Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: Τον Φεβρουάριο ξεκινά η διαδικασία
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, με ευθύνη του διευθυντή, ενημερώνεται ο Σύλλογος Διδασκόντων και ορίζονται αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς - Το καλοκαίρι του 2021 οι πρώτες εκθέσεις αξιολόγησης

Σε πλήρη αναδιάρθρωση της σχολικής δραστηριότητας προχωρά το υπουργείο Παιδείας, καθώς αναδιατάσσεται και οργανώνεται σε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται από ΦΕΚ, από τις αρχές τις επόμενης σχολικής χρονιάς (2021-2022), ο Σύλλογος Διδασκόντων θα προχωρά στην καταγραφή και την ανάλυση των παιδαγωγικών στόχων για τη νέα χρονιά. Για την υλοποίηση των στόχων καταρτίζονται Ομάδες Δράσης, στις οποίες η συμμετοχή θα είναι υποχρεωτική. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα συντάσσει και θα δημοσιοποιεί έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση), λαμβάνοντας υπόψιν κατά πόσο έχουν ικανοποιηθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί στην αρχή της χρονιάς. 

Αντιστοίχως, βασιζόμενες στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, καταρτίζονται τον Ιούλιο κάθε σχολικής χρονιάς εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τα αρμόδια ΠΕΚΕΣ.

Ξεκινάει τον Φεβρουάριο η εσωτερική αξιολόγηση

Ωστόσο, αν και η διαδικασία ορισμού εκπαιδευτικών στόχων θα αρχίσει να «τρέχει» από το νέο εκπαιδευτικό έτος, το υπουργείο Παιδείας ορίζει πως τον Φεβρουάριο ξεκινάει για πρώτη φορά η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στη φετινή διαδικασία δεν θα συμπεριληφθεί στις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ο Συλλογικός Προγραμματισμός όπως ορίστηκε ανωτέρω. Όμως,  μέχρι το τέλος  Φεβρουαρίου 2021, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων οφείλουν να συγκαλέσουν ειδική συνεδρίαση για  την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με  το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων.

Στη συνέχεια, θα συγκροτηθούν ομάδες εκπαιδευτικών, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του έργου του σχολείου με σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους.

Οι θεματικοί άξονες, πάνω στους οποίους θα βασιστεί η αξιολόγηση, ορίζονται ως εξής:

Θεματικοί άξονες
Θεματικοί άξονες
Θεματικοί άξονες

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η κάθε ομάδα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου  Διδασκόντων. 

Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων συλλέγουν δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία  και το έργο της σχολικής μονάδας όσον αφορά τον θεματικό άξονα (ή τους θεματικούς άξονες) που έχουν αναλάβει, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν  πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των  θεματικών αξόνων). 

Το καλοκαίρι οι πρώτες εκθέσεις αξιολόγησης

Στις αρχές Ιουνίου, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων  προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής  μονάδας.

Στο πεδίο «Ταυτότητα» της σχολικής μονάδας  (άρθρο 5.1), όπου περιγράφονται σύντομα τα χαρακτηριστικά της (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές,  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινω νικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.), καταγράφονται και  οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό  έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την  αποτίμηση του έργου της. 

Μάλιστα, από το καλοκαίρι του 2021 θα συνταχθούν και οι πρώτες εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου  Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και οφείλουν να συντάξουν μέχρι τις 20 Ιουλίου έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, επίσης, αναμένεται να συντάξουν στην  ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής  Αξιολόγησης για το  σύνολο των σχολικών μονάδων  ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Τέλος, τα ΠΕΚΕΣ στο οποίο υπάγονται οι σχολικές μονάδες αφού λάβουν υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις  εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς  και τις εκθέσεις των συντονιστών για τα σχολεία ευθύνης τους,  θα συντάξουν, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., έκθεση  εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Χωρίς προαγωγικές εξετάσεις φέτος σε Γυμνάσια-Λύκεια

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σχετικά άρθρα

Κακοποίηση παιδιών: Όχι στη συγκάλυψη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Κακοποίηση παιδιών: Όχι στη συγκάλυψη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Αρσάκεια: Όχι στη συγκάλυψη της κακοποίησης παιδιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα λένε οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις Δευτεροβάθμιας...
Κακοποίηση παιδιών: Όχι στη συγκάλυψη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος
Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος
Περισσότεροι από 20 μετασεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ μετά τον τελευταίο σεισμό των 5,9 Ρίχτερ καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ελασσόνα
Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος