Αναπληρωτές: Μόλις το 1/3 των περσινών ΠΕ78 παρουσιάστηκε φέτος στα σχολεία
Για δραματική μείωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 που έχουν κληθεί να παρουσιαστούν στα σχολεία φέτος κάνουν λόγο αναπληρωτές του κλάδου των Κοινωνικών Επιστημών - 29η ανάμεσα σε 35 χώρες η Ελλάδα ως προς το ποσοστό των Κοινωνικών Σπουδών επί του συνολικού χρόνου διδασκαλίας

Μόλις στο 1/3 της προηγούμενης σχολικής χρονιάς αντιστοιχεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 που έχουν κληθεί να παρουσιαστούν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά και την τελευταία φάση προσλήψεων αναπληρωτών, όπως υπογραμμίζουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών.

Σε σχετική ανακοίνωση που απεστάλη στο alfavita.gr,  εκθέτουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τον εξοβελισμό των κοινωνικών επιστημών από τα ωρολόγια προγράμματα των Γυμνασίων και των Λυκείων εκθέτουν, σημειώνοντας ότι οι κοινωνικοί επιστήμονες «πλήττονται δραματικά».

Επιπλέον, οι αναπληρωτές συγκρίνουν την κατάσταση στη χώρα μας με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση επί 35 χωρών για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ως προς το ποσοστό των Κοινωνικών Σπουδών επί του συνολικού χρόνου διδασκαλίας με 8.1%».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΒΕΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η Υ.Α. 74181/Δ2 (Φ.Ε.Κ. Β΄/2338/15-6-2020), με την οποία ουσιαστικά εξοβελίζονται οι Κοινωνικές Σπουδές από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πλήττει ήδη δραματικά τους εκπαιδευτικούς Κοινωνικούς Επιστήμονες στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, μετά και την τελευταία φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ο αριθμός των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 που έχουν κληθεί να παρουσιαστούν, αντιστοιχεί μόλις στο 1/3 της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι συνάδελφοι συμπληρώνουν το ωράριό τους σε τρία ή ακόμη και τέσσερα σχολεία! Πολύ χειρότερη προμηνύεται η κατάσταση από το επόμενο σχολικό έτος, όταν θα αντικατασταθεί η Κοινωνιολογία από τα Λατινικά και θα απομείνουν μόνο δύο μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών σε Γυμνάσια και ΓΕΛ, τα οποία με βάση το καθεστώς των αναθέσεων μπορούν να διδάξουν και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων!

Η απουσία τεκμηριωμένης εισήγησης από το Ι.Ε.Π. και αιτιολόγησης της παραπάνω απόφασης από το Υπουργείο Παιδείας και η μη συμμόρφωση της απόφασης προς επιταγές του  ελληνικού Συντάγματος και τις οδηγίες αρμόδιων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, έχουν ήδη επισημανθεί από φορείς στα Μ.Μ.Ε.. Προβληματισμένοι από τη βιαιότητα των αλλαγών και την απουσία αιτιολόγησης, αναζητήσαμε αν οι επιχειρούμενες αλλαγές αποτελούν τουλάχιστο μια προσπάθεια προσαρμογής της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς τα ισχύοντα στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. ως προς τις Κοινωνικές Σπουδές.

Σύμφωνα με συγκριτική μελέτη του δικτύου «Ευρυδίκη» για τον ετήσιο χρόνο διδασκαλίας των Κοινωνικών Επιστημών στα Γυμνάσια της Ευρώπης (σχολικό έτος 2018-19), η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση επί 35 χωρών για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ως προς το ποσοστό των Κοινωνικών Σπουδών επί του συνολικού χρόνου διδασκαλίας με 8.1%.  Συγκεκριμένα για τις Κοινωνικές Σπουδές διατίθενται στη χώρα μας 192 ώρες ετήσια, με τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στις 410 ώρες (Ευρυδίκη, Συνιστώμενος Ετήσιος Χρόνος Διδασκαλίας για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Πλήρους Φοίτησης στην Ευρώπη, 2018/19).

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι προφανές ότι η σαρωτική μείωση των ωρών διδασκαλίας των Κοινωνικών Επιστημών στο ελληνικό Λύκειο, η κατάργηση των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου “Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία” και “Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών” (σημειωτέο ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια δεν υπάρχει κανένα μάθημα Κοινωνικών Επιστημών στη Β΄ Λυκείου) και η αντικατάσταση της Κοινωνιολογίας από τα Λατινικά ως πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος, δεν οφείλονται στην ανάγκη εναρμόνισης με την εκπαιδευτική πρακτική των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, οι εν λόγω αλλαγές πόρρω απέχουν από τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας που καθιστούν το σχολείο βασικό θεσμό παροχής καθολικής πολιτικής παιδείας σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει κι απαιτεί ενεργούς, ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες.

Η χώρα μας είναι η μοναδική απ’ όσες ερευνήσαμε και βρήκαμε σχετικές πληροφορίες, όπου περιλαμβάνονται σε μια ενιαία ομάδα προσανατολισμού, χωρίς καμία περαιτέρω διάκριση, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, ενώ πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία αποτελεί και η ένταξη στην ίδια ομάδα προσανατολισμού των  Οικονομικών Επιστημών και της  Πληροφορικής (!). Στις υπόλοιπες χώρες είτε οι Κοινωνικές μαζί με τις Οικονομικές Επιστήμες συνιστούν ιδιαίτερη κατεύθυνση, ενώ οι Γλώσσες, Λογοτεχνία και οι Τέχνες-Πολιτισμός (Ανθρωπιστικές επιστήμες) περιλαμβάνονται σε άλλη κατεύθυνση (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία),  είτε οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές-Οικονομικές Επιστήμες περιλαμβάνονται καταρχήν στην ίδια ομάδα,  αλλά συνιστούν διακριτές κατευθύνσεις λόγω ενός- δύο διαφορετικών μαθημάτων (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία), είτε οι Κοινωνικές, Οικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελούν τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις (Σουηδία).

Με μια ως άνω οργάνωση των κατευθύνσεων είναι σχετικά εύκολο για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. να προσδιορίσουν τα μαθήματα που θα διδάσκονται σ’ αυτές. Εύλογα τα Λατινικά είναι μάθημα επιλογής στο Λύκειο σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Φινλανδία. Υποχρεωτικό μάθημα Λατινικών υπάρχει στις κατευθύνσεις για Γλώσσες (Ολλανδία, Σουηδία, Δανία), ενώ μόνο στην Ιταλία είναι υποχρεωτικό σε τρεις τύπους Λυκείου (Κλασσικό, Επιστημονικό, εκτός των εφαρμοσμένων Eπιστημών και  Ανθρωπιστικών Σπουδών, εκτός των Οικονομικών- Κοινωνικών Επιστημών).  Στις κατευθύνσεις Κοινωνικών (και Οικονομικών) σπουδών υποχρεωτικά είναι μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών! Σημειώνουμε ακόμη ότι  η χώρα μας είναι η μόνη μαζί με την Ιταλία όπου διδάσκονται υποχρεωτικά δύο αρχαίες γλώσσες (Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά), αλλά στην Ιταλία μόνο σ’ έναν από τους έξι υπάρχοντες τύπους Λυκείου (Κλασσικό)[1].Αντίθετα, στη χώρα μας, όπου σωρεύονται αδιάκριτα στην ίδια ομάδα προσανατολισμού Φιλολογικές, Θεολογικές, Νομικές, Κοινωνιολογικές, Πολιτικών Επιστημών και άλλες Σχολές, ενώ οι Οικονομικές, συνδέονται σε μια αναιτιολόγητη επιστημονικά καινοτομία με την Πληροφορική,  η σχετική απόφαση ισοδυναμεί με τετραγωνισμό του κύκλου. Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, με την αντικατάσταση των μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών από τα Λατινικά ως κατεύθυνσης και πανελλαδικώς εξεταζόμενα στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου,  λύνει το «γόρδιο δεσμό» απλά ευνοώντας ορισμένες σχολές σε βάρος όλων των υπολοίπων που συνιστούν και την πλειονότητα (ήτοι το 75% των σχολών της ομάδας προσανατολισμού), αφού όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι πλέον Φιλολογικά. Γι’ αυτό και έχει ζητηθεί από πλήθος επιστημονικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών φορέων η δημιουργία δύο επιστημονικών πεδίων (Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες) στην ομάδα προσανατολισμού,  με ένα διαφορετικό μάθημα για το καθένα (Λατινικά και μάθημα Κοινωνικών Επιστημών αντίστοιχα).

Σε αντίθεση με τα 2 δίωρα μαθήματα που έχουν απομείνει στα ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια,  στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. που έχουμε εξετάσει, μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών διδάσκονται κατά κόρον σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου. Περαιτέρω, στη χώρα μας  δεν διδάσκονται επαρκώς ή απουσιάζουν ολοσχερώς από τη γενική εκπαίδευση, μαθήματα που σχετίζονται με βασικές νομικές γνώσεις για κάθε πολίτη, όσον αφορά τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και τις διακρίσεις του Δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τους θεσμούς και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Διεθνή Κοινότητα, αλλά και σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες.

Με βάση όσα προεκτέθηκαν, αν η χώρα μας θέλει να εγκαταλείψει τον μοναχικό της δρόμο και να εναρμονιστεί με την κρατούσα ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πρακτική πρέπει άμεσα: 

  • Να αυξήσει τις ώρες διδασκαλίας μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις πανευρωπαϊκά στη σχετική μελέτη (29η θέση επί 35 χωρών για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία).
  • Να δημιουργήσει δύο διακριτά επιστημονικά πεδία εντός της ομάδας προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών: 1) Κοινωνικών Επιστημών 2) Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ένα μάθημα προσανατολισμού στη Β΄ Λυκείου καθώς και ένα πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα πρέπει να προέρχονται απ’ το πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών.
  • Να αυξήσει τις ώρες διδασκαλίας των υποχρεωτικών/κοινών μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Λύκειο, αφού έχει προηγουμένως επαναφέρει στο ωρολόγιο πρόγραμμα τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου, “Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία” και “Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών”.

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών


[1]Όλα τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες προέρχονται απ' το πανευρωπαϊκό δίκτυο “Ευρυδίκη”.

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Πότε ανοίγουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια: Αυτά είναι τα τελευταία σενάρια

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σχετικά άρθρα

Διαδηλώσεις: Καμπανάκι ΕΣΗΕΑ-ΕΦΕ για τον περιορισμό των δημοσιογράφων
Διαδηλώσεις: Καμπανάκι ΕΣΗΕΑ-ΕΦΕ για τον περιορισμό των δημοσιογράφων
Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΦΕ ζητούν συνάντηση με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με αφορμή τον περιορισμό του έργου των δημοσιογράφων και των...
Διαδηλώσεις: Καμπανάκι ΕΣΗΕΑ-ΕΦΕ για τον περιορισμό των δημοσιογράφων
Νηπιαγωγοί-ΔΟΕ: Όχι στην αύξηση ωραρίου - Κινητοποίηση τη Δευτέρα
Νηπιαγωγοί-ΔΟΕ: Όχι στην αύξηση ωραρίου - Κινητοποίηση τη Δευτέρα
Σε κινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας της Δευτέρα προχωρά η ΔΟΕ ενάντια στην «αιφνιδιαστική, αναιτιολόγητη και απαράδεκτη παράταση της αποχώρησης...
Νηπιαγωγοί-ΔΟΕ: Όχι στην αύξηση ωραρίου - Κινητοποίηση τη Δευτέρα