Αναγνώριση πτυχίων-Φοιτητές: Κατάργηση της αποκλειστικής αντιστοίχισης με το ΕΑΠ
Υπόμνημα στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στέλνουν Φοιτητές και Απόφοιτοι Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου - Ζητούν να καταργηθεί η αποκλειστική αντιστοίχιση των πτυχίων τους με αυτά του ΕΑΠ

Εν όψει του νέου πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών, οι οποίοι αποκτήθηκαν με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι φοιτητές και απόφοιτοι των τμημάτων Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων E.U.C και MARCONI, αποστέλλουν υπόμνημα στην υπουργό, ζητώντας να καταργηθεί η αποκλειστική αντιστοίχιση των πτυχίων τους με αυτά που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ακολουθούν τα υπομνήματα:

Φοιτητές και Απόφοιτοι Ψυχολογίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

Εν όψει του νέου νομοσχεδίου για την παιδεία, ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τα αιτήματά μας και να προωθήσετε τη δίκαιη αντιμετώπισή μας από την νομοθεσία της χώρας μας, δίχως να στοχοποιείται η ποιότητα της εκπαίδευσης και να διακρίνεται αυθαίρετα ελλείψει των απαραίτητων κριτηρίων για την αξιολόγησή της. Το προπτυχιακό πρόγραμμα ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν και παραμένει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως φοίτησης το οποίο πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις επάρκειας γνώσης σε προπτυχιακό επίπεδο ψυχολογίας 4ετής φοίτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 101 πανεπιστημίων του κόσμου στη κατάταξη των Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2020 σε δύο βασικούς τομείς: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Υποδομές, και Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή ενώ αποτελεί το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) ο οποίος αξιολογεί, ανάμεσα σ’ άλλα, τα κορυφαία και πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη γενικότερα.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του ΔΟΑΤΑΠ, το πτυχίο ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αναγνωρίζεται ως αντίστοιχο υπό την προϋπόθεση να αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα από τα προσφερόμενα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο στην παρούσα φάση δεν υφίσταται. Συνεπακόλουθα σας θέτουμε το πρώτο ερώτημα: πως είναι δυνατόν ο ελληνικός κρατικός φορέας αναγνώρισης πτυχίων να θέτει ως βασικό κριτήριο αντιστοίχισης ενός προγράμματος της αλλοδαπής την ύπαρξη ενός προγράμματος της ημεδαπής το οποίο δεν υπάρχει; Κα Υπουργέ, τέτοιου είδους νομοθετική ασάφεια η οποία δεν εξασφαλίζει την αντιστοίχιση του προγράμματός μας με τα πανεπιστήμια της ημεδαπής έχει ως μοναδική πραγματική συνέπεια την αδυναμία αξιοποίησης των γνώσεων μας στους ανάλογους φορείς εργασίας και την εξαίρεσή μας από το συλλογικό κοινωνικό όφελος.

Επιπρόσθετα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ψυχολογίας προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με δύο μορφές: τη δια ζώσης και την εξ’ αποστάσεως. Η δομή των δύο προγραμμάτων είναι κοινή και για την απονομή του προπτυχιακού τίτλου απαιτείται η ολοκλήρωση του ίδιου αριθμού μαθημάτων σε κάθε κατηγορία αλλά και η απονομή ισάριθμων πιστωτικών μονάδων ECTS ανά μάθημα. Συνεπώς, τα δύο προγράμματα έχουν κοινό οδηγό σπουδών μαθημάτων και διαφέρουν μόνο στον τρόπο διδασκαλίας τους.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS – BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY DISTANCE LEARNING

Δομή Προγράμματος

Π. Μονάδες

ECTS

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης (5)

15

30

Μαθήματα Κορμού (20)

60

120

Μαθήματα Επιλογής (12)

36

72

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (3)

9

18

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS

120

240

Κωδικός

Μαθήματα Γενική Εκπαίδευσης (5)

CREDITS

ECTS

Προαπαιτούμενα

COM105

Επικοινωνία για Φοιτητές Ψυχολογίας

3

6

-

ENG103

Instruction in Expository Writing

3

6

-

PHL102

Εισαγωγή στην Ηθική

3

6

-

-

Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης

3

6

-

-

Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης

3

6

-

 

Σύνολο

15

30

 

Κωδικός

Μαθήματα Κορμού (20)

CREDITS

ECTS

Προαπαιτούμενα

PSY112

Ψυχολογία Ι

3

6

-

PSY113

Ψυχολογία ΙΙ

3

6

112

PSY116

Στατιστική στην Ψυχολογία Ι

3

6

-

PSY225

Στατιστική στην Ψυχολογία ΙΙ

3

6

116

PSY257

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

3

6

113

PSY258

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

3

6

257

PSY253

Εισαγωγή στις Ερευνητικές Μεθόδους στην Ψυχολογία

3

6

113 + 116

PSY272

Πειραματική Ψυχολογία

3

6

113 + 225 + 253

PSY315

Θεωρίες Προσωπικότητας

3

6

113

PSY321

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

3

6

113 + 315 + 330

PSY330

Ψυχοπαθολογία Ι

3

6

113

PSY337

Γνωστική Ψυχολογία

3

6

113

PSY336

Ψυχολογία της Μάθησης

3

6

113

PSY346

Ψυχομετρία

3

6

113 + 225

PSY390

Ιστορία και Συστήματα Ψυχολογίας

3

6

113

PSY401

Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία

3

6

346 + 3 & 4 έτος

PSY450

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

3

6

113 + 315 ή 330

PSY455

Πτυχιακή Εργασία στην Ψυχολογία Ι

3

6

401 + 4 έτος

PSY456

Πτυχιακή Εργασία στην Ψυχολογία ΙΙ

3

6

456 + 4 έτος

PSY454

Πρακτική Άσκηση

3

6

4 έτος

 

Σύνολο

60

120

 

Κωδικός

Μαθήματα Επιλογής – (12)

CREDITS

ECTS

Προαπαιτούμενα

PSY207

Εισαγωγή στην Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα

3

6

113

PSY214

Εισαγωγή στη Δυναμική της Ομάδας

3

6

113

PSY216

Ψυχολογία του Φύλου

3

6

113

PSY219

Ανθρώπινες Σχέσεις

3

6

113

PSY220

Εργασιακή Ψυχολογία

3

6

113

PSY213

Κοινωνική Ψυχολογία

3

6

113

PSY240

Ψυχολογία της Υγείας

3

6

113

PSY255

Αθλητική Ψυχολογία

3

6

113

PSY303

Πολιτισμική Ψυχολογία

3

6

113

PSY312

Ψυχολογία της Γλώσσας

3

6

113

PSY350

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

3

6

113

PSY352

Ψυχολογικές Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία

3

6

113

PSY353

Αίσθηση & Αντίληψη

3

6

113

PSY354

Θεωρίες Νοημοσύνης

3

6

113

PSY402

Δικανική Ψυχολογία

3

6

113

PSY406

Ειδικά Θέματα στην Ψυχολογία

3

6

113

PSY416

Ψυχολογία της Οικογένειας

3

6

113 ή SOC101*

PSY417

Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση

3

6

113, 330

PSY415

Ψυχολογία της Θρησκείας

3

6

113 ή 315

PSY430

Ψυχοπαθολογία ΙΙ

3

6

113, 330

PSY431

Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις

3

6

113, 315, 321

PSY457

Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής

3

6

113, 315, 321, 330

PSY458

Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία

3

6

113

 

Σύνολο

36

72

 

Κωδικός

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (3)

CREDITS

ECTS

Προαπαιτούμενα

SOC104

Βασικές Αρχές Κοινωνιολογίας

3

6

-

COM230

Interpersonal Communication

3

6

-

ENL101

Intermediate English

3

6

-

ENL102

Upper Intermediate English

3

6

-

SSC110

Φύλο και Σεξουαλική Διαφορετικότητα

3

6

-

SSC150

Εθελοντισμός και Ενεργοί Πολίτες στη Συγχ. Κοινωνία

3

6

-

SSC155

Νεανική Παραβατικότητα και Πρόληψη

3

6

-

3

6

 

Σύνολο

9

18

 

Κα Υπουργέ σας θέτουμε το δεύτερο ερώτημα: γιατί το προπτυχιακό πρόγραμμα ψυχολογίας δια ζώσης αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο των προς τα απονεμόμενα από τα τμήματα Ψυχολογίας των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3328/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3369/2005, άρθρο 18 και το Ν. 3467/2006, άρθρο 20), ενώ το προπτυχιακό πρόγραμμα ψυχολογίας εξ’ αποστάσεως όχι;

Συνεπώς, τίθεται ένα τρίτο ερώτημα: για ποιο λόγο η Ελλάδα αρνείται να αναγνωρίσει το πρόγραμμα ως αντίστοιχο των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων; Πώς γίνεται σε ένα αδελφό κράτος όπως είναι η Κύπρος, με το οποίο μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία, γλωσσά κλπ. το εν λόγω πτυχίο να αποτελεί προσόν, ώστε να κατέχει τα δικαιώματα που κατέχει, ενώ στην Ελλάδα να απαξιώνεται; Μήπως όλη αυτή η απαξίωση οφείλεται στον τρόπο που παρέχεται το πρόγραμμα; δηλαδή, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Αν τούτο είναι αληθές, παραβιάζεται κατάφορα το παγκόσμιο δίκαιο το οποίο την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς η συμβατική και εξ αποστάσεως μέθοδος διδασκαλίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται ισότιμη.

Κα Υπουργέ, η εκπαίδευση δεν είναι ούτε προνόμιο των λίγων και ούτε όνειρο μόνο των νέων. Όλοι μας επενδύουμε στη γνώση με στόχο την ατομική και συλλογική εξέλιξη ρισκάροντας είτε τις οικογενειακές ισορροπίες, είτε την εργασία είτε τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους οι οποίοι, όπως γνωρίζετε καλύτερα από όλους, αιμορραγούν και πλήττονται ανεπανόρθωτα στη σημερινή εποχή εξαιτίας της πανδημίας. Ο στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στη χώρα που μεγαλώσαμε και να επενδύσουμε στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ευημερίας. Η πολιτεία οφείλει να ανταμείβει αυτούς που ρισκάρουν και επενδύουν και όχι να τους εξοστρακίζει εκτός των εδαφών της και να τους στερεί το δικαίωμα να ονειρεύονται ως ενήλικες.

Αιτήματα:

Ζητούμε από το υπουργείο παιδείας, Να συμπεριλάβει στον νέο νόμο πλαίσιο του ΔΟΑΤΑΠ για τις σπουδές εξ αποστάσεως τα παρακάτω:

• Να αντιστοιχίζεται το προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως ισότιμο με αυτά των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως ακριβώς συμβαίνει με το πρόγραμμα Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δια ζώσης.

• Να σταματήσει η αποκλειστική μας αντιστοίχιση, με ανύπαρκτο πρόγραμμα Ψυχολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Με εκτίμηση,

Ομάδα φοιτητών εξ αποστάσεως, Φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Φοιτητές και Απόφοιτοι Ψυχολογίας Πανεπιστημίου UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

Εν όψει του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ, ώστε να εξομαλυνθούν οι δυσχέρειες που προκαλούνται στις διαδικασίες αναγνώρισης θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στο Ε.Α.Π. και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος της Ψυχολογίας.

Η αντιστοιχία, άρα και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, σε βασικά πτυχία που έχουν ληφθεί με εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών δίνεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στο ΕΑΠ με την αιτιολογία ότι πρέπει να έχουν αποκτηθεί με την ίδια μέθοδο εκπαίδευσης. Έτσι σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική του ΔΟΑΤΑΠ δίνεται μόνο ισοτιμία, μια αναγνώριση άνευ ουσίας καθώς δεν είναι επαρκής πολλές φορές ούτε για εγγραφή σε μεταπτυχιακό σε ελληνικό ΑΕΙ. Με την ισοτιμία κάποιος έχει ένα πτυχίο μεν αλλά άνευ περιεχομένου και χρησιμότητας στην Ελλάδα. Η αντιστοίχιση των πτυχίων μας θα έπρεπε να γίνεται βάση αντικειμένου προγράμματος σπουδών, με το αντίστοιχο συμβατικό ή και εξ αποστάσεως προγράμματος σπουδών και όχι αποκλειστικά με τα προγράμματα του Ε.Α.Π. ώστε να ανταποκρίνεται στις αποκτηθείσες γνώσεις. Η άρνηση άλλωστε της αντιστοιχίας των εξ αποστάσεως σπουδών με τα προγράμματα των συμβατικών πανεπιστημίων δεν προκύπτει πουθενά από τον νόμο 3328/05 και ειδικότερα όσα μνημονεύονται στο Άρθρο 4. http://www.doatap.gr/gr/nomos.php Σχεδόν σε όλο τον κόσμος οι σπουδές στην Ψυχολογία δύναται να γίνουν και εξ αποστάσεως αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στο ΕΑΠ. Αυτό δημιουργεί ανισότητα στην αναγνώριση σπουδών μεταξύ προγραμμάτων Ψυχολογίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Επίσης η μη αντιστοιχία των τίτλων εξ αποστάσεως της Ψυχολογίας με συμβατικά προγράμματα σπουδών δεν ίσχυε πάντα καθώς μέχρι το 2015 ήταν δυνατή η αντιστοιχία.

Το Πανεπιστήμιο Σπουδών Guglielmo Marconi (UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI), είναι το πρώτο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Open University) που ιδρύθηκε στην  Ιταλία, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας (Ministero dell'Istruzione

Ministero dell'Università e della Ricerca MIUR) με το D.M. της 1 Μαρτίου 2004. (πηγή: https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-universitarie-accreditate). Τα πτυχία Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche και Laurea Magistrale in Psicolologia που απονέμει το πανεπιστήμιο στον κλάδο της Ψυχολογίας ανήκουν στο σύστημα τυπικής εκπαίδευσης της Ιταλίας, είναι ισότιμα και ισοδύναμα με τους τίτλους των συμβατικών πανεπιστημίων και οδηγούν στα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα. Δια του λόγου το αληθές σας παραθέτω τα στοιχεία του Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας (MIUR) (πηγή: https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/46947#null) και τα στοιχεία του Laurea Magistrale in Psicolologia σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας (MIUR) (πηγή: https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/46957)  

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στη συνεδρία του Δ.Σ. Πρακτικό 91 Α, της 5ης Μαΐου 2010, αναγνώρισε σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ανοιχτό Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI ως ομοταγές των ελληνικών ιδρυμάτων. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη συνεδρία του ΔΣ 148Α/27-09-2013, είχε εξετάσει και αναγνωρίσει σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που κατατέθηκαν, τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών του UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI που οδηγούν στην απόκτηση των τίτλων σπουδών  Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche / Laurea Magistrale in Psicolologia οι οποίοι συνεκτιμώμενοι δύναται να κριθούν για την ισοτιμία και αντιστοιχία τους προς τα απονεμόμενα  πτυχία από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι διατάξεις των Νόμων 3328/2005, 2083/1992, 3658/2008, 4009/2011 και 4076/2012.  

Δεδομένου ότι οι τίτλοι σπουδών στον τομέα της Ψυχολογίας που απονέμονται από το UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI είναι αναγνωρισμένοι ως ισότιμοι (επαγγελματικά και ακαδημαϊκά) και με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά με τους τίτλους των συμβατικών ιταλικών πανεπιστημίων από το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας και οι τίτλοι των συμβατικών πανεπιστημίων της Ιταλίας συνεκτιμώμενοι με μεταπτυχιακό αντιστοιχίζονται με τους τίτλους των ελληνικών ΑΕΙ Ψυχολογίας η μέθοδος διδασκαλίας δεν θα πρέπει να είναι κριτήριο αποκλεισμού για την αντιστοιχία των τίτλων του  UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONΙ ειδικότερα και γενικά των εξ αποστάσεως ιταλικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων Ψυχολογίας με τα ελληνικά συμβατικά ΑΕΙ Ψυχολογίας. Ως φοιτητές και απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών Ψυχολογίας εξ αποστάσεως δικαιούμαστε και επιθυμούμε την πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου μας, η αξία του οποίου δεν αμφισβητείται στην χώρα προέλευσής τους την Ιταλία και τα επαγγελματικά δικαιώματα τους αναγνωρίζονται στην Ιταλία, και σαφή αποτύπωση της εργασιακής μας συνάφειας με τους συναδέλφους των αντίστοιχων ελληνικών σχολών βάση του αντικειμένου του προγράμματος σπουδών ώστε να διασφαλιστεί η επίσημη κατοχύρωση της γνώσης που έχουμε λάβει και κατ' επέκταση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων στην αγορά εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε εκ μέρους σας:

- τη διαβεβαίωση από την Υπουργό ότι ο νέος νόμος δεν θα περιέχει την εν λόγω βλαπτική ρύθμιση της απόφασης ΔΣ (11/26.6.2020) του Ιουλίου για τις εξετάσεις στην έδρα του εκάστοτε ιδρύματος όσον αφορά την αναγνώριση των εξ αποστάσεως σπουδών.

- τη διαβεβαίωση ότι η ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα περιορίζεται μόνο στα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ αλλά θα γίνεται και με τα αντικείμενα σπουδών των συμβατικών πανεπιστημίων εφόσον σύμφωνα με τον νόμο, είναι ισότιμες μέθοδοι σπουδών καθώς επίσης και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μεγάλο πλήθος αντικειμένων.

- Η απαιτούμενη πρακτική άσκηση να δύναται να γίνεται και στην Ελλάδα με την εποπτεία φυσικά του πανεπιστημίου ή όπου απαιτείται για την αντιστοιχία να τη ζητάει ο ΔΟΑΤΑΠ και να γίνεται στην Ελλάδα.  

- Το νέο εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Να οδηγήσει σε ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο αναγνώρισης με λιγότερη γραφειοκρατία και σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι όπου θα βγαίνουν ταχύτερα οι αποφάσεις.

Με εκτίμηση,

Ομάδα φοιτητών εξ αποστάσεως, φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος Ψυχολογίας UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI.

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Παρκαρισμένα αμάξια επιτέθηκαν στην ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ στη Πανόρμου

Ανοίγουν τα σχολεία πριν το τέλος Μαρτίου - Νέες ανακοινώσεις

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σχετικά άρθρα

Ποινική δίωξη σε αιρετό: «Απειλές και μηνύσεις από εκλεκτό του ΥΠΑΙΘ»
Ποινική δίωξη σε αιρετό: «Απειλές και μηνύσεις από εκλεκτό του ΥΠΑΙΘ»
Ποινική δίωξη σε αιρετό ΕΛΜΕ: «Ο εκλεκτός του Υπουργείου Παιδείας θέλει να επιβάλει τη σιωπή αξιοποιώντας κάθε τρόπο»
Ποινική δίωξη σε αιρετό: «Απειλές και μηνύσεις από εκλεκτό του ΥΠΑΙΘ»
Πανελλήνιες 2021: Ο τρόπος διεξαγωγής για υποψηφίους με αναπηρίες - ΦΕΚ
Πανελλήνιες 2021: Ο τρόπος διεξαγωγής για υποψηφίους με αναπηρίες - ΦΕΚ
Πανελλήνιες-πανελλαδικές 2021: Ορισμός Επιτροπών Εξέτασης και Διαδικασία εξέτασης για για υποψηφίους  με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές...
Πανελλήνιες 2021: Ο τρόπος διεξαγωγής για υποψηφίους με αναπηρίες - ΦΕΚ