Απόφοιτοι ΤΕΙ: Στη Βουλή η αντιστοίχιση των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία του ΠΑΔΑ
Προτάσεις για αντιστοίχιση των πτυχίων αποφοίτων των ΤΕΙ με τα νέα πτυχία, ίσης διάρκειας και ίδιας βαθμίδας πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στη Βουλή έφερε το ζήτημα αντιστοίχισης των πτυχίων αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ, η βουλευτής του ΜέΡΑ 25 κ. Μαρία Απατζίδη. Η βουλευτής, κατέθεσε στη Βουλή υπόμνημα του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, όπου οι απόφοιτοι αναπτύσσουν λεπτομερώς τους λόγους για τούς οποίους οφείλει το υπουργείο να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Οπως τονίζει, «η δημιουργία αποφοίτων πολλών ταχυτήτων δεν τιμά τα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα. Αποτελεί την παθογένεια που έχουμε εντοπίσει ως ΜέΡΑ25 στον χώρο της Παιδείας και δη της τριτοβάθμιας.

Η αναφορά

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Οι απόφοιτοι ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. απαιτούν την ισοτίμηση και αντιστοίχιση των πτυχίων τους με τα νέα ίσης διάρκειας και ίδιας βαθμίδας πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η υπογράφουσα βουλεύτρια Μαρία Απατζίδη, καταθέτω το υπόμνημα του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, όπου οι απόφοιτοι αναπτύσσουν λεπτομερώς τους λόγους για τούς οποίους οφείλει το υπουργείο να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Η δημιουργία αποφοίτων πολλών ταχυτήτων δεν τιμά τα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα. Αποτελεί την παθογένεια που έχουμε εντοπίσει ως ΜέΡΑ25 στον χώρο της Παιδείας και δη της τριτοβάθμιας.

Το ΜέΡΑ25 έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένη πρόταση για την εξυγίανση της Παιδείας, για όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης. Είναι το Διαβουλευτικό Συμβούλιο Κληρωτών και Εκλεγμένων Πολιτών (ΔΙΑΣΚΕΠ) που θα χαράσσει την πολιτική για την Παιδεία μέσα από συνεχή, ακομμάτιστο διάλογο. Το ακηδεμόνευτο ΔΙΑΣΚΕΠ θα απαρτίζουν κληρωτά μέλη από την εκπαιδευτική κοινότητα και από τον γενικό πληθυσμό της χώρας , καθώς και εκπρόσωποι των κομμάτων που Θα ορίζονται ανάλογα με την εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος.

Καλούμε το υπουργείο Παιδείας να θεραπεύσει κάθε παθογένεια που δημιουργούν οι στρεβλώσεις της πολιτικής των Μνημονίων.

Επισυνάπτεται το Υπόμνημα του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά. Αναμένω ενημέρωση για τις ενέργειές σας.

Η καταθέτουσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

Τι ζητούν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ

 

Tην άμεση κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια αυτόματη ισοτίμηση και αντιστοίχιση των πτυχίων των Tμημάτων των δύο πρώην Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τ.Τ. Αθήνας και Πειραιά, με τα νέα, ίσης διάρκειας σπουδών (240 ECTS) και ίδιας βαθμίδας (EQF Level 6) πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων και κατευθύνσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, προτείνουν τα εξής:

Αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων ΤΕΙ με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πτυχία T.E.I τετραετούς διάρκειας σπουδών:

1.1. Όσα πτυχία αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. το 2001, όντας πτυχία Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος τετραετούς διάρκειας σπουδών και 240 ECTS, τα οποία ανήκουν στο επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και όσα ήταν ήδη τετραετούς διάρκειας σπουδών πριν το 2001, να αντιστοιχιστούν αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας με τα νέα πτυχία, των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΠΑ.Δ.Α τετραετούς διάρκειας σπουδών.

1.2. Για τα πτυχία των Τμημάτων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. που αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. το 2001, καθώς και για όσα ήταν ήδη τετραετούς διάρκειας σπουδών πριν το 2001:

α) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΠΑ.Δ.Α. πενταετούς διάρκειας σπουδών αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχησης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΠΑ.Δ.Α. πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

 Πτυχία Τ.Ε.Ι. διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών:

1.3. Όσα πτυχία αποκτήθηκαν πριν το 2001, διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών, όντας πτυχία Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρύματων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αντιστοιχιστούν:

α) Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενάμισι έτους, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Κατόπιν παρακολούθησης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

 1.4. Για τα πτυχία των Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ που αποκτήθηκαν πριν το 2001, διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών:

α) Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΠΑ.Δ.Α. πενταετούς διάρκειας σπουδών, για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΠΑ.Δ.Α. πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενάμισι ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

– Σε όσα Τμήματα προκύπτουν κατόπιν των συγχωνεύσεων νέα επιστημονικά αντικείμενα και το ποσοστό των μη συναφών μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα σπουδών ξεπερνά το 33% των διδαχθέντων μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών ή επήλθε εν γένει σημαντική αλλαγή στο νέο πρόγραμμα σπουδών, να οριστεί η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων από την Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση τα επιπλέον μαθήματα δεν δύνανται να ξεπερνούν τα 30 ECTS.

– Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση στο Πανεπιστήμιο που απορρόφησε το Ίδρυμα αποφοίτησης του αιτούντος, να δίδεται η δυνατότητα αίτησης αντιστοίχισης σε έτερο Πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση.

– Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί, σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο, μια θεσμοθετημένη μορφή εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, για όποιες απο τις ανωτέρω περιπτώσεις συνιστάται η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων προτείνονται οι εξ αποστάσεως διαδικασίες χάριν διευκόλυνσης τόσο των αποφοίτων όσο και των Τμημάτων. 

Πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμηση των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των Α.Ε.Ι. Π.Τ.:

Επί τη βάσει των συστάσεων και πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτούμαστε την άρση της όποιας διάκρισης διατηρείται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, στις προκηρύξεις θέσεων στον δημόσιο τομέα και στα εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα, ανάμεσα σε τίτλους σπουδών έκτου επιπέδου του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που εκδόθηκαν από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα και από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Μακρή βουλή
Ζ.Μακρή: Τι ισχύει για τις Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης των εκπαιδευτικών
Δεν προκύπτει να σχεδιάζεται αναμόρφωση και επικαιροποίηση στο φάσμα των ασθενειών που διέπουν τις Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
Ζ.Μακρή: Τι ισχύει για τις Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης των εκπαιδευτικών
Μαθηματικοί 1
4ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ: Οι εκπαιδευτικοί που βραβεύτηκαν
Βράβευση Μαθηματικών για την συμμετοχή τους στο 4ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ
4ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ: Οι εκπαιδευτικοί που βραβεύτηκαν