ΠΟΣΔΕΠ: Δώστε κονδύλια στα ΑΕΙ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πανεπιστημιακών γιατρών που υπηρετούν στα νοσοκομεία
Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Υπουργείου Παιδείας

Αξιότιμοι κ. Υπουργέ και κ. Υφυπουργέ

Οι πανεπιστημιακοί γιατροί που υπηρετούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και στις Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, βρίσκονται αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 ότι : «Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία,………… καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού». Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 2 ορίζεται ότι : «Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση ……… καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020».

Για τους γιατρούς του ΕΣΥ (και το λοιπό προσωπικό) η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί μέσω της μισθοδοσίας τους από τα νοσοκομεία, και κατ’ επέκταση από το Υπουργείο Υγείας, στα οποία εργάζονται. Η μισθοδοσία των πανεπιστημιακών γιατρών καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο, το οποίο πρέπει να αναλάβει την καταβολή και σ’ αυτούς της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Θα παρακαλούσαμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προς τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων που έχουν Ιατρικές Σχολές για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

 

σχετικά άρθρα