Πίνακες αναπληρωτών ΑΣΕΠ: Πακτωλός από λάθη στις ενστάσεις
Το Επιμελητήριο Εικαστικών Ελλάδος κατηγορεί για αυθαιρεσία και αναλγησία το υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ αφού ακόμα δεν έχουν απαντηθεί όλες οι ενστάσεις στους πίνακες κατάταξης που κατατέθηκαν το 2020 για λαθεμένη καταγραφή στοιχείων και λαθεμένη μοριοδότηση εκπαιδευτικών, ενόψει και των μόνιμων διορισμών

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) προχωράει σε μία σοβαρή καταγγελία που αφορά τόσο τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών όσο και τις προσλήψεις των αναπληρωτών που έπονται των μόνιμων διορισμών. Σύμφωνα με το ΕΕΤΕ, τόσο το υπουργείο Παιδείας όσο και το ΑΣΕΠ είναι υπόλογοι για σειρά αδικιών στην κατάταξη αναπληρωτών - εκπαιδευτικών, αφού προχωρήσανε σε νέα δημοσίευση του πίνακα διορισμών, χωρίς να έχουν απαντήσει εδώ και ένα χρόνο σε ενστάσεις εκπαιδευτικών που κατατέθηκαν το 2020 για λαθεμένη καταγραφή στοιχείων και λαθεμένη μοριοδότηση.

Προφανώς, καταγγέλλει το ΕΕΤΕ, για το υπουργείο Παιδείας και για τον ΑΣΕΠ η ζωή των εκπαιδευτικών είναι ασήμαντη για να ασχοληθούν. Συγκεκριμένα:

Mε βάση την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ κληθήκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τα διαπιστευτήρια τους και να διεκδικήσουν την δίκαιη τοποθέτησή τους στον πίνακα των αναπληρωτών.

Τον Αύγουστο του 2020 ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των αναπληρωτών. Ο πίνακας είχε για ένα μεγάλο μέρος των αναπληρωτών, πακτωλό από λάθη στην καταγραφή των στοιχείων: Πτυχία, αριθμός παιδιών, προϋπηρεσία και πολλά άλλα, τα οποία έχουν κατατεθεί τα οποία και δεν έλαβαν υπόψη τους οι αρμόδιοι, με αποτέλεσμα να αδικούνται πολλοί αναπληρωτές.

Με την εντόπιση των λαθών που έγιναν - έγιναν ενστάσεις στον ΑΣΕΠ (αρχές του 2020) πληρώνοντας το ποσό των 20 ευρώ για να αποκατασταθούν τα λάθη. Ο ΑΣΕΠ καθυστέρησε τις απαντήσεις των ενστάσεων, και ενάμιση χρόνο μετά αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμα λάβει απάντηση!

Ενδεικτικά το ΕΕΤΕ παρουσιάζει κάποιες περιπτώσεις:

Δήμητρα Λαμπρέτσα - Ειδικότητα ΠΕ08 

Δεν πήραν υπόψη τα: 1. Integrated master=20 μόρια 2. ECDL= 4μορια

Το αποτέλεσμα είναι από την θέση του 262 του παλιού πίνακα 2018 να βρεθεί στο 497 του προσωρινού του 2020. Στον τελικό πίνακα του 2021, μετά την μια διόρθωση βρίσκεται στη θέση 476.

Η εκπαιδευτικός υπέβαλε ηλεκτρονικά την με αρ. κατ. 1198638/ 19.2.2020 αίτησή της στην κατηγορία ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, κατά την οποία δήλωσε όλα τα προσόντα της σύμφωνα με την προκήρυξη (πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με Integrated master δηλώνοντας και την απόφαση 141956/Ζ1 ΦΕΚ 4268/27.9.2018 για το Integrated Master, ξένες γλώσσες, γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, προϋπηρεσία κλπ.) και απέστειλε ως όφειλε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στη συνέχεια ανέμενε την έκδοση του προσωρινού πίνακα κατάταξης.

Πρόσφατα (24/7/2021) ο ΑΣΕΠ προχώρησε στην ανακοίνωση του τελικού πίνακα, με περασμένα τα αποτελέσματα των ενστάσεων, χωρίς βέβαια να τα ανακοινώσει σε αρκετούς ενδιαφερόμενους. Αναφέρουμε ότι στις 24/7/2021 και ενώ έχει βγει το ΦΕΚ των μόνιμων διορισμών, με διορία πέντε ημερών για κατάθεση στοιχειών, η Δήμητρα Λαμπρέτσα δεν έλαβε ακόμα την απάντηση στην ένστασή της από το Αύγουστο του 2020!!!

Από τον τελικό πίνακα διαπιστώνει ότι έχει διορθωθεί μόνο το ένα χαρτί του ECDL ενώ παραμένει αναπάντητο το ερώτημα για το integrated master. (Το πτυχίο αυτό ως γνωστόν συνιστά ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα των εικαστικών τεχνών με κατεύθυνση ζωγραφική του επιπέδου 7 του Εθνικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων όπως ορίζεται στην απόφαση 141956/Ζ1 ΦΕΚ 4268/27.9.2018).

Το απαράδεκτο είναι ότι ενώ απευθύνθηκε στον ΑΣΕΠ τέσσερις φορές μέσα στο τελευταίο διάστημα ζητώντας να λάβει την απάντηση της ένστασης, ο ΑΣΕΠ επιμένει στην αλληλογραφία να λέει «ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ».

Μάλιστα στις 10/08/2020, το γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών του ΑΣΕΠ, απάντησε εγγράφως στην ενδιαφερόμενη ότι όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον ΑΣΕΠ θα αποσταλεί από την αρμόδια διεύθυνση του ΑΣΕΠ η απάντηση στην ένσταση. Επίσης στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα απάντησαν «παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας λόγω αρμοδιότητας».

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ο ΑΣΕΠ δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά στις ενστάσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος; Εδώ μιλάμε για ενάμιση χρόνο μετά και δεν έχει απαντήσει. Πρόκειται για τη ζωή χιλιάδων εκπαιδευτικών που μένει μετέωρη.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Δεν είναι εύλογο ότι θα έπρεπε οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να συνεργάζονται με τον ΑΣΕΠ όσον αφορά στη σωστή καταγραφή των στοιχείων; Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση και τα λάθη;

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι κατάθεση φακέλου από τον υποψήφιο στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας του Υπ. Παιδείας. Η Δ/νση καταχωρεί τα στοιχεία στον ΟΠΣΥΔ και από τον ΟΠΣΥΔ στέλνονται στον ΑΣΕΠ (και ο φυσικός φάκελος;). Ο υποψήφιος κάνει αίτηση στην συνέχεια στον ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά.

Βάσει της προκήρυξης (κεφάλαιο Δ), αλλά και βάσει τη σχετικής σημείωσης κατά την υποβολή της αίτησης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και, εφόσον αυτά συνάδουν με τα ρητώς αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη, καταχωρούν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. [αριθμ. 37693/Ε1/8.3.2019 (ΦΕΚ 864 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση]. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται, αρμοδίως, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα. Γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο, υπάρχει στο κάτω μέρος της υποβληθείσας ένστασης η σχετική σημείωση ότι πρέπει να αναγράφεται ρητά το ΑΦΜ, ώστε να γίνει η διασταύρωση μεταξύ ΑΣΕΠ - Υπουργείου Παιδείας και ΟΠΣΥΔ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει σημειωθεί στον ΑΣΕΠ το integrated master που υπάρχει δίπλα στο πτυχίο, ενώ υπήρχε σημείωση στον ΟΠΣΥΔ και το ECDL.

Άλλες ενδεικτικές περιπτώσεις ΠΕ08:

1) Εικαστικός που στους παλιούς πίνακες ήταν στην κατάταξη στο 390. Στους τελικούς πίνακες είναι στο 215. Αν είχαν λάβει υπ’ όψιν την ένσταση θα ήταν στο 132. Δεν εξέτασαν την ένσταση για το πτυχίο proficiency.

2) Εικαστικός που στους παλιούς πίνακες ήταν στην κατάταξη στο 300. Στους τελικούς πίνακες είναι στο 500. Η ένσταση απορρίφθηκε γιατί το μεταπτυχιακό δεν είχε (όπως απάντησαν) βαθμολογία! (Εδώ να σημειωθεί πως τα intergrated master της ΑΣΚΤ δεν αναγράφεται η βαθμολογία αλλά αντιστοιχεί σε πτυχίο ΑΣΚΤ 5ετούς εκπαίδευσης, που έχει ήδη απονεμηθεί και στο οποίο υπάρχει η βαθμολογία, η οποία αυθαίρετα σε ορισμένους δεν ελήφθη υπ’όψιν).

Το Υπουργείο Παιδείας και ο ΑΣΕΠ είναι υπόλογοι για αυτές τις αδικίες τις οποίες θα πρέπει άμεσα να θεραπεύσουν.

Οι αναπληρωτές ανεβαίνουν κάθε χρόνο ένα Γολγοθά. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας -το απαράδεκτο καθεστώς της «αναπλήρωσης»- είναι επιζήμιες για όλη την εκπαίδευση: διαλύουν την εκπαιδευτική κοινότητα, διαλύουν την έννοια του σχολείου ως οντότητα, έχουν αντιπαιδαγωγικές επιπτώσεις γιατί αλλάζουν συνεχώς τα πρόσωπα διδασκόντων στο σχολείο και αυτό επηρεάζει αρνητικά τον ψυχισμό των μαθητών. Επιπλέον διαμορφώνουν μια κατηγορία εργαζομένων με την βαλίτσα στο χέρι που δεν μπορούν πουθενά να οργανώσουν τη ζωή τους, και που ζουν μέσα στην διαρκή αβεβαιότητα.

Σήμερα στον κλάδο μας, οι αναπληρωτές έχουν πλέον καλύψει το μισό κα πλέον των εκπαιδευτικών αναγκών του τόπου σε εικαστικούς, ενώ είναι χωρίς καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Παράλληλα η απαράδεκτη απόφαση για την κατάργηση των εικαστικών μαθημάτων στο Λύκειο, για την οποία εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ για την ανάκληση της μετά από προσφυγή του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μαθημάτων, δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό χάος για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς που καλούνται να πληρώσουν για την ουσιαστική μόρφωση και τον προσανατολισμό των παιδιών τους.

Το ΕΕΤΕ απαιτεί την άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Το υπουργείο Παιδείας και ο ΑΣΕΠ πρέπει να απαντήσουν άμεσα για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην εκπαίδευση και να προχωρήσουν στη θεραπεία του προβλήματος, θεραπεία που είναι η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Φέτος θα κάτσουμε παραπάνω: Αυξάνονται οι υποχρεωτικές αργιές

Προσφορές 60.000 αποφοίτων Λυκείου και πτυχιούχων από την ΕΛΣΤΑΤ - Αιτήσεις έως 27/9

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 27/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Αξιολόγηση - ΟΛΜΕ: Η καθολική απόφαση των ΕΛΜΕ δίνει δύναμη στον κλάδο
ΟΛΜΕ: Η Γενική Συνέλευση των ΕΛΜΕ επιβεβαίωσε την απόφαση του κλάδου να αντιπαλέψει την αντιεκπαιδευτική πολιτική που θα φέρει την ακόμα μεγαλύτερη...
Αξιολόγηση - ΟΛΜΕ: Η καθολική απόφαση των ΕΛΜΕ δίνει δύναμη στον κλάδο
ekpaideusi-sxoleia
Αναθέσεις μαθημάτων: Τροποποιήθηκε η απόφαση για την Ελληνική Γλώσσα στο Λύκειο
Τροποποιήθηκε η απόφαση ως προς την ανάθεση του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου
Αναθέσεις μαθημάτων: Τροποποιήθηκε η απόφαση για την Ελληνική Γλώσσα στο Λύκειο