pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Οι "Μονάδες Ασφάλειας και Προστασίας" έχουν συγκροτηθεί -είτε αρχίσει να λειτουργούν ήδη-  σε 11 Πανεπιστήμια με πρώτο το ΕΚΠΑ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν και τα επόμενα. Χθες η κ.Κεραμέως επέμεινε ότι και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία βρίσκεται καθ' οδόν

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία μπορεί να μπήκε στον "πάγο" για το επόμενο διάστημα, όμως τα Πανεπιστήμια το ένα μετά το άλλο, την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζουν συνωστισμό στα αμφιθέατρα και αναγκάζονται να βρίσκουν λύσεις για μαθήματα χρησιμοποιώντας ακόμα και γήπεδα, δεν παραλείπουν να συγκροτούν τις λεγόμενες "Εσωτερικές Αστυνομίες", δηλαδή τις Μονάδες Ασφάλειας και Προστασίας που έχει προβλέψει ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη.

Τέτοιες μονάδες έχουν συγκροτηθεί -είτε αρχίσει να λειτουργούν ήδη-  σε 11 Πανεπιστήμια με πρώτο το ΕΚΠΑ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν και τα επόμενα. Μάλιστα χθες η κ.Κεραμέως σε συνέντευξή της, επέμεινε ότι και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία βρίσκεται καθ' οδόν και η διαδικασία προχωρά κανονικά.

Σε ποια Πανεπιστήμια ιδρύθηκαν Μονάδες Ασφάλειας και Προστασίας

Τα ιδρύματα στα οποία ιδρύθηκαν "Εσωτερικές Αστυνομίες" είναι τα εξής: ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 

Ένα ζήτημα είναι ότι οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να χρηματοδούνται από τα ίδια τα ιδρύματα, επιβαρύνοντας έτσι τους ήδη σφιχτούς λογαριασμούς και στερώντας από τους φοιτητές πολύτιμους πόρους. η νομοθεσία ορίζει ότι η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωσή της. Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και η μέγιστη διάρκεια απασχόλησής του ισούται με τη διάρκεια του έργου/προγράμματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)  Η κατάσταση μάλιστα θα επιβαρυνθεί από το ερχόμενο έτος, όταν εφαρμοστεί η νέα μέθοδος για τη χρηματοδότηση στα ΑΕΙ που προβλέπει ότι από τα κονδύλια μόνο το 80% θα χορηγείται όπως πρώτα. Το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης θα κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια, στη βάση αξόνων που τα ίδια τα Ιδρύματα επιλέγουν, π.χ. η ερευνητική δραστηριότητα, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση, και η επίδοση των οποίων, στους άξονες αυτούς, θα αξιολογείται από την ΕΘΑΑΕ.

Και κάμερες

Ένα δεύτερο ζήτημα, παρατηρούν αρκετοί φοιτητές, είναι ότι οι Μονάδες αυτές θα λογοδοτούν στον Πρύτανη του εκάστοτε Πανεπιστημίου και θα έχουν ως αρμοδιότητες τη «φύλαξη των υποδομών και των εγκαταστάσεων των πανεπιστημίων», «την αποτροπή παρακώλυσης της λειτουργίας του Ιδρύματος», «την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης», «θα στελεχώνουν και θα λειτουργούν τα κέντρα ελέγχου και παρακολούθησης (κάμερες)» Επιπλέον σε αυτές τις Μονάδες θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), ο επικεφαλής με λίγα λόγια της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας για κάθε Ίδρυμα. "Από τις αρμοδιότητες τους γίνεται φανερό ότι θα αξιοποιηθούν στην ένταση της καταστολής μέσα στα ιδρύματα, στο χτύπημα της διεκδίκησης των φοιτητών, στην απαγόρευση κινητοποιήσεων σε όργανα διοίκησης ακόμα και Γενικών Συνελεύσεων! Oι μονάδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις υπάρχουσες υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων. Είναι οι μονάδες που θα έχουν συντονιστικό ρόλο για την Ο.Π.Π.Ι, που θα εξειδικεύσουν και θα εφαρμόσουν το νόμο Κεραμέως – Χρυσοχοϊδη στο κάθε ίδρυμα", ανέφερε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών

Οι εκτιμήσεις

Από πλευράς των κομμάτων, μόνο το ΚΙΝΑΛ -και φυσικά η ΝΔ-  έχουν ως τώρα εκφραστεί θετικά για τη συγκρότηση των Μονάδων αυτών.  Η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Χαρά Κεφαλίδου, καλοβλέπει την "Εσωτερική Αστυνομία" επειδή υπάγεται στον Πρύτανη και θα λειτουργεί ως "αντίβαρο" στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία δεν (θα) είναι ελεγχόμενη από το Πανεπιστήμιο, αλλά από την ΕΛ.ΑΣ. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και αρκετοί πανεπιστημιακοί, δεν καλοβλέπουν το θεσμό: "Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας (ΜΑΠ) (άρθ. 14) έχει κομβικό ρόλο, καθώς αυτή χειρίζεται όλο το σύστημα ασφάλειας που αφορά τόσο τον σχεδιασμό όσο και τη λειτουργία των μέσων επιτήρησης και ιδίως την αρχειοθέτηση δεδομένων. Η μονάδα αυτή υπάγεται απευθείας στον/στην Πρύτανη και δεν εντάσσεται στη διοικητική διάρθρωση του πανεπιστημίου. Ο νόμος δεν προβλέπει άλλο σύστημα λογοδοσίας ή ελέγχου. Έτσι στην πραγματικότητα η μονάδα αυτή λειτουργεί εκτός τακτικής διοίκησης. Κυρίως όμως προβλέπεται ότι ασχολείται με την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς προληπτικά!", αναφέρουν οι  οι πανεπιστημιακοί της πρωτοβουλίας "Οχι αστυνομία στα Πανεπιστήμια" και εκτιμούν ότι με την πλήρη λειτουργία τους " θα δημιουργηθούν τεράστιες βάσεις δεδομένων, που θα καταγράφουν την κίνηση στο πανεπιστήμιο σε εικοσιτετράωρη βάση. Δημιουργούνται έτσι συνθήκες πανοπτικής επιτήρησης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Οι χώροι του πανεπιστημίου μετατρέπονται σε περίκλειστες κοινότητες και σε περιβάλλοντα κοινωνικού διαχωρισμού..." 

Οι αρμοδιότητες της "Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας"

Η δημιουργία των μονάδων αυτών στα ΑΕΙ προβλέφθηκε με το ν.4777/2021, ο οποίος στο άρθρο 14 αναφέρει:

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του Α.Ε.Ι. Της μονάδας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ή κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

2. Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, η Μονάδα είναι αρμόδια για:

α) την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Α.Ε.Ι.,

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης,

δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

στ) την υποστήριξη του πρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι. και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το πιο γρήγορο τεστ ευφυΐας στον κόσμο: Δείτε με τρεις ερωτήσεις αν έχετε IQ πάνω απ’ το μέσο όρο

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ektakto
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εκκενώνεται σχολείο μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
Άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. και προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σχολικό συγκρότημα των 1ο και 2ο ΕΠΑΛ...
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εκκενώνεται σχολείο μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
semina digeni
Το Youtube «έριξε» το κανάλι της δημοσιογράφου Σεμίνας Διγενή
Το κανάλι «έχει σκοπό να υποκινήσει τη βία ή να ενθαρρύνει επικίνδυνες, παράνομες δραστηριότητες που ενέχουν εγγενή κίνδυνο σοβαρών σωματικών βλαβών...
Το Youtube «έριξε» το κανάλι της δημοσιογράφου Σεμίνας Διγενή
Ευλογιά των πιθήκων – Μόσιαλος: Δεν είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος
«Ατυχής η αναφορά από δημόσια στόματα πως οι ασθενείς στην πλειονότητά τους ήταν άντρες που συνευρίσκονται ερωτικά με άντρες»
Ευλογιά των πιθήκων – Μόσιαλος: Δεν είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος