Υπουργείο και με την Ομοσπονδία, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του ΑΣΕΠ, προκειμένου να επιλυθούν τα όποια ζητήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δεν προκύπτουν κάποιου είδους τεχνικά ζητήματα από τα help desk του ΑΣΕΠ θέματα που αφορούσαν την αίτηση των συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις προκηρύξεις 1ΕΑ και 2 ΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, σαν σχόλιο δικό μας, θα έπρεπε ο υποψήφιος να το αιτούταν προς τις τεχνικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και να ενημέρωνε για τυχόν τεχνικά σφάλματα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

– Η οδηγία του ΑΣΕΠ όπως μας επισήμανε η κα. Σιμιτζόγλου ήταν ξεκάθαρη: «ο υποψήφιος πρέπει να διαβάζει σωστά την κάθε προκήρυξη πριν συμπληρωθούν οι αιτήσεις. Οι οδηγίες είχαν δοθεί για όλες τις προκηρύξεις ».

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα εξακολουθεί να επιβλέπει συνεχώς τη διαδικασία μέσω παρεμβάσεων να διεκδικεί και να στηρίζει τους συναδέλφους προκειμένου να γίνουν άμεσα οι προσλήψεις και οι προγραμματισμένοι διορισμοί. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από τη στιγμή που ξεκίνησε η έκδοση του νόμου έως τώρα, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Όλα τα παραπάνω θέματα, εντείνουν την εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν οι συνάδελφοι λόγω του καθεστώτος των αναπληρωτών.

Οι συνάδελφοι έχουν κοπιάσει για να αποκτήσουν τα προσόντα που καταθέτουν και θα ήταν άδικο αυτά να μην προσμετρηθούν, λόγω διοικητικών αστοχιών και παραλείψεων.

Για όλα αυτά τα λάθη πολλοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να προβούν σε ένσταση , για την οποία πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 20€ , τα οποία θα τους επιστραφούν εφόσον δικαιωθούν, χωρίς να έχουν καμία υπαιτιότητα.

Για το ΔΣ Ο Πρόεδρος          Βουλιώτης Χρήστος

Η Γεν. Γραμματέας           Μαρτίνη Αντιγόνη

Πηγή: www.especial.gr

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Γραπτός ΑΣΕΠ: Σε ποια ειδικότητα κάνουν αίτηση φιλόλογοι και μαθηματικοί

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

σχετικά άρθρα

Πρόσφυγες από την Ουκρανία
Πολωνία: Θα χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
Η Πολωνία ξεκινά να χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
Πολωνία: Θα χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
simvoulioepikrateias.jpg
Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινήσεις για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων
Οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων - Aναλυτικά η εγκύκλιος
Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινήσεις για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων