Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε εξώδικο προς το Υπ. Παιδείας για την αξιολόγηση
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α) κατέθεσε εξώδικο προς το Υπουργείο Παιδείας και συμμετέχει και αυτή στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

Το εξώδικο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς το Υπουργείο Παιδείας 

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ- ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

    ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

* * * *

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 59, και εκπροσωπείται νόμιμα  ([email protected])

ΠΡΟΣ

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:

α) Υπουργό Οικονομικών.

β) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Υπουργό Εσωτερικών.

2. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

* * * *

      Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, σας δηλώνουμε τα κάτωθι :

      Καταρχάς, σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. .

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην από 14/09/2021  συνεδρίαση του, δεσμευόμενο και από την απόφαση της έκτακτης ολομέλειας των προέδρων ΣΕΕΠΕΑ, μελών της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δηλώνουμε την αντίδρασή μας σχετικά με τις ρυθμίσεις της εκδοθείσας με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», έχοντας υπόψη τους  ν.4692/2020 και 4823/2021. 

Λαμβάνοντας υπόψιν 

- Την από 12/02/2020 επίδοση εγγράφου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, μέσω δικαστικού επιμελητή, προς την πολιτική ηγεσία, δηλώνοντας την επίσημη κήρυξη της απεργίας – αποχής από τη διαδικασία της αξιολόγησης.  

- Τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας διότι:

o Δεν έχει καλέσει σε διάλογο την ΠΟΣΕΕΠΕΑ για θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

o Δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια μείωσης των τμημάτων λόγω πανδημίας και δεν έχει μεριμνήσει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη βελτίωση των άθλιων κτηριακών συνθηκών πολλών ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ της επικράτειας, παρόλα τα αιτήματά μας, προκειμένου  να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την άσκηση του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού έργου. Επίσης δεν έχει προβεί σε προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

o Δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, ενώ ζητάει από την αρχή του σχολικού έτους 2021-22 από τις σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

o Παραβλέπει ότι σύμφωνα με τις ενέργειες  προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους, οι εκπαιδευτικές μονάδες προβαίνουν κάθε χρόνο στην αρχή κάθε σχολικού έτους  σε ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, σε παιδαγωγικά μέτρα καθόλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στο τέλος του σχολικού έτους, μέσω του συλλογικού οργάνου που είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, τα οποία καταγράφονται σε πρακτικά. Επίσης στις ΣΜΕΑΕ καθόλη τη διάρκεια του έτους εφαρμόζονται τα Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά τους εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικούς στόχους ανά μαθητή και καταγράφεται η υλοποίηση αυτών.

- Ότι η χρήση και μόνο του όρου «εξωτερική αξιολόγηση» δίνει τον τόνο της μετάθεσης του έργου έξω από το πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Το ίδιο και οι ποικίλες δημόσιες αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα οδηγήσουν στον ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών με καταστροφικά αποτελέσματα για τη μαθησιακή διαδικασία.  Η επέμβαση εξωτερικών φορέων στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων θίγει τον πυρήνα της αυτονομίας τους και παραβλέπει  το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος θέτει τη στοχοθεσία, τη δράση της σχολικής μονάδας, τους εκπαιδευτικούς στόχους και αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου (Ν.1566/1985, άρθρο 11ΣΤ)

- Ότι η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους στοχοποιεί και μετακυλύει την ευθύνη στα άτομα και τους μαθητές κι όχι στα τρωτά του εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά με την υποχρηματοδότηση και τα χρόνια λιμνάζοντα προβλήματα από πλευράς εκπαιδευτικής πολιτικής. Με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4823/21,  που θεσμοθετεί την ατομική αξιολόγηση, ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία, οι ίδιοι οι μαθητές και οι οικογένειές τους, για ό,τι δεν πάει καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ από την άλλη στόχος είναι να αθωωθούν οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της κυβέρνησης. 

- Ότι η ποσοτικοποίηση, τέλος, της αξιολογικής διαδικασίας (βαθμολογικές κλίμακες) πολύ εύκολα εργαλειοποιείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών με βάση τους γενικότερους σχεδιασμούς της κυβέρνησης (σύνδεση με χρηματοδότηση, επιλογή σχολικής μονάδας από τους γονείς η οποία θα δημιουργήσει ταξικούς διαχωρισμούς, μεταφορά, αρχικά, δομών του δημόσιου σχολείου στην τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.). 

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ μέσω επανειλημμένων επιστολών και αιτημάτων προς την πολιτική ηγεσία έχει εξαντλήσει κάθε μέσο σε σχέση με τα παραπάνω.

Το Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποφάσισε 

Την κήρυξη απεργίας-αποχής των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ,  οι  οποίοι υπηρετούν με μόνιμο διορισμό και ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. από την άσκηση των καθηκόντων τους που συνδέονται με τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της με αρ. αριθμ. αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 559/2020, 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. 

Η συγκεκριμένη απεργία αποχή αποτελεί συνέχεια της από 12/02/2021 κήρυξης απεργίας -αποχής της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και των μελών της ΕΕΠ ΕΒΠ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020 και της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες διατάξεις συμπληρώνονται με αυτές της με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 υπουργικής αποφάσεως, η υποχρέωση υποβολής αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου κατ’ άρθρο 94 ν.4808/2021 πριν την κήρυξη της παρούσας θα παρίστατο αλυσιτελής. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν κάλεσε την ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε δημόσιο διάλογο για να συζητηθούν τα αιτήματά της. 

Επίσης  η προκηρυσσόμενη αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε αφορά συγκεκριμένα καθήκοντα και όχι το σύνολο τούτων, δεν απαιτείται εν προκειμένω ούτε η τήρηση του άρθρου 21 ν.1264/1982, όπως έχει αντικατασταθεί από τον ν.4808/2021 περί διαθέσεως προσωπικού ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, αφού δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση στην περίπτωση της προκηρυσσόμενης με την παρούσα απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών που εκπροσωπούμε. Τα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ δια της παρούσας απεργίας - αποχής, συνεχίζουν απρόσκοπτα να προσφέρουν τα υποστηρικτικά τους καθήκοντα προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους, χωρίς να παρακωλύουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα . 

Δια ταύτα

 Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων πλήρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία-αποχή των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της με αρ. αριθμ. αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εργαζομένων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

  ΖΗΤΟΥΜΕ

Την κατάργηση της με αρ. αριθμ. αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων ως αντίθετων στο άρθρο 43 παρ.2 και 16 παρ.2 Συντ..

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς όποιον απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, ποιούμενος ρητή  μνεία στην έκθεση επιδόσεως.-

                  Αθήνα 21-09-2020 

              Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

                    ΜΑΝΩΛΗΣ  ΚΟΥΤΛΗΣ     

                              ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δασκαλοι
Η παραίτηση ενός διευθυντή σχολείου και η αστοχία της "είδησης" της παραίτησης
Εκπαιδευτική πολιτική που στρεβλώνει τις σχέσεις και μεταξύ των εκπαιδευτικών και με τα παιδιά, που μαραίνει την όποια ζωντάνια, αλήθεια, αυθορμησία,...
Η παραίτηση ενός διευθυντή σχολείου και η αστοχία της "είδησης" της παραίτησης