e-eggrafes: Εμβόλιμη περίοδος ηλεκτρονικών εγγραφών στα ΕΠΑΛ
Είναι η πρώτη φορά φέτος από την έναρξη της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών στα ΕΠΑΛ που αυτές ξεκίνησαν τόσο αργά

Φέτος, η – εδώ και πέντε έτη – διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών φαίνεται πως, ίσως, επιφυλάσσει δυσάρεστα αποτελέσματα για τα Επαγγελματικά Λύκεια, όσον αφορά στον αριθμό των μαθητών που έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη σχετική βάση του ΥΠΑΙΘ. Εικάζεται πως ένας σημαντικός αριθμός μαθητών/-τριών που είτε εκδήλωσαν την επιθυμία τους είτε είναι ήδη μαθητές/-τριες της Α΄ ή Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ, δεν έχει πραγματοποιήσει την απαραίτητη ηλεκτρονική του εγγραφή. Για τους λόγους αυτής της ολιγωρίας δεν είναι εύκολο να γίνουν εικασίες. Είναι εύκολο όμως να γίνουν προβλέψεις για την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί από αυτήν την «αποχή» των μαθητών-τριών από την διαδικασία της έγκαιρης εγγραφής τους στα ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΙΘ, μετά τις 22 Ιουλίου 2022 έπεται η διαδικασία της έγκρισης των Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ, θα ακολουθήσει η μετάπτωση των μαθητών που έχουν καταταχθεί στο ΕΠΑΛ επιλογής τους και έχει ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση των αιτήσεών τους στο ΠΣ Myschool και, κατά τη Β΄ Φάση εγγραφών, αυτήν του Σεπτεμβρίου 2022, θα ακολουθήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών στα ήδη υπάρχοντα τμήματα ΕΠΑΛ, σύμφωνα πάντα με τα εγκριθέντα Ολιγομελή Τμήματα. 

Όμως, η έγκριση των Ολιγομελών Τμημάτων, που θα προηγηθεί της Β΄ Φάσης, θα πραγματοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη όχι την πραγματική δυναμική του κάθε τμήματος ΕΠΑΛ, αφού σε αυτά τα τμήματα δεν έχει ενταχθεί ένας σημαντικός αριθμός ήδη υφιστάμενων στο μαθητικό δυναμικό του εκάστοτε ΕΠΑΛ, μαθητών/-τριών, λόγω της προαναφερόμενης μη πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής τους εγγραφής. Εικάζεται πως υπάρχουν περιπτώσεις που, κάποια τμήματα, έχουν μέχρι τώρα από μηδέν (0), μία (1) ή και δύο (2) εγγραφές, την στιγμή που οι «σίγουροι» μαθητές για να εγγραφούν σε αυτά τα τμήματα είναι πολλοί περισσότεροι, συμπληρώνοντας τον απαραίτητο αριθμό για την λειτουργία του τμήματος όχι απλά ως ολιγομελούς, αλλά ως κανονικού. Στην – πολύ πιθανή και αιτιολογημένη – περίπτωση που δεν εγκριθούν αυτά τα τμήματα ως ολιγομελή, δεν θα υφίστανται πλέον αυτά ως επιλογή για την Β΄ Φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών, αυτήν του Σεπτεμβρίου 2022. Για τους μαθητές/-τριες που θα δουν «κλειστά» τα τμήματα υποδοχής τους στο σχολείο τους, θα προκύψει σημαντικό ζήτημα συνέχισης των σπουδών τους, αφού δεν έχουν όλοι οι μαθητές δεδομένη ή εύκολη πρόσβαση σε γειτνιάζον ΕΠΑΛ. Σε πολλές επαρχιακές περιοχές της χώρας δεν υφίσταται καν γειτνιάζον ΕΠΑΛ. Το κοινωνικό πρόβλημα που θα ανακύψει δεν θα είναι ασήμαντο.

Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθούν ψευδή στοιχεία για τις ανάγκες του κάθε ΕΠΑΛ σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρή αναστάτωση μέχρι να επανέλθει η λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων στην κανονικότητα. 

Η πρόβλεψη του ΥΠΑΙΘ, στο σχετικό χρονοδιάγραμμα για τις e-eggrafes στα ΕΠΑΛ, για μια περίοδο εκτίμησης από τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ για επιπλέον εγγραφές (περίοδος από 11 Ιουλίου 2022 έως 22 Ιουλίου 2022) δεν διασφαλίζει απαραίτητα ότι αυτή η πρόβλεψη θα ικανοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις ούτε, φυσικά, ότι, ως πρόβλεψη, θα επιτύχει σε κάθε περίπτωση να προσεγγίσει τις πραγματικές ανάγκες των Επαγγελματικών Λυκείων.

Τα παραπάνω, αποτελούν κάποια επιχειρήματα που προσπαθούν να αναδείξουν την αναγκαιότητα της εμβόλιμης δυνατότητας ηλεκτρονικής εγγραφής στα ΕΠΑΛ, πριν από την καθοριστική διαδικασία της Έγκρισης των Ολιγομελών Τμημάτων από το ΥΠΑΙΘ.

Δυνατότητα, η οποία θα λειτουργήσει ανακουφιστικά για τις οικογένειες των παιδιών που, από αμέλεια ή από άλλους παράγοντες, δεν πραγματοποίησαν έγκαιρα την ηλεκτρονική τους εγγραφή, και, παράλληλα, θα αποτελέσει ενέργεια ζωτικής σημασίας για την λειτουργία πραγματικά βιώσιμων Τομέων και Ειδικοτήτων, καθώς και για την ομαλή έναρξη των μαθημάτων στα  ΕΠΑΛ για το επόμενο σχολικό έτος 2022 – 2023.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, είναι η πρώτη φορά φέτος από την έναρξη της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών που αυτές ξεκίνησαν τόσο αργά. Είναι, επίσης, η πρώτη φορά φέτος που οι ηλεκτρονικές εγγραφές συνέχισαν να πραγματοποιούνται σε σημαντικό αριθμό ημερών μέσα στον Ιούλιο, με τα σχολεία κλειστά, πάντα συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Και ακόμη, επίσης είναι η πρώτη φορά που δεν προβλέπονται τρεις φάσεις στις ηλεκτρονικές εγγραφές, παρά μόνο δύο.   

pinakas

Σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τις προθεσμίες εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής και, συγκεκριμένα, τις ηλεκτρονικές εγγραφές: «[…] Στα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια οι αιτήσεις πραγματοποιούνται εντός του Μαΐου - Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. […]» (ΥΑ Αριθμ. 77231/ΓΔ4/ ΦΕΚ 3323 Β΄/2022).

Προφανώς, ο νομοθέτης επιθυμεί η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών να πραγματοποιείται με τα σχολεία ανοιχτά, προκειμένου να προλαμβάνονται περιπτώσεις, οι οποίες, είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω αμέλειας για την πραγματοποίηση της έγκαιρης ηλεκτρονικής εγγραφής, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην φοίτηση των μαθητών/-τριών, καθώς και στην ομαλή λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων. 

Επισημαίνεται ότι ουσιαστικές δυσχέρειες δημιουργούνται με το σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια, αφού για τα Γενικά Λύκεια η περίοδος υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής ορίζεται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, με τα σχολεία ήδη ανοιχτά, αντίθετα με τα ΕΠΑΛ που η αντίστοιχη περίοδος ορίζεται «στην καρδιά του καλοκαιριού», με τα σχολεία να λειτουργούν με «προσωπικό ασφαλείας» μόλις μία ημέρα την εβδομάδα και με την κοινωνία να λειτουργεί με καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και, επιπρόσθετα, η χωροταξικότητα στην κατανομή των μαθητών που προορίζονται για τα ΓΕΛ επιτρέπει την ομαλότερη διαχείριση της διαδικασίας των εγγραφών σε αυτά.

Κατά τη διαδικασία συζήτησης για τον, μετέπειτα, ψηφισθέντα Ν. 4763/2020, με θέμα του την μεταρρύθμιση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, από επίσημα κυβερνητικά χείλη ειπώθηκαν υποσχέσεις και εκφράστηκαν προθέσεις για: «ενίσχυση των Επαγγελματικών Λυκείων», για «Προτεραιότητά να καταστεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από λύση ανάγκης για λίγους, συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς», ότι: «στόχος της μεταρρύθμισης (σημ. συντάκτη: της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια βίου μάθησης) είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ), η αύξηση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητά της», καθώς και ότι: «η ουσιαστική αναβάθμιση της ΕΕΚ αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας Κυβέρνησης κι αυτό θα αποτυπωθεί εμπράκτως τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα».

Εφόσον η Πολιτεία συνεχίζει να εμπιστεύεται την Επαγγελματική Εκπαίδευση και να στηρίζει σε αυτήν σημαντικό μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης της χώρας, θα πρέπει να της παράσχει όλα τα, αυτονόητα, δικαιώματά της, προκειμένου να επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι. Στα δικαιώματα αυτά προσμετράται το, επίσης αυτονόητο, δικαίωμα της διαχείρισης του απαραίτητου, για την απρόσκοπτη εγγραφή των μαθητών/-τριών στα ΕΠΑΛ, χρόνου.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ3.jpg
Απόγνωση γονέων για απουσία παράλληλης στήριξης: Γιατί τέτοια αδιαφορία για τα παιδιά μας;
Τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί, σε μία τάξη, σε ένα ολόκληρο σχολείο, στην περίπτωση που η ανάγκη του μαθητή για παράλληλη στήριξη δεν καλύπτεται;
Απόγνωση γονέων για απουσία παράλληλης στήριξης: Γιατί τέτοια αδιαφορία για τα παιδιά μας;