Υπηρεσιακές μεταβολές: «Παραβιάζονται εκπαιδευτική νομοθεσία και κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα»
«Εν μέσω θερινών διακοπών προσφεύγει στην "ατομική ευθύνη" των εκπαιδευτικών που οφείλουν "να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής τους" όπου θα αναρτηθούν τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου να δηλώσουν προτιμήσεις για τοποθέτηση», σημειώνουν οι αιρετοί στο ΑΠΥΣΠΕ

Πέντε θέματα που αφορούν απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους και άδειες εκπαιδευτικών συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής. 

Στην ενημέρωσή τους, οι αιρετοί στο ΑΠΥΣΠΕ Φωτεινή Καββαδία και Ζέττα Μελαμπιανάκη, καταγγέλλουν και την απαίτηση του υπουργείου Παιδείας να ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές ως τις 14 Αυγούστου 2020, «δηλαδή εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών, ενώ οι αναπληρωτές έχουν απολυθεί και με κλειστά σχολεία».

Όπως σημειώνεται, η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τις αιρετούς, «παραβιάζει την εκπαιδευτική νομοθεσία και κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα».

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Δήλωση – Ενημέρωση

Των Αιρετών εκπροσώπων στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής Καββαδία Φωτεινής (τακτικής) 6932628101 – 2108068683

και Μελαμπιανάκη Ζέττας (αναπληρωματικής) 6977885092 εκλεγμένες με τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π. Ε. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 – 7 – 2020 συνεδρίαση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής, τα θέματα της Η. Δ. της συνεδρίασης ήταν τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο :  Απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους.

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος  2020-2021.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Διακοπή άδειας χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος  2020-2021.

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 

Το Α. Π. Υ. Σ. Π. Ε. Αττικής ψήφισε ομόφωνα στο 1ο θέμα. Απάλλαξε από τα καθήκοντά τους  συναδέλφους–στελέχη εκπαίδευσης (6 διευθυντές/διευθύντριες δημοτικών σχολείων, 11 υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες δημοτικών σχολείων και 4 προϊστάμενες νηπιαγωγείων) κατόπιν αιτήσεώς τους.

Στο 2ο θέμα ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε 15 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2020-2021, για διάφορους λόγους (οικογενειακούς, λόγους υγείας, σπουδών κλπ.) με βάση τους νόμους 1566/1985 και 3528/2007. Σε έναν εκπαιδευτικό απόρριψε την αίτησή του για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών με το αιτιολογικό των ελλείπων δικαιολογητικών με ψήφους 3 όχι και 2 ναι. Εμείς ψηφίσαμε υπέρ της χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές και στον συγκεκριμένο συνάδελφο, γιατί πάγια θέση μας είναι η εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των συναδέλφων από τη στιγμή που με την άδεια χωρίς αποδοχές που ζητούν για διάφορους λόγους (οικογενειακούς, λόγους υγείας, σπουδών κ.λπ.) δεν επιβαρύνουν οικονομικά την υπηρεσία. Επίσης θεωρούμε  ότι δε χρειάζεται να εξαντλήσει το συμβούλιο την αυστηρότητά του ή να σταθεί σε γραφειοκρατικά θέματα για αποφάσεις που είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή των συναδέλφων.

Στο 3ο θέμα το συμβούλιο με ψήφους 3 κατά και 2 υπέρ απόρριψε τη διακοπή άδειας άνευ αποδοχών, κατόπιν αιτήσεώς, σε 2 συναδέλφους  λόγω έλλειψης δικαιολογητικών. Εμείς ψηφίσαμε σύμφωνα με την πάγια θέση μας υπέρ της διακοπής της άδειας χωρίς αποδοχές των συναδέλφων μια που στην αίτησή τους έκαναν γνωστό στο συμβούλιο ότι οι λόγοι για τους οποίους την είχαν ζητήσει δεν υφίστανται πια. Πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι πρέπει να διευκολύνονται να επιστρέφουν στην υπηρεσία μόλις εκείνοι αισθάνονται ότι οι λόγοι για τους οποίους ζήτησαν άδεια χωρίς αποδοχές έχουν εκλείψει.

Στο 4ο θέμα χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε 2 συναδέλφους κατόπιν αίτησής τους: το συμβούλιο ψήφισε αρνητικά με ψήφους 3 κατά και 2 υπέρ βασιζόμενο σε συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς ψηφίσαμε υπέρ με βάση την σταθερή θέση μας και το πάγιο αίτημά μας  να χορηγηθούν και πάλι εκπαιδευτικές  άδειες με αποδοχές. Οι εκπαιδευτικές άδειες με αποδοχές σταμάτησαν να εγκρίνονται ως μνημονικό μέτρο στα πλαίσια της δημοσιονομικής συμμόρφωσης που επιβλήθηκε στη χώρα από το 2010-2018. Ένα μέτρο που από τη στιγμή που η χώρα τυπικά βρίσκεται εκτός μνημονίων θα έπρεπε να αρθεί. Λαμβάνοντας υπόψιν ακόμα τις ανάγκες της εποχής, αλλά και την παντελή έλλειψη μηχανισμού επιμόρφωσης των συναδέλφων θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο και απαραίτητο να επανέρθει η δυνατότητα να λαμβάνουν  άδεια με αποδοχές οι συνάδελφοι για εκπαιδευτικούς λόγους. Πόσο μάλλον που εδώ βλέπουμε μια άνιση μεταχείριση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης μιας και για τους τελευταίους δίδεται άδεια με αποδοχές  για εκπαιδευτικούς λόγους.

Στο 5ο θέμα για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 5 στελέχη εκπαίδευσης  απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό και έτσι το συμβούλιο με ψήφους 4 υπέρ και 1 αποχή χορήγησε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στα 5 στελέχη εκπαίδευσης, ενώ ομόφωνα χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε έναν (1) εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε ΚΕΣΥ.  

Για τις άδειες ιδιωτικού έργου Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

Με βάση πάγια τοποθέτησή μας απέχουμε από τη διαδικασία και επισημαίνουμε ότι:

Αφενός η  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου είναι αναφαίρετο δικαίωμά όλων των εκπαιδευτικών, είναι επίσης μία ανάγκη που  επιδείνωσαν οι μισθολογικές περικοπές  των μνημονιακών χρόνων σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (μόνιμους και αναπληρωτές).

Αφετέρου:

α) τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα  Συντονιστών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. για  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου παρουσιάζουν αλληλοκάλυψη ωρών και ημερών πολλές φορές  (στο παρελθόν έχουν εγκριθεί 6 έργα ετησίως).

β) οι αυξημένες  αποδοχές που λαμβάνουν δεδομένου ότι το ΑΠΥΣΠΕ δεν τις ελέγχει  

γ) οι χρονικές και επιστημονικές δεσμεύσεις που τα έργα αυτά επιβάλλουν στο στελεχικό δυναμικό των Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.  με τα ήδη αυξημένα καθήκοντα καθώς και η στόχευσή των έργων.

Ζητάμε να υπάρχει από τις αρμόδιες και υπεύθυνες διοικητικές υπηρεσίες άμεση παρέμβαση για να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική ενασχόληση των στελεχών εκπαίδευσης με έργο εκτός και εις βάρος των βασικών καθηκόντων τους. Επισημαίνουμε ότι ο Ν.3528/2007 αρ.31 θέτει κάποιες προϋποθέσεις για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, αλλά την κύρια  ευθύνη  για το πλαίσιο έχει το υπηρεσιακό συμβούλιο με τη «σύμφωνη -αιτιολογημένη γνώμη» του.

 Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 1. Να επανεξεταστεί όλο το πλαίσιο που επιτρέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου στα στελέχη με ερώτημα-αίτημα  της περιφέρειας προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

  2. Να υπάρχει ο προβλεπόμενος οικονομικός έλεγχος και η οικονομική καταγραφή των ποσών που εισπράττονται από την άσκηση του ιδιωτικού έργου.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά » (Αρ.πρ.102027/ΓΔ5/30/7/2020) που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζεται να ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμίες, τοποθετήσεις, αποσπάσεις εντός, συμπληρώσεις ωραρίων κ.λπ.) ως τις 14 Αυγούστου 2020, δηλαδή εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών, ενώ οι αναπληρωτές έχουν απολυθεί και με κλειστά σχολεία!

Για μια ακόμη φορά η επίκληση της «αποφυγής συγχρωτισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»,  λειτουργεί υποκριτικά  και έρχεται στην περίπτωση αυτή να καταστρατηγήσει τη νομοθεσία και να παρακάμψει όλες τις διαδικασίες που ορίζονται σχετικά με την εκτίμηση των λειτουργικών αναγκών και τον προσδιορισμό των κενών. Μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει το άνοιγμα των σχολείων, αναλήψεις υπηρεσίας, ολοκλήρωση εγγραφών – μετεγγραφών, κατάθεση διαγνώσεων για ειδικές ανάγκες κ.λπ. συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων για οριστικοποίηση τμημάτων μαθητών,  εκτίμηση  και δηλώσεις υπεραριθμιών θετικών ή αρνητικών,  καταγραφή των πραγματικών αναγκών  σε εκπαιδευτικούς.

Δρομολογείται η ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποσπάσεων Β΄ φάσης, αποσπάσεων σε φορείς – ΑΕΙ, χωρίς γνώση των αναγκών που θα προκύψουν από την κατάθεση αιτήσεων μακροχρόνιων αδειών όλων των περιπτώσεων  (άδειες κύησης, επαπειλούμενες, ανατροφής, μακροχρόνιας ασθένειας κ.λπ.) και με εκκρεμείς ακόμη τις συγκροτήσεις τμημάτων στα Νηπιαγωγεία για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης  αλλά και  τις ανάγκες για κατατμήσεις τμημάτων. Είναι προφανές  ότι θα προκληθούν  λάθη και αδικίες με συνεχείς επανατοποθετήσεις και αναστάτωση  της ζωής των συναδέλφων που θα αντιμετωπίζουν μια παρατεταμένη εκκρεμότητα  και σε μόνιμη μεταβλητότητα των σχολικών μονάδων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η διαπίστωση των λειτουργικών υπεραριθμιών είναι προδήλως παράνομη, και θα βρίσκεται στον «αέρα» πριν από την έναρξη των σχολείων.

Το Υπουργείο Παιδείας, επιχειρεί να ξεκινήσει την εφαρμογή του νέου αντιεκπαιδευτικού νόμου καθώς στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι: «Αυτονόητο δε, είναι ότι, ο προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020 -2021». Πρόκειται για τα Ω.Π. της κατάργησης κλάδων και μαθημάτων στη Β/θμια Εκπαίδευση, της εισαγωγής  των  αγγλικών στο Νηπιαγωγείο και  των εργαστηρίων δεξιοτήτων σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Στοχεύει ξεκάθαρα στην κατάργηση της δυνατότητας αποτύπωσης όλων των αναγκών των σχολικών μονάδων μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του συλλόγου διδασκόντων (συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων στις αρχές του Σεπτέμβρη) και την αποφυγή όλων των μορφών συλλογικής αντίδρασης του εκπαιδευτικού κινήματος. 

Στοχευμένα και μεθοδικά προσθέτει κομματάκια στη μαγική εικόνα μιας «κανονικότητας» με ελάχιστα  κενά, πολλούς «πλεονάζοντες» και τις λιγότερες δυνατές  προσλήψεις αναπληρωτών.

Επιχειρεί να απαλλαγεί από τις πιέσεις για την εξασφάλιση εκπαιδευτικών στο ολοήμερο πρόγραμμα, την ενισχυτική διδασκαλία, τα Τ.Ε., τα μαθήματα ειδικοτήτων, τη λειτουργία τμημάτων με λιγότερους από 25 μαθητές ακόμα και όταν το απαιτούν  οι κτιριακές συνθήκες ή και η φοίτηση μαθητών με Ε.Ε.Α.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, εν μέσω θερινών διακοπών προσφεύγει στην «ατομική ευθύνη» των εκπαιδευτικών που οφείλουν «να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής τους» όπου θα αναρτηθούν τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου να δηλώσουν προτιμήσεις για τοποθέτηση.

Παράπλευρες απώλειες θα θεωρηθούν προφανώς και οι διοικητικοί υπάλληλοι που θα δουλεύουν υπερωριακά, επωμιζόμενοι  τεράστιο όγκο δουλειάς εν μέσω καλοκαιριού και αδειών.

Όλα αυτά, όχι τυχαία, με ανοιχτή την διαδικασία επιλογής νέων Δ/ντων Εκπαίδευσης, με την τροπολογία που αναγάγει την παραπάνω διαδικασία σε παρωδία.

Καταγγέλλουμε την ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας που παραβιάζει την εκπαιδευτική νομοθεσία και κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Απαιτούμε την ανάκληση της εγκυκλίου. Καμία υπηρεσιακή μεταβολή, καμία τοποθέτηση δεν πρέπει να γίνει πριν από το άνοιγμα των σχολείων.

Καλούμε  τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. και τη ΔΟΕ να μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Καλούμε  τους αιρετούς να καταγγείλουν και να απέχουν από τις συνεδριάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων και να συμμετάσχουν  στο μπλοκάρισμα των διαδικασιών.  

Κανείς εκπαιδευτικός δε περισσεύει!

Η Κυβέρνηση της ΝΔ, εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία, προσπαθεί να περάσει μια σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα: μετά την κατάργηση Ασύλου και την εξίσωση πτυχίων κολεγίων με ΑΕΙ, προχώρησε στην ψήφιση Νόμων με τους οποίους επαναφέρει τον Επιθεωρητισμό («Αξιολόγηση»), ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου («κάμερες»), αυξάνει αριθμό μαθητών ανά τμήμα από τους 22 στους 25 μαθητές, εξαερώνει ολόκληρες ειδικότητες από το Λύκειο, εμπορευματοποιεί πλήρως την ιδιωτική εκπαίδευση τσακίζοντας τους συναδέλφους εκεί εργασιακά, εντατικοποιεί και αριστοκρατικοποιεί το σχολείο («Τράπεζα Θεμάτων», «Πρότυπα»), επιστρέφει σε αναχρονιστικές παιδαγωγικές μεθόδους («αναγραφή διαγωγής») και αναγορεύει την Καταστολή σε ύψιστη αξία, με τη βοήθεια του πάντα πρόθυμου ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ («νόμος για απαγόρευση διαδηλώσεων»).

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη – Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμιά σχέση με «Αριστεία» και «Αξιοκρατία». Αυτές είναι απλά εύηχες λέξεις για να κρύψουν τη βαθιά πελατειακή κι ιδιοκτησιακή λογική που έχει για το Κράτος, το οποίο βλέπει ως κομματικό λάφυρο. Την ώρα που στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έχει καταφέρει να εφαρμόζει Μνημόνιο αλλά και να οδηγήσει τον Προϋπολογισμό σε τρύπα 6 δις ευρώ (!!) με τεράστια ανεργία κι ύφεση, δίνει δεκάδες εκατομμύρια στα ιδιωτικά ΙΕΚ – ΚΕΚ – κ.ά. , κάνει δωράκια στους σχολάρχες, φοροαπαλλάσσοντας τους πλούσιους, ενώ αυξάνει κι άλλο τους μετακλητούς, διαλύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τύπου Επιθεώρησης Εργασίας, κ.ά.

Πιο πρόσφατο κρούσμα η κατάθεση αιφνιδιαστικής τροπολογίας για λήξη της θητείας των νυν Διευθυντών Εκπαίδευσης και ουσιαστικά ο διορισμός νέων προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσεων χωρίς τη γνώμη του κλάδου ή μοριοδότηση (!) ή την παρουσία αιρετών ακόμη και με απλό δικαίωμα λόγου (!!), από ένα «δοτό» διορισμένο κεντρικό Συμβούλιο και χωρίς ουσιαστικά Κρίσεις (αφού η Κυβέρνηση φρόντισε να αφήσει έναν ολόκληρο χρόνο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης με παράταση θητείας). Η απόφαση συνιστά χτύπημα όχι μόνο σε ένα στοιχειώδες κεκτημένο των προηγούμενων ετών αλλά και στο Κράτος Δικαίου, γυρίζοντάς μας πίσω σε σκοτεινές εποχές.

Αυτή είναι η «Αξιολόγηση» που ετοιμάζουν! Των «ημέτερων» και των «δικών μας παιδιών»! Να μην έχει κανείς αυταπάτες! Να μην εφαρμοστούν οι αντιδραστικοί Νόμοι Κεραμέως για Αξιολόγηση – Τράπεζα Θεμάτων – Κάμερες! Έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων! Διαφάνεια στα Υπηρεσιακά Συμβούλια! Να αποσύρει την ντροπιαστική τροπολογία του για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση της Ν.Δ. που βλέπει το Κράτος ως λάφυρο! 

Καββαδία Φωτεινή Τακτική Αιρετός εκπρόσωπος  στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής τηλ. επικοινωνίας :6932628101 – 2108068683

Μελαμπιανάκη Ζέττα Αναπληρωματική Αιρετός εκπρόσωπος  στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής τηλ. επικοινωνίας: 6977885092

εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων  Π.Ε.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν μόρια και έχουν ανοικτές αιτήσεις
 

 

σχετικά άρθρα

Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Επιστολή του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους 19 δήμους των Βρυξελλών, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών