Αναλυτική ενημέρωση για την εγκύκλιο κενών και πλεονασμάτων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Αναλυτική ενημέρωση και διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο κενών και πλεονασμάτων παρέχει ο Βασίλειος Παπαχρήστου, τέως αιρετός.

Πιο αναλυτικά επισημαίνει:

Συμπλήρωση Πίνακα Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η εγκύκλιος 21020/Ε2/24-02-2022 με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2021 από περιοχή σε περιοχή» μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν - αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ.» 

Συνεπώς:

1. Την ευθύνη συμπλήρωσης του πίνακα Α τη φέρει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όπου καλό είναι να υπάρχει και ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων επ’ αυτού. 

2. Θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος από τη ΔΔΕ των καταχωρημένων στοιχείων των πινάκων Α.

3. Η δε φράση «ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ» εμφανίζεται πρώτη φορά στην αντίστοιχη εγκύκλιο κενών και πλεονασμάτων του Ιουνίου του 2016.  

Ποια θα είναι φέτος άραγε η γνώμη του ΠΥΣΔΕ; Και πού και πώς θα αποτυπωθεί στον πίνακα Γ; Δυστυχώς πουθενά αυτή η γνώμη δεν αποτυπώνεται εν τοις πράγμασιν.

4. Η νομοθεσία που μνημονεύει η εγκύκλιος 21020/Ε2/24-02-2022 κενών και πλεονασμάτων βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο 
https://drive.google.com/file/d/1gN1BJumHiFuYV_MFfgL09eEunldwaClp/view?usp=sharing

Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 αναφέρει:

«…4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσδήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. …»

Ερωτώ λοιπόν είναι κλειδωμένα τα τμήματα για την επόμενη σχολική χρονιά;

Και πώς είναι δυνατόν άραγε να οριστικοποιηθούν τούτη τη χρονική στιγμή τα τμήματα όταν οι μετεγγραφές των μαθητών από τα Γενικά Λύκεια στα ΕΠΑΛ συνεχίζονται μέχρι και τα Χριστούγεννα;

Πώς είναι δυνατόν να είναι οριστικοποιημένα τα τμήματα όταν οι μαθητές μπορούν να αλλάζουν ομάδα προσανατολισμού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τη Β λυκείου και μέχρι 20 Σεπτεμβρίου για τη Γ Λυκείου;

Η εγκύκλιος όμως ζητά να βασιστούμε στην παραπάνω παράγραφο για να δηλωθούν ορθά τα τμήματα ανά σχολική μονάδα για να συμπληρωθούν ορθά οι πίνακες και το πιο τραγικό ότι ελέγχεται πειθαρχικά αυτός που δε συμπληρώνει σωστά τους πίνακες.

Πώς θα συμπληρωθούν άραγε σωστά οι πίνακες αυτοί; Ποιος ενδιαφέρεται για το ορθό;

Μόνον διά το φαίνεστε. Δυστυχώς.

Ενώ η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν 3848/2010 αναφέρει:

«5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3.»
Βεβαίως η γνώμη του ΠΥΣΔΕ πρό του 2016 αποτυπωνόταν ξεκάθαρα στον πίνακα Γ όπου υπήρχε στήλη με τίτλο «Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)». 

Η ανωτέρω στήλη καταργήθηκε επί υπουργίας Φίλη με την υπ’ αριθμ. 98235/E2/ 15-06-2016 εγκύκλιο και θέμα:
Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ενώ έχει προστεθεί η στήλη «ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ» όπως μνημονεύεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν 3848/2010

«7…. Στους πίνακες καταγράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη:  τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 5»
Δύο μέτρα και δύο σταθμά!!!

5. Η ίδια εγκύκλιος επί υπουργίας Φίλη ανέφερε και το εξής:

«Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.»

Δηλαδή υπάρχει ο πειθαρχικός έλεγχος για τη μη ορθή αποτύπωση των κενών και πλεονασμάτων. Ποιοι υφίστανται τον πειθαρχικό έλεγχο; Οι άμεσοι συνεργάτες του υπουργείου δηλαδή οι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Και βεβαίως και οι δύο αυτές επισημάνσεις παραμένουν από το 2016 και κανείς δεν τολμά να τις αλλάξει.

Η άποψή μου είναι ότι βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα αποτύπωσης της εκτίμησης του ΠΥΣΔΕ επί των κενών και πλεονασμάτων και βεβαίως δεν μπορεί ο άμεσος συνεργάτης του υπουργείου παιδείας να εκβιάζεται με πειθαρχικό έλεγχο. Ή εμπιστεύεσαι το συνεργάτη σου ή όχι. 

6. Για την ορθή αποτύπωση των κενών και πλεονασμάτων ανά σχολική μονάδα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

I. Ο αριθμός των τμημάτων:

A. γενικής παιδείας ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
B. ομάδων προσανατολισμού ΓΕΛ
C. τομέων και 
D. ειδικοτήτων ΕΠΑΛ

Εδώ υπάρχει ένα ουσιαστικό κομβικό σημείο που έχω αναπτύξει ανωτέρω: Ποια τμήματα θα καταχωρηθούν; Τα τρέχοντα ή οι προβλέψεις για την επόμενη σχολική χρονιά; Και θα πρέπει να ακολουθηθεί κοινή γραμμή από όλες τις σχολικές μονάδες κατά τη συμπλήρωση του πίνακα Α.

II.    Το νέα ωρολόγια προγράμματα. 

Φέτος θα συνταχθούν οι πίνακες Α κάθε σχολικής μονάδας με τα νέα ωρολόγια προγράμματα και οι μεταθέσεις που βασίζονται στον πίνακα Γ θα πραγματοποιηθούν με τα νέα ωρολόγια προγράμματα.

Ενδεικτικά αναφέρω μόνον δύο αλλαγές:

  • Για την νέα σχολική χρονιά προστίθενται έξι (6) ώρες λατινικών στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ λυκείου και αφαιρούνται έξι (6) ώρες του μαθήματος κοινωνιολογία από αυτή.
  • Σε όλα τα γυμνάσια προστίθενται οι ώρες του μαθήματος εργαστήρια δεξιοτήτων. Μία ώρα σε κάθε τάξη του γυμνασίου. 

Δε θα καταχωρηθούν οι ώρες των μαθημάτων επιλογής των ΓΕΛ (δεύτερη ξένη γλώσσα) καθώς και των ΕΠΑΛ.

III. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί:

a. που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2022 

b. που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία από 1 έως 11 Φεβρουαρίου 2022 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021 - ΦΕΚ 25Α’, υπ΄αριθμ. πρωτ 4696/Ε3/14-01-2022 – ΑΔΑ: 9Ρ7Ψ46ΜΤΛΗ-1ΕΒ) και δεν την ανακάλεσαν.

IV. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό διατηρούν την οργανική τους θέση εφόσον η απόσπασή τους είναι μικρότερη των έξι ετών. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».

V. Ο υπολογισμός των ωρών των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να γίνει με βάση το υποχρεωτικό τους ωράριο της α΄ανάθεσης. 
Είναι ορθό να υπάρξει έλεγχος από τη ΔΔΕ σε όλα τα παραπάνω στοιχεία που μνημόνευσα για να αποτυπωθούν ορθώς τα κενά και τα πλεονάσματα.

Η τοποθέτησή μου επί της διαδικασίας και της συμπλήρωσης των πινάκων Β και Γ.

Αποτελεί ένα μικρό αλλά θετικό βήμα εκ μέρους του υπουργείου το ότι η εγκύκλιος κενών και πλεονασμάτων δεν εστάλη όπως τις προηγούμενες χρονιές πλησίον αργιών και ασφυκτικών ημερομηνιών για την υποβολή των πινάκων.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών θα μπορούσε η εγκύκλιος να είχε αποσταλεί πολύ πιο νωρίς.

Όταν τα υπηρεσιακά συμβούλια ανακοινώσουν την έναρξη των υπηρεσιακών μεταβολών (βελτιώσεις, οριστικές τοποθετήσεις) πρέπει να ζητήσουνε από τις σχολικές μονάδες εκ νέου όλα τα στοιχεία επικαιροποιημένα με βάση τον αριθμό μαθητών ανά τάξη γενικής παιδείας, ανά ομάδα προσανατολισμού, ανά τομέα, ανά ειδικότητα.

Είναι επίσης γνωστό ότι για να έχουμε σαφή εικόνα για τον αριθμό των μαθητών στις ομάδες προσανατολισμού, στις ξένες γλώσσες πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες δηλώσεις των κηδεμόνων τους.

Συμπλήρωση πίνακα Γ

1.    Προκύπτει από λογιστικής φύσεως υπολογισμό των ωρών σε κενά και πλεονάσματα ανά ειδικότητα. Δεν λαμβάνει υπόψη του, καθόλου το γεωγραφικό ανάγλυφο της κάθε περιφερειακής ενότητας ή περιοχής μετάθεσης σε κάποιες των περιπτώσεων. Αποσκοπεί στον μηδενικό αριθμό μεταθέσεων.

2.    Από το 2016 έχει παραληφθεί η στήλη με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ». Επομένως πουθενά δεν θα αποτυπωθεί στον πίνακα Γ αλλά και στα καταχωρημένα στοιχεία στο σύστημα στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter η εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ. Πώς πρακτικά εφαρμόζεται η φράση της εγκυκλίου «ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ» καθώς και του νόμου 3848/2010;

Η καλύτερη δυνατή αποτύπωση των κενών και πλεονασμάτων κατά τη γνώμη μου για να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις πρέπει να βασίζονται στα κενά και πλεονάσματα που προκύπτουν από τους επιμέρους πίνακες Β. 

Ο τρόπος προσδιορισμού των κενών και πλεονασμάτων του πίνακα Γ όπως αναφέρει η εγκύκλιος έχει ως αποτέλεσμα να αθροίζει αλγεβρικά – άρα λογιστικά ως μη όφειλε- τα κενά και τα πλεονάσματα των πινάκων Β. Άρα λαμβάνει υπόψη του διαθέσιμες ώρες σε σχολική μονάδα που επουδενί δεν μπορούν να διατεθούν σε άλλη σχολική μονάδα που βρίσκεται αντιδιαμετρικά ή απέχει σημαντικά.

Όπως όλοι μιλούνε για το ότι ήρθε ο χρόνος να υπάρξουν αλλαγές στην εκπαίδευση και στην παιδεία οι άριστοι του υπουργείου παιδείας υποχρεούνται να ασχοληθούν για ένα αρτιότερο πληρέστερο τρόπο μεταθέσεως που δεν θα οδηγεί στα χείρω.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kakokairia_vroxi
Καιρός: Συνεχίζεται η πτώση της θερμοκρασίας - Πιθανότητα βροχών στην Αττική
Τοπικές βροχές αύριο κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο με τη θερμοκρασία σε πτώση
Καιρός: Συνεχίζεται η πτώση της θερμοκρασίας - Πιθανότητα βροχών στην Αττική
Χανιά: Συνελήφθησαν ξανά οι 2 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στο Σφηνάκι
Ανατροπή στην υπόθεση της στυγερής δολοφονίας στο Σφηνάρι - Συνελήφθησαν ξανά αν και είχαν αθωωθεί δύο φορές
Χανιά: Συνελήφθησαν ξανά οι 2 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στο Σφηνάκι
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ αγνοούν για τις φοιτητικές εστίες
Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοούν τις αρμοδιότητες του Ιδρύματος για τις φοιτητικές εστίες, αναφέρει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε ανακοίνωσή του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ αγνοούν για τις φοιτητικές εστίες