ΕΑΠ: Απάντηση σε υπόμνημα για την πρόσβαση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Απάντηση σε υπόμνημα της Ένωσης Αναπληρωτών με Παιδαγωγική Επάρκεια

Σε απάντηση του από 23/5/2020 ηλεκτρονικού σας μηνύματος σχετικά με υπόμνημα για κλάδους εκπαιδευτικών που δεν έχουν πρόσβαση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ καθώς και σε ειδικά προγράμματα που παρέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 12α, του άρθρου 5, του ν. 2552/97 «για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων ή Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται, ή και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας. Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής», το οποίο παρέχει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, γίνονται δεκτοί όλοι οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, σε πολλά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι πολλών ειδικοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα σπουδών μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.eap.gr. Τέλος, το Ε.Α.Π. βρίσκεται σε προσπάθεια σχεδιασμού των προϋποθέσεων εισαγωγής στα προγράμματα που προσφέρει και στην κατεύθυνση της πρόσβασης περισσότερων κλάδων σε αυτά.

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ