Σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ ζητούν οι πανεπιστημιακές αρχές
Η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών συζήτησε κεντρικά θέματα και συνοψίζει τις βασικές της θέσεις

Ενώνουν τη φωνή τους με τους πανεπισητμιακούς που αντιδρούν στο νομοσχέδιο Κεραμέως για βάση εισαγωγής, πανεπιστημιακή αστυνομία, ισοτίμηση κολε΄γιων κα, οι πρόεδροι των 28 Παιδαγωγικών Τμημάτων και σχολών της χώρας. 

Η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών, της 23ης Ιανουαρίου 2021, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή των μελών της, συζήτησε κεντρικά θέματα και συνοψίζει ακολούθως τις βασικές της θέσεις:

Ανακοίνωση της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Κολλεγίων

Το Υπουργείο Παιδείας, με πρόσφατη τροπολογία του προχώρησε στην αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων ως επαγγελματικά ισότιμων με αυτά των Πανεπιστημίων. Η συγκεκριμένη τροπολογία υποχρεώνει πλέον το Τεχνικό και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να εγγράφουν ως μέλη τους αποφοίτους κολλεγίων και οι οποίοι δεν έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι μέχρι σήμερα θεσμικές ρυθμίσεις των ελληνικών κυβερνήσεων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των κολλεγίων πλήττουν καίρια το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εισάγοντας την ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την «πίσω πόρτα».

Η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές ξεπερνούν τα στενά, επαγγελματικά συμφέροντα των αποφοίτων των Τμημάτων μας. Δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στην απαράδεκτη και αντισυνταγματική τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας με την οποία εξισώνονται επαγγελματικά οι απόφοιτοι ιδιωτικών κολλεγίων αμφιβόλου επιστημονικής επάρκειας με τους αποφοίτους δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη θεσμική ρύθμιση, που παραβιάζει την αρχή της ισονομίας και καθιστά τη γνώση εμπορικό προϊόν, πλήττει καίρια το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, υπονομεύοντας τον Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, αντίθετα σε κάθε συνταγματική επιταγή. Ζητά την απόσυρση των απαξιωτικών και επιζήμιων για την ανώτατη δημόσια εκπαίδευση ρυθμίσεων επειδή αυτές αφενός οξύνουν το πρόβλημα της ανεργίας των αποφοίτων των πανεπιστημίων, αφετέρου απειλούν με απίσχναση και μαρασμό τα περιφερειακά, κυρίως, πανεπιστήμια, τα οποία θα δουν σύντομα να μειώνεται τόσο ο αριθμός όσο και η ποιότητα των εισακτέων τους.

Βάσεις εισαγωγής στα Παιδαγωγικά Τμήματα

Η θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), με βάση το μέσο όρο του βαθμού των υποψηφίων του πεδίου με δυνατότητα απόκλισης 80-120%, δεν αναβαθμίζει την ποιότητα σπουδών των Ιδρυμάτων, όπως υποκριτικά διακηρύσσεται. Αντίθετα, θα συμβάλει στον κοινωνικό αποκλεισμό δημιουργώντας ανισότητες πέραν των όσων ήδη υπάρχουν για μαθητές χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης. Προφανής στόχος της θέσπισης ΕΒΕ είναι η μείωση του αριθμού των εισακτέων, η περαιτέρω μείωση του τακτικού προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων από την πολιτεία - αφού ο αριθμός φοιτητών/τριών αποτελεί έναν από τους παράγοντες υπολογισμού του-, ο επανασχεδιασμός του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας με κατάργηση Τμημάτων και πιθανόν και Ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι/ες που απέτυχαν να εισαχθούν στα Πανεπιστήμια, θα μπορούν -όσοι και όσες από αυτούς/ές έχουν την οικονομική ευχέρεια πληρωμής διδάκτρων- να εγγράφονται στα ιδιωτικά κολλέγια (τα οποία σημειωτέον δεν έχουν βάση εισαγωγής) και, αφού ολοκληρώσουν τις “σπουδές” τους, θα απολαμβάνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των αποφοίτων των δημόσιων πανεπιστημίων.

Αν το Υπουργείο ενδιαφερόταν για την επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής και τον αριθμό των εισακτέων, θα έπρεπε να ζητήσει και να λάβει υπόψη του τις προτάσεις των πανεπιστημίων και των τμημάτων, σε συνδυασμό με τη θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση των πανεπιστημίων, ειδικά των περιφερειακών, των οποίων η επιλογή στα μηχανογραφικά των υποψηφίων δεν γίνεται μόνο με κριτήρια ακαδημαϊκής ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών αλλά κυρίως με γεωγραφικά κριτήρια.

Ίδρυση ειδικού πανεπιστημιακού σώματος για την ασφάλεια των πανεπιστημίων και πειθαρχικών συμβουλίων

Σε αντίθεση με όσα ατεκμηρίωτα διακηρύσσονται επιχειρώντας να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη, τα ελληνικά Πανεπιστήμια δεν συνιστούν χώρους βίας και ανομίας. Οι όποιες περιπτώσεις παραβατικότητας προκύπτουν και σε αυτά -αναλογικά μικρότερες από αυτές άλλων κοινωνικών χώρων- μπορούν κάλλιστα να αντιμετωπιστούν με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Παρότι τα ελληνικά Πανεπιστήμια πλήττονται από έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, φοιτητικής μέριμνας, εν τούτοις μπορούν και επιτελούν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου, το οποίο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.

Τα Πανεπιστήμια προφανώς χρειάζονται φύλαξη, όχι όμως πανεπιστημιακή αστυνομία εντός των Σχολών. Η συνεχής παρουσία αστυνομικών δυνάμεων πέρα από αχρείαστη, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη αφού είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει εύλογες αντιδράσεις. Η πολιτεία οφείλει να χρηματοδοτήσει τα Ιδρύματα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης.

Σε ό,τι αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο, η κυβέρνηση αγνοεί ότι ο πειθαρχικός έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων του κάθε Ιδρύματος και προβλέπεται στον εσωτερικό του κανονισμό. Κάθε κυβερνητική προσπάθεια νομοθετικής επιβολής πειθαρχικού δικαίου καταλύει το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου.

Η Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών αντιτίθεται απερίφραστα και απορρίπτει στις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην «Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας των ΑΕΙ» και στο «Πειθαρχικό δίκαιο» του σχεδίου νόμου

«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής ελευθερίας, Αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», θεωρεί ότι παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ελληνικών πανεπιστήμων και ζητά από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ψήφισή του.

Χρηματοδότηση πανεπιστημίων και το νέο πλαίσιο αξιολόγησης από την ΕΘΑΑΕ

Η Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών τονίζει ότι η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία οφείλει να καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές τους δαπάνες. Εκφράζει την αντίθεσή της με τη σύνδεση του 20% της χρηματοδότησης με την αξιολόγηση και την αποτίμηση επιδόσεων στη βάση προαποφασισμένων ποσοτικών κριτηρίων όπως αυτά αποτυπώνονται στο νέο πλαίσιο «Κριτήρια και Δείκτες Αποτίμησης της Ποιότητας των ΑΕΙ» της ΕΘΑΑΕ. Επισημαίνει ότι παρότι έχει θετική στάση απέναντι στις διαδικασίες αξιολόγησης -όταν βεβαίως αυτή χρησιμοποιείται ως «εργαλείο» βελτιστοποίησης και όχι ως τιμωρητική διαδικασία- θεωρεί ότι η αποτίμηση της ποιότητας των ΑΕΙ θα πρέπει να γίνεται πρωτίστως με ποιοτικά κριτήρια, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των τμημάτων και των γνωστικών περιοχών που αυτά υπηρετούν. Ζητά από την Πολιτεία αντί της δυνητικής μείωσης έως και 20% της τακτικής χρηματοδότησης, που θα έχει ως συνέπεια τις περαιτέρω περικοπές των ήδη μειωμένων προϋπολογισμών των ΑΕΙ, την αύξηση των πόρων που διατίθενται για την παιδεία, υπενθυμίζοντας ότι το 2020 η χώρα μας διέθεσε το 2,82% του ΑΕΠ για την παιδεία, ένα από μικρότερα ποσοστά στις χώρες της ΕΕ. Ζητά από την ΕΘΑΕΕ να επανεξετάσει το πλαίσιο και τα κριτήρια αξιολόγησης των ΑΕΙ εγκαταλείποντας την οριζόντια, ποσοτική και με οικονομοτεχνικούς όρους προσέγγιση που έχει υιοθετήσει.

Λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων στις συνθήκες της πανδημίας και υπό καθεστώς καραντίνας

Η Σύνοδος προβληματίζεται έντονα από τις αρχικές δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Συρίγου περί συνέχισης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για ολόκληρο το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, δηλώσεις οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πάγια κυβερνητική θέση ότι λαμβάνει αποφάσεις κατόπιν εισήγησης της επιτροπής λοιμωξιολόγων. Ζητά από την κυβέρνηση την επιστροφή των ιδρυμάτων στην εκ του σύνεγγυς διδασκαλία, όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν σύμφωνα με την άποψη των ειδικών, όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας.

Αναφορικά με το θέμα της Πρακτικής Άσκησης, η Σύνοδος ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να ρυθμίσει με ΚΥΑ τις διαδικασίες που αφορούν τη Πρακτική Άσκηση, στους φορείς που αυτή πραγματοποιείται, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των φοιτητών και φοιτητριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών


 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 1. Παιδαγωγική Σχολή

 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 3. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 1. Σχολή Επιστημών Αγωγής

 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 3. Τμήμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 1. Σχολή Επιστημών Αγωγής

 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 3. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY

 1. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 3. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 3. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 1. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 3. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

 4. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 1. Σχολή Επιστημών Αγωγής

 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 3. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 1. Σχολή Επιστημών Αγωγής

 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 3. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 1. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

 3. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα