Μετατροπή 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας σε Πρότυπο σχολείο: «Δεν ζητήθηκε η γνώμη των εκπαιδευτικών»
Οι μαθητές που επιλέγουν το ΕΠΑΛ κινδυνεύουν να χάσουν το σχολείο τους και οι εκπαιδευτικοί την οργανική τους θέση

Την αντίθεσή τους με τη μετατροπή του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας σε πρότυπο ΕΠΑΛ εκφράζουν οι καθηγητές του σχολείου.

Όπως αναφέρουν στην απόφασή τους, την οποία δημοσιεύει το alfavita.gr και υπογράφουν  45 εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ και του ΕΚ, «δεν ζητήθηκε η γνώμη μας, ούτε η γνώμη των γονέων και των μαθητών μας, μας γεμίζουν με έντονη ανησυχία».

Η Α ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής υιοθετεί την απόφαση του συνόλου των διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας εναντίον της μετατροπής του μοναδικού ημερήσιου ΕΠΑΛ της Ελευσίνας σε πρότυπο ΕΠΑΛ. Οι μαθητές που επιλέγουν το ΕΠΑΛ κινδυνεύουν να χάσουν το σχολείο τους και οι εκπαιδευτικοί την οργανική τους θέση.

Η ΕΛΜΕ προχωρά σε ενέργειες ενημέρωσης του Δήμου, των γονέων και των μαθητών και καλεί σε αγωνιστική επαγρύπνηση για να μην περάσουν τα σχέδια κατηγοριοποίησης των σχολείων και υποβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης.

Οι καθηγητές του σχολείου επισημαίνουν ότι «το 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας είναι το μοναδικό ημερήσιο ΕΠΑΛ στο Δήμο επομένως οι μαθητές που δεν θα γίνουν δεκτοί στο πρότυπο, λόγω χαμηλού βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου, δε θα έχουν εναλλακτική λύση για τη φοίτησή τους».

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στο πρότυπο ΕΠΑΛ καλούνται να εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα σύνδεσης με την αγορά, τις ανάγκες των επιχειρήσεων κλπ και απομακρύνεται η διδασκαλία από τους στόχους της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τονίζουν σε άλλο σημείο.

Επίσης, «οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν εντατικά προγράμματα επιμόρφωσης, σε ΑΕΙ, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, εκτός του ωραρίου εργασίας τους».

«Η ύπαρξη ενός «πρότυπου» ΕΠΑΛ που θα απορροφά τους «καλούς» μαθητές, ενώ τα «απλά» ΕΠΑΛ θα συγκεντρώνουν το υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό, δημιουργεί σχολεία δύο ταχυτήτων» υπογραμμίζουν οι εκπαιδευτικοί και προσθέτουν:

Στα ΕΠΑΛ φοιτά ένα μικρό ποσοστό μαθητών προσφύγων και «ιδιαίτερα την περίοδο αυτή υπάρχουν πρόσφυγες στην περιοχή της Ελευσίνας από την Ουκρανία που αναμένουν να ενταχθούν στο ΕΠΑΛ και φυσικά αποκλείονται αν το σχολείο γίνει πρότυπο».

Η διαμαρτυρία των καθηγητών

Αναλυτικά, το κείμενο διαμαρτυρίας των καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας:

Οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει σκέψη μετατροπής του σχολείου σε πρότυπο ΕΠΑΛ. Η επίσκεψη ανώτατου υπηρεσιακού παράγοντα του ΥΠΑΙΘ στο σχολείο ενδέχεται να σχετίζεται με την πρόταση αυτή. Οι αιφνιδιαστικές αυτές εξελίξεις, για τις οποίες δεν ζητήθηκε η γνώμη μας, ούτε η γνώμη των γονέων και των μαθητών μας, μας γεμίζουν με έντονη ανησυχία. Εκφράζουμε τη διαφωνία μας με τη συγκεκριμένη προοπτική επειδή:

1. Το 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας είναι το μοναδικό ημερήσιο ΕΠΑΛ στο Δήμο επομένως οι μαθητές που δεν θα γίνουν δεκτοί στο πρότυπο, λόγω χαμηλού βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου, δε θα έχουν εναλλακτική λύση για τη φοίτησή τους. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στο πρότυπο δεν θα καλύπτει το σημερινό μαθητικό δυναμικό (στο σχολείο φοιτούν περίπου 380 μαθητές). Οι μαθητές που δεν επιλέγονται θα πρέπει α) είτε να κατευθυνθούν σε κάποιο ΓΕΛ, που πιθανόν να μην είναι η αρχική επιλογή αυτών των παιδιών, β) είτε να προσπαθήσουν να εγγραφούν σε ΕΠΑΛ άλλου Δήμου (Ασπρόπυργος, Μέγαρα), αντιμετωπίζοντας προβλήματα μετακίνησης, αλλά και επιλογής τομέα που ίσως δεν προτιμούν (εφόσον οι τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ δεν είναι οι ίδιοι), γ) είτε να εγκαταλείψουν την τυπική εκπαίδευση και να στραφούν σε μεταγυμνασιακές ΕΣΚ (κατάρτιση) ή σε σχολές ΟΑΕΔ, που έχουν ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας και κυρίως περιλαμβάνουν εργασία σε φορέα χωρίς αποζημίωση (άμισθη απασχόληση) και δεν οδηγούν σε ισότιμο τίτλο σπουδών δηλαδή δε δίνουν απολυτήριο επιπέδου Λυκείου. Παράλληλα επειδή δικαίωμα αίτησης έχουν μαθητές από οποιαδήποτε περιοχή της Αττικής, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου, μοιραία ένας μεγάλος αριθμός μαθητών του Δήμου Ελευσίνας δεν θα έχει πλέον δικαίωμα εγγραφής. Με λίγα λόγια το σχολείο που κάλυπτε τους μαθητές της περιοχής παύει να υπάρχει ως τέτοιο.

2. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στο πρότυπο ΕΠΑΛ καλούνται να εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα σύνδεσης με την αγορά, τις ανάγκες των επιχειρήσεων κλπ, οι οποίες έχουν πρόσκαιρο και εποχικό χαρακτήρα, αλλάζουν διαρκώς και έχουν χρησιμότητα μόνο για ένα φορέα αυστηρά και για μικρό χρονικό διάστημα. Άρα απομακρύνουν τη διδασκαλία από τους στόχους της επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή οι μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση που χρειάζονται στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εφαρμογών και να μην είναι αναλώσιμο δυναμικό «μίας χρήσης».

3. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν εντατικά προγράμματα επιμόρφωσης, σε ΑΕΙ, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, εκτός του ωραρίου εργασίας τους, γεγονός που λειτουργεί αντιπαραθετικά με την απαραίτητη προετοιμασία του μαθήματος αφού απορροφά πολύτιμο χρόνο. Η απαραίτητη επιμόρφωση πρέπει να γίνεται με τη χορήγησης άδειας, ώστε να έχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η διαρκής «πιστοποίηση» των προσόντων, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την εργασιακή μονιμότητα των εκπαιδευτικών, αφού θα εργάζονται πλέον με θητεία, δηλαδή για συγκεκριμένο χρόνο και μετά θα αναζητούν άλλο σχολείο για να τοποθετηθούν. Η εργασιακή ανασφάλεια δε βοηθά στο μορφωτικό και παιδαγωγικό έργο που καλείται να υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ.

4. Η ύπαρξη ενός «πρότυπου» ΕΠΑΛ που θα απορροφά τους «καλούς» μαθητές, ενώ τα «απλά» ΕΠΑΛ θα συγκεντρώνουν το υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό, δημιουργεί σχολεία δύο ταχυτήτων, άρα άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη από ένα σχολείο με ικανοποιητική χρηματοδότηση, που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των ΕΠΑΛ σε υποδομή, αίθουσες, εργαστήρια κλπ, με παροχή σύγχρονων γνώσεων με βάση τις κοινωνικές ανάγκες.

5. Στα ΕΠΑΛ φοιτά ένα μικρό ποσοστό μαθητών προσφύγων, που επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση διότι με τον τρόπο αυτό ξεπερνούν αποτελεσματικά τα γλωσσικά ελλείμματα λόγω της καταγωγής τους. Η εκπαίδευση σε κάποιο τεχνικό αντικείμενο βοηθά στην ομαλή ένταξή τους στις κοινωνικές δομές. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή υπάρχουν πρόσφυγες στην περιοχή της Ελευσίνας από την Ουκρανία που αναμένουν να ενταχθούν στο ΕΠΑΛ και φυσικά αποκλείονται αν το σχολείο γίνει πρότυπο.

Για τους παραπάνω λόγους διατυπώνουμε την έντονη διαφωνία μας με την προοπτική μετατροπής του 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας σε πρότυπο. Καλούμε τους γονείς και τους μαθητές να υπογράψουν το παραπάνω κείμενο, ώστε να προστατέψουμε αποτελεσματικά το σχολείο που θα δέχεται όλα τα παιδιά, δε θα τα διώχνει. Με το κείμενο αυτό θα απευθυνθούμε στη Δημοτική αρχή για να λάβει θέση υποστήριξης στο αίτημά μας, καθώς και στο αρμόδιο ΣΣΠΑΕ (Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας) που είναι το αρμόδιο όργανο που εισηγείται τη μετατροπή των ΕΠΑΛ σε πρότυπα.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 28/3/2022

(Ακολουθούν 45 υπογραφές εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ και του ΕΚ)

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 22 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 22/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ.jpg
Σαν σήμερα γεννιέται ο Τάσος Λειβαδίτης - Απαγγέλλει το πιο συγκλονιστικό ερωτικό του ποίημα
«Ναι αγαπημένη μου. Πολύ πριν να σε συναντήσω, εγώ σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα».
Σαν σήμερα γεννιέται ο Τάσος Λειβαδίτης - Απαγγέλλει το πιο συγκλονιστικό ερωτικό του ποίημα