Κολέγια-Επαγγελματικά προσόντα: Τα 5 «fake news» σύμφωνα με τη ΝΔ
Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από τα επιμελητήρια, η Νέα Δημοκρατία δημοσιεύει πέντε παρατηρήσεις σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Δεν αλλάζουν ούτε «οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων», αλλά ούτε και «η ουσία της εξέτασης αίτησης» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, στον απόηχο των σφοδρών αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή.

Τεχνικό, Οικονομικό και Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να αποσυρθεί η ρύθμιση που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά και η οποία προβλέπει ότι αρμοδιότητες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταφέρονται από τις επαγγελματικές ενώσεις στο υπουργείο Παιδείας, ενώ τα επιμελητήρια θα είναι υποχρεωμένα να εγγράφουν τους αποφοίτους των κολεγίων εντός τριάντα ημερών.

Οι επαγγελματικές ενώσεις χαρακτηρίζουν επίσης ως ψευδείς τους ισχυρισμούς της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, ότι πρόκειται για σχετική οδηγία της Ε.Ε..

Σε αυτό το πλαίσιο, η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην εξής ανακοίνωση σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων:

1. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται εξίσωση πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Δεν προβλέπεται καμία εξίσωση πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Σε περίπτωση που κάτοχος πτυχίου εξωτερικού επιθυμεί να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα ή την ισοδυναμία του τίτλου σπουδών του για να έχει πρόσβαση σε επάγγελμα (και όχι για να λάβει ακαδημαϊκή αναγνώριση), ακολουθείται διαδικασία αναλυτικού ελέγχου του τίτλου και του περιεχομένου σπουδών. Αιτήσεις απορρίπτονται ή εγκρίνονται, καθώς επίσης είναι πιθανή η έγκριση αίτησης με την προϋπόθεση προηγούμενων εξετάσεων του ενδιαφερόμενου σε συγκεκριμένα μαθήματα σε Πανεπιστήμια της χώρας μας, τα λεγόμενα αντισταθμιστικά μέτρα.

2. Άλλαξαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Δεν αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Δεν αλλάζει τίποτα ως προς την ουσία της εξέτασης αίτησης για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Απλώς επανήλθε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) η αρμοδιότητα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία είχε προηγουμένως περιέλθει στους επαγγελματικούς συλλόγους/επιμελητήρια. Πλέον το κράτος θα έχει και πάλι την υποχρέωση και ευθύνη να εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εκδίδει ή όχι τις σχετικές πράξεις αναγνώρισης.

3. Η αρμοδιότητα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων επανήλθε στο Κράτος χωρίς λόγο, αφού όλα λειτουργούσαν κανονικά μέσω των Συλλόγων και Επιμελητηρίων.
 
Η επαναφορά της αρμοδιότητας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, όπως ήταν και παλαιότερα, έγινε ως απολύτως αναγκαία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρατηρήσει επί σειρά ετών, και παρά τις οχλήσεις της, σημαντικές καθυστερήσεις στην αναγνώριση προσόντων, με αποτέλεσμα αφ’ ενός οι ενδιαφερόμενοι να μην μπορούν να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αφ’ ετέρου η χώρα να απειλείται με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κατάσταση ως προς την αναγνώριση προσόντων από τους συλλόγους είναι «ανησυχητική», ότι δεν παρέχεται πληροφόρηση για την πορεία εξέτασης αιτήσεων από τους επαγγελματικούς συλλόγους και υπάρχουν καταγγελίες «που επιβεβαιώνουν απουσία απάντησης στις αιτήσεις για περισσότερο από ένα έτος». Σχετικές καταγγελίες υπάρχουν πράγματι πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συνήγορο του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας.

Επισημάνθηκε, έτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή α) ζήτημα ουσίας (καθυστερήσεις στην αναγνώριση) και β) ζήτημα συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές αρχές, εκ μέρους των Συλλόγων και των Επιμελητηρίων, που είχαν τελευταία την αρμοδιότητα εξέτασης των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει παράβαση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) που εκθέτει τη χώρα μας. 

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πτυχία του εξωτερικού είναι μόνο 3ετή και κακώς συγκρίνονται με τα δικά μας που μπορεί να είναι 4ετή ή 5ετή.

Δεν πρόκειται για «ισοτίμηση» πτυχίων για την οποία αποφαίνεται το ΔΟΑΤΑΠ, αλλά για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή ισοδυναμίας, για πρόσβαση αποκλειστικά στην αγορά εργασίας. Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. τα βασικά πτυχία είναι 3ετή και όχι 4ετή όπως είναι τα δικά μας. Και σε κάθε περίπτωση στη χώρα μας εφαρμόζεται αναλυτικός έλεγχος του προγράμματος σπουδών που έχει ακολουθήσει ο υποψήφιος, και αν διαπιστωθεί ουσιώδης διαφορά σπουδών, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή ισοδυναμίας δίνεται μόνο με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να εξεταστεί και να επιτύχει στα μαθήματα αυτά σε ελληνικό ΑΕΙ.

5. Ένας απόφοιτος ξένου Πανεπιστημίου που μπορεί να εργαστεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον ίδιο τίτλο σπουδών μπορούσε να εργαστεί και στην Ελλάδα.

Όχι. Έλληνας απόφοιτος ενός Πανεπιστημίου εξωτερικού σε τομέα ο οποίος ρυθμίζεται νομοθετικά, π.χ. φυσικοθεραπευτής, μαία, οικονομολόγος, μηχανικός, μπορεί να ζητήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε άλλη χώρα της ΕΕ και να εργαστεί κανονικά εκεί, ενώ στη χώρα μας η αίτησή του για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μέχρι σήμερα απλά δεν εξετάζεται, παραπέμπεται στις καλένδες, ο οικείος σύλλογος αρνείται να τον εγγράψει, και συνεπώς ο πτυχιούχος δεν μπορεί να εργαστεί με επαγγελματικά δικαιώματα στο αντικείμενό του.

Ασφαλώς και κάθε αίτηση μπορεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης αλλά η χώρα μας έχει υποχρέωση να την εξετάζει και να την κρίνει θετικά ή αρνητικά. Δεν μπορεί να είμαστε «Ευρώπη à la carte», να θέλουμε να αξιοποιούμε τα σημαντικά οφέλη της Ευρώπης, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τόσα άλλα, και να αγνοούμε τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές του ενωσιακού δικαίου.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα