Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους οι νέοι πίνακες Ειδικής Αγωγής
Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023

Δεν δεσμεύτηκε για την κατάρτιση των νέων αξιολογικών πινάκων Ειδικής Αγωγής νωρίτερα από την έναρξη του ερχόμενου σχολικού έτους ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

Αιτία είναι ο φόρτος εργασίας του ΑΣΕΠ, αλλά και η προσπάθεια για την  άρτια κατάρτιση και έκδοση των νέων προκηρύξεων ώστε αυτές να είναι σαφείς και πλήρεις κατά το περιεχόμενό τους αλλά και όσον το δυνατό πιο απλές και κατανοητές στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε αυτές, ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα προηγούμενων προκηρύξεων (παράβολα, κριτήρια, κα) και να μειωθούν οι προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια.

Σε απάντηση που έδωσε στη Βουλή, σε ερώτηση της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης κ. Σοφίας-Χάιδως Ασημακοπούλου, σχετικά με την προκήρυξη Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ έθεσε ως τελικό χρονικό σημείο για την έκδοση των πινάκων την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.

Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες ο κ.Παπαϊωάννου είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι οι πίνακες είναι ενδεχόμενο να μπορέσουν να εκδοθούν και πριν από το τέλος Αυγούστου: 

«Όταν μας έλθουν ηλεκτρονικά από το Υπουργείο τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα ρίξουμε όλο μας το βάρος για να εκδοθούν τα προσωρινά το ταχύτερο δυνατόν και να έχουμε τελειώσει μέχρι το τέλος Αυγούστου (όχι όμως, κατ’ ανάγκην, στο τέλος Αυγούστου). Κάθε πρόβλεψη για το πέρας μιας ελεγκτικής διαδικασίας πριν αυτή καν αρχίσει είναι παρακινδυνευμένη. Εκείνο που μπορώ να πω είναι πως έχουμε επίγνωση του προβλήματος και της αγωνίας των 80.000 υποψηφίων. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μη φτάσουμε στο τέλος Αυγούστου. Είμαι πάντως βέβαιος ότι κανείς υποψήφιος δεν θέλει να εκδοθούν -χάριν της ταχύτητας- λάθος αποτελέσματα και να κινδυνεύσει να αδικηθεί.  Αλήθεια, φαντάζεστε να έχουμε ανατροπές στη μέση της σχολικής χρονιάς μετά από ενστάσεις;», είχε πει.

Η απάντηση του προέδρου του ΑΣΕΠ στη Βουλή

Όσον αφορά το χρονοβόρο της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων των εκπαιδευτικών, που αναφέρεται στην ερώτηση της κας βουλευτή, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το Α.Σ.Ε.Π., έχοντας την εμπειρία που αποκόμισε από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των εκπαιδευτικών του έτους 2019, οι οποίες ήταν οι πρώτες που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4589/2019, προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια λάθη ή αβλεψίες εντοπίστηκαν σε επιμέρους διατάξεις αυτών, που οδήγησαν κάποιους υποψηφίους σε παρανόηση ως προς τις υποχρεώσεις τους, όπως τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, την έκδοση και καταβολή του ηλεκτρονικού παραβόλου συμμετοχής, τον χρόνο και τρόπο πιστοποίησης των προσόντων και των διάφορων βαθμολογούμενων κριτηρίων των υποψηφίων (ακαδημαϊκών τίτλων, κοινωνικών κριτηρίων και εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας) έδωσε μεγάλη σημασία στην άρτια κατάρτιση και έκδοση των νέων προκηρύξεων ώστε αυτές να είναι σαφείς και πλήρεις κατά το περιεχόμενό τους αλλά και όσον το δυνατό πιο απλές και κατανοητές στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε αυτές. Για τον λόγο αυτό δαπάνησε ικανό χρόνο με αλλεπάλληλες συνεννοήσεις σε καθημερινή βάση με το Υπουργείο Παιδείας που αποσκοπούσαν στη ρύθμιση πολλών και ποικίλων θεμάτων τα οποία σχετίζονταν με τις μεταβολές/τροποποιήσεις που εντωμεταξύ έχουν επέλθει στο αρχικό κείμενο του ν. 4589/2019, όπως τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, τη βαθμολόγηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, τη συνάφεια των τίτλων σπουδών (βασικών και μεταπτυχιακών) με την Ε.Α.Ε. ή τη Σχολική Ψυχολογία, την παιδαγωγική επάρκεια, τη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων κ.ά. Το έπραξε, δε, αυτό η Αρχή μας διότι εκτιμά ότι αυτό θα συμβάλει στην ασφαλέστερη και πιο γρήγορη έκδοση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, στη μείωση του αριθμού των ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψηφίους (επομένως και στη μείωση του χρόνου εξέτασής τους από το Α.Σ.Ε.Π.), στη σύντμηση του χρόνου έκδοσης των τελικών αξιολογικών πινάκων αλλά και στη μείωση του αριθμού των προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια εκ μέρους όσων υποψηφίων θεωρήσουν ότι βλάπτονται από τους πίνακες αυτούς.

2. Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω έλαβαν χώρα στο γενικότερο πλαίσιο των πολλών και ποικίλων αρμοδιοτήτων της Αρχής μας, όπως η ολοκλήρωση διαδικασιών άλλων προκηρύξεων, η διενέργεια αναπληρώσεων παλαιότερων προκηρύξεων, ο έλεγχος διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού, η διενέργεια διαδικασιών επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, η προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού με βάση την προκήρυξη 1Γ/2022 για την πλήρωση 822 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 8 και 43 του ν. 4765/2021, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2022 αλλά και η συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των Συμβούλων του σε διάφορες Επιτροπές και Συμβούλια Επιλογής Οργάνων Διοίκησης, Σ.Ε.Π., ΕΙ.Σ.Ε.Π. κ.λπ.).

3. Τέλος, το Α.Σ.Ε.Π., κατανοώντας την ανησυχία των πολλών χιλιάδων εκπαιδευτικών για επαγγελματική αποκατάσταση, με το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τα μέλη του όσον αφορά τις νομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους αλλά και με τη συμβολή του προσωπικού της Γραμματείας του, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των πολλών και παράλληλων αρμοδιοτήτων του, και θα αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο/μέτρο που έχει στη διάθεσή του ώστε οι διαδικασίες κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει «νείρομαι»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

taksi
Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί κατάλογοι των αιτήσεων εισαγωγής
Αναλυτικά η ενημέρωση αιτούντων για εισαγωγή στα Πρότυπα (Π.Σ.), Πειραματικά (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Κ.)
Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί κατάλογοι των αιτήσεων εισαγωγής