Ιόνια νησιά: Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για πλήρωση κενών θέσεων σε ΚΕΠΕΑ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές-κενούμενες θέσεις σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία ( Κ.Ε.ΠΕ.Α. ) κατά το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 (Κεφάλαιο ΙΑ΄, «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία της Εκπαίδευσης») του νόμου 4876/23-12-2021, ΦΕΚ 251/τ. Α’ /23- 12-2021, με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022», να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, θα εξεταστούν τυχόν αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση, κατά το τρέχον διδακτικό έτος σε Σχολικές Μονάδες των Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ιονίων Νήσων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στις παρακάτω κενές-κενούμενες θέσεις:

  1. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κέρκυρας: δύο (2) θέσεις Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας.
  2. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Λευκάδας: μία (1) θέση Προϊσταμένου και δύο (2) θέσεις Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας.
  3. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κεφαλλονιάς: μία (1) θέση Μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 23:59. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ([email protected]).

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η θέση της Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, για την οποία ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν υποχρεωτικά:

α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις) από το οποίο θα προκύπτει μεταξύ άλλων και η προηγούμενη ενασχόληση του/της εκπαιδευτικού με την περιβαλλοντική εκπαίδευση,

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο θα βεβαιώνονται για κάθε υποψήφιο/α:

  • η συνολική εκπαιδευτική του/της υπηρεσία
  • η συνολική διδακτική του/της υπηρεσία
  • η διδακτική του/της υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα
  • οι θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης στις οποίες έχει υπηρετήσει, με τα διαστήματά τους
  • οι υπηρετήσεις σε Κ.Π.Ε. ή σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε.
  • η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου,

γ) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των προαναφερθέντων κριτηρίων επιλογής, καθώς και όποιων άλλων μοριοδοτούμενων προσόντων.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

1. Η πρόσκληση της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

2. Υπεύθυνη Δήλωση

3. Αίτηση Υποψηφιότητας

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 27-9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

κλειστά σχολεία
Κακοκαιρία Elias: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, Τετάρτη
Πώς θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Elias
Κακοκαιρία Elias: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, Τετάρτη