Thumbnail
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσίευσε την Παρασκευή 10/9 έναν νέο οδηγό για τον Συλλογικό Προγραμματισμό – Εσωτερική και Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Δεν πρόλαβε να βγει το ΦΕΚ με την απόφαση της υφυπουργού Παιδείας για την υλοποίηση της αξιολόγησης των σχολείων και το ΙΕΠ, σαν έτοιμο από καιρό, έβγαλε έναν οδηγό για τα βήματα που πρέπει να κάνουν Διευθυντές και εκπαιδευτικοί για να υλοποιήσουν την απόφαση του ΥΠΑΙΘ για την αξιολόγηση. Προφανώς ο Πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Γιάννης Αντωνίου που έχει διακηρύξει με κάθε τρόπο την λατρεία του στην αξιολόγηση θέλησε να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς για να μην επιβαρυνθούν και στο «τσακ μπαμ» να προχωρήσουν στην απόκτηση κουλτούρας αξιολόγησης.

Προφανώς δεν του περνάει από το μυαλό ότι μπορεί και να αντιδράσουν. Σου λέει ζαλισμένοι από τον βομβαρδισμό μέτρων και απειλών, ζωσμένοι από το φόβο της πανδημίας, ακινητοποιημένοι από τον εγκλεισμό μηνών, εξουθενωμένοι, που θα πάει θα αναγκαστούν να μπουν στην αξιολόγηση.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το ΙΕΠ προσφέρει τα φώτα του με "οδηγούς". Το τελευταίο δεκαήμερο του Μάρτη που μας πέρασε δημοσίευσε πέντε οδηγούς, με ενδεικτικές ερωτήσεις για τη διερεύνηση αξόνων καθώς και την τεκμηρίωση της αποτίμησής τους, δράσεις και εξειδικευμένα εργαλεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχολείων. Ωστόσο, τότε ήρθε το "τσουνάμι" των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών (Το 90% των σχολείων είπαν όχι) και έμειναν οι "οδηγοί" στα ράφια.


Σύμφωνα, λοιπόν, με τον οδηγό του ΙΕΠ :

1.Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2021 πρέπει να πραγματοποιηθεί η  εκτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας 

✔ Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια συγκαλεί ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όπου ενημερώνει για το σύστημα «Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής και Εξωτερικής  αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας». 

✔ Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με ευθύνη του Διευθυντή/-ύντριας,  συζητά για την ταυτότητα του σχολείου  - προβαίνει σε γενική εκτίμηση – με χρήση της 4βαθμης κλίμακας – του έργου της  σχολικής μονάδας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2020-21), τεκμηριώνοντας  συνοπτικά την αποτίμηση των 9 αξόνων - εντοπίζει θετικά σημεία και σημεία προς βελτίωση για καθεμία από τις τρεις  λειτουργίες  - καταγράφει στο Πρακτικό τις σχετικές αποφάσεις. 

✔ Τα παραπάνω καταχωρούνται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, με ευθύνη του Διευθυντή/- ύντριας, και αποτελούν την πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου.

✔ Η συνοπτική μορφή της Έκθεσης (χωρίς την 4βαθμη αποτίμηση) εξάγεται σε pdf και  αναρτάται στην ιστοσελίδα (ή στο επίσημο ιστολόγιο-blog) του σχολείου.

2. Μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021  πρέπει να πραγματοποιηθεί ο Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων: 

✔ μελετά την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εστιάζοντας στις διαπιστωμένες αδυναμίες,  όπως έχουν καταγραφεί 

✔ επιλέγει συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης, που έχουν προτεραιότητα για το σχολείο  και είναι εφικτό να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

✔ αποφασίζει τα Σχέδια Δράσης που θα υλοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων αυτών

✔ συγκροτεί αντίστοιχες Ομάδες Δράσης, με βάση τη δήλωση ενδιαφέροντος από τους  εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευσή τους, την εμπειρία τους, τα  ενδιαφέροντά τους αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας τους (π.χ. ημέρες και ώρες  εργασίας στο σχολείο)  

✔ ορίζει Συντονιστή/-ίστρια για κάθε Ομάδα 

✔ εγκρίνει τους Τίτλους Σχεδίων Δράσης  Οι στόχοι και οι τίτλοι των Σχεδίων Δράσης καταχωρούνται στην   πλατφόρμα του ΙΕΠ και αποτελούν τον Συλλογικό  Προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, ο οποίος αναρτάται στην   ιστοσελίδα του σχολείου. Μέχρι τέλη Μαΐου 2022:  Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αποτίμηση των Δράσεων από τις Ομάδες 

✔ Κάθε Ομάδα Δράσης έχει τη δική της φόρμα για την αποτύπωση του Σχεδίου Δράσης.  Πρόσβαση σε αυτή έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθώς και ο/η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης. Δικαίωμα καταχώρισης και επεξεργασίας έχει μόνο ο/η  Συντονιστής/-ίστρια της Ομάδας. 

✔ Ο/Η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε ειδικό πεδίο της φόρμας καταγράφει τις παρατηρήσεις  του/της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την τροποποίηση ή κατά την υλοποίηση της  Δράσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.  

Η Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνει τρία μέρη: 

α) Σχεδιασμός της Δράσης: Το μέρος Α παραμένει ενεργό έως και τον Δεκέμβριο.  Οποιαδήποτε τροποποίηση υπάρξει μετά την  οριστικοποίησή τους, καταγράφεται στο μέρος Β. 

β) Υλοποίηση της Δράσης: Το μέρος Β είναι ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της  σχολικής χρονιάς για την καταγραφή ή τροποποίηση των  ενεργειών της Δράσης. 

γ) Αποτίμηση της Δράσης: Συμπληρώνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, πριν την  τελική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την  Εσωτερική Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Ιούνιος 2022:   Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολ. έτους 2021-2022 

Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια συγκαλεί συνεδρίαση του Συλλόγου, για την:  Α. Συνολική αποτίμηση των Δράσεων βελτίωσης του σχολείου  

✔ Οι Ομάδες παρουσιάζουν τις Δράσεις τους χρησιμοποιώντας το Γ` μέρος της Φόρμας  Αποτύπωσης της Δράσης. 

✔ Οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν συνολικά τις Δράσεις του σχολείου (βαθμός επίτευξης των  στόχων που είχαν τεθεί, αποτελέσματα των Δράσεων, δυσκολίες που παρουσιάστηκαν)

✔ Επιλέγονται οι Πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα σχολεία

✔ Κατατίθενται προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις  Β. Συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου: 

✔ Γίνεται συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές που ενδεχομένως έχουν επέλθει στην ταυτότητα  του σχολείου από την προηγούμενη Έκθεση 

✔ Αποτιμώνται οι 9 άξονες τεκμηριωμένα 

✔ Εντοπίζονται θετικά σημεία και σημεία προς βελτίωση για καθεμία από τις 3 λειτουργίες

✔ Καταγράφονται στο Πρακτικό οι σχετικές αποφάσεις.  Για τη συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στις   πολυδύναμες σχολικές μονάδες προτείνεται η συγκρότηση Ομάδων, ώστε να  διευκολυνθεί το έργο της τεκμηρίωσης μέσω της χρήσης ερευνητικών  εργαλείων (βλ. τον σχετικό οδηγό «Ερευνητικά εργαλεία»)

Μετά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και μέχρι τις 25 Ιουνίου, ο/η Διευθυντής/- Δντρια: 

-Καταχωρίζει τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π 

-Ελέγχει και οριστικοποιεί την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

-Εξάγει τη συνοπτική μορφή της Έκθεσης σε pdf (χωρίς την 4βαθμη   αποτίμηση) και την αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου 

Ανοίξτε τον "Οδηγό" εδώ
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δασκαλοι 1.jpg
Αθέμιτες και επικίνδυνες ενέργειες από τη Διεύθυνση Π.Ε Αν. Αττικής
Με ευθύνη της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής και Συμβούλων Εκπαίδευσης, αθέμιτη, και επικίνδυνη παρότρυνση προς εκπαιδευτικούς που καταστρατηγεί το δικαίωμα...
Αθέμιτες και επικίνδυνες ενέργειες από τη Διεύθυνση Π.Ε Αν. Αττικής
Μαρία (Μαρούσα) Μπένη
Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή η εκπαιδευτικός Μαρία (Μαρούσα) Μπένη
Η αδόκητη απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια των σχολείων μας και στην εκπαιδευτική μας κοινότητα, καθώς η Μαρούσα είχε πολλά...
Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή η εκπαιδευτικός Μαρία (Μαρούσα) Μπένη