ειδική αγωγή σεμινάριο
Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης προκηρύσσουν τις κενές θέσεις, ωστόσο μέσα στο καλοκαίρι είναι δύσκολο να προχωρήσει με ταχύτητα η διαδικασία.

Όπως είναι γνωστό έχει εκδοθεί ήδη η δεύτερη παράταση θητείας των διευθυντών σχολείων και αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα καθώς έχουν δημιουργηθεί ήδη μεγάλα κενά με παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις με αποτέλεσμα στο κομβικό σημείο των εγγραφών και της προετοιμασίας της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς πάρα πολλά σχολεία να μένουν «ακέφαλα»

Οι πολύπλοκες διαδικασίες, σε ένα τεράστιο πλέγμα νόμων, με τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων για τις κρίσεις των στελεχών, είχε ως αποτέλεσμα να διαρκέσει πάνω από 7 μήνες η ολοκλήρωσή τους και οι τοποθετήσεις των 116 στελεχών για τις ΔΠΕ και ΔΔΕ.

Αντίστοιχα μετά από μεγάλη καθυστέρηση αναρτήθηκαν οι πίνακες των 2.280 υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης μετά τις ενστάσεις για περίπου 800 θέσεις

Καταλαβαίνει κανείς το κομφούζιο που θα προκύψει όταν θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τους διευθυντές/τριες σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες που ανέρχονται στις 14.000 περίπου

Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης προκηρύσσουν τις κενές θέσεις, ωστόσο μέσα στο καλοκαίρι είναι δύσκολο να προχωρήσει με ταχύτητα η διαδικασία.

Ωστόσο ενδιαφέρον προκαλεί η "Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων" της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας η οποία αφορά σε δύο Δημοτικά και απευθύνεται προς  "τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας όλων των κλάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων".

Στην Προκήρυξη - Πρόσκληση υπάρχει η αναφορά  ότι " Η διαδικασία της τοποθέτησης θα γίνει σύμφωνα με την κρίση του ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1566/1985 και δεν υφίσταται μοριοδότηση κριτηρίων".

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κ α λ ε ί από 28 Ιουλίου 2022 έως και 5 Αυγούστου 2022

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας όλων των κλάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας των δημοτικών σχολείων:

Α) 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου

Β) 6/θ Δημοτικό Σχολείο Σοφικού

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία:

Α) Να έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες Β) Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου ή ισότιμου πτυχίου γνώσης Η/Υ Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 373 του Ν.4957/2022 μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Ν.4823/2021.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας [email protected] και αποκλειστικά και μόνο από την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, για λόγους ταυτοποίησης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να συνυποβληθούν και:

Α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται και οι τίτλοι σπουδών του υπαλλήλου. Δεν απαιτείται υποβολή τίτλων σπουδών που έχουν ήδη υποβληθεί στην υπηρεσία και βρίσκονται στους υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της τοποθέτησης θα γίνει σύμφωνα με την κρίση του ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1566/1985 και δεν υφίσταται μοριοδότηση κριτηρίων.

Β) Αντίγραφο του τίτλου ΤΠΕ Α’ επιπέδου ή ισότιμου τίτλου που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Στην περίπτωση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 δεν απαιτείται.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη.

Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα.

Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο: Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης α) εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα β) εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β’, της παρ. 1, του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, του Ν.4547/2018.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Αιτήσεις που υποβάλλονται από άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις πλην αυτής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας

Δημήτριος Ντρίμερης

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΒΟΜΒΑ Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ασεπ
Προσλήψεις: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023 για χιλιάδες θέσεις-Η διαδικασία
Από τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ θα δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» επιτυχόντων, από την οποία οι φορείς θα αντλούν το προσωπικό που αιτούνται αμέσως μετά την...
Προσλήψεις: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023 για χιλιάδες θέσεις-Η διαδικασία
Αφίσα απεργίας
Δικαστήριο: Τέλος στις εξουσιοδοτήσεις Γενικών Συνελεύσεων προς Δ.Σ για απεργία
Η ανάγνωση της απόφασης του δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την απεργία της ΔΟΕ δίνει μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους: Eως ακατόρθωτη πλέον απόφαση...
Δικαστήριο: Τέλος στις εξουσιοδοτήσεις Γενικών Συνελεύσεων προς Δ.Σ για απεργία
logariasmos revma
Λογαριασμοί ρεύματος: «Μπλόκο» σε όσους θέλουν να αλλάξουν πάροχο αλλά έχουν οφειλές
Όσοι έχουν χρέη θα επισημαίνονται με «κόκκινη» ένδειξη και με «πράσινη» όσοι έχουν εξοφλήσει ή κάνει διακανονισμό στις οφειλές του λογαριασμού...
Λογαριασμοί ρεύματος: «Μπλόκο» σε όσους θέλουν να αλλάξουν πάροχο αλλά έχουν οφειλές