ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Φοιτητές: Υποχρεωτικός εμβολιασμός όσων μπαίνουν σε δομές υγείας
Αφορά και σπουδαστές ΙΕΚ-Κολεγίων με προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου - Και επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα ελέγχου των φοιτητών όταν ξεκινήσουν τα δια ζώσης μαθήματα

Σε υποχρεωτικό εμβολιασμό με πρώτη δόση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να υποβληθούν όλοι οι φοιτητές δημόσιων πανεπιστημίων αλλά και οι σπουδαστές σε ΙΕΚ και Κολέγια, οι οποίοι κάνουν πρακτική άσκηση σε δομές υγείας.

Ταυτόχρονα, μεγάλος προβληματισμός επικρατεί τόσο στα Πανεπιστήμια αλλά και στις ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων δια ζώσης,  καθώς εκφράζονται επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα ελέγχου των νέων, ειδικά στα μεγάλα αμφιθέατρα.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατέθεσε προχτές το υπουργείο Υγείας στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», προβλέπεται υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και για τους φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι συμμετέχουν κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας, και αναφέρεται ρητά ότι προσωπικό των δομών που εμπίπτουν εφαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) που εμβολιάζεται υποχρεωτικά, συμπεριλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών οποιασδήποτε βαθμίδας

Προς τον σκοπό αυτόν, στην παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 του προσωπικού που απασχολείται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί της υποχρέωσης εμβολιασμού φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας, και η παρ. 2 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:

Η τροπολογία

«2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει και τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί του προσωπικού των δομών υγείας που εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοίού COVID-19, τροποποιείται, ως προς τη συμπερίληψη των φυσικών προσώπων που διεξάγουν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιοσδήποτε βαθμίδας, και η παρ. 3 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιοσδήποτε βαθμίδας, με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.».

Δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος αν δεν εμβολιαστούν


Προβλέπεται μάλιστα ότι  φοιτητές και σπουδαστές πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

Στην περίπτωση φοιτητών, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας και ο διδάσκων κάθε μαθήματος, καθώς και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. και των Κολεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή του φοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των ιδιωτικών δομών υγείας.

Προβληματισμός για τον έλεγχο στα αμφιθέατρα

Στο μεταξύ, όπως κατέγραψε χθες η εφημερίδα "Καθημερινή" οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων αναμένουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για το άνοιγμα των ΑΕΙ, αλλά θεωρούν πρακτικά ανεφάρμοστο τον έλεγχο από τους καθηγητές των πιστοποιητικών του εμβολιασμού, της νόσησης ή του τεστ των φοιτητών όταν πρόκειται για μαθήματα σε μεγάλα αμφιθέατρα. Μάλιστα, δεν αποκλείουν περιπτώσεις ακτιβισμού από φοιτητές ή ακόμη και μαζικότερες αντιδράσεις από φοιτητικές παρατάξεις. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι από τα συναρμόδια υπουργεία εξετάζεται ηλεκτρονική εφαρμογή που θα μπορεί να «απαντά» εάν ο φοιτητής έχει εμβολιαστεί ή νοσήσει, με βάση τον ΑΜΚΑ του φοιτητή. Πρόκριμα των όποιων αποφάσεων θεωρείται η εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων το πρώτο δεκαπενθήμερο μετά το άνοιγμα των σχολείων την προσεχή Δευτέρα. Την ίδια στιγμή, το προεδρείο της συνόδου πρυτάνεων είναι σε επαφή με το υπουργείο Παιδείας για το θέμα, ενώ δεν αποκλείεται και η έκτακτη συνεδρίαση της συνόδου. Η φύση της λειτουργίας των ΑΕΙ, με τα διάφορα μαθήματα τα οποία παρακολουθεί διαφορετικός αριθμός φοιτητών, καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των πιστοποιητικών των φοιτητών από τους καθηγητές.

Εμβολιαστικά κέντρα στα ΑΕΙ

Πάντως, αναμένονται εμβολιαστικά κέντρα μέσα στα πανεπιστήμια . Η κ.Κεραμέως δήλωσε σχετικά ότι  προβλέπεται η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται διά ζώσης και ότι φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσέρχονται στα αμφιθέατρα μόνο αν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή αν διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης 6μηνου.

«Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει προβλέπεται η διεξαγωγή δύο εργαστηριακών τεστ την εβδομάδα με δικό τους κόστος», δήλωσε. 

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις για τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Για το θέμα αυτό, αλλα και  σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο που θα γίνεται η είσοδος των φοιτητών στα πανεπιστήμια με ασφάλεια, αναμένονται ανακοινώσεις τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος.

Όπως τόνισε ο κ. Δημόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, «γίνονται συνεχείς συσκέψεις στο υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα ενώ υπάρχει συνεργασία και με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκείμενου, ενδεχομένως και με κάποια εφαρμογή, να γίνεται η πιστοποίηση ότι ο φοιτητής έχει εμβολιαστεί η έχει αρνητικό τεστ».

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση για την δημιουργία 4ων εμβολιαστικών κέντρων, στο ΕΚΠΑ, στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, στην Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Δάφνη και στο Συγκρότημα Ευρίπου

Ανάλογοι προβληματισμοί εκφράζονται και από τις διοικήσεις των ΙΕΚ και των κολεγίων.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2022: Ο «γρίφος» των νέων Μηχανογραφικών Δελτίων

ΕΛ.ΣΤΑΤ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 60.000 απογραφείς

Πανελλαδικές 2022: Σχετικά με την εξέλιξη στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Τι αλλάζει

Εύκολη Online ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, δημόσιο σε 3 ημέρες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

9μηνα Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Εκπαιδευτικών σε Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική μόνο με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

filaki
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη του ΕΚΑΒ με σιδερένια σχάρα από φρεάτιο
Το γεγονός σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας, όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ περίμεναν να μεταφέρουν ασθενή...
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη με σιδερένια σχάρα
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
«Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας. Η κοινωνία είναι δίπλα μας», τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Άνω Λιοσίων...
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
Κακοκαιρία στην Εύβοια
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε περιοχές της Αθήνας κατά το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου – Τα Πατήσια...
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
kakokairia xalkidiki © Intime p.a.
Κακοκαιρία «Μπάλλος»-Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε πέντε σημεία -Απεγκλωβισμοί κατοίκων
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε πέντε σημεία - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα
Κακοκαιρία «Μπάλλος»-Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε πέντε σημεία