Εισαγωγή ΑΕΙ: Διακριθέντες σε Ολυμπιάδες, Έλληνες εξωτερικού και Μουσουλμανικής μειονότητας
INTIME NEWS/ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ VOLITAKIS STELIOS
Απόφαση της Νίκης Κεραμέως για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για διακριθέντες στις Ολυμπιάδες, τους Έλληνες του εξωτερικού και τους Έλληνες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

Αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ των διακριθέντων στις Ολυμπιάδες, τους Έλληνες εξωτερικού και τους Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, προβλέπει απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στην απόφαση ορίζεται ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια διακριθέντων σε Ολυμπιάδες και Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει:

Διακριθέντες σε Ολυμπιάδες

Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί

 • στη Βαλκανική

 • την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών

 • Πληροφορικής ή Ρομποτικής

 • Φυσικής

 • Χημείας

 • Βιολογίας ή Οικονομικών

και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση.

Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και για τις κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους προαναφερόμενους  διαγωνισμούς  και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους».

Επιπλέον, προϋπόθεση για τους υποψηφίους των περ. γα’ και γβ’ είναι να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193).»

Δικαιολογητικά

Σχετικά με τα δικαιολογητικά γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

 • Βεβαίωση της διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φο- ρέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί»

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ


Έλληνες εξωτερικού

Η εισαγωγή στο Α’ εξάμηνο των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες:

 1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙ- ΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 2. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛ- ΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙ- ΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

  εξετάζονται στα μαθήματα μίας από τις παρακάτω ομάδες προσανατολισμού:

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών
β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι σχολές, τα τμήματα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής: 1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

Ειδικά οι υποψήφιοι που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, δηλώνουν υποχρεωτικά, αν θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών ή της Βιολογίας.

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο και εξετάζονται στα τέσσερα (4) μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα με τους αντίστοιχους ισοβαρείς συντελεστές για κάθε μάθημα, που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα:
α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
β) Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
γ) Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
δ) Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα μαθήματα:
α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
δ) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25) Ο

Οι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα μαθήματα:
α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
δ) Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής: α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
β) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
γ) Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
δ) Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).

Η περ. α’ της παρ. 7 του Κεφαλαίου I του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παρ. 1 του παρόντος, κατά περίπτωση, και απαιτείται να επιτύχουν σε κάθε ένα από αυτά βαθμολογική επίδοση τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής».

Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

 α) Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων της παρούσας, οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με βάση τους όρους συμμετοχής των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου, κατά περίπτωση. Προκειμένου για σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, η εισαγωγή στα οποία προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα, οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παρούσας απαιτείται να έχουν επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα βαθμολογική επίδοση τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Προκειμένου για σχολή ή τμήμα, η εισαγωγή στα οποία απαιτεί την συμμετοχή σε υγειονομικές εξετάσεις και την εξέταση σε πρακτικές δοκιμασίες, οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παρούσας απαιτείται να συμμετάσχουν στις υγειονομικές εξετάσεις και να εξεταστούν στις πρακτικές δοκιμασίες με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013.

β) Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάθε υποψήφιος κρίνεται για επιλογή, στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο κατά σειρά: βα) ως υποψήφιος της γενικής σειράς και ββ) ως υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, σύμφωνα με την περ. βα’, ισχύουν οι όροι εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποβολής μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25). Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, σύμφωνα με την περ. ββ’ η επιλογή γίνεται με μόνο κριτήριο το σύνολο των μορίων, κατά φθίνουσα σειρά, που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας κατά την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, με την επιφύλαξη των εδαφίων δεύτερο και τρίτο της περ. α’ της παρούσας, και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των δηλούμενων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου ή του τομέα σπουδών/ειδικότητάς και της κοινής ομάδας, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με την υποπερ. ββ’, κατά την επιλογή εισάγονται, ως υπεράριθμοι, όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύμφωνα με τις υποπερ. βα’ και ββ’, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), μόνο ως υποψήφιοι της γενικής σειράς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013.».

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΜΕ  25 ευρώ το μήνα τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το νέο σεμινάριο που μοριοδοτεί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ του GoLearn με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

σεξουαλικής αγωγής
Τι ισχύει για τα σεμινάρια Σεξουαλικής Αγωγής - Πόσες ώρες πρέπει να είναι
Το αφιέρωμα για τα σεμινάριο της Σεξουαλικής Αγωγής θα ανανεώνεται συνεχώς μαζί με τις νέες πληροφορίες που θα προκύπτουν το επόμενο διάστημα
Τι ισχύει για τα σεμινάρια Σεξουαλικής Αγωγής - Πόσες ώρες πρέπει να είναι
ΥΠΑΙΘ: Μεγάλη συμμετοχή για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία - Κατατέθηκαν 13.291 αιτήσεις για 4.039 θέσεις
ΥΠΑΙΘ: Μεγάλη συμμετοχή για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά