Πώς θα διαχειρίζονται οι ειδικοί περιπτώσεις παιδιών, εφήβων και νεογνών με κορονοϊό
Δύο πρωτόκολλα που εγκρίθηκαν από Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων

Πρωτόκολλο διαχείρισης παιδιών και εφήβων που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων.

Το πρωτόκολλο αυτό ετοιμάστηκε απο το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων (Καθηγητές Ε. Γαλανάκης, Α. Μίχος, Β. Παπαευαγγέλου, Ε. Ροηλίδης, Β. Σπούλου, Γ. Συρογιαννόπουλος και Μ.Τσολιά) σε συνεργασία με τους δύο επιπλέον παιδιάτρους της Επιτροπής Εμπειρογνωμώνων Θ. Ζαούτη και Σ. Λουρίδα.

Σημειώνεται οτι καθως προκύπτουν συνεχώς νεότερα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα διαφόρων
θεραπειών ο προτεινόμενος αλγόριθμος θα ενημερώνεται.

Επίσης, επισυνάπτεται το πρωτόκολλο για διαχείριση νεογνού που έχει επίσης υιοθετηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Περιγεννητικής Εταιρείας.


Βάνα Παπαευαγγέλου

Professor of Paediatric Infectious Diseases

Third Department of Paediatrics

National and Kapodistrian University of Athens

 

Δείτε τα πρωτόκολλα

Πρωτόκολλο διαχείρισης παιδιών και εφήβων

Πρωτόκολλο για διαχείριση νεογνού

 

σχετικά άρθρα

Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Το ζητούμενο δεν είναι να κατηγοριοποιήσουμε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε σχολεία αρίστων, αλλά άριστα...
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο