ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιστημονικό Όργανο για την Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαίδευσης
Επιστημονικό Όργανο για την Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαίδευσης
Ορίστηκε από τον Υπ. Παιδείας το Επιστημονικό  Όργανο Εμπειρογνωμόνων για την Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ.
Επιστημονικό Όργανο για την Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαίδευσης
Τα σχολεία που αναλαμβάνουν οι Συντονιστές Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ Στ.Ελλάδας
Τα σχολεία που αναλαμβάνουν οι Συντονιστές Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ Στ.Ελλάδας
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε Κενές Θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς...
Τα σχολεία που αναλαμβάνουν οι Συντονιστές Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ Στ.Ελλάδας
Τοποθέτηση Συντονιστών σε κενές θέσεις στο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου
Τοποθέτηση Συντονιστών σε κενές θέσεις στο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της...

Τοποθέτηση Συντονιστών σε κενές θέσεις στο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου
Κέρκυρα και Λευκάδα: Ποια σχολεία έχουν υπό την καθοδήγηση οι Συν. Εκπαίδευσης
Κέρκυρα και Λευκάδα: Ποια σχολεία έχουν υπό την καθοδήγηση οι Συν. Εκπαίδευσης
Ανάθεση επιστημονικής & παιδαγωγικής ευθύνης στους συντονιστές σε ΔΠΕ Κέρκυρας και ΔΠΕ Λευκάδας.
Κέρκυρα και Λευκάδα: Ποια σχολεία έχουν υπό την καθοδήγηση οι Συν. Εκπαίδευσης