pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Σχολική αίθουσα
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / INTIME NEWS
Το κοινωνικό συμβόλαιο που θα διορθώνει τις αδικίες μεταμορφώνοντας το μέλλον

Η Ανθρωπότητα και ο Πλανήτης Γη ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ. Η πανδημία έδειξε την ευθραυστότητα  και    την    αλληλεξάρτηση. Επείγουσα ανάγκη να αλλάξουμε πορεία, να ξανασκεφτούμε το μέλλον  μας.

Αντιμετωπίζουμε  μια  διπλή  πρόκληση: 

  • να διασφαλίσουμε το δικαίωμα σε ποιοτική εκπαίδευση για κάθε παιδί, νέο και ενήλικα, 
  • να συνειδητοποιήσουμε τη δυνατότητα μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, ως  διαδρομής για ένα βιώσιμο συλλογικό μέλλον. 

Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένα νέο    κοινωνικό    συμβόλαιο    για    την    εκπαίδευση που θεμελιώνεται  στα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και βασίζεται στις αρχές της μη διάκρισης, της κοινωνικής  δικαιοσύνης, του σεβασμού στη ζωή, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της πολιτισμικής  πολυμορφίας, ενώ διαπνέεται από μια ηθική   “μέριμνας”,   αμοιβαιότητας, αλληλεγγύης. Συμβόλαιο  που ισχυροποιεί την εκπαίδευση ως ένα δημόσιο εγχείρημα και ένα κοινό αγαθό. 

Η έκθεση της UNESCO, έπειτα από δύο χρόνια παγκόσμιας διαβούλευσης με ένα εκατομμύριο  συμμετοχές, καλεί ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΟΛΙΤΕΣ, σε όλο τον  κόσμο, να σφυρηλατήσουν ένα νέο    κοινωνικό   συμβόλαιο   για   την   εκπαίδευση που θα μας βοηθήσει  να οικοδομήσουμε ένα ΕΙΡΗΝΙΚΟ, ΔΙΚΑΙΟ και ΒΙΩΣΙΜΟ μέλλον για όλους. Δεν πρόκειται 
για ένα εγχειρίδιο ή ένα σχέδιο, αλλά για άνοιγμα μιας συνομιλίας, με ζωτική σημασία. Τα  οράματα, οι αρχές και οι προτάσεις που παρουσιάζονται στην έκθεση, είναι ένα σημείο εκκίνησης.  
 
Συνοπτικές   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  για  ΑΝΑΝΕΩΣΗ  της  εκπαίδευσης

 - Η παιδαγωγική πρέπει να οργανώνεται με βάση τις αρχές συνεργασίας, σύμπραξης,  αλληλεγγύης. Να ενθαρρύνει τις πνευματικές, κοινωνικές και ηθικές ικανότητες των μαθητών να  εργαστούν μαζί και να μεταμορφώσουν     τον     κόσμο,     με     ενσυναίσθηση     και     συμπόνια. Να  εγκαταλείψουν      τη      μεροληψία,      την      προκατάληψη,      το     διχασμό. Η αξιολόγηση πρέπει να  αντικατοπτρίζει αυτούς τους παιδαγωγικούς στόχους, προωθώντας  την ουσιαστική ανάπτυξη και  μάθηση για όλους τους μαθητές. 

- Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να δίνουν έμφαση στην οικολογική, διαπολιτισμική και  διεπιστημονική μάθηση, υποστηρίζοντας τους μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να  παράγουν γνώση. Να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους να κρίνουν και να εφαρμόζουν τις  γνώσεις. Τα προγράμματα να διαπνέονται από μια    οικολογική    κατανόηση    της    ανθρωπότητας που 
επανισορροπεί τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τη Γη, ως ζωντανό πλανήτη και μοναδικό  μας σπίτι. Η εξάπλωση     της     παραπληροφόρησης     πρέπει     να     αντιμετωπίζεται     με    επιστημονική,  ψηφιακή,    ανθρωπιστική    παιδεία που αναπτύσσει την ικανότητα των ανθρώπων να διακρίνουν τα  ψέματα από την αλήθεια. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, οι μέθοδοι, η πολιτική,  να προωθούν  την “ενεργότητα”   του   πολίτη   και   τη   δημοκρατική   συμμετοχή. 

- Η διδασκαλία να έχει τη μορφή συλλογικής προσπάθειας (με περισσότερο επαγγελματισμό)  όπου οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζονται για το έργο τους ως παραγωγοί γνώσης και ως βασικά  πρόσωπα στην εκπαίδευση και στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Η συνεργασία    και    η    ομαδική  εργασία πρέπει να χαρακτηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών. Ο προβληματισμός,    η    έρευνα,    η  δημιουργία     γνώσης     και     οι     νέες     παιδαγωγικές     πρακτικές να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της  διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποστηριχθεί η αυτονομία    και    η    ελευθερία    τους    αλλά  και     να     συμμετέχουν     πλήρως στον δημόσιο διάλογο και στον διάλογο για το μέλλον της εκπαίδευσης. 

- Τα σχολεία πρέπει να διαφυλάσσονται ως εκπαιδευτικοί χώροι ένταξης, ισότητας, ατομικής  και συλλογικής ευημερίας, την οποία και υποστηρίζουν. Να επανασχεδιάζονται για να  προωθούν καλύτερα τον μετασχηματισμό του κόσμου προς ένα πιο δίκαιο, ισότιμο και  βιώσιμο μέλλον. Τα σχολεία να είναι χώροι που συγκεντρώνουν διαφορετικές    ομάδες    ανθρώπων  και    τους    εκθέτουν    σε    προκλήσεις    και    δυνατότητες,    μη    διαθέσιμες    αλλού. Σχολικές αρχιτεκτονικές,  χώροι,     χρόνοι,     χρονοδιαγράμματα,     ομάδες     μαθητών, πρέπει να επανασχεδιάζονται για να  ενθαρρύνουν τα άτομα και να τα επιτρέπουν να συνεργάζονται. Οι ψηφιακές    τεχνολογίες να  στοχεύουν στην υποστήριξη και όχι στην υποκατάσταση των σχολείων. Το σχολείο πρέπει να  διαμορφώσει     το     μέλλον     που     φιλοδοξούμε, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και  αποτελώντας υπόδειγμα   βιωσιμότητας   και   μηδενικού   περιβαλλοντικού   αποτυπώματος. 

- Πρέπει να απολαμβάνουμε και να επεκτείνουμε τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλη τη  διάρκεια ζωής και σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς χώρους. Οι άνθρωποι 
πρέπει    να    έχουν    ουσιαστικές,    ποιοτικές    εκπαιδευτικές    ευκαιρίες,    σε    όλη    τη    ζωή    τους. Χρειάζεται  να συνδέσουμε φυσικούς, “κατασκευασμένους” και εικονικούς ιστότοπους μάθησης, αξιοποιώντας  προσεκτικά τις καλύτερες δυνατότητες καθενός και καθεμιάς. Τις βασικές ευθύνες έχουν οι κυβερνήσεις. Πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητά τους για δημόσια    χρηματοδότηση    και    “ρύθμιση”  της    εκπαίδευσης. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι απαραίτητο να διευρυνθεί ώστε να είναι δια  βίου    και    να    περιλαμβάνει    το    δικαίωμα    στην    ενημέρωση,    τον    πολιτισμό,    την    επιστήμη    και    τη  “συνδεσιμότητα”. 
 
Το κείμενο συνέταξε ο Δρ Φίλιππος Καρυπίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Διεθνούς  Πανεπιστημίου Ελλάδος, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης. 

Είναι μια “επιλεκτική” περίληψη έκθεσης με τίτλο “Reimagining our futures together: a new  social contract for education” (2021) που εκδόθηκε από την UNESCO (Εκπαιδευτικό,  Επιστημονικό, Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών). Είναι διαθέσιμο στο... 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707.locale=en 

 
 
 
 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Το νέο αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής για μοριοδότηση εκπαιδευτικών

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

tsanta
Σε κινητοποιήσεις για την παιδαγωγική επάρκεια καλούν αναπληρωτές ΠΕ23
Σε κινητοποιήσεις για το ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας, ζητώντας την κατάργηση του προσοντολογίου, καλούν αναπληρωτές ΠΕ23 - Δημοσίευση επιστολής...
Σε κινητοποιήσεις για την παιδαγωγική επάρκεια καλούν αναπληρωτές ΠΕ23